Yenişehir Wiki
Advertisement

Yenişehir Kaymakamlığı/Hükümet konağının eski ve yeni hali

Yenişehir Kaymakamlığının 2008 -2009 yıları arasında yapılan fiziki yenilikler

Ödül.jpg

Makam Odası

Yenişehir Kaymakamlığının 2008 -2009 yıları arasında yapılan fiziki yenilikler

Kaymakamlık Ana Girişi

Mersin ili Yenişehir ilçesinde kurulan adem-i merkezi idare birimi.


Şablon:Yenişehirkaymakamlığı - d


Yenişehir Kaymakamlığı
Yenişehir Kaymakamlığı/Hükümet konağının eski ve yeni hali

Brifing
Brifing
Yenişehir Kaymakamlığı/Brifing
Yenişehir brifingi
Rakamlarla Yenişehir
Yenişehir Birincilikleri
Yenişehir'de ilkler
Yenişehir başarıları

Hizmet sektörlerine göre
Yenişehir Kaymakamlığı/Nüfus
Yenişehir Kaymakamlığı/Tarım
Yenişehir Kaymakamlığı/Sağlık
Yenişehir Kaymakamlığı/Asayiş
Yenişehir Kaymakamlığı/Spor
Yenişehir Kaymakamlığı/Tapu sicil
Yenişehir Kaymakamlığı/Bankacılık
Yenişehir Kaymakamlığı/Ticaret
Yenişehir Kaymakamlığı/Turizm
Yenişehir Kaymakamlığı/Sanayii
Yenişehir Kaymakamlığı/Üniversite
Yenişehir Kaymakamlığı/Çevre

Birimler
Kaymakamlık personeli iş bölümü
Kaymakamlık personelinin uyması gereken ilkeler
Yenişehir Kaymakamlığı/Yazı İşleri Müdürlüğü
Yenişehir Kaymakamlığı/Özel Kalem
Yenişehir Kaymakamlığı özel kalem
Yenişehir Kaymakamlığı/İdare Kurulu
Yenişehir Kaymakamlığı/Yazı İşleri Müdürlüğü
Yenişehir Kaymakamlığı/İlçe İdare Kurulu
Yenişehir Kaymakamlığı basın bürosu
Yenişehir Kaymakamlığı/Evrak bürosu
Yeşilkart bürosu ve vakıf bürosu
Yenişehir Kaymakamlığı/Dernekler bürosu
Yenişehir Kaymakamlığı/TSHH
Yenişehir Kaymakamlığı/SYDV
Yenişehir Kaymakamlığı/2022
Yenişehir Kaymakamlığı/Yeşilkart bürosu
Yenişehir Kaymakamlığı/Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
Yenişehir Kaymakamlığı/İlçe idare kurulu Yenişehir Kaymakamlığı/TSM
Yenişehir Kaymakamlığı/İlçe Sağlık Müdürlüğü
Yenişehir Kaymakamlığı/İlçe Jandarma Komutanlığı
Yenişehir Kaymakamlığı/İlçe Emniyet Müdürlüğü

Brifing, teftiş ve denetimler
Yenişehir Kaymakamlığı/Brifing
Yenişehir Kaymakamlığı Brifingi
Yenişehir köy brifingleri
Yenişehir Belediye Başkanlığı brifingi
Yenişehir Mahalli İdareler brifingi
Yenişehir Kaymakamlığı/Teftiş Raporu

