{{Bakınız|Resimleri < Videoları < Brifingi < Personel <

T.C

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

İlçe Tarım Müdürlüğü

Birifing Dosyası

2011-Ocak

YENİŞEHİR İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ


İçindekiler

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN KURULUŞU[düzenle | kaynağı değiştir]

Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5747 sayılı Kanun, 22 Mart 2008 tarihli ve 26824 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve bu Kanunla birlikte Mersin Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir İlçe Kaymakamlıkları kurulmuştur. 2008 Yılında Yenişehir Kaymakamlığının kurulmasıyla birlikte, tarımla uğraşan vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet götürülmesi, daha fazla kişiye ulaşılması ve yerinde kontrol sağlanabilmesi amacıyla Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir İlçe Tarım Müdürlükleri kurulmuştur. Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğümüz, kuruluşundan itibaren fazla bir zaman geçmemesine rağmen, köylerin kalkındırılması, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, görev alanına giren altyapı tesisleri ile tarımsal, sosyal ve ekonomik kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak için yoğun bir tempoyla çalışmalarına devam etmektedir.


İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

1-İlçenin tarım ürünleri ekiliş, verim ve üretim tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistiki bilgilerin zamanında toplanmasını sağlamak,

2-İlçe dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otların tespitini yapmak ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak,

3-İlçedeki hayvanların salgın ve paraziter hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla İlçe çapında plan, program ve projeler hazırlamak, uygulama, denetlemek,

4-Her türlü yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgileri broşür, el kitabı, gösteri v.b. yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak, çözüm getirilmesi istenen çiftçi problemlerini araştırma merkezleri ve Bakanlığın ilgili birimlerine intikal ettirmek,

5-İlçenin tohum, fidan, fide, aşı, damızlık hayvan, balık yavrusu, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan, sperma gibi girdi ve ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımı için tedbirler almak,

6-Soy kütüğü sisteminin yurt çapında yaygınlaştırılması için İl çapında gerekli tedbirleri almak,

7-Özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme işletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek,

8-Projeye dayalı olarak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,

9-İlçe dahilinde faaliyette bulunan ilaç bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri hazırlamak ruhsatlı yem bayii ve fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından denetlemek, gıda ve yem sanayi ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek,

10-Projeler çerçevesinde istihdam imkanlarını arttırmak amacıyla el sanatlarını geliştirilmesini, yayılması ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerin pazarlamasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,

11-Çiftçilerin teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemektir.


İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE FAALİYET GÖSTEREN BİRİMLER[düzenle | kaynağı değiştir]

1-Proje İstatistik Birimi 2-Hayvan Sağlığı Birimi 3-Bitki Koruma Birimi 4-Destekleme Birimi 5-Çiftçi Eğitim Ve Yayım Birimi 6-Gıda Denetimi Ve Kontrol Birimi 7-İdari Ve Mali İşler Birimi


İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN PERSONEL DURUMU[düzenle | kaynağı değiştir]

1 İlçe Müdürü 7 Ziraat Teknikeri 2 Veteriner Hekim 3 Veteriner Sağlık Teknikeri 3 Gıda Mühendisi 1 Çevre Sağlığı Teknisyeni 4 Ziraat Mühendisi 6 İşçi Personel 1 Su Ürünleri Mühendisi 1 Targel Sözleşmeli Ziraat Mühendisi 1 T.Teknoloji Mühendisi 1 4/C Sözleşmeli Personel 1Memur (Kaymakamlıkta Geçici Görevli)

olmak üzere toplam 32 personelden oluşmaktadır.


İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ARAÇ PARK DURUMU[düzenle | kaynağı değiştir]

1 Adet Renault Clio (2007)

1 Adet Toyota Corolla (1991)

1 Adet Fiat Albea (2010) ( Kiralık )

1 Adet Fiat Albea (2010) (Proje kapsamında kiralanmıştır)

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BİNA DURUMU[düzenle | kaynağı değiştir]

İlçe Tarım Müdürlüğümüz Yenişehir Kaymakamlığı idare binası içerisinde kendisine tahsis edilen bölümde faaliyetini sürdürmektedir.

İLÇEMİZ TARIMSAL DURUMU[düzenle | kaynağı değiştir]

Yenişehir İlçemiz 23 merkez mahalle, 1 belde ve 8 köy yerleşim yerinden oluşmaktadır. Köylerimizde meyvecilik, sebzecilik, tarla bitkileri üretimi olmak üzere tarım, entansif bir şekilde yapılmaktadır. Nispeten rakımı yüksek köylerde ise hububat ziraatı yapılmaktadır. Köylerimizde narenciye tarımı önemini korumaktadır. Meyvecilik alanında önemli bir mesafe kat etmiş olan köylerimizde özellikle nar ve zeytin yetiştiriciliğinde hem üretim miktarı hem de kalite bakımından önemli bir yere gelmiştir. Aynı zaman da erik, elma ve şeftali gibi diğer meyve yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

İlçemiz merkez mahalleler ve bağlı köylerde toplam 329 çiftçimiz Bakanlığımızın çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olup her türlü tarımsal destekten faydalanmaktadırlar.

Merkez (Mahalleler)[düzenle | kaynağı değiştir]

1 :Akkent Mahallesi 13 :Güvenevler Mahallesi 2 :Aydınlıkevler Mahallesi 14 :Hürriyet Mahallesi 3 :Bahçelievler Mahallesi 15 :Limonluk Mahallesi 4 :Barbaros Mahallesi 16 :İnönü Mahallesi 5 :Batıkent Mahallesi 17 :Menteş Mahallesi 6 :Cumhuriyet Mahallesi 18 :Palmiye Mahallesi 7 :Dumlupınar Mahallesi 19 :Pirireis Mahallesi 8 :Eğriçam Mahallesi 20 :50.Yıl Mahallesi 9 :Fuat Morel Mahallesi 21 :Kocavilayet Mahallesi 10 :Gazi Mahallesi 22 :Çiftlikköy Mahallesi 11 :Afetevler Mahallesi 23 :Gökçebelen Mahallesi 12 :Deniz Mahallesi

Köylerimiz[düzenle | kaynağı değiştir]

1-Çavak

2-Çukurkeşlik

3-Emirler

4-Karahacılı

5-Kocahamzalı

6-İnsu

7-Uzunkaş

8-Turunçlu Köyü

Beldemiz[düzenle | kaynağı değiştir]

YENİŞEHİR İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BİRİMLERİ FAALİYETLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

1-PROJE İSTATİSTİK BİRİMİ ÇALIŞMALARI[düzenle | kaynağı değiştir]

Müdürlüğümüz Proje İstatistik Biriminin görev ve sorumlulukları genel itibariyle, tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini objektif metotlarla tahmin etmek, tarım, hayvancılık ve su ürünleriyle ilgili her türlü istatistikî bilgileri toplamak, değerlendirmek, ekonomik öneme haiz ürünler için üretim projeksiyonları yapmak, üretim potansiyelini belirlemek, üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve hazırlanmasına yardımcı olmak, Desteklemeye tabi tarım ürünlerinin maliyet hesaplarını çıkarmak, Bakanlıkça hazırlanmış ve onaylanmış iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit tarım, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ilçemiz ile ilgili kısımlarını uygulamak/uygulatmak, İlçemiz; tohum, fide, fidan, gübre, tarım alet ve makineleri, damızlık hayvan, yumurta, civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, arı kovanı vb. girdi ihtiyaçlarını belirlemektir. Bu bağlamda, Müdürlüğümüz Proje İstatistik Biriminin İlçemiz köylerine çıkarak, muhtar, aza ve köyün ileri gelenleri yardımıyla yapmış olduğu çalışmalar neticesinde hazırlanan Yenişehir İlçemizin istatistiksel veri tabloları aşağıda gösterilmiştir.


