FANDOM


Proje ve İstatistik ÇalışmalarıEdit

DuyurularEdit

2009 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAĞLIK AYÇİÇEĞİ, SOYA FASULYESİ, KANOLA, DANE MISIR VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİLERİNE PRİM ÖDENMESİ İLE İLGİLİ MÜRACAATLARIN ALINMASINA BAŞLADI. Edit

DESTEKLEME PRİMİ ÖDEMESİNDEN YARARLANMAK İSTEYEN ÜRETİCİLERİMİZİN EN SON BAŞVURU TARİHLERİ VE DESTEKLEME MİKTARLARI ŞÖYLEDİR.

01 NİSAN 2010 30 NİSAN 2010 Kütlü Pamuk : 35,00 kr/kg D.Mısır :4.0 Kr./Kğ. Sertifikalı Kütlü Pamuk : 42,00 kr/kg Yağlık Ayçiçeği : 21,00 kr/kg Soya Fasulyesi : 23,00 kr/kg Sertifikalı Soya Fasülyesi : 27,75 kr/kg Kanola : 23,00 kr/kg Aspir : 25,00 kr/kg


02 HAZİRAN 2010 Zeytinyağı (Tasiriye Faturası İle): 25,00 kr/kg

NOT: Yukarıda belirtilen tarihlerden sonraki Başvurular kabul edilmez.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELEREdit

1- Başvuru Dilekçesi 2- Alım-Satım Belgesi (Müstahsil Makbuzu, Fatura ve/veya Borsa alım satım beyannamesi) 3- Tasiriye faturası ( Zeytinyağı için) 4- Sertifikalı Tohumluk kullanmış ise adına düzenlenmiş Sertifikalı Tohumluk faturasının aslı (Kütlü Pamuk- Soya Fasulyesi)

NOT: 2010 Yılı Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar prim uygulamasından yararlanamaz.

Bilgi için:0324-3257276

Tarım sigortası uyarısıEdit

Sevgili Çiftçilerimiz,

Dünya ısınıyor, iklim değişiyor. Değişen iklim bazen kuraklık, bazen sel, bazen de don gibi afetler şeklinde kendini gösteriyor ve ürünlerimize zarar veriyor.

Şüphesiz iklim değişikliğinden en çok ve en hızlı etkilenen sektör tarımdır. Tarımın insanlığın beslenmesindeki fonksiyonunu yerine getirebilmesi için tarımsal üretimimizi afetlerden korumak ve muhtemel riskleri en aza indirmek hayati önem kazanmaktadır.

Tarımsal üretimi tehdit eden don v.b. risklerin teminat altına alınması amacıyla Tarım Sigortaları Kanunu uygulamaya konulmuştur. Devlet, bu kanun kapsamında yapılacak sigorta sözleşmelerindeki çiftçi adına sigorta primine destek sağlamaktadır.

Afetlere rağmen çiftçilerimizin yüzünün gülmesi için seranızı, bahçenizi, bağınızı sigorta ettirmenin tam zamanıdır.

Ürününüzü mutlaka sigorta ettiriniz.

Bilgi için; 0(324)3257276


Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü

Tek adımda çiftçi kayıt sistemiEdit

100 0505
100 0499
Çiftçi kayıt sistemi3

Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi ile çiftçiler bürokratik yüklerden kurtulacak

Mersin Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Abdulkerim Çiçek Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile çiftçilerin bürokratik yüklerinin hafifleyeceğini belirtti.

Çiçek yaptığı açıklamada, ÇKS'nin Türkiye'de ilk defa ilçelerinde uygulamaya konulduğunu belirtti. Çiçek, Çavak köyündeki tanıtımın Kaymakam Eyüp Sabri Kartal'ın da katıldığı bir toplantı ile gerçekleştirilerek başvuruların kabul edildiğini söyledi. Çiftçilerin alacağı mazot, gübre, toprak analizi desteğini tarımsal üretimde kullanabilmesi için Tarım İlçe Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Tapu Müdürlükleri arasındaki bürokratik işlemler için masraf yapmamış olacağını anlatan Çiçek, ÇKS'nin uygulanacak tarımsal desteklemelerin tek anahtarı konumunda olduğunu kaydetti. Verilerin, planlı tarıma yönelik politikaların hayata geçirilmesi için büyük önem taşıdığını vurgulayan İlçe Tarım Müdürü Çiçek şöyle devam etti: "Tarımsal üretimle uğraşan tüm üreticilerimizin desteklerden yararlanmak için başvuru sırasında öncelikli olarak ÇKS'ye kayıt olmaları gerekmekte. ÇKS başvurusu sırasında üreticilerden üretimle ve tarımsal varlıkları ile ilgili alınan belgeli bilgiler neticesinde, Türk tarımının tarımsal envanteri çıkarılarak güncel ve modern bir veri tabanı oluşturulmuş olacaktır."