Rakamlarla yenişehir
Rakamlarla Yenişehir
Rakamlarla Yenişehir'de kamu personeli
1- Rakamlarla Yenişehir'de nüfus
2- Rakamlarla Yenişehir'de tapu bilgileri
3- Rakamlarla Yenişehir'de tarım
4- Rakamlarla Yenişehir'de SYDV
5- Rakamlarla Yenişehir'de müftülük
Asayiş
Rakamlarla Yenişehir'de emniyet
Rakamlarla Yenişehir'de jandarma
5-Rakamlarla Yenişehir'de asayiş
Merkez birimleri
Rakamlarla Yenişehir'de Yazı İşleri
Rakamlarla Yenişehir'de idare kurulu
Eğitim
6- Rakamlarla Yenişehir'de eğitim
Rakamlarla Yenişehir'de halk eğitimi
Rakamlarla Yenişehir HEM
Rakamlarla Yenişehir'de eğitim yıllara göre
Rakamlarla Yenişehir'de eğitim 2010-2011
Rakamlarla Yenişehir'de eğitim 2009-2010
Rakamlarla Yenişehir'de eğitim 2008-2009
Rakamlarla Yenişehir'de eğitim 2007-2008
Rakamlarla Yenişehir'de okul öncesi eğitim
Rakamlarla Yenişehir'de Ana-Kız Okuldayız Projesi
Rakamlarla Yenişehir'de Akıllı Tahta
Rakamlarla Yenişehir'de Dyned
Rakamlarla Yenişehir'de öğretmenler
Rakamlarla Yenişehir'de öğrenciler
Rakamlarla Yenişehir'de derslik sayıları
Rakamlarla Yenişehir'de Açık Okul
Rakamlarla Yenişehir'de Atıl Bilgisayar
Rakamlarla Yenişehir'de dil eğitimi
Rakamlarla Yenişehir'de SBS
Rakamlarla Yenişehir'de OKS
Rakamlarla Yenişehir'de ÖSS
Rakamlarla Yenişehir'de Yatılı öğrenciler
Rakamlarla Yenişehir'de eğitim yatırımları
Rakamlarla Yenişehir'de okul aile birlikleri
Spor
7- Rakamlarla Yenişehir'de spor
Rakamlarla Yenişehir'de okullarda spor
Rakamlarla Yenişehir'de Beyaz bayrak
Rakamlarla Yenişehir'de PDR faaliyetleri
Rakamlarla Yenişehir'de Dil labaratuarları
Rakamlarla Yenişehir'de spor alanları
Rakamlarla Yenişehir'de kort sayıları
Rakamlarla Yenişehir'de okullarda cimnastik

Sağlık
8- Rakamlarla Yenişehir'de SGB
Rakamlarla Yenişehir'de TSM
Rakamlarla Yenişehir'de sağlık

Yenişehir'de mahalleleler :23+2
Personel
Yenişehir Kaymakamlığı Personeli
Yenişehir kaymakamlığındaki boş kadrolar
Yenişehir Kaymakamlığı / kroki
Yenişehir Kaymakamlığı kuruluş çalışmaları
Yenişehir Kaymakamlığı/Kuruluş çalışmaları

Resimler
Yenişehir Kaymakamlığı/RESİM
Yenişehir Kaymakamlığı/Resimler
Yenişehir Kaymakamlığı/Eski halinin resimleri
Yenişehir Kaymakamlığı/Eski hali
Yenişehir Kaymakamlığı/Hükümet konağının eski ve yeni hali
Yenişehir ilçesinin kurulması
Yenişehir Kaymakamlığı kuruluş çalışmaları
Yenişehir Kaymakamlığı/kuruluş çalışmaları
Yenişehir Kaymakamlığı/fiziki kuruluş çalışmaları
Yenişehir Kaymakamlığı/Eski halinin resimleri
Yenişehir Kaymakamlığı/Konuşlanma inşaat resimleri
Yenişehir Kaymakamlığı/Yeni Resimleri
Yenişehir Hükümet Binasının Harita(Plan) Örneği

Projeler
Yenişehir Kaymakamlığı/Gönüllüler Hareketi Projesi
Yenişehir Kaymakamlığı Geleneklsel Tüketici Ödülleri

Diğer
Yenişehir Kaymakamlığı Miadlı Evrak Tablosu
Kamu Hizmet Standartları/Yenişehir Kaymakamlığı

Şablon:Kitapçık

Yenişehir Kaymakamlığı 22 Mart 2008 günü çıkarılan 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun [1]a dayanarak hukuken kurulmuştur. Trabzon Sürmene Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal'ın 04 Haziran 2008 tarihinde çıkarılan Üçlü Kararname [2] ile Yenişehir Kaymakamı olarak atanması ve fiilende 01 Temmuz 2008 'da göreve başlamasıyla Yenişehir ilçesi ve Yenişehir Kaymakamlığı kurulmuştur.