2010 YILI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ VERİLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

2010 yılı ÇKS

Kayıtlı Çiftçi sayısı

329

Kayıtlı Alan (dekar)

6.281,12

Mazot-Gübre desteği (kişi)

324

Toprak Analizi Desteği (kişi)

-

Sertifikalı fidan (kişi)

3

Arıcılık Desteklemesi (işletmeci)

62

Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi (kişi)

11

İlçemizin Tarımsal Arazi Varlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

Tarım ArazisiOrman Arazisi
Tarla Arazisi Ha.Meyve Arazisi Ha.Sebze ArazisiHa.Tarım Dışı AraziOrman Arazisi2B ArazisiOrman Dışı Arazisi
Köy Adı
HaM2HaM2HaM2
Değirmençay 1490100113,5291322458414024944010962650
Çavak -3625-25001187435--7207810
Çukurkeşlik -788-550111293546717003819039
Emirler 2025131616145360003850354725931-
Karahacılı 1490575013,5-1822158109353435-
Kocahamzalı 8878-1752457758237865293-
İnsu 772155-32406549090186603181620
Turunçlu Köyü 701127962903797290115525193,5-
Uzunkaş 2471656-330122767711840108,5-
Çiftlik 2023745805-12293151098185860720
Gökçebelen 1011360490-735226566475136826
Toplam1064616683140047782114265178129662940584928665
Genel Toplam237468


İlçemize Bağlı Meyve Alanı Varlığı


KöylerYenidünya (dekar)Erik (dekar)Kayısı (dekar)Şeftali (dekar)Zeytin(dekar)Zeytin yağlık (dekar)İncir(dekar)Keçiboynuzu(dekar)Nar(dekar)Üzüm(dekar)Badem(dekar)Limon(dekar)Portakal(dekar)Mandalina(dekar)Armut(dekar)Elma(dekar)Dut(dekar)T.hurması(dekar)Ceviz(dekar)Kivi(dekar)
Çavak 51005015020010-10500--7001700200------
Emirler 610151020010010510705100407540
Uzunkaş 215-50200300--300212-75025 7 407
Turunçlu -2225502080102015050435030010053-8010
Karahacılı -203020010020055030005510001000004153310
Kocahamzalı ------24-2---------
Değirmençay 515081704010--70100-2250161590-70-5
Çukurkeşlik 100 25020304 350 2015010010- 15 1
İnsu -5- 1040---100----------
Toplam1183371388807907703189403301412121124225581341156208276
Genel Toplam 15635


İlçemize Bağlı Sebze Alanı Varlığı (Dekar)


KÖYLER

HIYAR

DOMATES

YEŞİL SOĞAN

KURU SOĞAN

BAMYA

BALKABAĞI

SİVRİ BİBER

T.FASULYE

BAKLA

BEZELYE

MARUL

DOL.BİBER

BROKOLİ

PATLICAN

KARNABAHAR

TERE

MAYDONOZ

NANE

TOPLAM

ve

MAHALLELER

TURUNÇLU KÖYÜ

10

51

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

63

KARAHACILI KÖYÜ

-

10

2

-

1

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,5

UZUNKAŞ

-

63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

AFETEVLER MAH.

-

-

-

-

-

-

177

-

-

-

12

31

-

21

137

-

-

-

378

EMİRLER

-

-

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

DEĞİRMENÇAY

3

1

-

2

3

2

2,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,5

ÇİFTLİKKÖY MAH.

5

83

-

-

6

-

101

67

18

-

63

27

61

102

104

10

15

11

673

GÖKÇEBELEN MAH.

-

-

-

-

-

-

29

-

9

-

22

33

23

147

33

-

-

-

296

KOCAVİLAYET MAH.

42

82

10

-

25

-

63

12

14

10

49

42

36

83

58

-

-

-

526

MENTEŞ MAH.

15

-

-

-

-

-

42

54

-

-

65

39

14

41

39

6

23

-

338

TOPLAM

15

290

24

3

35

2

416

133

41

10

211

172

134

394

371

16

39

11

2317


İlçemize Bağlı Tahıl Alanları (Dekar)[düzenle | kaynağı değiştir]


Köyler Ve Mahalleler

Mercimek

Yeşil

(Dekar)


Arpa

(Dekar)


Nohut

( Dekar)


Buğday

( Dekar)


Mısır

(Dekar)

Emirler köyü

13

202

59

-

-

Uzunkaş köyü

-

5

-

31

-

Turunçlu köyü

-

11

-

19

-

Karahacılı köyü

-

-

-

5

-

Değirmençay bel.

-

49

15

103

-

İnsu köyü

-

12

-

37

-

Menteş mah.

-

-

-

-

61

Kocavilayet mah.

-

41

52

112

87

Gökçebelen mah.

-

22

-

54

54

Afetevler mah.

-

-

-

98

104

Çiftlikköy mah.

-

-

-

10

107

Toplam

13

342

126

469

413

Genel Toplam

1.363

2-HAYVAN SAĞLIĞI BİRİMİ FAALİYETLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Biriminin görev ve sorumlulukları genel itibariyle, ilçemizdeki hayvanların sağlığının korunması gerekli tedbirleri almak ve hasta hayvanların tedavisini Hayvan Sağlığı ve Zabıtası hakkındaki kanunda tespit edilen esaslara göre yapmak, hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenmesi amacıyla ilçe çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri yürütmek, kontrol etmek, hayvan sağlığı ile ilgili karantina tedbirlerini almak, hayvanların sağlığını korumada gerekli biyolojik ve kimyasal maddeler ile aşı, serum ve ilaç gibi ihtiyaçlarını belirlemek, temin ve tedariki yönünden gerekli tedbirleri almak, hayvan hareketlerini kontrol altında tutmaktır. Hayvan Sağlığı Birimi teknik personellerinin 2010 yılı çalışmalarını gösterir veri/istatistik tabloları aşağıda sunulmuştur.


Müdürlüğümüzce kayıt altına alınmış kümes hayvanları işletmeleri :

Sıra No

Köyü

İşletme Sayısı

Kapasite (adet)

1

Çavak

4

35.000

2

İnsu

1

15.000

3

Emirler

3

68.500

4

Çukurkeşlik

1

6.000

Toplam

9

124.500


Yenişehir İlçemizde Kayıtlı Arıcılık İşletmeleri :

KİŞİ SAYISI

KOLONİ ADEDİ

MERKEZ

29

5.606

BELDELER

Değirmençay

14

2.647

KÖYLER

Uzunkaş

15

2.085

Karahacılı

1

130

Çukurkeşlik

3

645

TOPLAM

62

11.113


Şap Aşılama Projesive Uygulaması Ülkemizde öncelikle Trakya bölgesinin şap hastalığına karşı aşılı arilik statüsüne kavuşturulması, Anadolu ‘da ise hastalığın görülme oranını düşürmek ve Türkiye’de şap hastalığının eradike edilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje 2008 yılında başlamış olup 3 yıl sürecektir. Aşılar ilçemizde ücretsiz olarak temin edilmekte olup, 2010 yılı içerisinde, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde toplam 9.309 hayvana şap aşısı yapılmıştır.


İlçemizde Aşılama-Küpeleme Çalışmaları[düzenle | kaynağı değiştir]

YENİŞEHİR İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI İLKBAHAR DÖNEMİ HAYVAN SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI

KÖYLER/

MAHALLELER

HAYVAN VARLIĞI

ŞAP

KÜPELEME

VEBA

BRUCELLA S19

MELİTENSİS REV 1

B.Baş

K.Baş

Büyük Baş

Küçükbaş

Büyükbaş

Küçükbaş*

Küçükbaş

Büyükbaş

Küçükbaş

Değirmençay

40

876

30

876

8

0

0

0

0

Karahacılı

5

223

0

323

4

0

0

0

0

Kocahamzalı

6

1694

0

1837

0

0

0

0

296

İnsu

0

1459

0

2428

0

0

0

0

0

Uzunkaş

34

0

28

0

3

0

0

0

0

Turunçlu

17

0

19

0

1

0

0

0

0

Çavak

39

1010

35

440

9

0

0

0

0

Emirler

233

889

190

565

26

0

0

0

0

Kocavilayet Mh.

