FANDOM


Yenişehir Kaymakamlığı brifingi

1.1. Tarihçe: Edit

Yenişehir İlçesinin tarihi Mersin İlinin tarihi ile özdeştir. Mersin İlinde kentsel yerleşim arttıkça İlçemiz de gelişme göstermiştir. Mersin sahnesine çıkışı 19. yüzyılın ortalarına rastlar. Bu dönemde henüz bir köy olan bölge, göçmen bir Türkmen aşiretine ev sahipliği yapmıştır. Mersin ismini de bu aşiretten almaktadır. Amerikan iç savaşı sırasında dünyadaki pamuk kıtlığını gidermek amacıyla Çukurova'da gelişen pamuk üretimi ve bölgenin 1866 da demiryolu ağına bağlanması, Mersin'in kaderini değiştirmiştir. Bu dönemde Mersin hızla, Çukurova'nın tarım ürünlerinin ihraç edildiği bir liman ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Bu gelişmede öncelikle yerleşim Demirtaş Mahallesindeki Yumuktepe, Liman ve Demiryolu ağına yakınlığı nedeniyle merkez olmuştur.

İlçemizin kapsadığı coğrafi alan, Cumhuriyet döneminde Yumuktepe yerleşim merkezinin gelişimi ile oluşmuştur.

02.09.1993 tarih 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Mersin Belediyesi 3030 sayılı kanun kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmüştür.

21.12.1993 tarih 93/5130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 504 sayılı K.H.K.'de belirtilen Büyükşehir Belediyeleri sınırları içinde alt kademe belediyelerinin kurulmasına karar verilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararına göre Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 18 mahalleyi içine alacak şekilde Yenişehir alt kademe belediyesi kurulmuştur. 27 Mart 1994 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucu Yenişehir Belediyesinin ilk Belediye Başkanı ile meclis üyeleri belirlenmiştir.

İlçemiz 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 1. Maddesinin 36. fıkrasına istinaden ilçe haline getirilmiştir.

İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşların yerleşimi için Valilik tarafından, Barbaros mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 463 adresindeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait Gündüz Çocuk Bakım Evi olan, ancak 7 yıldan beri kullanılmayan harabe bina tahsis edilmiştir.

9. İLÇENİN ÖNEMLİ SORUN VE İHTİYAÇLARI:Edit

9.1. Kentsel Hizmetler: Edit

Yenişehir İlçemiz % 98’ itibariyle kentli nüfus olup, kentsel hizmetlere ağırlık verilmelidir. İlçemiz 25 mahalle ve 8 köyden oluşmaktadır. İlçemiz alış-veriş merkezleri ile kültür ve eğitim merkezlerinin yoğun olarak bulunduğu, genelde gelir seviyesi yüksek vatandaşlarımızın ikamet ettiği bir İlçedir. Bu nedenle zaman zaman aşırı yağışlardan etkilenen ilçemizin altyapı sorunu çözülmeli, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan arıtma tesisleri rehabilite edilerek koku yayması engellenmelidir. Ayrıca sahil şeridi dışında da spor alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları yapılmalıdır.

9.2. Eğitim Hizmetleri:Edit

Yerel yönetimler tarafından desteklenmelidir. İlçemizde gelir seviyesi yüksek mahallerdeki okullarımızın ihtiyacı gerek merkezi yönetim bütçesinden gerekse Okul Aile Birlikleri tarafından karşılanmaktadır. Ancak gelir seviyesi düşük olan bölgelerimizdeki okullarımızın ivedi ve önemli fiziksel yatırım ve eğitim materyali ihtiyacı bulunmaktadır. Söz konusu okullarımızın bu ihtiyaçları 1580 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri gereğince Belediyelerce karşılanmalıdır.

9.3. Olimpiyat Merkezleri:Edit

Akdeniz ve Dünya Olimpiyatlarına hazırlık için olimpiyat merkezleri ve olimpiyat köyleri oluşturulmalıdır. Ülkemizde sporun geliştirilmesinin öneminin bilincinde olan İlçemizde Sportif faaliyetlere önem verilmektedir. Bu amaçla yerel imkânlar kullanılarak, özellikle herkesimden insanımızın kolaylıkla yapabileceği Badminton sporunun geliştirilmesi için yoğun çaba harcanmıştır. İlçemize olimpiyat vizyonu kazandıran bu projenin geliştirilmesi ve diğer bireysel spor dallarına da yaygınlaştırılması için İlçemize Olimpiyat Merkezinin kurulmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Yapılacak fiziksel sermaye yatırımlarına İlçemiz bütün kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Örgütleri dahil olmak üzere manevi destek verecek ve sporun geliştirilmesine önemli katkıları olacaktır. Bu amaçla İlçemize Olimpiyat Merkezi veya Olimpiyat Köyü kurulmalıdır.

9.4. Tarımsal Sanayi Tesisleri KurulmalıdırEdit

Tarım Alanları genişletilmeli ve tarımsal sanayi tesisleri kurulmalıdır.İlçemiz çiftçilerinin sınırlı olan alanlardaki tarım faaliyetlerinin zorluğuna birde tarımsal sulama sorununu eklenmiştir. Bunun dışında; Tarımsal tesis sayısı arttırılarak İlçemizde üretilen ürünlerin işlenmek suretiyle ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Ayrıca Çiftçilerimiz Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve Üretici Birlikleri kapsamında örgütlendirilerek gerek nitelik gerekse niceliksel olarak tarımsal faaliyet arttırılmalıdır. Tarımsal sulama sorununu çözmek için baraj ve gölet yapımı hızlandırılmalıdır. Tarımsal işletmelerin kuruluşu desteklenmeli bu amaçla kredi sağlanmalıdır.

9.5. Bölge Hastanesine İhtiyaç Bulunmaktadır:Edit

İlçemizin Batısına hizmet verecek 500 yataklı Bölge Hastanesine ihtiyaç bulunmaktadır. İlçemiz ve Batısında yer alan Mezitli, Erdemli, Silifke İlçelerinde gelen hastalara hizmet verecek tam teşekküllü bir Bölge Hastanesine ihtiyaç bulunmaktadır. Sağlık Grup Başkanlığı bünyesinde 1 A tipi Toplum Sağlığı Merkezi, 10 Aile Sağlığı Merkezi, 52 Aile Hekimi, ortalama her bir Aile Hekimine 3400–3500 arası nüfus öngörülerek 179.672 kişiye Sağlık hizmeti verilmesi planlanmaktadır.(Aile Hekimliğine geçildiğinde). İlçemizin batısında bulunan ilçelere de hizmet verebilecek 500 yataklı bir Bölge Hastanesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu hastane şehir merkezinde yoğunlaşan hasta trafiğini de azaltacaktır. İlçemizin Batısında tespit edilecek bir alanda 500 yataklı bir Bölge Hastanesi kurulmalıdır.

9.6. Okullarımızda Ek Dersliklere İhtiyaç Duyulmaktadır:=Edit

Milli Eğitim Bakanlığın çağı yakalama projesi kapsamında hedeflenen 30 kişilik sınıflar ve normal eğitime geçme konusunda istenen düzeyde değildir. Yeni dersliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Okullarımıza ek derslik ve donanımlarının yapılması gerekmektedir.

9.7. Değirmençay Beldesinde Sağlık Ocağına İhtiyaç Duyulmaktadır:Edit

Değirmençay beldemizde 1997 yılında hizmete açılan sağlık ocağı, Bakanlar Kurulu’nun nüfusu 3.500’den az olan yerleşim birimlerinde bulunan sağlık ocaklarının kaldırılması kararı ile kapatılmış olup, Değirmençay Beldemize ayda bir gelen gezici ekiple sağlık hizmetleri verilmektedir. Yetersiz olan bu sağlık hizmetleri için hafta içi her gün sağlık ekibi gönderilmesi gerekmektedir. Geçici olarak gezici sağlık ekibinin haftada bir gönderilmesi, uzun dönemde Beldeye sağlık ocağı yapılması gerekmektedir.

9.8. Değirmençay Beldesinde Sulama Suyu Barajı Yapılmalıdır:=Edit

Değirmençay Beldesi sınırları içerisinde bulunan Erçel Deresi üzerinde 2000 yılında sulama suyu amaçlı baraj yapılması hususunda sondaj çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu sulama suyu barajının yapılması işinin hızlandırılarak sulama hizmetine verilmesi, belde halkı ile belde civarında bulunan Uzunkaş, Karahacılı, Emirler, İnsu ve Turunçlu Köylerinde yaklaşık 3.000 narenciye üreticisinin gelir düzeyini artırarak, bölge ekonomisini canlandıracaktır. Baraj yapımı işinin hızlandırılması gerekmektedir.