Kuruluşu[]

Yenişehir ilk ve kurucu Kaymakamı Kaymakam Eyup Sabri Kartal'dır. Kartal, Trabzon Sürmene Kaymakamı iken 04 Haziran 2008 tarihinde çıkarılan Üçlü Kararname [3] ile Yenişehir Kaymakamı olarak atanmış ve 01 Temmuz 2008 'da Yenişehir Kaymakamı olarak göreve başlamıştır.

Görev ve yetkileri[]

 • Kaymakamlar, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasiyle ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler;
 • Kaymakam, denetlemesi sırasında iş başında kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare şube başkanlarını valinin muvafakatiyle, diğer memur ve müstahdemleri re'sen sorumluluğu altında işten el çektirebilir.
 • Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur;
 • Kaymakam, ilçede teşkilatı ve görevli memuru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir;
 • Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartiyle valiliğe teklif suretiyle istiyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler;
 • Kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve denetimi altında bulundurur;

Kaymakamalık logosu‎

Kaymakamlık personeli[]

Yenişehir Kaymakamlığında toplam 9 adet kadro ihdas edilmiş olmakla birlikte 30.12.2009 tarihi itibariyle bu kadrolardan 4 tanesi dolu 5 tanesi boştur.

 • 1 adet Yazı İşleri Müdürü
 • 1 adet Şef
 • 1 adet VHKİ
 • 1 adet şoför
 • 1 adet Hizmetli

Personel; Kaymakamlık personeli iş bölümüne uygun olarak görev yürütmekle beraber izin, sevk vs. sebeplerle mesaiye gelmeyen personelin yerine başka bir personel görev almakta ve hizmette süreklilik sağlanmaktadır.

Ayrıca diğer birimlerde çalışmakla birlikte geçici olarak Yenişehir Kaymakamlığında görevlendirmiş 4 adet personel bulunmaktadır.

Kaymakamlığın kırlangıç afişi

Kaymakamlık iç birimleri[]

Yazı İşleri Müdürlüğü[]

Yenişehir Kaymakamlığı bünyesinde çalışan İlçe Yazı işleri Müdürlüğü, İlçenin yazı işleri müdürüdür. İlçelerde Adliye Yazı İşleri Müdürü'de vardır. Ama o sadece Adliye işleri ile alakalıdır. İlçe Yazı İşleri Müdürü ise tüm ilçe ile alakalı oldığundan ilçe yazı işleri müdürü olarak adlandırılmaktadır.

Yazı İşleri Bürosunun Görevleri[]

Kaymakamlik eski yeni fotografları

 • Evrak havale ve dağıtımı,
 • Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı,
 • Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT, özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri.
 • Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet),
 • Vakıflarla İlişkiler,
 • Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri.
 • Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri.
 • Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma.
 • Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler.
 • Köy Hizmetleri ile ilgili İşlemleri,
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Kurulu İşlemleri,
 • Yükseköğretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler.
 • İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti bürosu[]

Yenişehir Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti iş ve işlemleri Yenişehir Kaymakamlığı personeli tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden görevlendirilmiş Yunus Cengiz raportörolarak bulunmaktadır.

Yenişehir TSHH, Türkiye'de ilk ve tek online bilgi bankasına sahip ve alınana kararların yayınlandığı tek TSHH'dir. (http://www.tshh.org)


İdare Kurulu Bürosu[]

Görevleri:[]

1. İdare Kurulu karar ve işlemleri (Yeşil kart, Muhtaçlık, Askerlik Kararları vb.)

2. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları ile ilgili iş ve işlemler.