191

912

161

1052

39

0

0

3

0

Çiftlikköy Mh.

69

0

56

0

13

0

0

0

0

Fuat Morel Mh.

88

0

80

0

22

0

0

0

0

Gökçebelen Mh.

0

633

0

394

0

0

1460

0

0

Menteş Mh.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Çukurkeşlik

0

185

0

0

0

0

0

0

0

Afetevler Mh.

0

1070

0

0

0

0

0

0

0

50 yıl Mh.

21

0

21

0

3

0

0

0

0

Deniz Mh.

0

60

0

0

0

0

0

0

0

TOPLAM

743

9011

620

7915

128

0

1460

3

296


YENİŞEHİR İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI SONBAHAR DÖNEMİ HAYVAN SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI

KÖYLER/

MAHALLELER

ŞAP

KÜPELEME

VEBA

BRUCELLA S19

MELİTENSİS REV 1

Büyük Baş

Küçükbaş*

Büyükbaş

Küçükbaş

Küçükbaş

Büyükbaş

Küçükbaş**

Değirmençay

47

0

2

282

0

0

0

Karahacılı

34

0

0

0

0

0

0

Kocahamzalı

21

0

2

629

1910

0

0

İnsu

19

0

1

316

1810

0

0

Uzunkaş

33

0

3

0

0

1

0

Turunçlu

19

0

0

46

0

0

0

Çavak

128

0

3

111

0

0

0

Emirler

199

0

8

125

0

11

0

Kocavilayet Mh.

42

0

5

344

0

0

0

Fuat Morel Mh.

136

0

5

0

0

0

0

Gökçebelen Mh.

29

0

3

250

0

0

0

Menteş Mh.

0

0

0

0

0

0

0

Çukurkeşlik

6

0

1

98

0

0

0

Çiftlikköy Mh

61

0

0

0

0

0

0

Afetevler Mh

0

0

0

0

350

0

0

50Yıl Mh

0

0

0

0

0

0

0

Deniz Mh.

0

0

0

0

0

0

0

TOPLAM

774

0

33

2201

4070

12

0

YENİŞEHİR İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI HAYVAN SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI TOPLAM DURUMU

KÖYLER MAHALLELER

HAYVAN VARLIĞI

ŞAP

KÜPELEME

VEBA

BRUCELLA S19

MELİTENSİS REV 1

B.Baş

K.Baş

Büyük Baş

Küçükbaş

Büyükbaş

Küçükbaş

Küçükbaş

Büyükbaş

Küçükbaş

Değirmençay

40

876

77

876

10

282

0

0

0

Karahacılı

5

223

34

323

4

0

0

0

0

Kocahamzalı

6

1694

21

1837

2

629

1910

0

296

İnsu

0

1459

19

2428

1

316

1810

0

0

Uzunkaş

34

0

61

0

6

0

0

1

0

Turunçlu

17

0

38

0

1

46

0

0

0

Çavak

39

1010

163

440

12

111

0

0

0

Emirler

233

889

389

565

34

125

0

11

0

Kocavilayet Mh.

191

912

203

1052

44

344

0

3

0

Çiftlikköy Mh.

69

0

192

0

18

0

0

0

0

Fuat Morel Mh.

88

0

109

0

25

250

0

0

0

Gökçebelen

0

633

0

394

0

0

1460

0

0

Menteş Mh.

0

0

6

0

1

98

0

0

0

Çukurkeşlik

0

185

61

0

0

0

0

0

0

Afetevler Mh.

0

1070

0

0

0

0

350

0

0

50 yıl Mh.

21

0

21

0

3

0

0

0

0

Deniz Mh.

0

60

0

0

0

0

0

0

0

TOPLAM

743

9011

1394

7915

161

2201

5530

15

296


Kuduz aşısı uygulaması:[düzenle | kaynağı değiştir]

Türkiye ‘de Kuduz Hastalığı Kontrolü Projesi 2006 yılı sonlarında başlamıştır. 2010 yılı içerisinde ilçemizde 579 adet kuduz aşısı yapılmış olup, 2011 yılı içerisinde de veteriner hekimlerimiz tarafından uygulamaya devam edilecektir.

İlçemizdeki Serbest Veteriner Hekim Klinikleri:

1-Özgür ULUDAĞ

:Gazi Mahallesi

2-Aşkın AYDOĞAN

:İnönü Mahallesi

3-Ülkü ÜNLÜ

:İnönü Mahallesi

4-Yavuz EROĞLAN

:İnönü Mahallesi

5-Bülent ALTINLI

:Palmiye Mahallesi

6-Arzu ÇİLEK

:Güvenevler Mahallesi

7-Güven KARA

:Palmiye Mahallesi

8-Ali Vet. Pol.

:İnönü Mahallesi

3-DESTEKLEME BİRİMİ FAALİYETLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Müdürlüğümüz Destekleme Biriminin görevleri, Çiftçilerin teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve üst kuruluşların kurulması için idari ve teknik konularda yardımcı olmak, kooperatif, çiftçi aile işletmeleri, çiftçi ortakları, çiftçi birlikleri, vakıflar ve şirketlerin ayni ve nakdi kredi ve yardım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bütçeye konan ödenek ve fonları, yönetmeliklerde belirtilen şartları yerine getirenlere tahsis etmek, çiftçilerin çiftçi ortaklıkları, çiftçi birlikleri, kooperatif ve vakıfların, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, aşı, serum, zirai alet ve makine, damızlık hayvan yumurta civcivi, balık yumurtası ve yavrusu, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan, sperma gibi tarımsal girdi ihtiyaçlarını yapılan program dahilinde temin , tedarik ve tevzi etmek, ilçe dahilindeki çiftçi kuruluşlarının ve bakanlık görev alanı içinde bulunan kooperatiflerin genel kurullarına temsilci olarak iştirak etmek, genel kurulların usulüne uygun yapılmasını sağlamak , eğitim toplantıları yapmak, tarım arazisinde ekili, dikili ve mera gibi bitki alanlarını ve bunların ürünlerinin, çiftçi mallarının korunması ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapılmasıyla ilgili zarar tespit raporları tanzim etmek, kimyevi gübre ile uğraşan bayii, kooperatif, birlik, ve tüzel kişilerin satış ve depo yerlerini mevcut kanun, yönetmelik, genelge çerçevesinde denetimlerini yapmak, çiftçilerin kaliteli gübre kullanmalarını sağlamak bu konuda eğitim toplantıları yapmaktır.


Müdürlüğümüzce, Yeşil Kart, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Özürlülük/Yaşlılık Maaşı İşlemleri ve Özürlü/Yaşlı bakıcı ücretleri ile ilgili olarak İlçe merkezi ve bağlı köylerde ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin başvurularına istinaden, İlçe Tarım Müdürlüğümüz Çiftçi Kayıt Sistemi ( ÇKS ) kayıtları ile, arazi varlığına göre zirai gelirlerinin tespit işlemleri yapılmakta; Sosyal Devlet ilkesi ve Hizmet Standartları gereğince, başvuru sahibi vatandaşlarımızın işlemleri süratle sonuçlandırılarak, ilgili Kamu Kurumlarına yönlendirilmektedirler.Kimyevi Gübre Denetim Çalışmaları

Bakanlığımızın Kimyevi Gübre Denetimi Yönetmeliği gereği ilçemiz sınırları içerisindeki Zirai İlaç ve Kimyevi Gübre bayii; kimyevi, organik, organomineral, mikrobiyal, özel gübreler ile toprak düzenleyicilerin özelliklerinin ve işaretlemelerinin kontrolü amacıyla piyasa denetimi yapılmaktadır.