İlçenin Genel Olarak TanıtılmasıEdit

1.Tarihçe Edit

Yenişehir İlçesinin tarihi Mersin İlinin tarihi ile özdeştir. Mersin İlinde kentsel yerleşim arttıkça İlçemiz de gelişme göstermiştir. Mersin sahnesine çıkışı 19. yüzyılın ortalarına rastlar. Bu dönemde henüz bir köy olan bölge, göçmen bir Türkmen aşiretine ev sahipliği yapmıştır. Mersin ismini de bu aşiretten almaktadır. Amerikan iç savaşı sırasında dünyadaki pamuk kıtlığını gidermek amacıyla Çukurova'da gelişen pamuk üretimi ve bölgenin 1866 da demiryolu ağına bağlanması, Mersin'in kaderini değiştirmiştir. Bu dönemde Mersin hızla, Çukurova'nın tarım ürünlerinin ihraç edildiği bir liman ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Bu gelişmede öncelikle yerleşim Demirtaş Mahallesindeki Yumuktepe, Liman ve Demiryolu ağına yakınlığı nedeniyle merkez olmuştur.

İlçemizin kapsadığı coğrafi alan, Cumhuriyet döneminde Yumuktepe yerleşim merkezinin gelişimi ile oluşmuştur.

02.09.1993 tarih 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Mersin Belediyesi 3030 sayılı kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmüştür. 21.12.1993 tarih 93/5130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 504 sayılı K.H.K.'de belirtilen Büyükşehir Belediyeleri sınırları içinde alt kademe belediyelerinin kurulmasına karar verilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararına göre Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 18 mahalleyi içine alacak şekilde Yenişehir alt kademe belediyesi kurulmuştur. 27 Mart 1994 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucu Yenişehir Belediyesinin ilk Belediye Başkanı ile meclis üyeleri belirlenmiştir.

İlçemiz 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 1. Maddesinin 36. fıkrasına istinaden ilçe haline getirilmiştir. İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşların yerleşimi için Valilik tarafından, Barbaros Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 463 adresindeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait Gündüz Çocuk Bakım Evi olan, ancak 7 yıldan beri kullanılmayan bina tahsis edilmiştir.

1.2. Coğrafi YapısıEdit

Yenişehir ilçesi Mersin İlinin merkezini oluşturan bir ilçedir. Güneyinde Akdeniz, Doğusunda Akdeniz İlçesi, Kuzeyinde Toroslar İlçesi ve Batısında Mezitli İlçesi bulunmaktadır.

Coğrafi konum itibariyle Çukurova’yı, Akdeniz sahil bandına bağlayan yollar üzerindedir. İlçemizde bu bağlantıyı sağlayan üç adet çevre yolu bulunmaktadır.

İlçemizin yüzölçümü 140 km2 dir. İlçemiz kıyı kesiminde kurulu olup, bütün sınırlarımızda tipik Akdeniz İklimi hüküm sürmektedir. Yani yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır.

İlçemizin doğu sınırını oluşturan Müftü Deresi mevcuttur. Ayrıca Emirler Köyünde Kent Ormanı mevcuttur.

1.3. Nüfus DurumuEdit

Yenişehir İlçesi Nüfus açısından sırasıyla Akdeniz, Toroslar ve Tarsus İlçelerinden sonra Mersin İlinin 4.büyük ilçesidir.

İlçe Nüfusunun büyük çoğunluğu genç nüfustan oluşmaktadır. Genel Nüfusun % 96,9’u Merkez, % 2,06’sı Köy ve % 1,04’ü Belde de ikamet etmektedir.

İlçe Nüfusu 2007 de 173.816 iken 2008 yılında 182.246 olmuştur. Böylece Nüfus artış hızı yıllık olarak % 0,48 olarak gerçekleşmiştir.

Yerleşim durumu itibariyle nüfusun büyük bölümü şehir merkezinde yaşamaktadır. Yenişehir'in nüfusu 2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonucuna göre 182.246 dır. Nüfusun cinsiyete ve Bölgeye göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

1.3.1.İlçenin Nüfus DağılımıEdit

Yerleşim Yeri Erkek Kadın Toplam
Merkez 86.203 90.361 176.564
Beldeler 931 979 1.910
Köyler 1.880 1.892 3.772
Toplam 89.014 93.232 182.246

1.3.2. Köylerin Nüfus DağılımıEdit

Yerleşim Yeri Erkek Kadın Toplam
Çavak Köyü 565 556 1.121
Çukurkeşlik Köyü 130 129 259
Emirler Köyü 346 358 704
İnsu Köyü 75 83 158
Karahacılı Köyü 399 403 802
Kocahamzalı Köyü 65 62 127
Turunçlu Köyü 89 90 179
Uzunkaş Köyü 211 211 422
Toplam 1.880 1.892 3.772

1.3.3. Mahallelere Göre Nüfus Dağılımı: Edit

YERLEŞİM YERİ     TOPLAM
Afetevler mahallesi     3.931
Akkent mahallesi     9.757
Aydınlıkevler mahallesi     9.185
Bahçelievler mahallesi     12.137
Barbaros mahallesi     10.906
Batıkent mahallesi     6.048
Cumhuriyet mahallesi     16.119
Deniz mahallesi     1.932
Dumlupınar mahallesi     2.338
Eğriçam mahallesi     14.916
Fuat Morel mahallesi     3.096
Gazi mahallesi     8.363
Güvenevler mahallesi     15.700
Hürriyet mahallesi     13.923
İnönü mahallesi     6.627
Kocavilayet mahallesi     2.060
Limonluk mahallesi     3.837
Menteş mahallesi     10.136
Palmiye mahallesi     6.399
Piri Reis Mahallesi     9.163
50.Yıl mahallesi     4.078
Çiftlikköy (Merkez)mahallesi     5.157
Gökçebelen     756
Değirmençay (Çınarlı)     1.273
Değirmençay (Çamlıca)     637
TOPLAM     178.474

1.3.4. Yaş Gurubu ve cinsiyete göre İlçe Nüfusu: Edit

YAŞ  GURUBU ERKEK KADIN TOPLAM
0–4 5.949 5.651 11.600
5–9 6.779 6.437 13.216
10–14 7.912 7.510 15.422
15–19 8.122 7.674 15.796
20–24 7.168 7.878 15.046
25–29 7.483 8.274 15.757
30–34 7.041 8.160 15.201
35–39 6.995 7.882 14.877
40–44 6.887 7.597 14.484
45–49 6.555 6.882 13.437
50–54 5.765 5.837 11.602
55–59 4.371 4.410 8.781
60–64 3.052 3.192 6.244
65–69 2.153 2.230 4.383
70–74 1.355 1.494 2.849
75–79 893 1.128 2.021
80–84 392 665 1.057
85–89 110 239 349
90+ 32 92 124
Toplam 89.014 93.232 182.246

1.4. İdari Durumu: Edit

1.4.1. Yenişehir İlçesinin İdari Durumu:Edit

1.4.2. Yenişehir İlçesindeki idari birimler: Edit

Beldeler Köyler Mahalleler
Değirmençay Çavak Köyü Afetevler mahallesi
  Çukurkeşlik Köyü Akkent mahallesi
  Emirler Köyü Aydınlıkevler mahallesi
  İnsu Köyü Bahçelievler mahallesi
  Karahacılı Köyü Barbaros mahallesi
  Kocahamzalı Köyü Batıkent mahallesi
  Turunçlu Köyü Cumhuriyet mahallesi
  Uzunkaş Köyü Deniz mahallesi
    Dumlupınar mahallesi
    Eğriçam mahallesi
    Fuat Morel mahallesi
    Gazi mahallesi
    Güvenevler mahallesi
    Hürriyet mahallesi
    İnönü mahallesi
    Kocavilayet mahallesi
    Limonluk mahallesi
    Menteş mahallesi
    Palmiye mahallesi
    Piri Reis Mahallesi
    50.Yıl mahallesi
    Çiftlikköy (Merkez) mahallesi
    Gökçebelen
    Değirmençay (Çınarlı)
    Değirmençay (Çamlıca)

1.5. Sosyal Durum Edit

İlçemiz, ekonomik ve sosyal açıdan Mersin ilinin en gelişmiş ilçesidir. Nüfus yoğunluğu açısından il merkezinde 3. sıradadır.Mersin Üniversitesi ilçemiz sınırları içerisinde bulunduğundan genç nüfusun ilçemizde yoğunlaşması sosyal ve kültürel etkinliklerin ön plana çıkması sonucunu doğurmaktadır.

İlçemizde bulunan Yenişehir Fuar Merkezi (YFM) belirli dönemlerde açılan fuarlarla ilçemizin ekonomik ve sosyal kalkınma ve tanıtılmasına katkıda bulunurken, Avrupa AVM’leri arasında birinci seçilen Forum Alışveriş Merkezinin ilçemizde oluşu bölgeye ayrı bir hareketlilik getirmiştir.

Sahil şeridinde bulunan Kültür Parkının en uzun kısmı ilçemiz sınırlarında olup, halkımızın sağlıklı yaşamına, kültürel faaliyetlerine katkıda bulunurken Marina da halkımızın hobilerini gerçekleştirmek için bir fırsat sunmaktadır. Yine ilçemizde 2 adet kapalı spor salonu Macit Özcan Spor Kompleksi ve Yenişehir Belediyesi Spor Salonu, stadyum ve tenis kortları mevcuttur. Sadece İlimizin değil Orta doğunun en büyük camilerinden biri olan Muğdat Cami’de İlçemiz sınırları içerisindedir.

Yenişehir İlçesi Mersin İlinin maruz kaldığı göç olgusundan önemli bir oranda etkilenmektedir.Bu anlamda 2. ve 3. çevre yolları etrafında bol miktarda yeni konut inşaatları mevcuttur.