ÇKS'ye kayıt olan üreticiler her tür tarımsal desteklemeden faydalanacağı için gerçek üreticiye ulaşan, şeffaf ve verimli bir destekleme sisteminin kurulmuş olacağını da ifade eden Çiçek, "ÇKS sayesinde daha önceki girdi desteklemelerinde yaşanan olumsuzluklar büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak. Destekleme sisteminde herhangi bir aracı olmayacağından aktarılan kaynağın tamamı üreticiye ulaşacak. Tarımda uygulanacak tüm desteklemeler ÇKS bilgileri doğrultusunda gerçekleşecek ve tarım dışına giden desteklemeler, yolsuzluklar ve adaletsizlikler önlenecek" diye konuştu.

ÇKS İLE TÜKETİLEMEYEN ÜRÜN STOKLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Abdulkerim Çiçek, ÇKS ile Türk tarımının ürün deseninin ortaya çıkarılacağını da kaydederek şöyle konuştu: "Üretim planlaması ile uygulanacak politikaların verimliliği artırılmış olacak. Planlı üretim ile arz fazlası tüketilemeyen ürün stoklarının önüne geçilerek, ihtiyaç duyulan diğer ürünlerin üretimlerinin özendirilmesi ile bu ürünlerin ithalatı için ödenen dövizden tasarruf edilmiş olacak. İlçemiz genelinde arazi parselleri küçük olması nedeniyle alacağı destekleme parasını çeşitli bürokrasi işlemlerine harcamamış olacak. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığımızca yapılan bu desteklemelere ilgi artacak ve başvuru yapacak çiftçi sayısında artış olacak. Böylelikle bakanlığımızın tüm çiftçilerimizi kayıt altına almak için hedeflediği hedefe yaklaşılmış olacak."

4 Aralık'a kadar sürecek kayıtlar için köylere duyuru yapılacağını, belirtilen yerlerde hazır bulunan çitçilerin başvurusunun kabul edileceğini sözlerine ekleyen Çiçek, gelemeyen çiftçiler için ileri tarihlerdeki başvurularının kabul edileceğini kaydetti. (CHA)

Çukurova Kalkınma AjansıEdit

Proje Önerisi Bilgi FormuEdit

Proje Başvuru Sahibinin Adı:Mersin Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü

Projenin Adı:Özgür Düşün, Girişimci Ol! Kadın Eğitimi Projesi

Proje Sahibi:

Kurumun Bilgileri:Barbaros Mah.GMK Bulvarı No:463P.Kodu:33150 Yenişehir/MERSİN

Telefon : 0-535-966 16 28 - 0-324-325 72 76

Projenin Uygulanacağı Yerler TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi

İli: Mersin

İlçesi: Yenişehir

Köyü: Değirmençay, Karahacılı, Emirler,Köyleri

Mahallesi: Kocavilayet, Menteş Ve Çiftlikköy

Proje Konusu:

Girişimci Çiftçi Kadınların işgücü piyasasındaki durumlarının iyileştirilmesi aynı zamanda verimliliği arttırmak amacıyla kadınların ve gençlerin teknik becerilerini Yetiştirdikleri ürünlerle ilgili işlenmiş ürün üretmek konularında eğitimleri yoluyla geliştirilmesi ve güncelleştirilmesidir.

Bu kapsamda; Kadınları kendi işlerini kurmaya teşvik eden ağlar oluşturmak Kadınları ve gençleri ara işgücü piyasasına dahil etmeye yönelik bir aktif istihdam tedbirleri projesi oluşturmak. Kadınları ve gençleri ara işgücü piyasasına dahil olmaya teşvik etmek. Kadınların ve gençlerin aktif istihdam tedbirlerinden yararlanarak istihdam edilmelerini sağlamak. İşgücüne dâhil olup işsiz durumdaki kadınlara yönelik destek faaliyetleri çerçevesinde kadınlara yerelde ihtiyaç duyulan beceriler kazandırılmak ve işe geçiş süreçlerini desteklemek.

Eğitimin sonunda Üretici Birliği, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve İÇEV - EKAV vakıflarından mikro kredi kullanımı için eğitimi tamamlayanlar arasından İlçe Tarım Müdürlüğü aracılığıyla sosyal birliktelikler kurulacaktır. Kurulan bu sosyal birlikteliklerle rekabetçi bir ekonomi ve bilgi toplumunun gerektirdiği doğrultuda nitelikli işgücü yetiştirildiğinden yöremiz ekonomisine katkı sağlanacaktır.

1.Mersin Yenişehir de Girişimci Çiftçi Kadın ruhunu geliştirmek, teşvik etmek ve aktif istihdam imkânlarını arttırmak.

