FANDOM


Mahalli İdareler Bürosunun Görevleri:

  • Bağlı Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
  • Özel idarelerle ilgili iş ve işlemleri.
  • Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
  • Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
  • Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri.
  • Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler.
  • Mahalli İdarelerin isimlerinin ve sınırlarının değiştirilmesi ile ilgili iş ve işlemler.


== İLGİLİ MEVZUAT ==


Kanunlar Edit


Yönetmelikler Edit


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.