3. Nüfus ve askerlik para cezaları.

4. İmar iş ve işlemleri,

5. Disiplin kurulu karar iş ve işlemleri.

6. 1609 sayılı kanun (Atatürk aleyhine işlenen suçlar) ile ilgili yazışmalar.

7. Görevden uzaklaştırma işlemleri.

8. Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar.

9. Muhtaçlık ve bakım belgeleri.

10. Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması, bağlılık değişikliği işlemleri.

11. Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemler.

12. Askerliğe karar verme işleri.

Dernekler bürosu[]

Dernekler Bürosunca yürütülen işlemler:[]

 • Dernek Kurma Müracaatlarını almak,
 • Dernekleri Dernek Kütüğüne İşlemek,
 • Derneklerin denetimlerini sağlamak,

Yenişehir Mersin merkezde kurulu ilçe olması sebebiyle, bütün dernek iş ve işlemleri yeni kurulan 4 ilçe için Mersin Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünce yürütülmektedir.

Görevleri[]

1. Derneklerle ilgili işlemler

2. Özel yurt, pansiyon, k.kursların denetimi

3. Miatlı raporların hazırlanması

Mahalli İdareler Bürosu[]

Görevleri[]

1. Mahalli İdareler Bürosunun görevleri ve yürütülecek iş ve işlemler;

2. Mahalli İdarelerin Merkezi İdare Kuruluşları ile yazışmalarına aracılık etmek,

3. Kaymakamlığın Mahalli İdareler ve kurdukları işletme, müessese, teşekkül ve birlikler üzerindeki gözetim ve denetim yetkisi ile diğer vesayet görev ve yetkilerinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri düzenlemek ve yürütmek,

4. Planlama ve Koordinasyon Bürosu ile işbirliği halinde Mahalli İdareler hizmetlerinin Merkezi idarece tespit olunan hizmet standartları, kalkınma planları ve yıllık uygulama programları ile tespit olunan ilke ve tedbirlere uygunluğunu sağlamak, mahalli idarelerin kaynak ve teknik yardım ihtiyaçlarını ilgili kuruluşlara intikal ettirmek,

5. Mahalli idarelerin diğer kamu kuruluşları ile ortaklaşa yürütmekte yararlı buldukları hizmetler için ilgili kuruluşlar arasında işbirliğini sağlayıcı ve geliştirici çalışmalar yapmak,

6. Belediye kurulması, bazı köylerin veya bağlıların belediyelerle birleşmesi işlemlerini yürütmek,

7. Mahalli İdarelerle ilgili envanter çalışmaları yapmak istatistikleri düzenlemek,

8. Kaymakam tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek

Özel Kalem[]

 • Özel kalem müdürü: H.Bilgehan Yavuz
 • Özel kalem personeli: Ayşegül Akman
 • Özel kalem personeli: Eylem Güner

Özel Kalem Görev ve Yetkileri

 • Kaymakamın özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışma işlerini yürütmek,
 • Kaymakamın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek,
 • Kaymakamın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla, Atatürk’ü anma ve yerel etkinlikler vb. ile ilgili her türlü protokol ve tören hizmet işlerini düzenlemek ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek,
 • Varsa makama gelen istihbarat, sınır görüşmeleri gibi özel amaçlı ödeneği ve harcama belgelerini Kaymakamın direktifi doğrultusunda muhafaza ve gerektiğinde usulünce imha etmek,
 • Kaymakam tarafından verilen ve diğer büroların hizmet alanına girmeyen sair işleri yapmak,


Basın bürosu[]

Basın ve Halkla İlişkiler Bürosunun Görevleri

 • Halkla İlişkiler.
 • TRT Basın ve diğer kitle haberleşme araçları ile ilişkiler,
 • Basın toplantıları.
 • Basın kartı ve resmi ilan işleri.