Doğal Afet Çalışmaları

a-Dolu Afeti: İlçemize bağlı Turunçlu, Karahacılı, Emirler ve İnsu Köylerinde 07.04.2010 tarihinde dolu afeti meydana gelmiştir. Dolu afetinden 600 dekar portakal, 354 dekar limon, 750 dekar bağ, 30 dekar zeytin, 23 dekar nar ve 25 dekar incir olmak üzere toplam 1.782 dekar tarım alanı % 20-70 arasında etkilenmiştir.

Yukarıda belirtilen köylerde 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamı dışında kalan tarım alanları için, 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Üreticilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun kapsamında, çiftçilerimizin müracaatı için gerekli çalışmalar ve duyurular yapılmış olup; Turunçlu Köyünden 1 (bir) çiftçi müracaatta bulunmuş, hasar oranı tüm tarımsal varlığının %40’ını aşmadığından, işlem yapılamamıştır.

İlçemiz Emirler Köyünden dolu hasarından zarar gören bağ alanları Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında olduğundan, üreticilerimizden sigorta yaptıranlar, Sigorta Acentelerine yönlendirilmiştir.

b-Heyelan Afeti: İlçemiz Karahacılı Köyünde 1 (bir) çiftçimize ait karışık meyve bahçesi (limon, şeftali ve kayısı meyveleri) niteliğindeki toplam 8,157 dekar alanda 15.03.2010 tarihinde heyelan meydana gelmiş olup; müracaat üzerine 2090 Sayılı Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Üreticilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun kapsamında İlçe Hasar Tespit Komisyonumuzca, komisyon kararı alınmış, % 84,69 zarar oranı karşılığı 43.766,80 TL için İlçe Ödeme Cetveli düzenlenerek İl Hasar Tespit Komisyonuna sunulmuştur.


Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü Arıcılık Destekleme Durumu[düzenle | kaynağı değiştir]

Sıra No

Birliğin Adı

Toplam İşletme (Arıcı) Sayısı

Desteklenen Koloni Sayısı

Destekleme Tutarı (TL)

1

Mersin Arıcılar Birliği

62

11.113

66.678,00Koyun-Keçi Küpeleme Desteklemesi[düzenle | kaynağı değiştir]

İlçemiz sınırlarında koyun-keçi kayıt sisteminde kayıtlı 47 adet küçükbaş hayvan yetiştiricisi mevcuttur. Küpe desteklemesi ile ilgili olarak 11/01/2010 tarihinde 5 gün süreyle listeler askıda kalmış olup, 15/01/2010 tarihinde askıdan indirilmiştir. 2010 Yılı içerisinde 47 küçükbaş hayvan yetiştiricisine toplam 88.770,00 TL destekleme primi ödenmiştir.


Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü Küçük Baş Hayvan Desteklemeleri İcmal Çizelgesi[düzenle | kaynağı değiştir]

Sıra No

Köyü

Destekleme Yapılacak (adet)

Toplam Hayvan Sayısı

Destekleme Toplam Tutarı (TL)

Üye

Koyun

Keçi

1

Çavak

5

1010

0

1010

10.100,00

2

Çiftlikköy

4

498

135

633

6.330,00

3

Çukurkeşlik

1

0

185

185

1.850,00

4

Değirmençay

4

435

441

876

8.760,00

5

Emirler

5

259

496

755

7.550,00

6

İnsu

9

604

855

1459

14.590,00

7

Karahacılı

2

0

223

223

2.230,00

8

Koca Hamzalı

6

547

1147

1694

16.940,00

9

Koca Vilayet

4

762

0

762

7.620,00

10

İlçe Merkezi

7

950

330

1280

12.800,00

Toplam

47

5065

3812

8877

88.770,00KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

(Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi)


Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla, tebliğ içeriğinde belirlenmiş makine ve ekipman alımları desteklemesi işlemleri Mersin Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde tamamlanmış olup, Yenişehir İlçe Müdürlüğü’ne bağlı köy ve beldelerinden ÇKS sistemine kayıtlı 21 çiftçi 2010 yılı içerisinde toplam 66.125,00 TL, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Makine Ekipman Desteklemesinden faydalanmıştır.


Yenişehir İlçesinde Makine Ekipman Desteklenmesinden Yararlanan Çiftçi sayıları (adet)

Çavak

Ç.keşlik

D.çay

Emirler

İnsu

K.hacılı

K.Vilayet

Turunçlu

Uzunkaş

Toplam

El Traktörü

-

-

8

1

1

2

1

-

1

14

Motorlu Tırpan

1

2

-

-

-

-

-

-

-

3

Pulvarizatör

-

2

1

-

-

-

-

1

-

4

Toplam (adet)

1

4

9

1

1

2

1

1

1

21


Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analiz Desteklemeleri

Sıra No

Köy

Mazot Desteklemesi Yapılan

Kimyevi Gübre Desteklemesi Yapılan

Toprak Analiz Desteklemesi Yapılan

Toplam Tutar (TL)

İşletme Sayısı

Alan (Da)

Tutar (TL)

İşletme Sayısı

Alan (Da)

Tutar (TL)

İşletme Sayısı

Alan (Da)

Tutar (TL)

1

Çavak

52

1.685,368

5.411,01

52

1.627,71

6.851,38

0

0

0

12.262,39

2

Çiftlik Köy

8

102,708

333,81

8

102,71

436,53

0

0

0

770,34

3

Çukurkeşlik

31

603,952

1.874,89

31

603,95

2.478,87

0

0

0

4.353,76

4

Değirmençay

56

1.576,666

5.044,39

56

1.469,57

6.165,85

1

75,01

187,53

11.397,77

5

Emirler

62

2.134,981

6.783,77

62

2.075,30

8.665,11

0

0

0

15.448,88

6

İnsu

16

741,090

2.401,21

16

741,09

3.142,32

0

0

0

5.543,53

7

Karahacılı

62

1.280,661

4.154,61

62

1.280,66

5.435,20

0

0

0

9.589,81

8

Kocahamzalı

8

314,736

946,31

8

314,74

1.261,05

0

0

0

2.207,36

9

Kocavilayet

12

687,685

2.223,38

12

551,32

2.331,54

0

0

0

4.554,92

10

Menteş

2

26,985

87,70

2

26,99

114,69

0

0

0

202,39

11

Turunçlu

29

859,672

2.767,85

29

859,67

3.627,61

0

0

0

6.395,46

12

Uzunkaş

24

621,619

2.020,46

24

621,62

2.642,07

0

0

0

4.662,53

13

Merkez mah.

6

227,240

738,56

6

162,15

689,17

1

25,97

64,93

1.492,66

Toplam

368

10.863,363

34.787,95

368

10.437,48

43.841,39

2

100,98

252,46

78.881,80

4-BİTKİ KORUMA BİRİMİ FAALİYETLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

İlçe Tarım Müdürlüğümüz Bitki Koruma Biriminde görevli teknik personellerimiz ;

1-Kontrollü Örtü Altı Üretimi Çalışmaları,

2-Bağ Hastalık ve Zararlıları Çalışmaları,

3-Tarla Bitkileri Hastalık ve Zararlıları Çalışmaları,

4- Çekirge-Tarla Faresi Mücadelesi,

5-Meyve Hastalık ve Zararlıları Çalışmaları,

6-Tarımda Metil Bromür Kullanımının Sonlandırılması Projesi Çalışmaları,

7-Fidancılık Çalışmaları,

8- İlaç - Alet Çalışmaları,

9-Akdeniz Meyve Sineği Kontrol Çalışmaları,

konularında düzenli olarak İlçemiz üreticilerini bilgilendirme, denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. İlçemizde yetiştirilen sebze, meyve ve diğer bitki türlerine zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı mücadele için mevcut 4 ilaç-alet bayisiyle etkin ve koordineli çalışmalarla, entegreye alınan bahçelerde, ilkbahardan hasat sonuna kadar olan mücadele yöntemleri anlatılmış ve bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Özellikle turunçgillerde görülen Akdeniz Meyve Sineğine karşı, turunçgiller yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı yerleşim yerlerine gidilerek üreticilerle görüşülmüş ve yayım çalışmaları yapılmıştır.