2.İnsan Kaynakları Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik; Yetiştirdikleri Ürünlerden işlenmiş ürün elde edecek 18-40 Yaş arası Çiftçi Kadınların Niteliksiz İşsizlerin Nüfusun İstihdam Edilebilirliğini Arttıracak Çalışmalar Düzenleme

3.18-40 Yaş Arası Vasıfsız; Mesleki Eğitimini Tamamlayamamış Ve Meslek Edinememiş Çiftçi Kadınlara Meslek Edindirmeye Yönelik Çalışmalar Sağlamak

4.Köylerde yaşayan Çiftçi Kadınların Topluma Sosyal Uyumunun Sağlanması

5.Grupların Topluma Kazandırılması Ve Statülerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalara Destek Sağlama

6.Özel Sektör Ve Kamuya Nitelikli Eleman Yetiştirme

7.Kobilerin Ve İşletmelerin Yapacağı Her Türlü Eğitim Faaliyetine Örnek Teşkil Etme

8.Yetiştirdikleri ürünleri pazarlayamayan Çiftçi Kadınların işlenmiş ürün olarak ürettiklerini değerlendirme imkanı sağlamak

9.Aile reisi ile birlikte ailenin ekonomisine katkı yaparak Kadın – erkek eşitliğini sağlamada rol almak.Aile içinde kadına şiddet azalmış olacaktır.

10.İşgücü piyasasında yer almayan, aile ve toplum için huzursuzluk kaynağı olabilecek kadınların/gençlerin istihdam edilebilirliklerini arttırarak aktif işgücüne katılım oranlarını arttırmak ve toplumsal huzura da katkı sağlamak.

11.Mersin Yenişehir de girişimcilik ruhunu geliştirmek, teşvik etmek ve aktif istihdam imkânlarını arttırmak.

FAALİYETLER;

1. Proje ekibinin oluşturulması ve Projenin tanıtım faaliyetleri,

2. Hedef grubun ve eğitmenlerin seçimi, Hedef Grubun iş-kur kayıtlarının yapılması & Satın alma faaliyetleri;

3. Konferans “Tarımda Kadın Gücü“

4.Broşür,Afiş,Liflet ve Kitapçıkların Hazırlanması:

5. Eğitim Faaliyetleri;Reçel,Sirke,Nar Ekşisi,Marmelat,meyvesuyu vb. gibi konularda eğitim 6 grup da, 120 kişiye, her bir gruba 5 hafta da 45 saat eğitim verilecektir.

6. Ürünlerin pazarlanması için üretici birliği,şirket ve tarımsal kalkınma kooperatifi kurma faaliyetleri,

7. Çiftçi Kadınların Üretimi yapacak ürünler için gerekli üretim izinlerinin alınması ve ürünler için marka-patent alma çalışmaları,

8. Eğitim verilen çiftçi kadınların konuyla ilgili tesislere teknik gezi düzenlenmesi(Kobi,Üretici Birliği ve Tarımsal Kalkınma kooperatifine geziler düzenlenmesi)

9. Çiftçi Kadınların Eğitiminde ürettikleri ürünlerin sergisi - sertifika töreni

Hedef Gruplar: Mersin Yenişehir de ikamet eden, sosyal hayat içerisinde yer almayan 18-40 yaş arası vasıfsız, Çiftçi Kadınlar

Nihai Yararlanıcılar: Mersin Yenişehir de ikamet eden çiftçilik ile iştigal eden kişiler, Mersin de yaşayan vatandaşlarımız, Mersinde İşlenmiş Ürün Üreten İşletmeler

Proje Ortakları,İştirakçileri Ve Rolleri:

İlçe Tarım Müdürlüğü: Projenin yürütülmesi, tanıtılması, takibi ve Projenin tüm faaliyetlerinin eksiksiz bir biçimde yürütülmesinden sorumludur. Hedef gruba verilecek eğitimlerden sorumludur. Eğitimcileri temin etmek, Eğitim görecek hedef grubu temin etmek,eğitim salonunu ayarlamak,eğitimin yürütülmesi için gerekli tüm iş ve işleri yapmak ile görevlidir.

İl Özel İdare Genel Sekreterliği : Projenin yürütülebilmesi için 5.000 TL finansman sağlamasını beklemekteyiz.


Mersin Ticaret Sanayi Odası Başkanlığından Beklentilerimiz: Projenin tanıtımı, projeye ilginin artırılması amacıyla düzenlenen “Tarımda Kadının Gücü” konulu konferansa ev sahipliği yapmak,toplantı salonunu bu iş için ayırmak,toplantıya gelen kişilere pasta,çay,kahve ve içecek ikramı yapmak, Üyelerinin konferansa katılımını sağlamak, Projenin sonunda düzenlenecek işlenmiş tarım ürünleri sergisine ve sertifika törenine ev sahipliği yapmak, toplantı salonunu bu iş için ayırmak,toplantıya gelen kişilere pasta, çay, kahve ve içecek ikramı yapmak,Üyelerinin konferansa katılımını sağlamak, Projenin yürütülebilmesi İçin belirlenen oranda Finansman sağlayacaktır.Bu Proje kapsamında MTSO dan 4.595TL Eş Finansmanlık beklenmektedir.

