FANDOM


Bakınız

D Şablon:İnsanhaklarıbakınız. İnsan hakkı . İnsan hakları. Humun rights. Kul hakkı. İnsan Hakları İnsan Hakları İlçe Kurulu
İnsan Hakları Kurulu Komisyonları<


The Bill of The Rights İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
İnsan hakları
İnsan hakları kavramları

İnsan Hakları Kurulu
İnsan Hakları İl Kurulu
Mersin İnsan Hakları İl Kurulu
İnsan Hakları İlçe Kurulu
Yenişehir İnsan Hakları İlçe Kurulu

Yenişehir İlçe İnsan Hakları Kurulu Kararları
Yenişehir İnsan Hakları İlçe Kurulu/2008 Kararları
Yenişehir İnsan Hakları İlçe Kurulu/2009 Kararları
Kasım 2009 Yenişehir İlçe İnsan Hakları Kurulu Kararları
Yenişehir İnsan Hakları İlçe Kurulu/2010 Kararları

Yenişehir İnsan Hakları İlçe Kurulu/Resimleri

İnsan hakları günü
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü / Haklarımızın Ne Kadar Farkındayız?
10 Aralık İnsan Hakları Günü
Yenişehir'de 10 Aralık İnsan hakları günü kutlamaları

İnsan Hakları Kurulu Danışma ve Başvuru Masası
İnsan Hakları Başvuru Kutuları

Magna Carta
Yenişehir İnsan Hakları İlçe Kurulu Toplantıları Yenişehir İnsan Hakları İlçe Kurulu Kararları
Yenişehir İlçe İnsan Hakları Kurulu Komisyonları
Yenişehir İlçe İnsan Hakları Kurulu/Komisyonlar
Kaynak:http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights
Şablon Şablon:İnsanhaklarıbakınız d

Kurul üyeleriEdit

Kanuni mesnediEdit

23 Kasım 2003 tarihinde 25298 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsan Hakları Kurullarının, Kuruluş, Görev ve çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” ile İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları oluşturulmuştur.

İlçe Kurulunun AmaçlarıEdit

 • İnsan Haklarının korunmasını sağlamak,
 • İnsan Hakları ihlal iddiaları hakkında gerekli araştırma ve inceleme yapmak,
 • Araştırma sonuçlarını yetkili mercilere bildirmek,
 • İnsan Hakları ile ilgili toplumu bilinçlendirmek,
 • Toplumu ve uygulayıcıları eğiterek insan hakları ihlallerini sona erdirmek.

İlçe İnsan Hakları Kurulunun GörevleriEdit

 • İnsan Hakları Kuruluna yapılan başvuru konularını değerlendirmek, sorunların çözümü yönünde kararlar almak, gerekli görüldüğü takdirde 23.11.2003 tarih ve 24218 sayılı Yönetmelik gereğince İlçe İnsan Hakları Kurulu üyeleri arasından komisyon oluşturarak gerekli inceleme ve araştırmalar yapmak, yine gerekli görüldüğü takdirde ilgili Kamu Kurumlarının da desteğini alarak hazırlanan raporların İlçe Kurulunda değerlendirerek, salt çoğunluğun oyu ile karara bağlanmak,
 • İnsan hakları konusunda her türlü çalışmayı yaparak, gerek kurul üyeleri, gerek uygulayıcılar ve gerekse vatandaşların bilinçlendirilmesini sağlamak ve bu amaçla çeşitli etkinlikler düzenlemek,
 • Kamu görevlilerinin insan haklarına uygun, sağlıklı ve verimli görev yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,
 • Gerekli inceleme ve araştırma yapması için Valilik Makamına öneride bulunmak,
 • Sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek,
 • Karakol ve nezarethane denetleme formalarının İl Kurulu tarafından incelenerek varsa aksaklıkların giderilmesi hususunda ilgililere tavsiyelerde bulunmak ve yardımcı olmak,
 • sanık ve şüphelilerin kaldığı nezarethanelerin iyileştirilmesi ve ilgili Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi hususunda tavsiyelerde bulunmak,
 • İdarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılması ve işkencenin önlenmesi için her türlü çalışmayı yapmak,
 • İnsan Hakları konusunda personelin eğitilmesini sağlamak için kurs, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek,
 • Her ay yapılan İnsan Hakları İlçe Kurulu toplantı sonuçlarını ve yapılan çalışmalar hakkında Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığına bilgi vermek,

İlçe İnsan Hakları Kurulu ÜyeleriEdit

Ana madde:İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeleri, seçimi, görevleri / Yenişehir İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeleri


Üyelerin toplantılara katılım durum cetveliEdit

Yenişehir İlçe İnsan Hakları Kurulu KomisyonlarıEdit

İnsan Hakları Kurulu Nezarethaneleri denetleme komisyonuEdit

İnsan Hakları Kurulu Halkla İlişkiler KomisyonuEdit

İnsan Hakları Kurulu İhlal İddialarını İnceleme KomisyonuEdit

İnsan Hakları Kurulu Kadın-Erkek Eşitliği KomisyonuEdit

Toplantı GünleriEdit

Yenişehir İnsan Hakları Kurulu her ayın son salı günü saat 09.30′da Yenişehir Kaymakamlığı'n da toplanır.

Başvuru ve DanışmaEdit

1-İnsan Hakları Kurulu Danışma ve Başvuru Masası

2-İnsan Hakları Başvuru Kutuları

3-Kaymakamlık

4-BİMER 150 telefon hattı

YapılacaklarEdit

10 Aralık 2009 Kültür Merkezinde İnsan Hakları Günü ve ödül töreni

 • resim
 • kompozisyon
 • fotoğraf
 • şiir

Kurul KararlarıEdit

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.