Tohumluk, Fidanlık Kontrol Ve Sertifikasyon Çalışmaları[düzenle | kaynağı değiştir]

Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon çalışmaları, 308 Sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkındaki Kanun kapsamında olan çeşitlere ait, herhangi bir sınıf ve kademeden sertifikalı (Orijinal, anaç sertifikalı) tohumluk üreten kuruluşların, tohumluk beyannamelerinin kabulü, tohumluk üretim alanlarında tarla kontrolü ve tohumluklardan alınan numunelerinin İl Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünde test ve analize tabi tutulması ile gerçekleşmektedir.

Tarla kontrolü, her bir çeşit ve tarla için verilen ve onaylanan beyannamelerde belirtilen tarlalarda çeşit karışıklığın ve hastalıkların en iyi görüldüğü devre veya devrelerde yapılmaktadır.

Fidan Dağıtımı

İlçemizde 14.01.2010 tarihinden itibaren 29.600 adet Gemlik çeşidi Zeytin fidanı Döner Sermaye işletmesi kanalıyla üreticilerimize dağıtılmıştır

Hale hazırda İl Özel İdaresinden Müdürlüğümüze devredilen toplam 17.520 adet fidanın bakım çalışmaları da devam etmektedir.


İL ÖZEL İDARESİNDEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE DEVREDİLEN FİDAN ÇEŞİTLERİ


CİNSİ

ANAÇ

ÇEŞİT

ADET

Şeftali

Nemaguard

Françoise

2.300

Nemaguard

Aşısız

3.300

Elma

Myrabolan 29c

Aşısız

1.100

MM106

Fuji

2.680

MM106

Granysimith

700

MM106

Anna

790

MM106

Gala

2.840

MM106

Brebörn

920

MM106

Jonagored

570

M9

Jonagored

135

M9

Brebörn

950

M9

Fuji

350

M9

Anna

500

M9

Gala

140

Erik

Japon

65

Kayısı

Kayısı

180

TOPLAM

17.520

5-GIDA DENETİMİ KONTROL BİRİMİ FAALİYETLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

05.06.2004 Tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” ile gıda maddelerini üreten işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi esas alınmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Çalışma İzni ile, Tarım Bakanlığı tarafından verilen Gıda Sicil Belgesi birleştirilerek “ Çalışma İzni Ve Gıda Sicil Belgesi ” adı altında Tarım Bakanlığı tarafından düzenlenmeye başlanmıştır. Üretim izninin verilmesi işlerinin de önceden olduğu gibi Tarım Bakanlığı bünyesinde yapılmaya devam edileceği hususu Kanun içeriğinde belirtilmiştir.

Anılan Kanunla birlikte, gıda maddesi üreten ve/veya satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin denetimleri de tek elde toplanarak Tarım Bakanlığımız tarafından yapılmaya başlanmış olup, İlimizde denetimler Mersin İl Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğümüzde, 5179 sayılı Kanun kapsamında yapılacak denetimler için gerekli altyapı çalışmaları yapılmış ve gerek denetim yapacak Gıda Denetim Sertifikasına sahip personel, gerekse gıda denetiminde kullanılacak ekipmanlar tamamlanmıştır.

2011 yılı başı itibariyle Yenişehir İlçemizde gıda denetimleri İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olup, Mersin Valiliği tarafından yetkilendirme yapılacaktır.


6-ÇİFTÇİ EĞİTİM VE YAYIM BİRİMİ FAALİYETLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Müdürlüğümüz Çiftçi Eğitim ve Yayımı Biriminin görevleri; ilçemizde tarım, hayvancılık, su ürünleri alanında karşılaşılan deneme ve araştırmayı gerektiren konu ve problemleri ilgili merkezlere intikal ettirmek, tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere bildirmek, ilçe yayım programı hazırlamak, araştırma deneme ve çiftçi şartlarında yapılan demonstrasyon sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak, ilçemiz dahilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini, hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak, örnek çiftçi yetiştirmek gayesiyle çiftçi çocukları ve gençleri için hazırlanan proje ve programları uygulamak, çiftçi kadınların ve genç kızların eğitimi ve ev ekonomisi için hazırlanan proje ve programları uygulamaktır.

Müdürlüğümüzce, 2010 yılında silajlık mısır yetiştiriciliği, bağ ve meyve bahçesi tesisi (zeytin, kayısı, erik, Antep fıstığı, elma) demonstrasyonları, kiraz-elma-şeftalide şekil ve verim budama demonstrasyonu, yem bitkisi yetiştiriciliği demonstrasyonu (fiğ, korunga), örtü altında yetiştiricilik demonstrasyonu, aşılama teknikleri demonstrasyonu, bodur meyvecilikte budama demonstrasyonu, yaprak toprak örneği alım demonstrasyonu, radyon hazırlama demonstrasyonu çalışmaları yapılmış ve çalışmalar devam etmektedir.

Mobil Tarım Eğitimi Çalışmaları;

2006 yılında başlayan ve yıllar itibariyle sistemli olarak sürdürülen mobil tarım eğitimi çalışmaları, 2010 yılında da İlçe Müdürlüğümüz de görevli teknik elemanlardan oluşan ekiplerce her köye ayda iki kez gidilerek yürütülmüştür. 2011 Yılında da çalışmalar devam edecektir.

Tarımsal mekanizasyon, bağ-bahçelerde budama, genel tarla eğitimi, zeytin yetiştiriciliği, fidan dikim teknikleri, aşılama yöntemleri, toprak numunesi alımı, devlet teşviklerinin anlatılması, sulama teknikleri, koyunların bakım ve beslenmesi, sosyal kalkınma projesi, meyve tür ve çeşit seçimi, çilek hastalık ve zararlıları, organik zeytinyağı üretimi, kooperatifçilik, sığır desteklemeleri, pedigri, organik tarım, bahçelerde hastalık ve zararlılarla mücadelede alınacak kültürel önlemler, sertifikalı tohum kullanımının yararları, yöreye uygun ekim nöbeti uygulamalarının anlatılması, tarla bitkileri, yem bitkileri, seralarda havalandırma, muz seralarında gübreleme, biçerdöverlerde dane kaybı, metil brom idin zararlı etkileri, zirai ilaç kalıntıları, kuş gribi konularında yayım programı doğrultusunda çiftçi toplantıları düzenlenmektedir.

Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları

Bakanlığımızın Eğitim Programı kapsamında tarımsal konularda ki gelişmeleri takip etmesi, araştırma ve yayım kuruluşlarında yapılan araştırma sonuçları hakkında bilgilendirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirmesi amacıyla Ankara, Adana, İzmir, Gaziantep, Isparta, Aydın, Antalya, İstanbul, Tekirdağ ve Bursa İllerinde düzenlenen Sulama Metotları, Bilgisayar kullanımı, Antep fıstığı, nar yetiştiriciliği Zeytin yetiştiriciliği ve kültürel uygulamalar, seracılık ve sebze yetiştiriciliği ürün kurutma ve depolama tekniği mekanizasyonu, hububat mekanizasyonu, ana arı yetiştiriciliği, organik tarım, ılıman iklim meyve türlerinde budama, bağcılık vb. konularında kurslar düzenlenmektedir.