Projenin Görünürlükleri:

•Projenin Eğitiminin Verileceği Binada ( Kırlangıç Bayrağı 5 Adet 75cmv X 150 cm Vinil Afiş )

•Proje Koordine edilecek İlçe Tarım Müdürlüğü girişinde asılacak tabele da (Vinil Afiş 2mx3m)

•Kursiyerlerin Eğitim Ve Uygulama Aldıkları Sınıflarda

•“Tarımda Kadının Gücü” konulu konferansta,

•Mersin Şehir Merkezinde Ana Caddeler de Toplam 10 Adet Vinil Afiş(Vinil Afiş 2mx3m)

•2000 Adet Tanıtım Broşürü Üzerinde

•500 Adet Tanıtım Cd Kapağında Ve İçeriğinde

•1000 Adet Eğitici El Kitabında

•250 Adet Seminer Sonuç Bildirgelerinde

•2 Adet İlerleme ve Nihai Raporda

•120 Adet Kursiyerlere Verilecek Mesleki Eğitim Sertifikasında

•Proje sonunda düzenlenecek Sergi ve Sertifika töreninde

•300 Adet Eğitimlere Başvuru sağlamak için Afiş (50X70cm Kağıt)

Çukurova Kalkınma AjansıEdit

Proje Önerisi Bilgi Formu

Proje Başvuru Sahibinin Adı:Mersin Yenişehir İlçe Tarım MÜüdürlüğü

Projenin Adı:Bilinçli Tüket, Sağlıklı Yaşa

Proje Sahibi:

Kurumun Bilgileri:Barbaros Mah. GMK Bulvarı No:463 P.Kodu:33150 Yenişehir/MERSİN Telefon: 0-535-966 16 28 - 0-324-325 72 76

Projenin Uygulanacağı Yerler TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi

İli: Mersin

İlçesi: Yenişehir

Köyü: Bütün Köyleri

Mahallesi: Bütün Mahalleleri

Proje Konusu:

Halkımızı bilinçlendirerek tükettiği gıdanın denetçisi olan bir toplum oluşturmak ve bu sayede insan sağlığını tehdit eden standart dışı gıda üretiminin önüne geçerek gıda üretiminde kaliteyi arttırmak, gıda atıklarını doğru şekillerde kullanarak çevrenin korunmasına katkı sağlamak

Amaçlar;

1.Dezavantajlı grup olan orta ve az gelirli ailelerin gıda maddesi alırken fiyatına bakmanın yanında sağlığını da düşünmesi gerektiği konusunda bilinç kazanmasını sağlamak.

2.Bölgemiz halkının bir gıda maddesi satın alırken son kullanma tarihine, etiket bilgilerine, gıda ambalajına, üretim ve satış koşullarının uygunluğuna bakıyor olmaları,

3.Özellikle aile denetimi olmadan her gün birçok gıdayı tüketiyor olan öğrencilerin, daha bilinçli ve sağlıklı besleniyor olmaları,

4.Yapılabilecek bazı gıda hilelerini anlatarak bunlara karşı bilgili ve dikkatli olan bir toplum oluşması,

5.Açıkta satılan ve nasıl üretildiği belli olmayan gıdaların bölgemiz halkı tarafından tercih edilmeyen, alınmayan gıdalar olması,

6.Halkımızın bir gıda denetçisi gibi davranıyor olması ve bu sayede standart dışı kalitesiz gıda üretiminin azalması,

7.Bölgemiz halkının Alo 174 Gıda Hattından haberdar olması ve bu hattı kullanıyor duruma gelmeleri,

8.Avrupa Birliğine uyum yolunda bölgemizde daha sağlıklı ve güvenilir gıda üretiliyor olması,

9.Bölgemizde gelecek dönemlerde gıda zehirlenmelerinde ve kanserli insan sayısındaki artışın azalması ve böylece sağlık sektörünün projeden fayda sağlaması,

10.Eğitimlerde gıda atıklarını doğru kullanma yöntemlerini anlatarak çevreyi korumaya katkı sağlamak.

Hedef Gruplar:

1.Bölgemize bağlı okullarda eğitim alan öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri, 2.Yenişehir mahallelerinde ve köylerinde ikamet eden insanlar, 3.Yenişehir’de gıda üretimi ve satışı ile uğraşan insanlar, 4.Bölgemizdeki büyük alışveriş merkezlerine gelen insanlar.


