Yeşil Kart Başvuruları[düzenle | kaynağı değiştir]

Ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin Devlet tarafından karşılanması ve Yeşilkart Uygulaması Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre kimlerin Yeşilkart talebinde bulunacakları aşağıda açıklanmıştır.


Yenişehir/Yeşil kart bürosu < Yeşil Kart bürosu < Sağlık Grup Başkanlığı < İlçe idare kurulu bürosu < il idare kurulu müdürlüğü < İl idare kurulu

Başvuru Koşulları[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Hiçbir sosyal güvenlik kurulunun güvencesi altında bulunmayan ve bu Kanunun öngördüğü usul ve esaslar çevresinde aylık gelir veya aile içindeki geçim payı 1475 sayılı İş Kanununa göre belirlenen asgari ücretin net tutarının 1/3’ ünden az olan vatandaşlar, 2- Özel kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen vatandaşlar (örn. 2022 yasadan yararlananlar)


Gerekli Belgeler[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Yeşilkart talep formu (Muhtarlıktan veya Kaymakamlıktan temin edilir) 2- Vukuatlı nüfus kayıt örneği 3- Muhtarlık tarafından verilen Form-5 (Hane Halkı Tespit Formu) 4- 1 adet fotoğraf (5 yaşından büyükler için) 5- Mal Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlükleri, Belediye Başkanlığı, Emniyet Amirliği, Vergi Dairesi ve semt karakolu tahkikat yazıları (Hepsi formun üzerinde bulunacak şekilde)


Açıklamalar[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Aynı hane halkından yeşilkart talep edenlerin aynı form ile başvuruda bulunmaları esastır. 2- Aynı hanede yaşayan biri veya birkaçı talep etmemiş olsa dahi, aile halkının tamamı formda gösterilir. 3- Başvuru, velayet veya vesalet altında bulunan kimseleri de kapsıyorsa, bu kişiler adına kanuni temsilci olarak başvuruda bulunulduğu bildirilir. 4- Aynı form ile yapılan yeşilkart talepleri, hane halkından, aile reisi dışında kalan reşit kimseleride kapsıyorsa, formun beyan ve taahhüdü gösteren bölümü, isim ayrı ayrı gösterilerek bunlar tarafından imzalanır. 5- Yeşilkartların kayıp olması durumunda, ilk başvuru koşulları yerine getirilir ve bağlı bulunan karakoldan kayıp tespit tutanağı alınarak Kaymakamlığa başvuru yapılır. 6- Verilen sağlık hizmetleri sonucu sayfaların tükenmesi halinde, 1 adet resim (5 yaşından büyükler için), ikametgâh, nüfus cüzdanı fotokopisi ve yeşil kartın ön yüzü ile son sayfasının fotokopisi temin edilerek yeni cüzdan tanzim edilir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.