YENİŞEHİR İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI[düzenle | kaynağı değiştir]

1-UYGULAMASI DEVAM EDEN PROJELER[düzenle | kaynağı değiştir]

“Özgür Düşün, Girişimci Ol” Kadın Eğitimi Projesi”[düzenle | kaynağı değiştir]

Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “Özgür düşün, girişimci ol! Kadın eğitimi projesi” Çukurova Kalkınma Ajansının Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında onaylanmış olup, Proje uygulama çalışmaları devam etmektedir.

Proje, işgücü piyasasında dezavantajlı guruplar olan kadın ve gençlerin istihdamının artırılması önceliklerini kapsayan niteliktedir. Bu kapsamda proje işgücüne dahil olmamış hem kadın hem de gençlerin işgücü piyasasına dahil olmalarını destekleyen faaliyetleri içermektedir.

           Proje Ortakları: 

1-Mersin İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2-Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

3-Mersin Yenişehir Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme Derneği

4-İçel Vakfı Başkanlığı

5-Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanlığı

Proje Maliyeti: 83.210,00 TL

Projenin Uygulanacağı Yer(ler):

Değirmençay, Karahacılı, Emirler Köyleri ile Kocavilayet, Menteş ve Çiftlikköy Mahalleleri" Tek Adım Da Çiftçi Kayıt Sistemi Projesi"[düzenle | kaynağı değiştir]

Çiftçi Kayıt Sistemi, uygulanacak tarımsal desteklemelerin tek anahtarı konumundadır. Aynı zamanda bu veriler, planlı tarıma yönelik gerçekçi politikaların hayata geçirilmesi için de büyük önem taşımaktadır.

Tarımsal üretimle iştigal eden tüm üreticilerin tarımsal desteklerden yararlanmak için başvuru sırasında öncelikli olarak Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. ÇKS başvurusu sırasında üreticilerden üretimle ve tarımsal varlıkları ile ilgili alınan belgeli bilgiler neticesinde, Türk tarımının tarımsal envanteri çıkarılarak güncel ve modern bir veri tabanı oluşturulacaktır.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olan üreticiler her tür tarımsal desteklemeden faydalanacak, böylece gerçek üreticiye ulaşan, şeffaf ve verimli bir destekleme sistemi kurulmuş olacaktır.

ÇKS sayesinde daha önceki girdi desteklemelerinde yaşanan olumsuzluklar büyük ölçüde ortadan kalkmış olacaktır. Yani daha önce yaşanan gübre desteği, ilaç desteği gibi desteklemeler kayıt altında olmadığından zaman ortaya çıkan naylon fatura vb yolsuzluklar yaşanmayacaktır. Destekleme sisteminde herhangi bir aracı olmayacağından destekleme olarak aktarılan kaynağın tamamı üreticiye ulaşmış olacaktır. Tarımda uygulanacak tüm desteklemeler ÇKS bilgileri doğrultusunda gerçekleşecek ve tarım dışına giden desteklemeler, yolsuzluklar ve adaletsizlikler önlenecektir.

Çiftçi Kayıt Sistemi ile Türk Tarımının ürün deseni ortaya çıkarılacağından üretim planlaması ile uygulanacak politikaların verimliliği artırılmış olacaktır. Planlı üretim ile arz fazlası tüketilemeyen ürün stoklarının önüne geçilmiş olacaktır. İhtiyaç duyulan diğer ürünlerin üretimlerinin özendirilmesi ile de bu ürünlerin ithalatı için ödenen dövizden tasarruf edilmiş olacaktır.

" Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi" ile çiftçimiz resmi kurumlar arasındaki bürokratik işlemleri tek bir elden yürütülecektir. Bu sistemle vatandaşımızı her kamu kurum ve kuruluşunda bürokratik iş ve işlemleri için her kurumda kapı kapı dolaşmaktan kurtarılacaktır. Bu bürokratik iş ve işlemleri Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü personeli tarafından tek elden icra edilecektir. Böylelikle çiftçimiz fazla iş yükünden kurtulmuş olacak, iş yoğunluğunun bulunduğu günlerde işini aksatmadan işgücü kaybı yaşamadan işlemlerini yapmış olacaktır. İlçemiz geneline arazi parselleri küçük olması ve çiftçi başına düşen arazi miktarları düşük olduğundan alacağı destekleme parasını da çeşitli bürokratik işlemleri gerçekleştirmek için harcamamış ve tarımsal üretim için kullanmış olacaktır. Bakanlığımızca yapılan bu desteklemelere ilgi artacak ve başvuru yapacak çiftçilerimizin sayısı artmış olacaktır. Böylelikle Devletin tüm çiftçilerimizi kayıt altına almak için hedeflediği büyük ve önemli hedefe ulaşılmış olacaktır.

Tek Adım da Çiftçi Kayıt sistemimizde İlçe Tarım Müdürlüğünce hazırlanan iş takvimine göre İlçe tarım personeli köylere bizzat gidecek, daha önceden Köy Muhtarlığı aracılığıyla yapılan duyuru ile belirtilen gün ve saatte hazır bulunan çiftçilerimizin başvurusu kabul edilecektir. O gün için gelemeyen çiftçilerimiz için ileri tarihlerde köyde tekrar başvurular kabul edilecektir.

"Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi" sonucu çiftçimiz hangi bürokratik lüzumsuzluklardan kurtulacaktır?

1. Tapu kaydını çıkarmak için Tapu Müdürlüğüne gitmekten,

2. Çiftçi Belgesi çıkarmak için Ziraat Odası Başkanlığına gitmekten,

3. Mazot Gübre Desteği için İlçe Tarım Müdürlüğüne gitmekten ,

4. Zaman kaybından,

5. Git gel yani yol masrafından,

6. 100 haneli bir köyde 100 kişinin yukarda anılan dairelere gitmesi yerine İlçe Tarımdan bir kişi köye gidecektir. Böylece 100’lerce kişi yol ve bürokrasi zahmetinden kurtulacaktır.

Her çiftçimizin yapması gereken sadece köylerine belirli tarihte gelen teknik ekibimize müracaatlarını yapmaları yeterli olacaktır. Sonraki tüm bürokratik iş ve işlemleri İlçe Tarım Müdürlüğünce yürütülecektir. Köye giden teknik ekibimizde Ziraat Odası temsilcisi de yer alacaktır.

" Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi" için Gerekli Belgeler:

A-Mazot , Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteği Ödemesinden Daha önceki yıllarda faydalanan kişilerden Tarımsal Arazi Sahibi ve Tarımsal Üretim Yapan Kişilerden İstenecek Bilgi ve Belgeler:

1-Mazot , Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteği Başvuru Dilekçesi

2-Çiftçi Kayıt Formu

3-Toprak Analizi Desteğinden Faydalanmak isteyenlerden Toprak Analizi Raporu ve Talep Formu

B-Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteğinden İlk Defa Faydalanmak İsteyenlerden İstenen Belgeler;

1-Başvuru Dilekçesi

2-Çiftçi Kayıt Formu

3-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği

4-Tapu Sicil Müdürlüğünden Onaylı Güncel Tapu veya Tapu Kaydı

5-Ziraat Odasından Çiftçi Belgesi2-DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE OLAN PROJELER[düzenle | kaynağı değiştir]

“Bilinçli Tüket Sağlıklı Yaşa Projesi[düzenle | kaynağı değiştir]

Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan bu proje, Çukurova Kalkınma Ajansının 2009 Yılı Proje Teklif Çağrısı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’na sunulmuş ve yapılan yarışma sonucunda 67 puan alarak yedek listede yer almıştır.

Hazırlanan proje, Mersin Yenişehir ilçesine bağlı bütün köy ve mahallelerde uygulanmak üzere planlanmış olup, 105.468,00 TL bütçe belirlenmiştir.