Faaliyetler;

1)Billboardlar, Broşürler, Kitapçıklar

2)Eğitici Film CD’lerinin Hazırlanması;

2.1.Okullarda Eğitim Alan Öğrencilere Gösterilmek Amacı İle Hazırlanacak CD

2.2.Televizyonlarda Gösterilmek Amacı İle Hazırlanacak CD

2.3.Örnek Üreticinin, Dağıtıcı ve Satıcının Nasıl Olması Gerektiğini Gösteren CD

3)Okul Müdürleri ve Öğretmenlere Konferans

4)Televizyon Programları ve Gazete İlanları

5)Okullarda Öğrencilere Eğitim Düzenleme, Broşür ve Kitapçık Dağıtma

6)Öğrenci Velilerini Toplayarak Eğitim Vermek

7)Mahallelerde ve Köylerde Halka Eğitim Vermek

8)Gıda Üreticilerine ve Satıcılarına Eğitim Vermek;

8.1.Gıda Üreticilerine Eğitim Vermek

8.2.Gıda Satıcılarına Eğitim Vermek;

9)Büyük Alışveriş Merkezlerinde Stant Açmak

10)Ajanda Hazırlamak

11)Anket Yapmak

12)Yarışma Düzenlemek

13)Web Sayfası

14)Özel Günlerde Etkinlikler ve Stant Açma

Proje Ortakları, İştirakçileri Ve Rolleri

İlçe Tarım Müdürlüğü: Projenin yürütülmesi, tanıtılması, takibi ve projenin tüm faaliyetlerinin eksiksiz bir biçimde sürdürülmesinden sorumludur. Hedef gruba verilecek eğitimlerin programlanmasından, eğitimcileri ve eğitim görecek hedef grubu temin etmekten sorumludur. Eğitim salonunu ayarlamak, eğitimin yürütülmesi için gerekli tüm iş ve işleri yapmak ile görevlidir.

İl Özel İdare Genel Sekreterliği;

Projenin yürütülebilmesi için 8.000 TL finansman sağlamasını beklemekteyiz.

Mersin Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı;

Projenin tanıtımı, projeye ilginin artırılması amacıyla düzenlenen “Bilinçli Tüket, Sağlıklı Yaşa” konulu panele ev sahipliği yapmasını, toplantı salonunu bu iş için ayırmasını, toplantıya gelen kişilere pasta,çay,kahve ve içecek ikramı yapmasını, üyelerinin konferansa katılımını sağlamasını,

Projenin faaliyetlerinde yer alan birçok eğitim toplantısı için salon temin etmesini, toplantıya gelen kişilere pasta, çay, kahve ve içecek ikramı yapmasını,

Gıda fuarında kullanılmak amacı ile stant ve yer sağlamasını,

Proje sonunda düzenlenecek törene ev sahipliği yapmak, toplantı salonunu bu iş için ayırmasını, toplantıya gelen kişilere pasta,çay,kahve ve içecek ikramı yapmasını, üyelerinin konferansa katılımını sağlamasını,

Ayrıca Projenin yürütülebilmesi için 4.725 TL finansman sağlamasını beklemekteyiz.

Projenin Görünürlükleri:

•Proje kapsamında hazırlanan 10 billboarda, 80.000 broşürde ve 20.000 kitapçıkta,

•Bütün eğitim salonlarında, toplantı salonlarında, sınıflarda… Vb

•Proje kapsamında hazırlanan 2000 CD’de,

•Proje kapsamında hazırlanan 1500 ajandada

•Yapılacak televizyon programlarında

•Açılacak stantlarda,

•Web sayfasının proje bölümünde

•Yapılacak olan anketlerde

Ortak olan kurumların logoları bulunacaktır.Line Fleks Membran Kaplamalı Toprak Havuzların Yaygınlaştırılması ProjesiEdit

Yenişehir Kaymakamlığı

İlçe Tarım Müdürlüğü

Line Fleks Memran Kaplamalı Toprak Havuzların Yaygınlaştırılması Projesi

2010 Mersin

Projenin Özeti:

1-Bu Proje ile,özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yağışsız geçen dönemlerde sulama suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla;İlçemizin Çukurkeşlik,İnsu ve Kocahamzalı köylerinde 4500 m3 kapasiteli Geomebran örtülü toprak havuzların inşası ve yağışlı geçen dönemlerde suyun bu havuzlarda toplanarak ihtiyaç olduğunda bahçelere verilmesi planlanmıştır.

2-Yaklaşık maliyet esasına esasına göre;

a) Toprak havuz inşaatı ve diğer ekipmanların maliyeti 29989,00 TL. olup bu tutarın Köy Tüzel Kişiliğince karşılanması öngörülmüştür.

b) Line Fleks mebran örtüsü ile Geotekstil Keçe alım bedeli olan 29552,65 TL. nin ise İl Özel İdaresi Müdürlüğü Kaynaklarında temin edilmesi planlanmıştır.

3-Proje ile yılda asgari 50 dekar meyve bahçesine Temmuz ve Ağustos aylarında 3 su verilebilecektir.

4-Projenin yaratacağı yıllık ilave gelir 25500,00 TL. olarak hesaplanmıştır.

5-Projenin kendini ödeme süresi 3 yıl’dır.

