FANDOM


Bakınız

Yenişehir KHGB
Yenişehir İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği
Yenişehir KHGB Meclis üyeleri
Yenişehir KHGB Encümen üyeleri
Yenişehir KHGB Gelir-Gider Analizi
Yenişehir Köylerinin 2010 Yılı Bütçeleri
Köylere Hizmet Götürme Birliği/Slayt
Yenişehir Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen kararları


KHGB nedir?
Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Üyeliği
Köylere Hizmet Götürme Birliği Kanunu
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği

Mevzuat Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

Şablon:KHGB
Şablon:Yenişehir KHGB
Şablon:KHGBbakınız -d -
Dosya:BAKINIZ

Yenişehir Köylere Hizmet Götürme Birliği ,Mahalli idareler kanununa göre Yenişehir köylerini birleştirmek ve ortak ihtiyaçlarını gidermek için kurulmuş bir birliktir.

20.10.2009 Tarihi İtibariyle Köylere Hizmet Götürme Birliği Gelir-Gider Analizi

Birlik nedir? Edit

Birlik, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş bir birliktir. Köylerin ortak ihtiyaçlarını gidermek vediğer kurumların yapacağı hizmetleri yapmak ve yaptırmaktır.

Birliğin kuruluşu Edit

Yenişehir KHGB, Yenişehir Kaymakamlığının 09.09.2008 tarihli çağrısı üzerine Yeni,şehir İlçemize bağlı sekiz köyün ihtiyar Heyetlerinin oy birliği ile kabul ettikleri Tüzük ile Kurulmuştur. 11.09.2008 tarihinde Birlik üyelerince kabul edilen tüzük 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun hükümleri dikkate alınarak hazırlanmış ve Mersin Valisinin onayına sunulmuştur.

Mersin Valiliği nin onayının ardından Bakanlar Kurulunun 03.12.2008 tarih ve 2008/14443 sayılı Kararnamesinin 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayınlanması ile birliğimizin kuruluş aşaması tamamlanmıştır.

TarihçesiEdit

Ana madde: Yenişehir Köylere Hizmet Götürme Birliğinin tarihçesi

Birlik BaşkanıEdit

Birlik başkanlığını Yenişehir Kaymakamı'dır. Hali hazırdaki birlik başkanı Kaymakam Eyup Sabri Kartal'dır.

Başkanın görevleriEdit

Birlik encümeniEdit

Ana madde: Yenişehir Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen üyeleri Ana madde: Yenişehir Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen kararları

Encümen üyeleriEdit

Ana madde: Yenişehir Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen üyeleri

Encümenin görevleriEdit

Ana madde: Yenişehir Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümenin görevleri

Encümen kararlarıEdit

Ana madde: Yenişehir Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen kararları

Birlik Meclisi Edit

Meclis kararlarıEdit

Özel İdareden transferlerEdit

2010 BütçesindenEdit

Yapılacak: Parayı derhal birlik hesabına aktarmak ve nemalandırarak huzu haklarını...

HaberlerEdit

Meclis toplantisiEdit

31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yenişehir İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri ile 09.12.2010 Perşembe günü saat 15:00 da Hacı Sabancı Anadolu Lisesi toplantı salonunda yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve toplantıya eksiksiz katılımınızı rica ederim.


GÜNDEM:

1-2010 yılı faaliyetlerimiz

2-2011 yılı ve izleyen 2 yılın bütçesinin görüşülmesi

3-2011 yılı yatırım ve çalışma programı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.