FANDOM


Basın ve Halkla İlişkiler Bürosunun Görevleri:

  • Halkla İlişkiler.
  • TRT Basın ve diğer kitle haberleşme araçları ile ilişkiler,
  • Basın toplantıları.
  • Basın kartı ve resmi ilan işleri.


İlgili MevzuatEdit

KanunlarEdit

YönetmeliklerEdit

YönetmelikEdit

BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜEdit


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.