Projenin Konusu: Suyun Plastik örtülü toprak havuzda muhafaza edilerek bitkilerin yetişme döneminde doğal yağışların yetersiz olduğu zamanlarda en uygun yöntem olan damla sulama sistemi ile bitkiye verilmesini sağlayacak Geomebran örtülü toprak havuzların tesis edilmesi projenin konusunu oluşturmaktadır.

Projenin Gerekçesi: Kıt ve çoğaltılamaz özelliği ile toprak (tarım arazisi) günümüzde tarımsal üretimi belirleyen en önemli unsurlardan birisi olmaya devam etmektedir. Dışarıdan arazi edinme olanağı olmayan çiftçilerin işletmelerini büyütmeleri mümkün olmadığında tarımsal gelirlerini arttırmada başvuracakları çok az sayıda alternatifin en önemlisi, yeni tarım teknolojilerine sistemde yer vermek.

Birim alandan daha fazla ürün alınması ve iklimin dışsal etkilerini bertaraf edilmesinin önemli koşullarından birisi sulama suyunun yeteri kadar ve zamanında bitkiye verilmesi ile mümkündür. Ekolojik faktörler ve bitkinin su tüketimi göz önüne alınarak yukarıdaki şartları sağlayacak en iyi yöntemin damla sulama sistemi kurulması ve suyun tarla başında depolanması ile mümkündür. Bunun için yağışların bol olduğu dönemde sulama suyunun geomebran havuzlarda depolanması, ihtiyaç duyulan zamanda bitkiye verilmesi, verimi %20 arttıracak, kuraklık zararını asgariye indirecektir.

Esasen, damla sulama sistemi, bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu ve besin madde ihtiyacını optimum seviyede tutmakta, arazide erozyon ve toprak kaybı önlemekte, az su uygulamasıyla bitkide stres ve hastalığa neden olmadan yetiştiriciliğe olanak tanımaktadır. Bu faydaları göz önüne alındığında geomebran örtü ile kaplanmış havuzların ve damla sulama sisteminin yaygınlaştırılması projenin gerçekleştirilmesinin önemi açıkça ortaya çıkmakta ve bitkilerin normal gelişmeleri için ihtiyaç duydukları suyun mutlaka bitkiye verilmesi gerekmektedir

Ancak, bitkisel üretim yapan üreticilerimizin çoğu küçük tarım işletmesi niteliğindedir. Arazileri küçüktür. Ekonomik imkanları yetersizdir. Bu nedenle; yeni tarım teknolojilerine ulaşma eğilimleri ve istekleri körelmiştir. Çiftçilerimizi yeniden üretime kazandırmak ancak işletmelerinde verimli ve kaliteli ürün üretimi ile mümkün olabilecektir. Bunu sağlamak için İşletmelerde Modern Sulama Yöntemlerinin kullanılması elzem görülmektedir.


Projenin Uygulanacağı Alan:

Proje,Yenişehir ilçemize bağlı Çukurkeşlik, İnsu ve Kocahamzalı Köylerinde uygulacaktır.Proje alanı konum itibariyle Akdeniz iklim özelliklerini göstermektedir.Akdeniz ikliminin genel karakteristiği ,yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise yağışlı ve ılıman geçmektedir.özellikle Temmuz Ağustos ayları kurak geçtiğinden Sulama yapılması gereken aylar oldukça uzundur.

1- Uzun Yıllar İklim Verileri

Bölgenin uzun yıllar ortalaması meterolojik değerleri : (1971-2000 dönemi-mm)

Aylar Yıllık Yağış

Ocak 103,6

Şubat 76,3

Mart 56,4

Nisan 39,9

Mayıs 21,0

Haziran 10,2

Temmuz 8,7

Ağustos 3,1

Eylül 7,1

Ekim 43,8

Kasım 78,2

Aralık 123,5

Toplam 571,8

Alanda Bazı ürünler için sulama suyu ihtiyaçları şöyledir:


Ürünler Bir Defada Verilecek Su

Miktarı Sulama

(Ha/mm) (Ha/m³) Sulama Sayısı Aralıklar (gün)

Tahıllar 100–150 1000–1500 2–3 20–30

Sebzeler 20–70 200–700 12–20 5–10

Meyvelikler 70–100 700–1000 4–5 20–25

Fidanlıklar 50–80 500–800 8–10 10–15

Yonca 100–125 1000–1250 4–8 20–30

Su Kaynakları;

1-Çukurkeşlik Köyü Su Kaynağı: Su Kaynağı olarak Çukurkeşlik Köyü içerisinden geçen Müftü Deresi ( Efrenk) kullanılacaktır. Büyükşehir Belediyesi’nin terk ettiği içme suyu boruları ve Köy Tüzel kişiliğine ait Motopomp ile su alınarak yapılacak Havuzda depolanacaktır.

- Su kalitesi olarak halen içme suyu olarak kullanılmaktadır.

- Havuz ile Kaynak arası mesafe 350 m ‘dir.