Yenişehir İlçesi İl Merkezinde ve alışveriş merkezlerinin yoğun olarak bulunduğu bir ilçe olması sebebiyle ekonomik, sosyal ve kültürel etkinliklere ilgi yoğun olup, özellikle gündüz saatlerinde hareketli bir ilçedir.

Yenişehir İlçesinde yaşayan Nüfusun gelir düzeyi ve eğitim düzeyi ortalaması İl ortalamasının üstündedir.

İlçemizde sanayi ve tarım tesisleri yoğunluğu olmamakla birlikte alış veriş merkezleri ile hizmet sektörünün yoğun olarak faaliyet gösterdiği bir bölgedir.

1.5.1. İlçemizde bulunan Sosyal KuruluşlarEdit

1.5.1.1. AşeviEdit

Yenişehir Belediyesine ait binada Pirireis mahallesi 1130 Sk. No: 5 adresinde 1997 yılından beri hizmet veren Aşevi, Yenişehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Hayırsever vatandaşların katkılarıyla, ramazan ayında 1200 kişiye, diğer aylarda da yaklaşık 500 kişiye yemek vermektedir.

1.5.1.2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma VakfıEdit

14.06.1986 tarih 19134 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 20.08.2008 tarihinde 50.000 TL sermaye ile kurulmuştur.

Vakıf Hükümet Konağında 8 personel ile hizmet vermekte olup, 2010 model 1 adet Hyundai H–1 2 Panelvan Team taşıt aracı bulunmaktadır.

1.5.1.2.1. SYDV 2010 Yılı Hizmet ve FaaliyetleriEdit

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır.

Yılı  : 2010-Mayıs          
           
İlçe Adı Ayni Yardımlar Nakdi Yardımlar Toplam
Kişi Yardım Kişi Yardım Kişi Yardım
           
Sayısı Tutarı Sayısı Tutarı Sayısı Tutarı
           
  (TL)   (TL)   (TL)
Yenişehir 1.596 74.670,70 561 101.577,00 2.157 176.247,70
TOPLAM 1.596 74.670,70 561 2.157


Yılı  : 2010-Mayıs        
         
İlçe Adı Yardım Verilen Çocuk Sayısı Gebe Toplam Hak Sahibi
     
Sağlık Eğitim Sayısı Kişi Sayısı Aile
Yenişehir 378 1.276 - 1.654 630
TOPLAM 378 1.276 - 1.654 630


1.5.1.2.2. Yeşil kart İşlemleri: 2010-MayısEdit
Yeşil kart müracaat eden kişi sayısı  

1.980

Yeşil kart iptal edilen sayısı

856
Yeşil kart sahibi kişi sayısı 7.527


1.5.1.3. Dernekler:Edit

İlçemiz sınırları içerisinde çeşitli alanlarda 166 dernek faaliyet göstermektedir. tablo eklenecek...

SağlıkEdit

Yenişehir İlçesinde Devlet ve SSK hastanesi bulunmamaktadır. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İlçemiz sınırları içerisinde olmakla beraber, Tıp Fakültesi Hastanesi İlçemiz sınırlarında değildir. Ancak Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatı Üniversite kampüsü içerisinde devam etmektedir.

2.1. Sağlık Kurum ve Kuruluşları: Edit

  Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel
Sağlık Ocağı-AÇSAP-VSD Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağlığı Merkezi Tıp Fakültesi Hastanesi Muayenehane Sayısı   Poliklinik Tıp, Dal,Diyaliz Merkezi Özel Hastane
Hekim Diş Hekimi
İlçe Geneli 10 0 0 0 4 52 0 6 2

2.2. Özel Sağlık Kuruluşları ve KapasiteleriEdit

Sıra No Adı Fiili Yatak Sayısı
1 İçel Tıp Merkezi 10
2 Duygu Tıp Merkezi 9
3 Ata Tıp Merkezi 7
4 Yenişehir Hastanesi 27
5 Fizyomed Fizik Ted.ve Reh.Merkezi 59
6 Açık Emar Tıp Merkezi 4
7 Ata Diyaliz Merkezi 31
8 Nefroloji Diyaliz Merkezi 25
9 Marina Diyaliz Merkezi 10
10 Forum Yaşam Hastanesi 75
TOPLAM   257

2.3. Sağlık Ocakları Personel Bilgileri:Edit

               
Sağlık Ocağı.Adı Hekim Sayısı Ebe Sayısı Hemşire Sayısı Ç.S.T. Lab. Tek.Sayısı Sağlık Memuru Sayısı Memur Sayısı Hizmetli Sayısı
 
Sayısı
4.Nolu 10 16 3 6 1 1 0 1
9.Nolu 9 9 5 0 1 2 0 1
11.Nolu 7 14 9 0 1 0 0 1
13.Nolu 3 4 3 0 1 1 1
14.Nolu 4 4 3 1 1 1 1
15.Nolu 5 14 4 0 1 1 0 0
16.Nolu  3 3 3 0 1 1 0 1
Akkent Sağlık Ocağı  8 12 4 0 1 1 0 1
Çiftlik 2 2   0 1 0 0
2
Kocavilayet 2 7 1 0 1 1 0
İ12 ASH 1 Nolu İst. 4 0 4 0 0 0 0 0
İ12 ASH 3 Nolu İst. 3 0 3 0 0 0 0 0
İ12 ASH 6 Nolu İst. 1 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Gr.Bşk 2 5 3 3 0 2 1 1
Toplam 63 90 47 6 10 12 2 8

2.4. Sağlık Ocakları Sağlık İstatistikleri:Edit

Sağlık Ocağı Adı Sorumlu Oldukları  Nüfus Hekim Sayısı Hekim Başına Düşen Kişi sayısı
4.Nolu Sağlık Ocağı 28.279 10 2.828
9.Nolu Sağlık Ocağı 31.498 9 3.499
11.Nolu Sağlık Ocağı 33.227 7 4.746
13.Nolu Sağlık Ocağı 4.722 3 1.574
14.Nolu Sağlık Ocağı 10.598 4 2.649
15.Nolu Sağlık Ocağı 22.323 5 4.464
16.Nolu Sağlık Ocağı 10.573 3 3.524
M.Adnan Öz. Sağ. Oc. 25.073 9 2.785
Çiftlik Sağlık Ocağı 5.223 2 2.611
Kocavilayet Sağlık Ocağı 10.413 2 5.206


Yenişehir Toplum Sağlığı Merkezi BilgileriEdit

Yenişehir Toplum Sağlığı Merkezi Bilgileri       
Sıra No Hekim Adı Soyadı Aile Hekimi Branşı ASM Hasta Sayısı Günlük Hasta Sayısı Abone 
ADSL
1 Hatice Karaaslan Tabip 50.Yıl ASM 6900 60 var
2 Satı Uğurlu Tabip 50.Yıl ASM 6900 60 var
3 Süleyman Yeni Tabip Afetevler ASM 10450 80 yok
4 Murat İlhan Culu Tabip Afetevler ASM 10450 80 yok
5 Betül Kayacan Tabip Afetevler ASM 10450 80 yok
6 Ali Tulay Aile Hekimliği Uzmanı Akkent Mehmet Adnan Özçelik ASM 25073 250 var
7 Mahir Baloğlu Aile Hekimliği Uzmanı Akkent Mehmet Adnan Özçelik ASM 25073 250 var
8 Ramazan Miran Tabip Akkent Mehmet Adnan Özçelik ASM 25073 250 var
9 Burhan Ayhan Tabip Akkent Mehmet Adnan Özçelik ASM 25073 250 var
10 Aziz Serdar Demirel Tabip Akkent Mehmet Adnan Özçelik ASM 25073 250 var
11 Muhammet Hanifi Aksüt Tabip Akkent Mehmet Adnan Özçelik ASM 25073 250 var
12 Yiğit Süer Tabip Akkent Mehmet Adnan Özçelik ASM 25073 250 var
13 Hüseyin Laletaş Tabip Akkent Mehmet Adnan Özçelik ASM 25073 250 var
14 Esin Halavut Aile Hekimliği Uzmanı Barbaros ASM 21500 200 var
15 Mehmet Cüneyt Mungan Tabip Barbaros ASM 21500 200 var
16 Müyesser Yıldırım Tabip Barboros ASM 21500 200 var
17 Kerim Aydın Tabip Barbaros ASM 21500 200 var
18 Abdurrahman Cem Acar Tabip Barbaros ASM 21500 200 var
19 Teoman Uğurlu Tabip Barbaros ASM 21500 200 var
20 Emre Samim Çulha Aile Hekimliği Uzmanı Gazi ASM 31285 300 var
21 Edip Kaymak Tabip Gazi ASM 31285 300 var
22 Gökhan Öner Tabip Gazi ASM 31285 300 var
23 Gürkan Özcan Tabip Gazi ASM 31285 300 var
24 Suha Doğan Tabip Gazi ASM 31285 300 var
25 Mehmet Ufuk Tanrıverdi Tabip Gazi ASM 31285 300 var
26 Atilla Tümay Tabip Gazi ASM 31285 300 var
27 Aytekin Kaya Tabip Gazi ASM 31285 300 var
28 Şehriban Yetişkin Aile Hekimliği Uzmanı Güvenevler ASM 31655 600 var
29 Ünal Kılıç Aile Hekimliği Uzmanı Güvenevler ASM 31655 600 var
30 Ayçe Tamer Aile Hekimliği Uzmanı Güvenevler ASM 31655 600 var
31 İbrahim Nurhan Çaka Tabip Güvenevler ASM 31655 600 var
32 Kenan Alhas Tabip Güvenevler ASM 31655 600 var
33 Mehmet Yaşar Türker Tabip Güvenevler ASM 31655 600 var
34 Vedat Sarıdilek Tabip Güvenevler ASM 31655 600 var
35 Hasan Ünel Tabip Güvenevler ASM 31655 600 var
36 Sakine Emir Tabip Güvenevler ASM 31655 600 var
37 Çağlar Doldur Aile Hekimliği Uzmanı Hürriyet ASM 33000 200 var
38 Ahmet Ergin Aile Hekimliği Uzmanı Hürriyet ASM 33000 200 var
39 Ahmet Yılmaz Aile Hekimliği Uzmanı Hürriyet ASM 33000 200 var
40 Abdurrahman Ertürk Tabip Hürriyet ASM 33000 200 var
41 Mustafa Vurğun Tabip Hürriyet ASM 33000 200 var
42 Selçuk Fidan Tabip Hürriyet ASM 33000 200 var
43 Ahmet Yenmez Tabip Hürriyet ASM 33000 200 var
44 Şevki Kılıç Tabip Hürriyet ASM 33000 200 var
45 Mehmet Sıraç Ersoy Tabip Hürriyet ASM 33000 200 var
46 Lütfiye Aksu Tabip Kocavilayet ASM 11000 80 var
47 Hasan Sarı Tabip Kocavilayet ASM 11000 80 var
48 Nuri İşlek Tabip Kocavilayet ASM 11000 80 var
49 Celal Gökatalay Tabip Menteş ASM 7100 80 var
50 Kemal Demirörs Tabip Menteş ASM 7100 80 var