Projenin temel amacı, halkımızı bilinçlendirerek tükettiği gıdanın denetçisi olan bir toplum oluşturmak ve bu sayede insan sağlığını tehdit eden standart dışı gıda üretiminin önüne geçerek gıda üretiminde kaliteyi arttırmak ve gıda atıklarını doğru şekillerde kullanarak çevrenin korunmasına katkı sağlamak olarak belirlenmiştir.

Projenin beklenen sonuçları ise, bölgemiz halkının aldıkları eğitim sonucunda, bilinçli birer gıda tüketicisi olmaları, kendi sağlıkları için bir gıda denetçisi gibi hareket edebilmeleri, standart dışı üretim yapan yerleri şikâyet etme alışkanlığını kazanabilmeleri, böylece gıda üretiminde kalitenin artmasına katkı sağlamaları ve gıda atıklarını doğru kullanma yönünde bilinç kazanmalarını sağlayarak çevrenin korunmasına fayda sağlamak olarak sıralanabilir.


“ Portakal Suyu İçmeye Teşvik Projesi ”[düzenle | kaynağı değiştir]

Müdürlüğümüzce hazırlanan bu projenin konusu, Yenişehir İlçesinde bulunan 11 adet ilköğretim okulu, 6 adet ortaöğretim kurumuna, 10 adet kamu kurumu/kuruluşu ile 3 adet alışveriş merkezine otomatik portakal sıkma makinesi yerleştirilerek okul ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra halkımızı gazlı içecek yerine doğal meyve suyu tüketmeye teşvik etmek ve Yenişehir İlçe Kaymakamlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapmış olan otuz adet yardıma muhtaç işsiz/vasıfsız insanlara iş imkânı sağlamaktır.

Yararları ise kısaca, makinelerin yerleştirildiği okullarda eğitim alan öğrenciler ile Kamu kurum/kuruluşları personelleri ve alışveriş merkezlerini ziyaret eden halk ve orada çalışan görevliler istedikleri zaman taze sıkılmış portakal suyu tüketebilecektir. Makinede kullanılacak olan portakallar ilçemiz köylülerinden satın alınacağı için narenciye üreticilerine yarar sağlayacaktır. Makinelerin problemsiz çalışması amacı ile eleman temin edilecek buda istihdam oluşturacaktır.

“Plastik Örtülü Toprakla Havuzların Ve Damla Sulama Sistemlerinin Yaygınlaştırılması”[düzenle | kaynağı değiştir]

Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yağışsız geçen dönemlerde meyve ve sebzelerin sulama suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla, Geomembran örtülü toprak havuzların inşası ve yağışlı geçen dönemlerde suyun bu havuzlarda toplanarak ihtiyaç olduğunda bahçelere verilmesi planlanmıştır. Suyun plastik örtülü toprak havuzda muhafaza edilerek bitkilerin yetişme döneminde doğal yağışların yetersiz olduğu zamanlarda en uygun yöntem olan damla sulama sistemiyle bitkiye verilmesini sağlayacak havuz ve damla sulama sisteminin tesis edilmesi projenin ana konusunu oluşturmaktadır.

Proje Yatırım Tutarı: 7.926,00 TL olup demonstarsyon niteliğinde bir yatırım projesi olan bu projenin finansmanı Yenişehir İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından sağlanacaktır.


"Yoksul Ailelere Süt ve Süt Ürünleri Dağıtım Projesi"[düzenle | kaynağı değiştir]

Müdürlüğümüzce hazırlanarak Yenişehir Kaymakamlığı’na sunulan bu proje ile, yardıma muhtaç 100 aileye haftalık olarak süt ve süt ürünlerinden oluşan gıda paketi dağıtımı planlanmış olup, gıda paketi içerisinde; 0,5 Kg. tereyağı, 1 Kg. kaşar peyniri, 1 Kg. beyaz peynir, 5 Kg. yoğurt bulunacak, ailede İlköğretim çağında çocuk veya 55 yaş üzeri birey bulunması durumunda sağlıklı kemik gelişimi ve kemik erimesini önlemek amacıyla 1 yada 2 litrelik pastörize veya UHT süt bulunması planlanmıştır.

Projenin uygulanması ile özellikle çocuklar süt ve süt ürünleri tüketimi alışkanlığı kazandırılması ile çocuk ve yaşlıların da yeterli ve dengeli beslenme sağlanacaktır. Proje Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Mersin Süt Üreticileri Birliği tarafından uygulanacaktır.

Proje 6 ay (26 hafta) devam edeceğinden projenin ön maliyeti 52.000,00 TL. olarak tespit edilmiştir. Gerekli görülmesi ve bütçenin yeterli olması durumunda Aile sayısı ve proje maliyeti arttırılabilir.


"Yoksul Öğrencilere Süt Dağıtımı Projesi"[düzenle | kaynağı değiştir]

İlçemizde özellikle gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü, Mersin 2. çevre yolunun kuzeyinde yer alan İlköğretim Okullarında 3.000 öğrenciye hafta içi her gün 200 mililitre pastörize süt dağıtımı amacıyla hazırlanan bu projenin yatırım tutarı 56.250,00 TL olup, İlköğretim çağında bulunan, ailesinin gelir seviyesi düşük 3.000 öğrenciye hafta içi her gün 09.00-10.00 saatleri arasında 200 mililitre pastörize süt dağıtımı yapılarak dengeli beslenme ve gelişimlerinin sağlanması ile süt içme alışkanlığının kazandırılması amaçlanmaktadır


“Line Fleks Mebran Kaplamalı Toprak Havuzların Yaygınlaştırılması Projesi’’[düzenle | kaynağı değiştir]

Suyun Plastik örtülü toprak havuzda muhafaza edilerek bitkilerin yetişme döneminde doğal yağışların yetersiz olduğu zamanlarda en uygun yöntem olan damla sulama sistemi ile bitkiye verilmesini sağlayacak Geomebran örtülü toprak havuzların tesis edilmesi projenin konusunu oluşturmaktadır.

Bu Proje ile, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yağışsız geçen dönemlerde sulama suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla; İlçemizin Çukurkeşlik, İnsu ve Kocahamzalı köylerinde 4500 m3 kapasiteli Geomebran örtülü toprak havuzların inşası ve yağışlı geçen dönemlerde suyun bu havuzlarda toplanarak ihtiyaç olduğunda bahçelere verilmesi planlanmıştır.

Yaklaşık maliyet esasına esasına göre;

a) Toprak havuz inşaatı ve diğer ekipmanların maliyeti 29.989,00 TL. olup bu tutarın Köy Tüzel Kişiliğince karşılanması öngörülmüştür.

b) Line Fleks mebran örtüsü ile Geotekstil Keçe alım bedeli olan 29.552,65 TL. nin ise İl Özel İdaresi Müdürlüğü Kaynaklarında temin edilmesi planlanmıştır.

Proje ile yılda asgari 50 dekar meyve bahçesine Temmuz ve Ağustos aylarında 3 su verilebilecektir.

Projenin yaratacağı yıllık ilave gelir 25.500,00 TL. olarak hesaplanmıştır.


“Değirmençay Beldesi Saanen Keçisi Yetiştiriciliği Projesi”[düzenle | kaynağı değiştir]

İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından hazırlan Saanen Keçisi Yetiştiriciliği Projesi Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından değerlendirilmekte olup; ana konusu İlçemiz Değirmençay Beldesinde gelir seviyesi düşük 17 yoksul aileye her aile işletmesi için 5,10,20 adet Saanen Keçisi ve 1,2 adet Saanen ırkı teke verilmek suretiyle aile bütçesine ve milli ekonomiye katkı sağlamaktır. Projenin Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından talep edilen toplam yatırım tutarı 145.500 ,00 TL’dir.