Yeşil kart bürosu[]

Yeşil Kart Başvuruları[]

Ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin Devlet tarafından karşılanması ve Yeşilkart Uygulaması Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre kimlerin Yeşilkart talebinde bulunacakları aşağıda açıklanmıştır.

Başvuru Koşulları[]

1- Hiçbir sosyal güvenlik kurulunun güvencesi altında bulunmayan ve bu Kanunun öngördüğü usul ve esaslar çevresinde aylık gelir veya aile içindeki geçim payı 1475 sayılı İş Kanununa göre belirlenen asgari ücretin net tutarının 1/3’ ünden az olan vatandaşlar,

2- Özel kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen vatandaşlar (örn. 2022 yasadan yararlananlar)

Gerekli Belgeler[]

1- Yeşilkart talep formu (Muhtarlıktan veya Kaymakamlıktan temin edilir)

2- Vukuatlı nüfus kayıt örneği

3- Muhtarlık tarafından verilen Form-5 (Hane Halkı Tespit Formu)

4- 1 adet fotoğraf (5 yaşından büyükler için)

5- Mal Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlükleri, Belediye Başkanlığı, Emniyet Amirliği, Vergi Dairesi ve semt karakolu tahkikat yazıları (Hepsi formun üzerinde bulunacak şekilde)

Açıklamalar[]

1- Aynı hane halkından yeşilkart talep edenlerin aynı form ile başvuruda bulunmaları esastır.

2- Aynı hanede yaşayan biri veya birkaçı talep etmemiş olsa dahi, aile halkının tamamı formda gösterilir.

3- Başvuru, velayet veya vesalet altında bulunan kimseleri de kapsıyorsa, bu kişiler adına kanuni temsilci olarak başvuruda bulunulduğu bildirilir.

4- Aynı form ile yapılan yeşilkart talepleri, hane halkından, aile reisi dışında kalan reşit kimseleride kapsıyorsa, formun beyan ve taahhüdü gösteren bölümü, isim ayrı ayrı gösterilerek bunlar tarafından imzalanır.

5- Yeşilkartların kayıp olması durumunda, ilk başvuru koşulları yerine getirilir ve bağlı bulunan karakoldan kayıp tespit tutanağı alınarak Kaymakamlığa başvuru yapılır.

6- Verilen sağlık hizmetleri sonucu sayfaların tükenmesi halinde, 1 adet resim (5 yaşından büyükler için), ikametgâh, nüfus cüzdanı fotokopisi ve yeşil kartın ön yüzü ile son sayfasının fotokopisi temin edilerek yeni cüzdan tanzim edilir.

Planlama ve Koordinasyon Bürosu[]

 • Ana madde: Yenişehir Kaymakamlığı Planlama ve Koordinasyon Bürosu

Kaymakamlık dış birimleri[]

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı[]

 • Ana madde: Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü[]

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü[]

Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak; Türk Millî Eğitiminin Temel Amaçları ve Genel İlkeleri doğrultusunda, paylaşımcı, işbirliğine dayalı, yeniliğe açık bir yönetim anlayışı içerisinde verimliliği artırmak, eğitimin tüm alanlarında çağın önünde yer alan, rekabetçi, güvenilir, model olan, toplumda sürekli değişen beklentileri karşılayabilen, etkili ve verimli bir kurum kültürü ile Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, araştıran, geliştiren, yeniliğe açık, sosyal değerlerine sahip, farklı değerlere karşı önyargısız yaklaşan, yetenek, ilgi ve kişiliklerine uygun eğitim almış başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmek için varız.

Yenişehir Mal Müdürlüğü[]

Ek Madde 20 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşur.(Yalnız Merkez ilçe yerine kurulan ilçelerde Milli Emlak servisi yoktur.) İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.

Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler.[]http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/10007.html

Yenişehir Sağlık Grup Başkanlığı[]

Yenişehir Sağlık Grup Başkanlığı hizmet binası MTSO tarafından yapılmıştır.

Yenişehir İlçe Müftülüğü[]

IMG 3118.jpg

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluş amacı görev alanı Anayasa’da şu şekilde yer tanımlanmıştır.

