FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü ile ilgili bir şeyler var
World Population

World Population

Watch human population grow from 1 CE to present and see projected growth in under six minutes. One dot = 1 million people. https://www.youtube.com/user/worldof7billion/videos

Bakınız

Şablon:Nüfusbakınız - d {{Nüfusbakınız}} Şablon:Nüfus


Demografi Galebe-i nüfus 5490 Nüfus Nefis Nefes Enfes Enfas Nefese Teneffüs
Son: Yeni ehliyet ve kimlik Nüfus işlemleri Nüfus cüzdanızı kaybederseniz Nüfus İşlemlerinde Uyulacak Kamu Hizmeti Standartları Tablosu
*Teşkilat: İlçe Nüfus Müdürlüğü Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü Mersin İl Nüfus Müdürlüğü <Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü *KavramlarNüfus Nüfus olayları Doğum Ölüm Evlenme Boşanma Adres *SistemlerAdres Adres Kayıt Sistemi Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Standardı ve Adres Kayıt Sistemi Kimlik Paylaşım Sistemi *RakamlarNüfus/Mersin Nüfus/Yenişehir Nüfus/Türkiye Mersin İlinin 31.12.2008 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi,Nufüs Durumu *Yenişehir : Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü Nüfus/Yenişehir mahalleleri Nüfus/Yenişehir seçmeni * Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü: Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Personel Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Görev dağılımı Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Brifing Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Eski-Yeni Hali Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Vatandaş rehberi Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/SSS * Denetim: Mülkiye Müfettişleri için İlçe Nüfus Müdürlüğü Teftiş Rehberi * Genel konular: SSS/Nüfus Portal:Nüfus Müdürlüğü Portal:Nüfus Nüfus mevzuatı *Nüfus mevzuatı:5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Nüfus mevzuatı 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının tutulması Hakkında Yönetmelik
Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
Şablonlar Şablon:Nüfus Şablon:Nüfusbakınız Şablon:Nüfus AKSS Şablon:Nüfus Brifing Şablon:Nüfus Faaliyet Raporu Şablon:Nüfus Müdürlüğü Personeli Şablon:Nüfus QMatik Şablon:Adresbakınız


Bakınız

Şablon:Adresbakınız - d {{Adresbakınız}}


Adres - İkamet

Adres beyanı
Adres değişikliği 20 gün içerisinde yapılmalıdır. Yoksa 2012 de 390 TL ceza ödenir. Gerçeğe aykırı beyanda 782 TL ödenir. ceza

Adres tanımları
Adres bileşenleri
Yerleşim yeri adresi
Diğer adres
Adres ile ilgili ilkeler
Adresleri ve görevlinin adı-telefonu

*Sistemler:
Adres Kayıt Sistemi < Ulusal Adres Veri Tabanı < Adres Standardı ve Adres Kayıt Sistemi < Kimlik Paylaşım Sistemi

*Kavramlar:
Nüfus < Nüfus olayları

*Teşkilat:
İlçe Nüfus Müdürlüğü < Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü < Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Mersin İlinin 31.12.2008 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi,Nufüs Durumu
Mevzuat
Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
Adres kayıt sistemi yönetmeliği
Adres kayıt sistemi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Adres kayıt sistemi uygulama yönergesi

Şablonlar
Şablon:Adresbakınız - Şablon:Adres - Şablon:Nüfus - Şablon:Nüfusbakınız - Şablon:Nüfus AKSS - Şablon:Nüfus Brifing - Şablon:Nüfus Faaliyet Raporu - Şablon:Nüfus Müdürlüğü Personeli - Şablon:Nüfus QMatik

Adres Kayıt Sistemi
Adres Kayıt Sistemi (AKS), adres işlemlerindeki dağınık yapının tek bir kurumda toplanması, vatandaşlara ait adres bilgilerinin standardının belirlenmesi, paylaşımının sağlanması ve koordinasyon işlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

ADRES KAYIT SİSTEMİ RESMİ SİTESİ
Adres Kayıt Sistemi konusundaki tüm bilgilere bu sayfa yoluyla erişebilirsiniz.[1]

ADRES KAYIT SORGULAMA
TC Kimlik No'nuzu girerek, Adres Kayıt Sistemi içerisinde kayıtlı olup olmadığınızı veya adresinizin doğru olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. [2]

ADRES KAYIT SİSTEMİ İLE İLGİLİ FORMLAR
Bu sayfada, Türkiye'de ve yurtdışında yaşayan vatandaşlar için adres beyan formlarıyla, adres değişikliği bildirim listesi, yerleşim yeri ve diğer adres belgesini edinebilirsiniz.

