FANDOM


< Yenişehir Kent Konseyi < Yenişehir Kent Konseyi organları < Yenişehir Kent Konseyi haberleri < Yenişehir Kent Konseyi İç Tüzüğü < Kent Konseyi Yönetmeliği

Yenişehir Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

Ana madde:Kent konseyi organları

Yenişehir Kent Konseyi Genel KuruluEdit

Ana madde:Yenişehir Kent Konseyi Genel Kurulu

Genel kurul ..üyeden oluşur. Üyeler:

Yenişehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Edit

Ana madde: Yenişehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu

c) Meclisler ve çalışma grupları

ç) (Ek bend: 06/06/2009 - 27250 S.R.G Yön./4. mad.) Kent konseyi başkanı

Buna da bakınızEdit

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.