“Madde 136: Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.”

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da ise Başkanlığın görev ve yetkileri şu şekilde ifadesini bulmuştur:

“Madde 1- İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.”

Başkanlık, din hizmetlerini merkez ve taşra teşkilatı vasıtasıyla yerine getirmektedir. Taşra teşkilatı ise il müftülükleri, eğitim merkezi müdürlükleri ve il müftülüğüne bağlı olarak ilçe müftülüklerinden oluşmaktadır. İlçe müftülüğü, İl Müftülüğüne bağlı olarak özel kanun, yönetmelik, yönerge ve genelgelerle ayrıca 5442 ve 657 sayılı kanunlar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü[]

Kuruluş[]

5747 Sayılı Kanunla kurulan Yenişehir ilçesinde Yenişehir Kaymakamlığına bağlı olarak faaliyet yürüten Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü tamirat ve tadilat çalışmaları yapılan eski Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı harabe ve metruk bir bina olan kreşin bakım ve onarımının 11.11.2008 tarihinde bitmesi ve personelin atanması ve malzemelerin taşınmasıyla resmen faaliyete geçmiştir.

Yetki ve Sorumlulukları[]

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Mersin-Yenişehir Kaymakamlığı bünyesinde görev yapılmaktadır.

Personel, Araç Gereç Durumu[]

Yenişehir Kaymakamlığına ait hizmet binasında zemin katta 1 müdür odası ve 2 adet Servis salonda hizmet verilmektedir. Personel olarak 1 adet İlçe Nüfus Müdürü, 2 Şef ve 12 VHKİ adet toplam 15 adet kadrosu mevcuttur.1 adet Müdür, 2 Adet Şef, 12 adet kadrolu personel ve 1 adet VHKİ geçici görevlendirme ile çalışan 15 adet personelle hizmet vermektedir.

Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü[]

Görev ve Yetkileri[]

- İlçemizde tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini objektif metotlarla tahmin etmek, tarım, hayvancılık ve ürünleri ile ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak değerlendirmek, ekonomik öneme haiz ürünler için üretim projeksiyonları yapmak.

- İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin üretim potansiyelini belirlemek.

- Desteklemeye tabi tarım ürünlerinin maliyet hesaplarını çıkarmak.

- İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve hazırlanmasına yardımcı olmak.

- Bakanlıkça hazırlanmış ve onaylanmış iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit tarım, hayvancılık ve su ürünleri üretim değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak.

- Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi ve teknik yardım taleplerini incelemek ve uygun bulunanların projelerini ve çiftlik geliştirme planlarını hazırlamak.

- İlçe Müdürünce verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kadın Çiftçiler Yarışıyor[]

İlçemiz Karahacılı köyünden yarışmaya katılan iki kadın çiftçi yarışmacılarımız 09.03.2009tarihinde düzenlenen yarışmada MERSİN il birincisi 09.04.2009tarihinde MARAŞ’TA Akdeniz bölge birincisi vede 10.07.2009 tarihinde ise MUŞ Türkiye finalinde Türkiye üçüncüsü olmuşlardır.

Yenişehir Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü[]

Görev ve Yetkileri[]

3289 sayılı yasaya göre bedensel ve zihinsel yönden üstün yeteneklere sahip Türk gençliği yetiştirmektedir. Ülkemizde sporu geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.

İlçemizde faaliyet gösteren amatör kulüplerin resmi olan tüm müsabakalarının spor etkinliklerine göre tesisleri müsabakalara hazırlamak, sporcuların sağlıklı bir ortam içinde faaliyet göstermelerini sağlamaktır.

Yenişehir 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü[]

Yenişehir 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü[]

Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi[]

Yetişkinlere ve okul dışındakilere yönelmiş düzenli ve örgütlü bir eğitim sürecidir.