2.5. Sağlık Bilgileri İstatistiği:Edit

Yatak Sayısı

257
Bir Yatağa Düşen Kişi Sayısı 708
Sağlık Ocağı Sayısı 10
Bir Sağlık Ocağına Düşen Kişi Sayısı 18.192
Sağlık  Merkezi Sayısı 3
Bir Sağlık Evine Düşen Kişi Sayısı 3.471
Uzman Hekim Sayısı 83
Bir Uzman Hekime Düşen Kişi Sayısı 2.192
Pratisyen Hekim Sayısı 54
Bir Pratisyen Hekime Düşen Kişi Sayısı 3.369
Eczane Sayısı 59
Bir Eczaneye Düşen Kişi Sayısı 3.083
Sağlık Memuru ve Teknisyen Sayısı 28
Bir Sağlık Memuru ve Teknisyene Düşen Kişi Sayısı 6.498
Hemşire Sayısı 47
Bir Hemşireye Düşen Kişi Sayısı 3.870

Ebe Sayısı

                              <wbr>                                       90

Bir Ebeye Düşen Kadın Sayısı 

1.036

2.6. Sağlık Ocakları Eğitim Çalışmaları: Edit

İlçemizde sağlık konularında yapılan eğitim ve hizmet içi eğitim verileri.

S.N. Halk Eğitimi Kadın Erkek   S.N. Hizmet içi Eğitimi Dr. S.M. Hem. Ebe
1 Hijyen Ve Çevre Sağlığı 2.121 615   1 Adaptasyon Eğitimi 10 1 11 23
2 Beslenme 3.465 749   2 Çevre Sağlığı 1 19 4 6
3 Çocuk Sağ.ve Çocukluk Dönemi Hastalık 2.487 741   3 Ruh Sağlığı 25 1 14 42
4 Ana Sağlığı ve Aile Planlaması 4.072 596   4 Mikrobiyoloji Ve Bağışıklama 4 3 13 27
5 Bulaşıcı Hast.Korunma Aşılar-Serumlar 3.245 877   5 Bulaşıcı http://Hast.Ve Epidemiyoloji 45 15 46 76
6 Sosyal Hast.(Verem-Sıtma-Aids vb.) 706 479   6 Farmakoloji 0 0 0 0
7 Uyuşturucu Ve Keyif Verici Maddeler 423 157   7 Genel Beslenme 12 8 26 47
8 İlk Yardım Ve Kazalardan Korunma 848 368   8 Ana Ve Çocuk Sağlığı 25 12 46 104
9 Özel Gün Ve Haftalar 508 195   9 Mesleki Esas Ve Teknikleri 0 0 0 0
10 Ağız Ve Diş Sağlığı 307 74   10 Sağlık Eğitimi 8 3 6 7
11 Sağlık Ocağı Tanıtımı 688 20   11 İlk Yardım 4 7 34 34
12 Diğer Sağlık Konuları 1.517 240   12 Sağlık İstatistiği 4 1 47 7
  Toplam 20.387 5.111     Toplam 138 70 247 373

2.7. Sağlık Ocakları Aşı ve Bulaşıcı Hastalıklar Çalışmaları: Edit

YAPILAN AŞI TÜRLERİ AŞI YAPILAN KİŞİ  SAYISI AŞI YAPILAN KİŞİLERİN  İLÇE NÜFUSUNA ORANI (%)
DaBT-İPA-Hib 1 976 38
BCG 976 38
DaBT-İPA-Hib 2 1.124 44
HEP 1 0 0
DaBT-İPA-Hib 3 1.194 47
HEP 2 987 39
KKK 991 39
HEP 3 1.185 46
GEBE1 TT 704 28
GEBE2 TT 766 30
2010 ETF               181.929 -
2010 ETF 0 YAŞ     2.410 1,3
0 YAŞ HEDEF        2.562 59

2.8. Sağlık Ocakları Bildirimi Zorunlu Hastalıklar:Edit

İlçemizde bildirimi zorunlu olup, Sağlık Gurup Başkanlığına bildirilen hastalıklar ve sayıları aşağıda belirtilmiştir.

Yaş  Grupları Cinsiyet Hastalık  İsimleri  
<![if !vml]><img width=1

height=1 src="yeni_sayfa_12_dosyalar/image001.gif" alt="Tarayıcınız bu resmin gösterilmesini desteklemiyor olabilir." v:shapes="_x0000_s1025"><![endif]>

 
  Akut Kanlı  İshal Bruselloz   Kabakulak Kızamık Kuduz Riskli Temas Meningokok  Sifiliz Tifo
Hepatit A kal Hastalık
Vaka Ölüm Olası Vaka Kesin Vaka Ölüm Kesin Vaka Ölüm Olası Vaka Kesin Vaka Ölüm Olası Vaka Kesin Vaka Ölüm Ölüm Ölüm Olası Vaka Kesin Vaka Ölüm Kesin Vaka Ölüm Olası Vaka Kesin Vaka Ölüm  
Toplam E - - - - - - - - - - - - - 39 - - - - 1 - - - -  
K - - - - - - - - - - - - - 13 - - - - 0 - - - -  
T - - - - - - - - - - - - - 52 - - - - 1 - - - -  

 2.9. Sağlık Ocakları Poliklinik Verileri Edit

İlçe Toplamı   Toplam
Muayene 227.221
Sevk 800

2.10. Sağlık Ocakları Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Çalışmaları Edit

VERİLER SAYI ORAN
2010 Canlı doğum hedef 2.559 % 1,4
Ölen Bebek Sayısı 6 %0 7,2
Bebek İzlem Sayısı 8.449 10
İşitme Taraması Yapılan Bebek Sayısı 530 % 63
Demir Verilen Bebek Sayısı 1.041 % 1,2
Demir Verilen Gebe Sayısı 967 % 1,1
Dağıtılan Demir Preperatı Sayısı  494 % 1
D Vitamini Verilen Bebek Sayısı 907 % 1,1
Tespit Edilen Gebe Sayısı 1.041 % 124
Gebe İzlem Sayısı 4.952 % 5
Ölen Anne Sayısı 1 %00 119
Hastanede Yapılan Doğum Sayısı 738 % 88
Sezeryan Doğum Sayısı 510 % 63
A.P.Yöntem Dağıtılan Kişi Sayısı 8.559 % 16
Hap 3.379 % 6
Kondom 3.763 % 7
Ria 304 % 0,4
Cerrahi Yöntem 0 0
Fkü Alınan Kan Örneği Sayısı 1.453 % 2
Fkü  Şüpheli Sayısı 1.381 % 2
Biotinidaz Sayısı 1.369 % 2


