Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages

Köyler:İlçemize bağlı 1 belde ve 8 köy bulunmaktadır. Köylerimize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.Köylerimize ait bilgi formu:


KÖY

MUHTARIN

ADI

NÜFUSU

OKUL

ÖĞRENCİ

SAYISI

OKUL

ÖNCESİ

ÖĞRENCİ

SAYISI


SAĞLIK

OCAĞI


CAMİ


KÖY

KONAĞI


SORUNLAR

Çavak

Oktay TÜRKMEN

1.121

Okul var.

(Çavak Günferi Karagenç İ.Ö.O.)
168
25
Var
Var
Var

Sulama Göleti bulunmadığından acilen yapılması.

Çukur

Keşlik

Şemsi ÇELİK

259

Taşımalı

(Çavak Günferi Karagenç İ.Ö.O.)


16
-
-
Var
Var

- Sulama için trafo yapılması.

- Köyde bulunan su pompasının kullanılması

için elektrik işleminin halledilmesi

- Köye çocuk ve kadınların için spor amaçlı

park yapılması.

Emirler

Rüştü İKİZ

704

Taşımalı

(Çavak Günferi Karagenç İ.Ö.O.)
13
-
-
Var
Var

- Köy yolunun asfaltlanması

- Yağmurda köyü su bastığı için drenaj kanalı

- Okul Bahçesi ihata duvarı

- Çocuklar için park alanı

- Zemin etüdü yapılan kapalı spor salonunun

programa alınması

- Mezarlık çevresinin istinat duvarı.

- Futbol sahasının yanına soyunma odası yapılması.

İnsu

Sadettin KÖK

158

Taşımalı

(Çavak Günferi Karagenç İ.Ö.O.)

15

-

-

Var

Var

- İnsu-Kocahamzalı köy yolunun asfaltlanması

- Köy içindeki ara yolların asfaltlanma yapılması.

-Okul Çay Bahçesi istinat duvarı yapılması

- Köye futbol sahası yapılması.

Kocahamzalı

Yaşar TURAN

127

Taşımalı

(Çavak Günferi Karagenç İ.Ö.O.)
12
-
-
Var
Var

Kanalizasyon yapılması konusunda gereğinin yapılması.

- Köy içindeki ara yolların kilittaş olarak yapılması.

-10 adet gönderilen çöp bidonlarının 30’a çıkarılması.

Uzunkaş

Teyfik DURAN

422

Taşımalı

(Değirmençay İ.Ö.O.)


28


-


-


Var


Var

- Köy Yoluna ikinci kat asfalt yapılması

- Sulama göletine kaplama yapılması.

- Sulama Suyu Borusu verilmesi.

Karahacılı

Hasan YILMAZ

802

Okul var.

(Karahacılı İ.Ö.O.)


141


15


-


Var


Var

- Sulama suyu yeterli gelmediği için gölet yapılması.

- Köy yollarına bakım yapılması.

Turunçlu

Murat YILMAZ

179

Taşımalı

(Karahacılı İ.Ö.O.)


22


-


-


Var


Var

- Köy Yolunun asfaltlanması

- İçmesuyu şebekelerinin değişimi ve köyde su

olmayan evlere su şebekesi döşenmesi.

' 'Köy yolları Büyükşehir Belediyesince yapılmaktadır.

Köylerimizin 2010 yılı gelir-gider tahmini bütçeleri:

Gelir Bütçesi :


KÖYÜN ADI


SALMA


İMECE

RESİM,

HARÇ,

HASILAT


MUH.ASKER

AİLE YARDIM


BAKAYA


DİĞER

İŞLEM


TOPLAM

Çavak

0,00

0,00

96.000,00

0,00

0,00

0,00

96.000,00

Çukurkeşlik

0,00

0,00

20.102,00

0,00

0,00

0,00

20.102,00

İnsu

0,00

0,00

23.600,00

0,00

0,00

0,00

23.600,00

Emirler

0,00

0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

Karahacılı

0,00

0,00

121.503,00

0,00

0,00

0,00

121.503,00

Kocahamzalı

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

Uzunkaş

0,00

0,00

30.521,00

0,00

0,00

0,00

30.521,00

Turunçlu

0,00

0,00

73.573,00

0,00

0,00

0,00

73.573,00

TOPLAM

0,00

0,00

413.299,00

0,00

0,00

0,00

413.299,00
Gider Bütçesi :


KÖYÜN ADI

İDARİ İŞLER

ZİRAİ İŞLER

KÜLTÜR İŞLERİ

SAĞLIK İŞLERİ

BAYINDIRLIK

TÜRLÜ İŞLER

ASKER AİLESİNE YARDIM

TOPLAM

Çavak

8.000,00

50.000,00

5.100,00

12.000,00

5.000,00

15.800,00

100,00

96.000,00

Çukurkeşlik

3.900,00

1.000,00

1,00

2.001,00

3.501,00

9.699,00

0,00

20.102,00

İnsu

2.800,00

0,00

1,00

5.201,00

2.500,00

13.098,00

0,00

23.600,00

Emirler

6.000,00

2.000,00

2.500,00

11.100,00

1.750,00

4.550,00

100,00

28.000,00

Karahacılı

4.000,00

60.000,00

1.500,00

3.002,00

5.500,00

47.501,00

0,00

121.503,00

Kocahamzalı

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

4.500,00

5.400,00

100,00

20.000,00

Uzunkaş

3.300,00

6.000,00

1.000,00

7.501,00

8.000,00

4.720,00

0,00

30.521,00

Turunçlu

6.100,00

45.000,00

2.000,00

3.001,00

7.500,00

9.972,00

0,00

73.573,00

TOPLAM

39.100,00

164.000,00

12.102,00

48.806,00

38.251,00

110.740,00

300,00

413.299,00
Belediyeler:Yenişehir Belediyesi:


Genel bilgiler.