- Rakım farkı ise 120 m’dir.

2-İnsu köyü su kaynağı:Mersin Büyükşehir Belediyesi yakın köylerin içme suyunu Berdan deresinden gelen Büyükşehir içme suyundan karşılamayı planlamış bulunmaktadır.halen insu köyünün içme suyunun karşılandığı Karaçoban dan gelen içme suyu atıl kalacaktır.Kış aylarında boşa akacak olan bu kaynaktan havuz suyu temin edilecektir.

3-Kocahamzalı köyü su kaynağı:kocahamzalı köyünün içme suyunun halen temin edildiği su deposundan ihtiyaç fazlası su ,tahliye borusundan tahliye edilmektedir.kış aylarında bu fazla su inşa edilecek Geomebran örtülü havuzda depolanarak temmuz ve Ağustos aylarında sulama suyu olarak kullanılması planlanmaktadır.

Kapasite Seçimi:

Proje alanının temel bitki örtüsü çeşitli meyvelikler ile bağ alanlarından oluşmaktadır.Yörede yağışların yetersiz olduğu ,hemen hemen hiç yağmadığı Haziran , temmuz ve Ağustos aylarında kimi çiftçiler pompaj ile,kimi çiftçiler ise ancak taşıma su ile sulama yapabilmektedir. Önemli bir çiftçi kesimi ise sulama olanağı bulamadığı için bitkisel üretimden vazgeçmş, araziler tarım dışı kalmıştır. Yeterli Sulama suyu ihtiyacı temin edilemediği için tarım dışı kalan alanlarda yeniden meyvelik ve bağ tesis edilerek tarıma kazandırılacaktır.

- Bir Dekar meyveliğin bir sulamada ihtiyaç duyduğu sulama suyu ihtiyacı salma sulama için 70-100 m3.tür.damla sulama ile bu miktar % 60 oranında azalmaktadır.İhtiyaç duyulan su 20 gün sulama aralığında damla sulama ile meyvelik ve bağ alanlarına verilecektir.Damla sulama ile su kayıpları önlenmiş olacağından 1 da. Meyveliğe verilmesi gereken dönemsel su miktarı :

-3 Sulama X (70 Ton X 0.4) = 84 Ton’dur.

-Sulanması gereken alan asgari 50 dekar’dır.

-50 dekar meyve bahçesine 3 su verilebilmesi için gerekli havuz hacmi:

-50 dekar X 84 Ton/dekar =4200 Ton yaklaşık 4500 tonluk bir havuz inşa edildiği takdirde ihtiyaç karşılanmış olacaktır.

Proje İle Öngörülen Yatırımlar:

Son yıllarda iklimde ve dönemsel yağışlardaki değişimler Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi çok olumsuz etkilemiştir.

Bu olumsuz etkileri bertaraf etmek, yaşanabilir bir hayat standardı elde etmek için çiftçilerimiz yeni teknolojilere yönelmişlerdir. Bu amaca ulaşmak için iklimin dışsal etkenlerini en aza indiren ve ortalama 25 yıl ömre sahip olan Geomebran örtülü toprak havuz yapılması ile havuza su alınması ve su tahliye edilmesini sağlayan malzeme ve ekipmanların alınması konuları proje ile öngörülmüş bulunmaktadır.

Projenin Yatırım Tutarı

Yenişehir İlçemize bağlı Çukurkeşlik,İnsu ve Kocahamzalı köylerinde Line Flex Mebran örtülü toprak havuzların yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan bu proje ile;Toplam 59543,15 Tl.yatırım yapılacaktır.


Projenin Genel Yatırım Tutarı:


Yatırımın Konusu Tutar (TL)

1.Toprak Havuz Yapımı Ve Diğer Ekipmanlar: 29989,00

2.Line Flex Membran: 26076,75

3.Geotekstil Keçe: 3476,90

Toplam: 59543,15

Line Flex mebran ve Geotekstil Keçe de KDV hariçtir.

Projenin Finansmanı:

Proje ile yapılması öngörülen yatırım, seçilen köylerimizde çiftçilerimize benimsettirilmesi gereken demonstrasyon niteliğinde bir yatırımdır. Bu nedenle; yatırımın gerçekleştirilmesi Köy’ün özkaynakları ve İl özel idare Müdürlüğü kaynaklarından temin edilecek Finansman ile sağlanacaktır.Temin edilecek finansman tamamen hibe niteliğinde olacaktır. Yatırımın çiftçi şartlarında gerçekleştirebilmesi için, Neomebran örtü bedeli olan 29989,00 TL hibe yardımı İl özel İdaresi Müdürlüğü kaynağından,Toprak Havuz yapılması,tel örgü yapılması ile suyun havuzlara ulaştırılması için ihtiyaç duyulacak boru ve ekipmanlar için toplam 29553,65 TL. köy tüzel kişiliğince karşılanacaktır.

-Köy tüzel kişiliği kaynağı  :29989,00 TL.