2.11. Sağlık Ocakları İstatistiki Hız Ve Oranlar:Edit

Nüfus Yoğunluğu Nüfus   181.929 11,4
Yüzölçümü (Km2) 15.953  
Kaba Doğum Hızı(Binde) Yıl İçinde Canlı  Doğum Sayısı  X 1.000 836 4,6
Yıl Ortası Nüfus                         <wbr>      181.929  
Doğurganlık Hızı(Binde) Yıl İçinde Canlı  Doğum Sayısı               X 1.000 836 15,4
15-49 Yaş Kadın Yıl Ortası Nüfus     54.460  
Kaba Ölüm Hızı(Binde) Yıl İçinde Ölen                                       X 1.000 66 0,4
Yıl Ortası Nüfus                  <wbr>             181.929  
Ölü Doğum Hızı(Binde) Yıl İçindeki Ölü  Doğan Bebek Sayısı       X 1.000 6 7,2
Yıl  İçindeki Canlı Doğum Sayısı             836  
0-4 YAŞ Ölüm Hızı 0-4 Yaş Ölen Sayısı                               <wbr>     X 1.000 6 0,5
0-4 yaş Nüfus Yıl Ortası Nüfus  11.262  
0-4 YAŞ Ölüm Oranı 0-4 Yaş Ölen Sayısı                        <wbr>            X 1.000 6 90,9
Bir yılda görülen  toplam <a target="_blank" href="http://xn--l-0ga.sa">öl.sa</a> 66  
45 Yaş Üzeri Ölüm Hızı 45 Yaş Üzeri ölüm sayısı X 1.000 58 1,1
45 yaş üzeri nüfus 52.466  
45 Yaş Üzeri Ölüm Oranı 45 Yaş Üzeri ölüm sayısı X 1.000 58 878,8
Tüm  Ölenler 66  
Bebek Ölüm Hızı(binde) Yıl içinde ölen 0-11 aylık Bebek Sayısı                                X 1.000 6 7,2
Canlı  Doğum Sayısı                        <wbr>       836  
Neonatal B.Ö.H (binde) 0-28 Günlük Ölen Sayısı    X 1.000 4 4,8
Canlı  Doğum Sayısı                        <wbr>       836  
Erken Neonatal B.Ö.H (binde) 0-7 Günlük Ölen Sayısı    X 1.000 2 2,4
Canlı  Doğum Sayısı                        <wbr>       836  
Geç Neonatal B.Ö.H (binde) 8-28 Günlük Ölen Sayısı    X 1.000 2 2,4
Canlı  Doğum Sayısı                        <wbr>       836  
Post Neonatal B.Ö.H (binde) 29-364 GÜNLÜK Ölen Sayısı    X 1.000 2 2,4
Canlı  Doğum Sayısı                        <wbr>       836  
Ana Ölüm Hızı(Yüz Binde) Yıl İçinde Ana Ölüm Sayısı                        <wbr>      X 100.000 1 119,6
Yıl  İçindeki Canlı Doğum Sayısı              836  
Doğal Nüfus Artış Hızı(Binde) Yıl İçinde Canlı  Doğ. Say - Ölüm Say. X 1.000 770 4,2
Yıl Ortası Nüfus                  <wbr>                  181.929  
DÜŞÜK HIZI Düşük Sayısı X 1.000 40 47,8
Canlı  Doğum Sayısı                        <wbr>       836  
Kaba Düşük Oranı Düşük Sayısı X 1.000 40 0,7
15-49 yaş kadın sayısı 54.460  
Ortalama 15-49 Yaş Kadın İzlem 15-49 Yaş Kadın  İzlem   24.218 0,4
15-49 Yaş Kadın Yıl Ortası Nüfus     54.460  
Ortalama Gebe İzlem Gebe İzlem Sayısı                        <wbr>            4.952 4,2
Tespit Edilen Toplam Gebe Sayısı                        <wbr>   1.172  
Ortalama Lohusa İzlem Lohusa İzlem Sayısı                        <wbr>            1.600 8,3
Tespit Edilen Toplam Lohusa Sayısı                        <wbr>   193  
Bebek Ortalama İzlem Bebek İzlem Sayısı                        <wbr>           8.449 3,4
İlgili Dönem 0

Yaş Nüfus                         <wbr>                 

2.466  
1-4 Yaş(Çocuk)Ortalama İzlem Çocuk İzlem Sayısı                        <wbr>          7.101 0,8
İlgili Dönem 1-4 Yaş Nüfus                         <wbr>             8.842  
Bir Hekime Düşen Nüfus

Nüfus                         <wbr>                       

  181.929 3.369,1
Hekim Sayısı 54  
Bir Hemşireye Düşen Nüfus

Nüfus                         <wbr>                     

  181.929 3.870,8
Hemşire Sayısı 47  
Bir Ebeye Düşen Nüfus

Nüfus                         <wbr>                       

  181.929 2.021,4
Ebe Sayısı 90  
Gebe Tespit Oranı Tespit Edilen Gebe Sayısı X 100 1.041 124,5
Canlı  Doğum Sayısı                               836  
Bebek Tespit Oranı İlgili Dönemde Tespit Edilen Bebek Sayısı X 100 33 3,9
Canlı  Doğum Sayısı                        <wbr>       836  
0 Yaş Grubunda Aşılama Oranı İlgili Dönemde …. Tam Aşılı 0 (Sıfır) Yaş Bebek Sayısı X 100 987 38,6
İlgili Dönemde 0 (Sıfır) Yaş Grubu Hedef Nüfus 2.559  
Yatan Hasta Oranı İlgili Dönem de Yatan Hasta Sayısı      
İlgili Dönemdeki Poliklinik Sayısı    
Yatak İşgal Oranı Taburcu Ol. ve Öl. Yat. Gün Sa. X 100    
Dönem deki gün sayısı x Fiili Yatak Sayısı    
Bir Hastanın Ortalama Kalışı Taburcu Ol. ve Öl. Yat. Gün Sa.      
Taburcu Olan + Ölenlerin Sayısı    
Bir Hasta Yatağına Düşen Nüfus

Nüfus                         <wbr>                       

  181.929  178.361,8 
Mevcut Yatak 102   

EğitimEdit

İlçemizde okur yazar oranı % 95 dir. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı % 78, ilköğretimde % 99, ortaöğretimde % 88 civarındadır. Hayırseverlerin katkısıyla yapılan okul sayısı 5’dir.

Okul öncesinde; 4 Kamu, 1 özel, ilköğretimde; 32 Kamu, 5 özel, Ortaöğretimde; 12 Kamu, 9 özel eğitim kurumu bulunmaktadır.

Özel Eğitim Okulu olarak Hüseyin Polat Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi ve Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi olmak üzere 2 Kamu, 2 Özel Eğitim Okulunda 355 öğrenci eğitim görmektedir.

Özel Öğretim Kurumu olarak; 28 özel dershane, 6 Motorlu Taşıt Kursu, 10 Muhtelif Kurs, 8 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 özel eğitim okulları, 15 Özel Etüt Eğitim Merkezi olmak üzere toplam 71 Özel Öğretim Kurumu bulunmaktadır.

3.1. Okul Öncesi Eğitimi Verileri: 2010-Mayıs Edit

  Okul Sayısı Derslik Sayısı Öğretmen Sayısı Öğrenci Sayısı
  Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel
  40 6 130 9 112 32 2.967 295
TOPLAM 46 139 144 3.262

3.2. İlköğretim Okulları Verileri: 2010-Mayıs Edit

  Okul Sayısı Derslik Sayısı Öğretmen Sayısı Öğrenci Sayısı
  Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel
  32 5 621 157 1280 169 27.920 274
Toplam 37 778 1.449 30.094


3.3. Ortaöğretim Okulları: 2010-Mayıs Edit

  Okul Sayısı Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı
  Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel
  12 7 306 72 9.005 1.085
Toplam 19 378 10.090

İlçemiz Nevit Kodallı Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Türkiye çapında düzenlenen ve TRT’den naklen yayınlanan Genç Mikrofonlar Yarışıyor yarışmasında Türkiye Birinciliğini kazanmışlardır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müz tarafından 3 okulumuza DynEd bilgisayar laboratuarı kurulmuştur. İlçemizde bulunan Akdeniz Bölge Komutanlığı İlköğretim Okulu Ekim-Kasım-Aralık 2010 aylarında DynEd Türkiye birincisi olmuştur.

2010 SBS’de Mersin genelinde ilk 100’e 46 öğrencimiz yer almış olup ayrıca SBS’de 4 öğrencimiz tam puan alarak Türkiye birinciliğini paylaşmıştır.


Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile yürütülen Temiz Okul, Sağlıklı Okul Projesi kapsamında İlçemizde 9 okul Beyaz Bayrak ve Sertifika almaya hak kazanmıştır.

3.4.Halk EğitimiEdit

Yaygın Eğitim Kurumu olarak Halk Eğitim Müdürlüğü nce verilen toplam 582 kurstan 7.811 kursiyer faydalanmış bunun 2.634’ü Erkek, 5.205’i Kadın Kursiyerdir. Açılan kurslara devam eden kursiyer sayısı ilçe nüfusunun % 4 civarındadır.

Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Kurs Verileri Özetleri
Kurs Türü Kurs Adı Açılan Kurs Sayısı Toplan Kursiyer Erkek Kursiyer Bayan Kursiyer
Aile Eğitimi Aile Çocuk Eğitim Programı(0-6 Yaş Benim Ailem) 2 46 - 46
Aile Eğitimi Aile İçin Temel Eğitim Programı (0-6 Yaş AİTEP) 9 115 7 108
Aile Eğitimi Anasınıfı - - - -
Aile Eğitimi Anne Ve Çocuk Eğitim programı (5-6 Yaş AÇEP) 2 46 - 46
Aile Eğitimi Baba Destek Eğitim Programı (2-10 Yaş BADEP) 4 66 66 -
Berberlik ve Cilt Bakımı Cilt Bakımı Ve Makyaj 8 105 1 104
Berberlik ve Cilt Bakımı Manikür - Pedikür - - - -
Bilgisayar Bilgisayar Destekli Çizim (Autocad) 2 28 21 7
Bilgisayar Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlğü) 44 605 211 394
Bilgisayar Bilgisayar Okur-Yazarlığı 28 367 115 252
Bilgisayar Bilgisayarlı Muhasebe 1 12 3 9
Bilgisayar İntel (Gelecek İçin Eğitim) Öğrenci Programı - - - -
Bilgisayar İntel Öğrenci Programı-Teknoloji Ve Toplum - - - -
Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Kullanımı (Bilgisayar İşletmenliği-Operatör) - - - -
Bilişim Teknolojileri Temel Bilgisayar Okur-Yazarlığı - - - -
Bilişim Teknolojileri Web Tasarımcısı        
Eğlence Hizmetleri Halk Oyunları        
El Sanatları-Makine ve El Nakışları Ahşap Boyama (Seviye 1) 11 156 4 152
El Sanatları-Makine ve El Nakışları Ahşap Boyama(Seviye II) - - - -
El Sanatları-Makine ve El Nakışları Cam Ve Seramik Boyama 7 42 - 42
El Sanatları-Makine ve El Nakışları Dekoratif Boyama 20 286 3 283
El Sanatları-Makine ve El Nakışları Dekoratif Kırlent Dikimi - - - -
El Sanatları-Makine ve El Nakışları Ebru 4 46 6 40
El Sanatları-Makine ve El Nakışları El Nakışları-2 Çin İğnesi Yapımı 1 12 0 12
El Sanatları-Makine ve El Nakışları El Nakışları-4 Tel Kırma Yapımı - - - -
El Sanatları-Makine ve El Nakışları El Nakışları-6 Hazır Gereçlerle El Nakışı 1 12 0 12
El Sanatları-Makine ve El Nakışları El Sanatları Takı (Tekamül) - - - -
El Sanatları-Makine ve El Nakışları Ev Aksesuarları 2 29 0 29
El Sanatları-Makine ve El Nakışları Kırkpare 12 139 0 139
El Sanatları-Makine ve El Nakışları Kırkpare Orta - - - -
El Sanatları-Makine ve El Nakışları Kumaş Desenleme Boyama - - - -
El Sanatları-Makine ve El Nakışları Makina Nakışları Temel - - - -
El Sanatları-Makine ve El Nakışları Takı Tasarımı 5 49 1 48
El Sanatları-Makine ve El Nakışları Yağlı Boya Tekniği Resim 10 154 22 132
Gıda ve Sağlık Sağlık Bilgisi 1 11 5 6
Gıda ve Sağlık Sıcak Mutfak Aşçılığı 8 138 32 106
Gıda ve Sağlık Tabildot Aşçılığı 3 72 20 52
Güzel Sanatlar Baskı-Resim - - - -
Güzel Sanatlar Gravür - - - -
Kisisel Beceriler Diksiyon Eğitimi 8 88 20 68
Kisisel Beceriler Drama 1 13 2 11
Kisisel Beceriler Etkili İletişim Becerileri - - - -
Kisisel Beceriler Hızlı Okuma - - - -
Konfeksiyon ve Trikotaj Bayan Terziliği Seviye 1 2 10 1 9
Konfeksiyon ve Trikotaj Bayan Terziliği Seviye 2 1 9 0 9
Konfeksiyon ve Trikotaj Elbise Bulüz - - - -
Muhasebe-İşletmecilik-Büro Yönetimi Emlak Komisyoncluğu - - - -
Muhasebe-İşletmecilik-Büro Yönetimi Tıp Sekreterliği - - - -
Müzik Ve Sahne Sanatları Bağlama(İleri Düzey) 1 14 5 9
Müzik Ve Sahne Sanatları Bağlama(Temel) - - - -
Müzik Ve Sahne Sanatları Gitar(Temel) - - - -
Müzik Ve Sahne Sanatları Halk Oyunları(Gaziantep Yöresi) - - - -
Müzik Ve Sahne Sanatları Halk Oyunları (Mut Yöresi) - - - -
Müzik Ve Sahne Sanatları Halk Oyunları (Silifke Yöresi) 66 1101 494 607
Müzik Ve Sahne Sanatları Modern Dans - - - -
Müzik Ve Sahne Sanatları Türk Müziği Nazariyatı-1 2 42 23 19
Okuma Yazma Hızlı Okuma Teknikleri - - - -
Okuma Yazma Okuma-Yazma(I. Kademe) 75 650 15 635
Okuma Yazma Okuma-Yazma(II. Kademe) 27 273 32 241
Pazarlama Ve Parekende Emlak Komisyoncusu - - - -
Saç  Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Cilt Bakımı Makyaj Ve Epilasyon 3 36 0 36
Saç  Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Kuaförlük (Genel) 2 23 6  
Sanatsal,Sosyal ve Kültürel Kurslar Çevre Sağlığı 1 12 4 8
Sanatsal,Sosyal ve Kültürel Kurslar Model Uçak (Başlangıç) - - - -
Sanatsal,Sosyal ve Kültürel Kurslar Resim(Genel) 10 185 22 163
Sanatsal,Sosyal ve Kültürel Kurslar Resim (Guaj Boya Tekniği) 3 44 13 31
Sanatsal,Sosyal ve Kültürel Kurslar Resim (Sulu Boya Tekniği) 4 53 15 38
Sanatsal,Sosyal ve Kültürel Kurslar Resim (Yağlı Boya Tekniği) 10 154 22 132
Sanatsal,Sosyal ve Kültürel Kurslar Tiyatro - - - -
Sekreterlik Ve Büro İşleri Tıp Sekreterliği - - - -
Spor Atletizm 7 85 42 43
Spor Badminton 45 508 251 257
Spor Basketbol 16 204 106 98
Spor Hentbol - - - -
Spor Jimnastik 2 36 8 28
Spor Kick Box 26 420 388 82
Spor Voleybol - - - -
Tarım ve Hayvancılık Arıcılık 6 128 119 9
Tekstil, Giyim, Ayakkabı, Deri Ev Mefruşatı - - - -
Tekstil, Giyim, Ayakkabı, Deri Giyim-I (Biçki-Dikiş) - - - -
Tekstil, Giyim, Ayakkabı, Deri Hazır Giyim-Bayan Giyimi - - - -
Toptan Ve Perakende Satışlar Kantin İşletmeciliği 5 70 42 28
Yabancı  Dil Arapça 3 21 18 3
Yabancı  Dil Arapça (Orta Kademe) - - - -
Yabancı  Dil İngilizce 13 214 91 123
Yabancı  Dil İngilizce (İlk Kademe) 20 395 154 241
Yabancı  Dil İngilizce (Orta Kademe) 1 12 3 9
Yabancı  Dil Pratik Almanca 1.Seviye 2 27 15 12
Yabancı  Dil Pratik Almanca 2.Seviye 2 12 8 4
Yabancı  Dil Pratik Arapça 1.Seviye - - - -
Yabancı  Dil Pratik İngilizce 1. Seviye 12 172 73 99
Yabancı  Dil Pratik İngilizce 2. Seviye 2 22 15 7
Yabancı Diller Pratik İngilizce 12 172 73 99
Yiyecek İçecek Hizmetleri Kantin Ve Açık Alan İşletmeciliği 5 70 42 28
Genel Toplam   582 7811 2634 5205

4- TurizmEdit

İlçemizde Değirmençay Beldemiz sınırları içersinde Değirmençay Göleti gezilecek, görülecek yerler arasındadır.

Ayrıca İlçemizde Emirler Köyü Gelincik Tepesi Mevki Yamaç Paraşütü için Çukurova Bölgesinde tek mekandır. Yine Turunçlu ve İnsu köylerinde Mağara Turizmine uygun alanlar mevcuttur. Bu alanlarda yapılacak çevre düzenlemesi çalışmaları ile aktif olarak Turizme açılabilecek bir alandır.

Yine İlçemizde Marina bulunmaktadır. Gelecek dönemlerde yapılacak projeler ile Marina da düzenlenecek faaliyetler ilçenin ve dolayısıyla İlin Turizm faaliyetlerini arttıracaktır.

5- TarımEdit

İlçemizde meyve, sebze, tarla bitkileri üretimi olmak üzere tarım entansif bir şekilde yapılmaktadır. Nispeten rakımı yüksek köylerde ise hububat ekimi yapılmaktadır. Köylerimizde narenciye tarımı önemini korumaktadır. Meyvecilik alanında önemli bir mesafe kat etmiş olan köylerimizde özellikle Nar, Zeytin üretim miktarı hem de kalite bakımından önemli bir yere gelinmiştir. Aynı zaman da Erik, Elma ve Şeftali gibi diğer meyve yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

İlçemize bağlı köylerde 400 çiftçimiz, Tarım Bakanlığının çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olup her türlü tarımsal destekten faydalanmaktadırlar.