Kuruluş Tarihi

1993

Nüfusu

182.246

Belediye Başkanı

İbrahim GENÇ (CHP)Personel Durumu:


Memur Durumu

85

İşçi Sayısı

298

Sözleşmeli Personel Sayısı

17

TOPLAM

400Belediye araç durumu:


ARAC             CİNSİ

ADEDİ

Damperli Kamyon

7

Arazöz

6

Greyder

2

Kepçe

6

Silindir

2

Dozer

2

Kompresör

1

Çöp Kamyonu

13

Cenaze Yıkama Aracı

1

Yol süpürme makinası

5

Traktör

3

Kamyon

2

Otobüs

6

Minibüs

4

Binek

12

Binek station

1

Pikap

11

TOPLAM ARAÇ SAYISI

84
Belediye Bütçesi 2010 yılı gerçekleşmesi:


GELİR TÜRÜ

2010 NET GELİR (TL)

GİDER TÜRÜ

2010 NET GİDER

Vergi Gelirleri

18.083.227,38

Personel Gideri

12.030.630,68

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

410.377,63

Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri

7.371.068,36

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

7,00

Mal ve Hizmet Alımları Gideri

17.893.921,50

Diğer Gelirler

27.386.593,74

Cari Transferler

1.550.476,80

Sermaye Gelirleri

224.141,10

Sermaye Giderleri

2.059.472,95

Alacaklardan Tahsilat

112.940,28

Sermaye Transferleri

371.547,57

Red ve İadeler (-)

-

Faiz Giderleri

351.527,06

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI

46.217.786,63

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

37.628.639,92


Belediyenin 2010 yılı Emlak Vergisi Tahsilatı: 7.825.555,99 TL’dir.Belediye Gelir Dağılımı:


GELİRİN TÜRÜ

GELİR MİKTARI

Bina Vergisi

5.630.091,71

Arsa Vergisi

2.161.065,64

Arazi Vergisi

34.398,04

Çevre Temizlik Vergisi

1.456.020,83

Haberleşme Vergisi

104.696,44

Elektrik Ve Havagazı Tük.

2.869.080,69

Eğlence Vergisi

110.455,89

İlan Ve Reklam Vergisi

177.934,70

Bina İnşaat Harcı

4.016.546,39

İşgal Harcı

45.747,06

İşyeri Açma İzin Harcı

78.572,50

Tatil Gün.Çal.Ruh.Har

77.679,60

Yapı Kullanma İzin Harcı

38.351,44

Diğer Harçlar

1.240.710,85

Kaldırılan Vergi Artıkları

41.975,60

Şartn.Bas.Evr.Form Sat.Gel.

22.850,00

Avukatlık Vek.Ücr.Gelirleri

8.797,57

Diğer Taşınmaz Kira Gel.

395.410,06

Kurumlardan Alınan Bağışlar Ve Yardımlar

-

Kişilerden Alınan Bağışlar ve Yardımlar

7,00

Vergi Ve Diğer Amme Alc. Gecikme Faizleri

1.573.169,24

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları

-

Diğer Faizler

287.671,74

Mrkz. İdare Vergi Gel.Al.Pay.

16.887.221,00

Yol Harcamalarına Kat.Pay

6.897.558,37

Diğer İdari Para Cezaları

63.950,38

Kişilerden Alacaklar

-

Otopark Yön.Uyarınca Alınan Oto Park Bedeli

944.077,65

Yuk.Tanımlanm. Diğer Çeş. Gel.

766.379,86

Arsa Satışı

70.620,10

Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri

203.521,00

Diğerlerinden

112.940,78

TOPLAM

46.217.286,63Değirmençay Belediyesi:

Genel bilgiler.


Kuruluş Tarihi

1994

Nüfusu

1910

Belediye Başkanı

Hasan AY (AKP)


Personel Durumu:


Memur Durumu

2

Devamlı İşçi Sayısı

5

Sözleşmeli Personel Sayısı

-

TOPLAM

7Belediye Bütçesi:

GELİR TÜRÜ

2010 GELİR (TL)

GİDER TÜRÜ

2010 GİDER

Vergi Gelirleri

40.902,27

Personel Gideri

200.457,40

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

6.362,41

Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri

27.509,18

Bağış ve Yardımlar

70.000,00

Mal ve Hizmet Alımları Gideri

122.051,23

Diğer Gelirler

311.336,72

Cari Transferler

28.160,17

Sermaye Gelirleri

-

Faiz Giderleri

-

Alacaklardan Tahsilat

-

Sermaye Giderleri

28.160,17

Red ve İadeler

-

Sermaye Transferleri

-

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI

428.601,40

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

451.041,32

Belediyenin 2010 yılı Emlak Vergisi Tahsilatı: 29.739,38 TL’dir.