FANDOM


Belediye1

Yenişehir Belediye binasından bir görüntü

Belediye2

Yenişehir Belediye binasının içinden bir görüntü

İbrahim Genç

Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç

Yenişehir Belediyesi 1580 sayılı yasaya dayalı olarak Mersin Yenişehir ilçesi hudutlarında hizmet veren bir belediyedir.

Belediye'nin organlarıEdit

Belediye BaşkanıEdit

2 dönemdir, Belediye Başkanlığı yapmaktadır.

Belediye encümeniEdit

Belediye meclisiEdit

Belediye teşkilatıEdit

Başkan yardımcılarıEdit

Özel Kalem MüdürlüğüEdit

Yenişehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü:Birgül Getizmen

Belediye Başkanının günlük çalışma programının yürütülmesi, Başkan adına randevuların ayarlanmasını ve uygulanmasını, Başkan ile vatandaşlar arasında iletişim kurulmasını yürütür.


Fen İşleri MüdürlüğüEdit

Yenişehir Belediyesi/Fen İşleri Müdürü:Mustafa Rahmi Pamuk

Yol, yeşil alan, çocuk oyun alanı, otopark, belediyeye ait her türlü binanın projesinin hazırlatılmasını, keşiflerinin çıkartılarak belediye personelleri ile yapılacak olanların yaptırılmasını, müteahhit eliyle yaptırılacak olanların 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu hükümlerine göre dosyalarını hazırlayarak ihale kararının alınmasını, sözleşmenin yapılmasını ve sözleşmesine uygun olarak yaptırılmasını, hakedişlerinin düzenlenmesini, bitirilenlerinin kabullerinin yapılmasını yürütür.

Belediyenin asfalt şantiyesinin ve taşocaklarının gerektiğinde müteahhit eliyle işletilmesini yürütür.

İmar ve Şehircilik MüdürlüğüEdit

Yenişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü:Berna Güllü

Zabıta İşleri MüdürlüğüEdit

Yenişehir Belediyesi Zabıta İşleri Müdürü:Erdem Tor

Esnafların işyeri açma ruhsatı alması ile ilgili işlemleri yürütür.

Esnafların genel sağlık kurallarına uymaları, fiyat etiketlerini koymaları, kamunun kullanımına ayrılan kaldırımların işgal edilmemesi, işyeri açma ruhsatı olmadan çalışmalarının önlenmesi konularında denetim işlerini yürütür.

Kurallara uymadan faaliyet gösteren esnaflara uygulanacak ceza işlemlerini yürütür.

Temizlik İşleri MüdürlüğüEdit

Yenişehir Belediyesi/Temizlik İşleri Müdürü:Metin Togay

Cadde ve sokakların süpürülerek çöplerin toplanması, toplanan çöplerin çöp döküm alanına taşınması, ihtiyaç duyulan çöp konteynerlerinin teminini sivrisinekle mücadele amaçlı ilaçlama işlemlerini yürütür.


Park ve Bahçeler MüdürlüğüEdit

İmar Planlarına uygun olarak parkların, yeşil alanların, çocuk oyun alanlarının düzenlenmesini, bakımını, korunmasını ve ihtiyaç duyulan mevsimlik çiçeklerin Belediye serasında yetiştirilmesini ve gerekli yerlere dikimini ve bakımını, ihtiyaç duyulan çim tohumları ve fidanların temin edilmesini yürütür.

Yenişehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü: Göher Şahin


Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü Edit

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Edit

Mali Hizmetler Müdürlüğü Edit

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Edit

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Edit

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Edit

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler M. Edit

Hukuk İşleri Müdürlüğü Edit

İletişimEdit

  • Tel : 0324 327 99 77

İç linklerEdit

Dış linklerEdit


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.