5.1. İlçemiz Merkez Belde ve Köylerimizdeki Hayvan VarlığıEdit

  Büyükbaş Küçükbaş Kanatlı Arı (Kovan) Kedi-Köpek
Merkez 288 3.002 - 1.675 503
Beldeler         -
Değirmençay 52 1.207 - 1.748 -
Köyler         -
Çavak 16 501 35.010 474 -
Çukurkeşlik 29 399 6.007 552 -
Karahacılı 14 201 - - -
Emirler 89 - 46.011 175 -
Turunçlu 13 - - - -
İnsu 15 404 15.017 - -
Uzunkaş 31 503 - 1.525 -
Kocahamzalı 12 1.006 - - -

İlçemizde; Çavak Köyünde 5 adet, Emirler Köyünde 2 adet, Çukurkeşlik Köyünde 1 adet olmak üzere 8 adet kayıt altına alınmış kümes hayvan işletmesi bulunmaktadır.

İlçemizde; İnönü mahallesinde 4 adet, Palmiye Mahallesinde 2 adet, Gazi Mahallesinde 1 adet, Palmiye Mahallesinde 1 adet, Güvenevler Mahallesinde 1 adet olmak 8 adet serbest veteriner hekim Klinikleri bulunmaktadır.

İlçemizde kadın çiftçilerinin yarıştığı ve il çapında düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor yarışmasında İlçemizi temsil eden yarışmacılar, İlçemize birincilik kazandırmışlardır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak çeşitli konularda kurslar düzenlenmektedir.

5.2. İlçemizin Tarımsal Arazi Varlığı:Edit

 

 

Köy Adı
                          TARIM ARAZİSİ
    Orman Arazisi
Tarla Arazisi Ha. Meyve Arazisi     Ha. Sebze Arazisi  Ha. Tarım Dışı  Arazi Orman  Arazisi           2B   

Arazisi

Orman Dışı 

Arazisi

Ha M2    Ha    M2    Ha   M2
Çavak - 3.625 - 2.500 118 7.435 - - 720 7.810
Çukurkeşlik - 788 - 5.501 1.129 3.546 7 1.700 381 9.039
Emirler 2.025 1.316 16 1.453 6.000 3.850 35 4.725 931 -
Karahacılı 1.490 5.750 13,5 - 182 2.158 10 9.353 435 -
Kocahamzalı 887 8 - 1.752 457 758 23 7.865 293 -
İnsu 772 155 - 3.240 654 9.090 1 8.660 318 1.620
Turunçlu 701 1.279 62 903 79 7.290 11 5.525 193,5 -
Uzunkaş 247 1.656 - 3301 227 677 11 840 108,5 -
Değirmençay 1.490 1.001 13,5 29.132 2.458 4.140 24 9.440 1.096 2.650
Çiftlik 2.023 745 805 - 122 9.315 109 8.185 860 720
Gökçebelen 1.011 360 490 - 7 3.522 65 6.647 513 6.826
Toplam 10.646 16.683 1.400 47.782 11.426 51.781 296 62.940 5.849 28.665

5.3 ÇKS ve Tarımsal Destek ÇalışmalarıEdit

       2010 yılı ÇKS
Kayıtlı  Çiftçi sayısı  367
Kayıtlı Alan 6,482,011
Mazot-Gübre desteği 367
Toprak Analizi Desteği
                     2
Sertifikalı  fidan 1
Arıcılık Desteklemesi 52
Yayım  ve Danışmanlık Desteklemesi 19

5.4. Aşılama ÇalışmalarıEdit

2010 Yılı Programa Alınan Çalışmalar  
   
Projeli Aşılamalar Aşılanan Gerçekleşme%
İlkbahar Dönemi Şap Aşılaması :    
  540 %85
-Büyükbaş Şap Aşılaması    
-Küçükbaş  Şap Aşılaması    
Sonbahar Dönemi Şap Aşılaması    
  638
-Büyükbaş Şap Aşılaması  
-Küçükbaş Şap Aşılaması 1001  
Dana Brucellosisi 35  
Koyun-Keçi Brucellosisi 799  
Anthrax(Şarbon)    
 
Büyükbaş Aşılaması
 
Küçükbaş Aşılaması
 
Tek tırnaklı(At-Eşek)
Koyun-Keçi  Çiçek Hastalığı    
Kuduz Aşılaması 231 %100
Koyun-Keçi Vebası    


Özel Taleple İlgili Aşılama ÇalışmalarıEdit

Aşının Cinsi Aşılanan Hayvan Sayısı
Tek Tırnaklı Büyükbaş Koyun-Keçi
Şap - 1003 638
Şarbon - - -
Koyun-Keçi  Çiçek - - -
Koyun Vebası  (PPR) - - -
Koyun Brucellası - - 372

Mahalli İdarelerEdit

6.1. Köyler:Edit

İlçemize bağlı 1 belde ve 8 köy bulunmaktadır. Köylerimize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

6.1.1. Köylerimize ait bilgi formu:Edit
  MUHTARIN NÜFUSU OKUL ÖĞRENCİ OKUL        
KÖY       SAĞLIK CAMİ KÖY SORUNLAR
  ADI SAYISI ÖNCESİ        
        OCAĞI   KONAĞI  
      ÖĞRENCİ        
               
      SAYISI        
Çavak Oktay Türkmen 1.121 Okul var.           Sulama Göleti bulunmadığından acilen yaplması.
           
Çavak Günferi Karagenç İ.Ö.O. 177 18 Var Var Var
Çukurkeşlik Şemsi Çelik 259 Taşımalı           - Sulama için trafo yapılması.
               
Keşlik Çavak Günferi Karagenç İ.Ö.O. 20 - - Var Var - Köyde bulunan su pompasının kullanılması    
               
                için elektrik işleminin   halledilmesi
               
              - Köye çocuk ve kadınların için spor amaçlı 
               
                park yapılması.
Emirler Rüştü İkiz 704 Taşımalı           - Köy yolunun asfaltlanması
             
Çavak Günferi Karagenç İ.Ö.O. 18 15 - Var Var - Yağmurda Köyü Su bastığı için Drenaj Kanalı
             
            - Okul Bahçesi ihata duvarı
             
            - Çocuklar için park alanı
             
            - Zemin etüdü yapılan kapalı spor salonunun 
             
               programa alınması
             
            - Mezarlık Çevresinin İstinat Duvarı.
             
            - Futbol sahasının yanına soyunma odası yapılması.
İnsu  Sadettin Kök 158 Taşımalı 20 - - Var Var - İnsu-Kocahamzalı  köy yolunun asfaltlanması
   
Çavak Günferi Karagenç  İ.Ö.O. - Köy içindeki ara yolların asfaltlanma yapılması.
   
  -Okul Çay Bahçesi istinat duvarı yapılması
   
  - Köye futbol sahası yapılması.
Kocahamzalı Yaşar Turan 127 Taşımalı           Kanalizasyon yapılması konusunda gereğinin yapılması.
             
Çavak Günferi Karagenç  İ.Ö.O. 13 - - Var Var - Köy içindeki ara yolların kilittaş olarak yapılması.
             
            -10 adet gönderilen çöp bidonlarının 30’a çıkarılması.
Uzunkaş Teyfik Duran 422 Taşımalı           - Köy Yoluna ikinci kat asfalt yapılması
  28 - - Var Var  
Değirmençay İ.Ö.O.           - Sulama göletine kaplama yapılması.
             
            - Sulama Suyu Borusu verilmesi.
Karahacılı Hasan Yılmaz 802 Okul var.           - Sulama suyu yeterli gelmediği için gölet yapılması.
  154 20 - Var Var  
Karahacılı İ.Ö.O.           - Köy yollarına bakım yapılması. 
             
Turunçlu Murat Yılmaz 179 Taşımalı           - Köy Yolunun asfaltlanması
  23 - - Var Var  
(Karahacılı  İ.Ö.O.)            - İçmesuyu şebekelerinin değişimi ve köyde su   
             
              olmayan evlere su şebekesi döşenmesi. 
             