İnternet üzerinden Elektronik İmza ile Adres Beyanı Verme İşlemi
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesi ile adres değişikliği bildirimlerinin şahsen, posta ya da elektronik imza yoluyla yapılması öngörülmüştür. Yerleşim yeri ve diğer adres değişiklik bildirimlerinizi çevrim içi gerçekleştirmek için https://adres.nvi.gov.tr/pages/bildirim/internetbeyan/internetbeyan.aspx linkine tıklayınız.

Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği'ne göre ülkemizde adres bileşenlerinin tanımı yapılarak "adres"e bir standart getirilmiştir. Numarataj çalışmaları belediye ve özel idarelerce yeniden yapılmıştır. Vali ve kaymakamların başkanlığını yaptığı yürütme kurullarınca adres bilgileri ile T.C. Kimlik Numaralarının eşleştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Devlet İstatistik Kurumu tarafından yapılan bu çalışmalar tamamlanarak oluşturulan "Ulusal Adres Veri Tabanı" Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne 17.08.2007 tarihinde devredilmiştir. Sistem devreye girmiş olup, özel idare ve belediyeler yapı ruhsatlarını bu sistemden üretmeye başlamışlardır. Bu sayede UAVT de güncellenmeye başlanmıştır. Önümüzdeki günlerde veri tabanındaki bilgiler KPS ile kurumların paylaşımına açılacaktır. (TC Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)

Bakınız: Mülkiye Müfettişleri için İlçe Nüfus Müdürlüğü Teftiş Rehberi

Daire Baş7

22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İlçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 1. maddesinin 36. fıkrası göre Yenişehir ilçesi resmen kurulmuştur.


İlçe nüfus müdürlüğünün kuruluşuEdit

800px-Nüfus-2 copy
Nufus-eski
Nufus-müdür-odası-eski
800px-Nüfus müdürünün odası-2 copy

5747 Sayılı Kanunla kurulan Yenişehir ilçesinde Yenişehir Kaymakamlığına bağlı olarak faaliyet yürüten Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü tamirat ve tadilat çalışmaları yapılan eski Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı harabe ve metruk bir bina olan kreşin bakım ve onarımının 11.11.2008 tarihinde bitmesi ve personelin atanması ve malzemelerin taşınmasıyla resmen faaliyete geçmiştir.

Görev alanıEdit

İlçe Merkezinde 23 Mahalle, Değirmençay Beldesinde 2 Mahalle ve 8 Köy olmak üzere 46 adet idari birime ait 100 adet Aile Kütüğü ve bilgisayar ortamına aktarılan kayıtlarla hizmetini sürdürmektedir.

PersonelEdit

Yenişehir İlçe Nüfus MüdürüEdit

İlçe Nüfus Müdürü Bahattin Avcı 'dır.

ŞefEdit

MemurlarEdit

Kuruluşun Görev Yetki Ve Sorumlulukları: Edit

Nüfus md tamir DSC00899

Nüfus tamiri resimleri Bkz:Yenişehir Kaymakamlığı kuruluşu -Yenişehir Kaymakamlığı tamir ve tadilatı

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Mersin-Yenişehir Kaymakamlığı bünyesinde görev yapılmaktadır.


Hizmet Binası, Personel Araç Gereç Durumu : Edit

Yenişehir Kaymakamlığına ait hizmet binasında zemin katta 1 müdür odası ve 2 adet Servis salonda hizmet verilmektedir. Personel olarak 1 adet İlçe Nüfus Müdürü, 2 Şef ve 12 VHKİ adet toplam 15 adet kadrosu mevcuttur.1 adet Müdür, 2 Adet Şef, 12 adet kadrolu personel ve 1 adet VHKİ geçici görevlendirme ile çalışan 15 adet personelle hizmet vermektedir.

2008 YILI HİZMET VE FAALİYETLERİ : Edit

100 Adet Aile Kütüklerinde kayıtlı künyelerin tamamı bilgisayara yüklenmiş olup;11.11.2008 tarihi itibarı ile Müdürlüğümüz ON-LINE Sistemi ile çalışmaya başlamıştır. İş ve işlemler bilgisayar ortamında yürütülmektedir.2008 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüzce gönderilen Hata dökümleri ve adresle ilgili çalışmalar devam etmektedir.


YATIRIMLAR Edit

Müdürlüğümüzce yapılan bir yatırım bulunmayıp, yapılacak yatırımlar Genel Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

MUTASEVVER PROJELERİ : Edit

Projeler genel Müdürlüğümüzce yapılmaktadır

Nüfus BrifingiEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.