Saanen Keçisi Yetiştiriciliği Projesi, son yıllarda özellikle küçükbaş hayvan varlığındaki azalma eğilimi göz önünde bulundurularak, gerek küçükbaş havyan varlığının arttırılması ve diğer sütlere göret tercih edilen gerekse keçi süt üretiminin arttırılmasının sağlanması ve bu işle iştigal edecek köylülerin gelir seviyelerini arttırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Proje uygulaması 2010 yılı Mayıs-Haziran aylarında başlamıştır. Projenin uygulama başlangıcı ve devamında Tarım İlçe Müdürlüğü teknik elemanlarınca bakım, besleme, ağıl hijyeni ve Veterinerlik hizmetleri konusunda eğitim verilecektir. Proje 01.05.2009-30.04.2017 tarihleri arasında uygulanacaktır.


31.12.2010 Tarihi itibariyle Projeden Faydalanan Yetiştirici Sayısı:


Sıra No

Adı-Soyadı

Aldığı Keçi Adedi

1

Hanifi ÇAN

14 Adet

2

Hüseyin KURBAN

14 Adet

3

Adem GÜZEL

14 Adet

4

Mustafa OCAK

14 Adet

“Kardelen Süs Balıkçılığı Yetiştirme Çiftliği Projesi”[düzenle | kaynağı değiştir]

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından bu proje hazırlan Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı tarafından değerlendirilmektedir. Mersin İli içerisinde ve diğer illerde bulunan tüm akvaryumcuların yararlanacağı süs balığı yetiştirilmesine yönelik bu proje değişik çeşit ve sayıda süs balığı üretimi yapılmasını hedeflemektedir.

Projenin toplam bütçesi 59.600 TL olup, Yenişehir Kaymakamlığı tarafından değerlendirilmektedir.

3- ÖZÜRLÜ BAKIM HEYETİ ÇALIŞMALARI[düzenle | kaynağı değiştir]

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile, bu Kanuna dayanılarak çıkartılan ve 30.07.2006 tarih ve 26244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında Yenişehir İlçemizde yapılan çalışmaların yürütülmesinde İlçe Tarım Müdürümüz, Kaymakamlık Makamının 05.11.2010 tarih ve 1664 sayılı yazılarıyla “İlçe Koordinatörü” olarak görevlendirilmiştir.

Özürlülerin sosyal haklarının en hızlı ve en kısa sürede sağlanmasının temini amacıyla, İlçe Müdürlüğümüzce, gerek Bakım Hizmetleri Değerlendirme heyetinin çalışma düzeni ve gerekse daha önce yapılan organizasyon çalışmalarındaki aksaklıkların giderilerek, başvuruların incelenerek ivedilikle sonuçlandırılması için araç ve personel nezdinde kurumsal destek sağlanmıştır.

İlçe Tarım Müdürlüğümüzce 2011 yılı içerisinde özürlü bakım ücreti için yapılacak başvuru dosyalarının, evrakların Müdürlüğümüze tesliminden itibaren 15 gün ile 1 ay içerisinde işlemlerinin tamamlanarak sonuçlandırılması için Bakım Hizmetleri Değerlendirme heyetinin personel, araç ve diğer altyapı organizasyon çalışmaları tamamlanmış olup; özürlülerin ve özürlü ailelerinin sosyal haklarının en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

2828 Sayılı Kanun Ve "Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" Kapsamında Yapılan Bakım Yardımı Durumu


YENİŞEHİR

MERSİN

YIL

ÖZÜRLÜ BAKIM ÜCRETİ İÇİN MÜRACAAT

ÖZÜRLÜ BAKIM YARDIMI ALAN

YIL

ÖZÜRLÜ BAKIM ÜCRETİ İÇİN MÜRACAAT

ÖZÜRLÜ BAKIM YARDIMI ALAN(*)

2010

600

360

2010

3.854

3.697

(*) Mersin Genel önceki yıldan devredilen dosyalar dahil verilenleri göstermektedir

İLÇEMİZ TARIM SEKTÖRÜNDE STRATEJİK KONULAR VE ÖNERİLER[düzenle | kaynağı değiştir]

1-Kırsal kesimin yaşam düzeyinin artırılması

a. Eğitim ve yayım çalışmalarına ağırlık verilmesi

b. Çiftçi teşkilatlanmalarına öncelik verilmesi

c. Çiftçinin gelir düzeyinin artırılmasına yönelik projelerin hazırlanması ve desteklenmesi

d. Yeni teknik ve teknolojilerin çiftçilere tanıtılması ve kazanımı için demonstrasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi

e. Kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlanması

f. Kırsal turizmin yaygınlaştırılması


2-Fiziki altyapının iyileştirilmesi

a. Çiftçi varlığı, iklim, sulama, toprak yapısı ve pazar şartları da dikkate alınarak ürün ve üretim planlamasının yapılması, sertifikalı fidan, fide ve tohum kullanımının yaygınlaştırılması

b. Erozyon ve toprak muhafaza tedbirlerinin alınması

c. Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ağırlık verilmesi,

d. İlçemiz topraklarının fiziki, kimyasal, biyolojik ve topoğrafik yapısıyla ürün desenini ihtiva eden toprak haritasının çıkarılması,

e. Sulanabilir arazilerin sulamaya açılmasına özen gösterilerek damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılarak vahşi sulamanın önüne geçilmesi.

f. Gıda güvenliği ve güvenirliliği, içme ve kullanma suyu konularında tahlil ve analiz Laboratuvarlarının alet ve ekipmanlarının güçlendirilmesi, referans laboratuvarlar haline getirilmesi

g. Gelir getirici ve istihdam yaratıcı, fizibilir olan makro ve mikro ölçekli tarımsal yatırımların desteklenmesi, Gıda tüketiminde halk sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması, denetimlerin yapılması,

h. Tahmin ve erken uyarı istasyonlarının modernizasyonun sağlanması, ihtiyaç duyulan yerlere yeni istasyonlar kurulmalı,

i. Hayvan barınaklarının modernizasyonunun sağlanarak mevcut işletmelerin optimum büyüklüğe kavuşturulması

j. Sokak sütçülüğünün önüne geçilmesi,

k. Sütteki somatik hücre ve bakteri sayısının AB standartlarına çekilebilmesi için Süt Toplama ve Soğutma Merkezlerinin kurulması,

l. Et ve süt ürünlerin değerlendirilmesi için entegre tesis kurulmasının sağlanması

m. Sulama suyunda tehdit boyutlarında olan su kirliliğinin önlenmesi

n. Bitkisel ve hayvansal üretimde özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi.3-Üretim yöntemlerinden organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına geçişin sağlanması

4-İlaç ve gübre tüketiminin reçete ve analiz laboratuar sonuçlarına göre kullanılmasının sağlanması


5-Orman köylüsünün gelir seviyesini yükseltmek için Kırsal Alanda Sosyal Destek Projeleriyle desteklenmeli ayrıca ekonomik değeri olan ağaçlandırmaya öncelik verilerek uygun alanlarda ceviz, kestane ve zeytinlikler oluşturulmasının sağlanması


6-Hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi

Yem bitkileri ekilişinin artırılarak kaba yem açığının giderilmesi

Arıcılığın desteklenmesi

Su ürünleri ve üretiminin desteklenmesi

Salgın hayvan hastalık ve zararlıları ile etkin mücadele ve eradikasyonun sağlanması

Suni tohumlama, embriyo transferi, soy kütüğü ve ön soy kütüğü çalışmaları

Mastitis Tarama Projesinin uygulanması
7-Kırsal Kesime yönelik projelerde AB ve Dünya Bankası kaynaklarının kullanımı teşvik edilmesi


8-Ar-Ge Çalışmalarının devamlı gündemde tutulması

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.