-İl Özel idaresi müdürlüğü Kaynağı :29553,65TL.


Yatırımın Gelir Giderleri

1-İlk Tesis Giderleri


a- Toprak Havuz Yapılması : 29989,00TL

b- Line Flex Örtü Alınması : 26076,75 TL

c- Geotekstil Keçe serilmesi : 4.015,20

Toplam  :59543,15 TL

2-İşletme Gelirleri

a-Sulama ile sağlanacak ilave Gelirler :

- Temmuz ve Ağustos aylarında sulanmayan şeftali verimi:2.400 kğ./da.

- Temmuz ve Ağustos aylarında sulanan şeftali verimi  : 3.000 kğ./da.

Proje Toplam alanı içerisinde (50 dekar) toplam yıllık verim farkı=

600 kğ.X 50 dekar =30.000 kğ.

Yıllık İlave gelir= 30.000 kğ. X 0.850 TL/Kğ.=25500,00 TL.

-Rantabilite= 25500/59543,15 =48.82

-Projenin Kendini Ödeme Süresi=59543,15/25500=2.33 yıl

Proje uygulanabilir bulunmuştur.

Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli


S.No Poz. No İmalatın Adı Birimi Miktarı

Birim Fiyatı Tutar Tl

1- 15.001/1A Mak.ile Yum.ve sert top.Kaz. m3

828 2.33 1929,24


2- Özel Her cins ve klastaki zeminde

Geniş Derin Kazı m3 4616,0 4.66

21510,56


3- 15.001/1A Makine ile kilit kazısı yapılma m3

40,85 2.33 95,18


4- 15.303/KH Kil dolgu yapılması m3

180,6 1.71 308,82


5- 18.468/2 Line flex mebran kap.(1.20) m2

1738,45 15,00 26076,75


6- 18.470/9 Geotekstil Keçe Serilmesi (400gr) m2 1738,45

2,00 3476,9


7- 50/6 PE100 Kangal boru m

10 2,00 20,00


8 - 210-619/9 Küresel vana(3) Ad.

2 150,00 300,00


9- Özel Galvaniz kafes tel ve 2’lik

Borularla koruma çiti yapılması mt. 176 29,00

5.104,00


10- Özel Demirli beton(kum,çakıl,nak.)

(logar yapılması için) m3 3,00 131,15

393,45


11- 21.011 Ahşap Kalıp

m2 3,00 16,08 48,24


12- Özel Halat Merdiveni Ad.

1 250,00 250,00


13- Özel Can Simidi

Ad. 1 30,00 30,0


Toplam:59543,15 Hazırlayan:

Cemal Uslu

Zir.Yük.Müh.


Geomebran Örtülü Toprak Havuz Metrajı

1-15.001/A Geniş Derin kazı yapılması:

V=[ ( 45,7+37,7) x ( 31+23) ] x 4,1

2 2

= [ ( 41,7 ) x ( 27) ] x 4,0 = 4,616 m3.


2- Özel - Makine ile yumuşak ve sert toprakta kazı yapılması:

Tesviye kazısı=[(45,7)+(1,5+1,5)] x [(31)+(1,5+1,5)] x 0.5 =827.9=828 m3


3-15.001/1A - Makine ile kilit Kanalı Kazısı:

V=[(2x48.7)+(2x33)]x 0.54x0.5 =40,85m3


4- 15.303/KH - Kil Dolgusu yapılması

a)Uzun kenarlar= 2(45,7+37,7)/2 x 5,66=472m2

b)Kısa Kenarlar= 2 x (31+23)/2 x5.66 =305,66 m2

c)Taban alanı = (37,7 x 23) = 867,1 m2

d)Kilit alanı = 2 x(47,7 +17,1) +(2 (31 +1+1)=161,4

Toplam Kil Dolgusu Alanı=1806 m2

Toplam Kil Dolgusu Hacmi=1806 M2 X0.10 m.=180,6 m3


5- Özel- Galvanizli kafes tel ve 2”lik borularla Koruma çiti yapılması

Uzun Kenarlar= 2 x (45,7 +1,5 +1,5+1+1)=104,4 m.

Kısa Kenarlar= 2x(31 +5)=72m.

Toplam= 176 m.


6-16.044/4 - Demirli Beton ( rogar yapımı-kum-çakıl-çimento ve nak. Dahil)

V=2 x 1.5 = 3 m3


7-21.011 - Ahşap kalıp

1x1x 3= 3 m2


8- 210-610/P Küresel Vana (3’’)

2 adet


9 – Özel EPDM Geomebran Kaplama (1.20 mm)

1738,45 m2


10- 18.470/P Keçe Serilmesi

1738,45 m2


11- 50/6 PE 100 Kangal Boru

20 mt.


12- Özel Halat Merdiven

5 mt.


13- Özel Can simidi

1 adet


Hazırlayan:

Cemal USLU

Zir.Yük.Müh.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.