6.1.2. Köylerimizin 2010 yılı gelir-gider tahmini bütçeleri: Edit
Gelir Bütçesi :             
             
             
             
      RESİM,        
KÖYÜN ADI SALMA İMECE   MUH.ASKER BAKAYA DİĞER TOPLAM
      HARÇ,        
        AİLE YARDIM   İŞLEM  
      HASILAT        
Çavak 0 0 95.500,00 0 0 0 95,500,00
Çukurkeşlik 0 0 40.808,00 0 0 0 40.808,00
İnsu 0 0 18.102,00 0 0 0 18.102,00
Emirler 0 0 26.000,00 0 0 0 26.000,00
Karahacılı 0 0 76.003,00 0 0 0 76.003,00
Kocahamzalı 0 0 12.500,00 0 0 0 12.500,00
Uzunkaş 0 0 44.118,00 0 0 0 44.118,00
Turunçlu 0 0 70.086,00 0 0 0 70.086,00
TOPLAM 0 0 0 0 0


Gider Bütçesi :              
               
  İDARİ  İŞLER ZİRAİ  İŞLER KÜLTÜR  İŞLERİ SAĞLIK İŞLERİ BAYINDIRLIK TÜRLÜ İŞLER ASKER AİLESİNE YARDIM TOPLAM
KÖYÜN ADI
Çavak 8.000,00 55.500,00 1.600,00 10.000,00 5.500,00 14.800,00 100 95.500,00
Çukurkeşlik 3.900,00 20.000,00 2.500,00 4.001,00 4.501,00 5.906,00 0 40.808,00
İnsu 2.800,00 0 1 3.001,00 2.502,00 9.798,00 0 18.102,00
Emirler 6.000,00 2.000,00 1.600,00 11.500,00 1.600,00 3.200,00 100 26.000,00
Karahacılı 3.900,00 34.500,00 3.500,00 6.000,00 7.500,00 20.603,00 0 76.003,00
Kocahamzalı 4.000,00 0 0 4.600,00 3.000,00 800 100 12.500,00
Uzunkaş 3.300,00 20.000,00 2.250,00 6.501,00 6.000,00 6.067,00 0 44.118,00
Turunçlu 6.100,00 35.000,00 3.000,00 7.000,00 10.000,00 8.986,00 0 70.086,00
TOPLAM 38.000,00 14.451,00 52.603,00 40.603,00 70.160,00 300

6.2. Belediyeler:Edit

6.2.1. Yenişehir Belediyesi:Edit
6.2.1.1. Genel bilgiler. Edit
Kuruluş  Tarihi : 1993
Nüfusu : 182.246
Belediye Başkanı : İbrahim GENÇ (CHP)


6.2.1.2. Personel DurumuEdit
Memur Durumu : 91
İşçi Sayısı : 329
Sözleşmeli Personel Sayısı : 14
TOPLAM : 434
6.2.1.3. Belediye araç durumu: Edit
6.2.1.3. Belediye araç durumu: 
   
                        ARACIN CİNSİ ADEDİ
Damperli Kamyon 9
Arazöz 3
Greyder 2
Kepçe 4
Silindir 2
Dozer 1
Kompresör 2
Çöp Kamyonu 17
Cenaze Yıkama Aracı 1
Yol süpürme makinası 5
Traktör 3
Kamyon 2
Otobüs 3
Minibüs 2
Binek 13
Binek station 1
Pikap 10
TOPLAM ARAÇ SAYISI  80


6.2.1.4. Belediye Bütçesi 2009 yılı gerçekleşmesi:Edit
6.2.1.4. Belediye Bütçesi 2009 yılı gerçekleşmesi: 
       
GELİR TÜRÜ 2009 NET GELİR  (TL) GİDER TÜRÜ 2009 NET GİDER
Vergi Gelirleri    Personel Gideri 11.061.656,16
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 83.958,76 Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri 2.182.057,10
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler  235.625,00 Mal ve Hizmet Alımları  Gideri 15.496.997,26
Diğer Gelirler   Cari Transferler  1.297.652,72
Sermaye Gelirleri 194.718,70 Sermaye Giderleri 850.068,64
Alacaklardan Tahsilat 70.981,52 Sermaye Transferleri 950.946,16
Red ve İadeler (-)   Faiz Giderleri 632.727,88
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI   BÜTÇE GİDERLERİ  TOPLAMI 32.472.105,92
6.2.1.5. Belediye Gelir Dağılımı:Edit
GELİRİN TÜRÜ GELİR MİKTARI
Bina Vergisi  3.925.492,42
Arsa Vergisi  1.593.877,60
Arazi Vergisi  17.647,39
Çevre Temizlik Vergisi 1.296.131,37
Haberleşme Vergisi 123.907,56
Elektrik Ve Havagazı Tük. 0
Eğlence Vergisi  102.348,15
İlan Ve Reklam Vergisi 167.331,04
Bina İnşaat Harcı 1.857.591,55
İşgal Harcı  71.182,50
İşyeri Açma İzin Harcı 60.766,00
Tatil Gün.Çal.Ruh.Har 50.874,00
Yapı  Kullanma İzin Harcı 60.926,03
Diğer Harçlar 856.863,44
Kaldırılan Vergi Artıkları 52.269,59
Şartn.Bas.Evr.Form Sat.Gel. 23.950,00
Avukatlık Vek.Ücr.Gelirleri 800
Diğer Taşınmaz Kira Gel. 59.208,76
Kurumlardan Alınan Bağışlar Ve Yardımlar 32.000,00
Kişilerden Alınan Bağışlar ve Yardımlar 203.625,00
Vergi Ve Diğer Amme Alc. Gecikme Faizleri 1.452.548,23
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 123,7
Diğer Faizler  158.116,89
Mrkz. İdare Vergi Gel.Al.Pay. 12.992.073,17
Yol Harcamalarına Kat.Pay  3.224.921,63
Diğer İdari Para Cezaları  30.183,66
Kişilerden Alacaklar 247,13
Otopark Yön.Uyarınca Alınan Oto Park Bedeli 607.602,22
Yuk.Tanımlanm. Diğer Çeş. Gel.  8.506,31
Arsa Satışı 157.238,70
Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri 37.480,00
Diğerlerinden 70.981,52
TOPLAM 29.296.815,57


6.2.2. Değirmençay Belediyesi: Edit

6.2.2.1. Genel bilgiler. Edit
Kuruluş  Tarihi:1994
Nüfusu:1455
Belediye Başkanı:Hasan AY (AKP)
6.2.2.2. Personel Durumu: Edit
Memur Durumu:2
Devamlı  İşçi Sayısı:4
Geçici İşçi Sayısı:1
TOPLAM:7
6.2.2.3. Belediye Bütçesi:Edit
GELİR TÜRÜ2009 GELİR  (TL)GİDER TÜRÜ2009 GİDER
Vergi Gelirleri 26.256,69Personel Gideri80.754,01
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri925,49Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri10.424,00
Bağış  ve Yardımlar 50.000,00Mal ve Hizmet Alımları  Gideri41.404,00
Diğer Gelirler133.629,25Cari Transferler 14.010,24
Sermaye Gelirleri-Faiz Giderleri-
Alacaklardan Tahsilat-Sermaye Giderleri-
Red ve İadeler-Yedek Ödenek-
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI210.811,43BÜTÇE GİDERLERİ  TOPLAMI146.593,19

7- Asayiş ve Güvenlik :Edit

7.1. Polis Teşkilatı: Edit

İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet ve 50.Yıl Şehit Resul Polat Polis Merkezleri ile hizmet vermektedir.

Cumhuriyet Polis Merkezi bölgesinde halkın büyük bir bölümü diğer illerden gelip yerleşen iş adamları, tüccar, esnaf, zengin çiftçiler ile üst kademede görev yapan Kamu ve özel sektörden memurlardan oluşmaktadır. İş yerleri çoğunlukta bulunup bu bölgede suç tasnifi olarak genellikle mala karşı suçlar işlenmektedir.

50.Yıl Polis Merkezi Amirliği bölgesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşılmaktadır. Suç işlenmesi bakımından en az işlenen bölgesidir.

İlçemiz merkezinde bulunan GMK Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ve Okan Merzeci Bulvarı trafik kazalarının en yoğun yaşandığı güzergahlardır.

İlçe Emniyet Müdürlüğü kontrolünde bulunan 5 km lik deniz sahiline sahip olup, bu kesimde yerleşim sıklığı olması nedeniyle kaçakçılık vs. olaylara rastlanılmamaktadır.

7.1.1. Personel Durumu: Edit

Sayı Görevi
1 Emniyet Müdürü
1 Baş komiser
1 Komiser
2 Komiser Yardımcısı
109 Polis Memuru
4 G.İ.H. Memuru
5 Çarşı ve Mahalle Bekçisi
123 Toplam


7.1.2. Araç Durumu: Edit

Sayı Aracın Cinsi
1 Binek Oto
6 Minibüs
6 Motosiklet
13 Toplam

7.1.3. Muharebe Durumu: Edit

Sayı Muharebe Durumu
18 El Telsizi
5 Oto Telsizi
3 Sabit Telsiz
26 Toplam

7.1.4. Silah Durumu:Edit

Sayı Muhabere Durumu
8 MP5 (Otomatik Tabanca)
6 Kaleşnikof
14 Toplam


7.1.5. Olay İstatistikleri: Edit

7.1.5. Olay İstatistikleri:   
     
OLAYLAR OLAY SAYISI FAİLİ  BELLİ FAİLİ MEÇHUL OLAY SAYISI
 
OLAY SAYISI
1. ASAYİŞ OLAYLARI  993 219 774
 
(MALA KARŞI)
1.1. Hırsızlık 803 111 692
1.2. Mala Zarar Vermek 71 43 28
1.3. Yangın 4 - 4
1.4. Dolandırıcılık 66 30 36
1.5. Hakkı  Olmayan Yere Tecavüz 1 1 -
1.6. Yağma 14 4 10
1.7. 6136 SKM 15 13 2
1.8. Hırsızlık malı satın alma - - -
1.9. 2521 SKM - - -
1.10. Kayıp Eşya 13 11 2
1.11.Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma 6 6 -
2. ASAYİŞ OLAYLARI 587 567 20
 
(ŞAHSA KARŞI)
2.1. Tehdit 172 166 6
2.2. Hakaret 86 81 5
2.3. Taksirle Yaralama 156 150 6
2.4. 4320 SKM 87 87 -
2.5. Kişi hürriyetinden yoksun bırakma 6 5 1
2.6. İntihara teşebbüs 39 39