17.ve 18. yüzyıllarda halk eğitimi dine ağırlık veren bir eğitim görevi yüklenmişti. Dine ağırlık veren bu eğitimin en önemli amaçlarından biri de “alın yazısına boyun eğen kişi” ler olarak yetiştirmektir.

19.ve 20. yüzyılın başlarında yeni bulgular, bilim, sanat alanlarındaki ilerlemeler ortaya çıktıkça, Halk Eğitiminin, insanların bu konudaki merakını gidermek amacı önem kazanmıştır.

Halk eğitimi zaman içinde kamu görevi niteliğine bürünmüş, örgün eğitimden yoksun kalanların yanında, örgün eğitimden yararlananların da ömür boyunca eğitilmesi görevini de yüklenmiştir.

Halk Eğitimi önceleri gönüllü kuruluşlarca yürütülürken sonradan bir kamu hizmeti olarak devlet kuruluşlarınca ele alınmıştır.

Geçmişte Halk Eğitimi belli kümelere yönelmişti. Önce aşağı katmandan olanlara, sonra da seçkinlere yönelen Halk Eğitimi bu gün geniş halk kitlelerini kapsamına almıştır.

Bireylerin yeteneklerini geliştirme, mesleğe yöneltme amaçlarının yanında bu gün bireyin toplum içindeki işlevlerini daha iyi başarmasına yardımcı olma amacına ağırlık vermiştir.

Halk Eğitiminin Ana Görevleri[]

1- Kitle ile seçkin arasındaki kopukluğun giderilmesi.

2- Demokrasi eğitimi.

3- Değişime uyum sağlama.

4- Boş zamanları değerlendirme.

5- Bireysel yetenekleri geliştirme. (meslek, sanat öğretimi)

Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı[]

Kuruluş[]

Mersin 3. Noterliği 20 Ağustos 2008 tarih ve 19404 yevmiye numarasıyla düzenlenmiş olan Yenişehir İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı resmi senedinin 29.07.2008 tarihinde Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin mahkemesi kararıyla kurulmuştur.

Vakfın kuruluş sermayesi 50.000 TL’dir.

Vakfın Herhangi bir bütçesi olmamakla birlikte faaliyetler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen aylık periyodik paylarla gerçekleştirilmektedir. 2009 yılı için vakfımıza tahsis edilen periyodik pay miktarı 42.600 TL dir.

Mütevelli Heyet[]

Ana madde: Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti

Vakıf Mütevelli Heyeti Kaymakam Eyüp Sabri Kartal başkanlığında İlçe Belediye Başkanı İbrahim Genç İlçe Tarım Müdürü Abdulkerim Çiçek, İlçe Müftüsü Ali Bingül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sarı, İlçe Sağlık Grup Başkanı Levent Özbay ,İlçe Mal Müdürü V. Rahime Doğan , Sivil Üye Süleyman Güntekin, Emirler Köyü muhtarı Rüştü İkiz ve Gazi Mahallesi muhtarı Fehime Bölek’den oluşmaktadır.

Kaymakamın başkanlık ettiği kurullar[]

Kaymakamın başkanlık ettiği komisyonlar[]

Kaymakamın üye olarak katıldığı kurul ve komisyonlar[]

 • Mersin Planlama ve Koordinasyon İl Kurulu
 • İl İdare Şube Başkanları toplantısı

Kaymakamın vesayet yetkisi[]

Yenişehir Kaymakamlığı Hükümet Binasının Tahsisi[]

 • Türkiye'de Kaymakamlık Hizmet Binası olarak İçişleri Bakanlığına tahsis edilen ilk Hükümet Konağı Kaymakamlığımıza aittir.

Dis linkler[]

http://www.mersinyenişehir.gov.tr

Yenişehir Kaymakamlığı Linkleri[]

Yenişehir Kaymakamlığı Resimleri[]

Kroki.jpg
IMGnhb.jpg
IMG 0001hn.jpg


Şablon:MİA/Kurullar/Kurumlara göre Şablon:MİA/Kurullar/Bakanlıklara göre

Advertisement