FANDOM5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KanunEdit

Kaza merkezinde Kaza (İlçe) Umumi Hıfzısıhha Meclisleri oluşturulur. Yenişehir ilçe merkezinde de bir Genel sağlık hijyeni için bir meclis oluşturulmuştur.

Meclis başkanıEdit

Meclis başkanlığını ilçelerde Kaymakamlar yapar. Yenişehir ilçsinde meclisin başkanı Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal'dır.

Meclis üyeleriEdit

Kazalarda bu meclisler kaymakamın riyaseti altında Hükümet tabibi, mevcut ise bir Hükümet baytarı ve askeri tabip, belediye tabibi ve serbest icrayi sanat eden ve kaymakam tarafından intihap edilen bir tabip ve serbest eczacı ile belediye reisi'nden terekküp eder.(Md 24)

Kanunun 24. maddesine göre Yenişehir İlçe Hıfzıssıhha Meclisi üyeleri

  • Askeri tabib olarak Yenişehir'de ve Mersin'de askeri tabib olmadığından , üye yoktur.

Meclis kararlarıEdit

İç linklerEdit

Yenişehir İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.