Yenişehir Kaymakamlığı
Yenişehir Kaymakamlığı brifingi


Brifing
Yenişehir brifingi
Rakamlarla Yenişehir
Yenişehir Kaymakamlığı/Brifing
Mersin Valiliği brifingi

Mahalli idareler brifingleri
Yenişehir Mahalli İdareler brifingi
Yenişehir Belediye Başkanlığı brifingi
Yenişehir köy brifingleri
Yenişehir köy brifingi

Asayiş brifingleri
Yenişehir Asayiş brifingi
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü brifingi
Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı brifingi

Müdürlüklerin brifingleri
Yenişehir İlçe Milli Eğitim brifingi
Yenişehir TSM brifingi
Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü brifingi
Yenişehir Mal Müdürlüğü brifingi
Yenişehir Müftülüğü brifingi
Yenişehir Nüfus Müdürlüğü brifingi
Yenişehir Tapu Müdürlüğü brifingi
Yenişehir İlçe Spor Müdürlüğü brifingi

Eğitim brifingleri
Yenişehir eğitim brifingi
Yenişehir AB projeleri brifingi
Yenişehir ÇKA projeleri brifingi
Yenişehir Açık Okul brifingi
Yenişehir Ana Kız Okuldayız brifingi
Yenişehir Beyaz Bayrak brifingi
Yenişehir Okul Öncesi Eğitim brifingi
Yenişehir'de eğitim
Yenişehir'de halk eğitimi brifingi
Yenişehir HEM brifingi
Yenişehir'de eğitim yıllara göre brifing
Yenişehir'de eğitim 2010-2011 brifingi
Yenişehir'de eğitim 2009-2010 brifingi
Yenişehir'de eğitim 2008-2009 brifingi
Yenişehir'de eğitim 2007-2008 brifingi
Yenişehir'de okul öncesi eğitim brifingi
Yenişehir'de Ana-Kız Okuldayız Projesi brifingi
Yenişehir'de Akıllı Tahta brifingi
Yenişehir'de Dyned brifingi
Yenişehir'de öğretmen brifingi
Yenişehir'de öğrenci brifingi
Yenişehir'de derslik sayıları brifingi
Yenişehir'de Açık Okul brifingi
Yenişehir'de Atıl Bilgisayarın eğitime kazandırılması brifingi
Yenişehir'de dil eğitimi brifingi
Yenişehir'de SBS brifingi
Yenişehir'de LYS brifingi
Yenişehir'de Yatılı öğrenciler brifingi
Yenişehir'de eğitim yatırımları brifingi
Yenişehir'de okul aile birlikleri brifingi
Yenişehir'de okullarda spor brifingi
Yenişehir'de Beyaz bayrak brifingi
Yenişehir'de PDR faaliyetleri brifingi
Yenişehir'de Dil labaratuarları brifingi
Yenişehir'de spor sahaları brifingi
Yenişehir'de okul kortları brifingi
Yenişehir'de okullarda cimnastik brifingi

Birlik - Vakıf - Özel İdare çalışma brifingleri
Yenişehir KÖYDES brifingi
Yenişehir KHGB brifingi
Yenişehişr SYDV brifingi
Yenişehir Özel İdare yatırımları brifingi

Personel brifingleri
Yenişehir kamu personeli brifingi

Sektörel brifingler
Yenişehir sağlık brifingi
Yenişehir spor brifingi
Yenişehir maliye brifingi
Yenişehir kent gelişimi brifingi
Yenişehir nüfus brifingi

STK brifingleri
Yenişehir STK brifingi
Yenişehir'de spor klüpleri - Spor klüpleri
Yenişehir'de Gençlik Klüpleri -Gençlik klüpleri

Kamu lojmanları brifingi
Yenişehir 'de emniyet lojmanları Yenişehir'de Jandarma lojmanları
Yenişehir'de DSİ lojmanları
Yenişehir'de Karayolları lojmanları
Yenişehir'de Tarım Müdürlüğü lojmanları

Akdeniz Oyunları hazırlık brifingi
Yenişehir'de kamu misafirhaneleri
Yenişehir Öğretmenevi
Yenişehir Polisevi
DSİ misafirhanesi Karayolları misafirhanesi İl Tarım Müdürlüğü misafirhanesi Macit Özcan Sosyal Tesisleri
Yenişehir yenilikleri brifingi
Yenişehir ilkleri brifingi
Yenişehir şampiyonlukları brifingi
Yenişehir başarıları brifingi

Şablon:Brifingbakınız d
Sürmene brifingi


[1] YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞIMALMÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN GENEL TANITIMI

İlçemiz 2008 yılına kadar Mersin İline bağlı bir yerleşim yeri iken 06/03/2008 tarihinde kabul edilen 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. Maddesinin 36. bendine dayanılarak merkez ilçe olarak kurulmuştur. Büyükşehir sınırları içerisinde Merkeze bağlı olarak kurulan Yenişehir İlçesi Değirmençay adında 1 belde ve Çavak, Çukurkeşlik, Emirler, Karahacılı, Kocahamzalı, İnsu, Turunçlu ve Uzunkaş olmak üzere 8 köyden mevcut bir alanda hizmet vermek üzere faaliyete geçmiştir. Müdürlüğümüz Yenişehir Kaymakamlığına bağlı olarak, 15/07/2008 tarihinde saymanlık faaliyetlerine başlamış ve Yenişehir Kaymakamlık Hizmet Binasında saymanlık hizmetlerini toplam 9 personelle yürütmektedir.

Malmüdürlükleri

Ek Madde 20 - (Ek:20/8/1993-KHK-516/15 md.; İptal: Ana.Mah'.nin 5/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994- KHK-543/15 md.)

Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.

Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler.

B- PERSONEL, BİNA, ARAÇ VE TEÇHİZAT DURUMU

Yenişehir Malmüdürlüğü yukarıda sayılan başlıca temel görevlerini 1 Müdür, 1 Muhasebe Şefi, 1 Veznedar, 2 Muhasebe Memuru ile 3 V.H.K.İ olmak üzere toplam 8 personel ile yerine getirmekte olup, personelin unvan bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

GÖREV ÜNVANI SAYISI


Malmüdürü

1

Muhasebe şefi

1

V.H.K.i.

3

Veznedar

1

Muhasebe Memuru

2

Toplam

8


Bina durumu: Barbaros Mahallesi GMK Bulvarı No: 463 Yenişehirde bulunan Kaymakamlık Hizmet Binasında faaliyetlerini yürütmektedir. Bina içerisinde Kaymakamlık Makamının yanısıra İlçe Nüfus Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü bulunmaktadır.

Araç ve Teçhizat Durumumuz ise; ofis donanımı açısından bilgisayarlar ve klimalar yönünde sıkıntılar bulunmaktadır. 5 adet bilgisayarımız mevcut olup, 3 personelin bilgisayar ihtiyacı bulumaktadır. 2010 yılında ihtiyaç duyulan malzemeler merkezden talep edilmiş ve sadece bir klima gönderilmiştir.

Malmüdürlüğüne tahsisli araç bulunmamaktadır. Özellikle vezne ile ilgili hizmetlerde araç ihtiyacı diğer ilçe birimlerinden karşılanmaktadır.

Dairenin fiziki konumu : Bir müdür odası, vezne içerisinde olmak üzere bir servis odası, bir sistem odası, değerli kağıtların muhafaza edildiği bir sekreter odası ile ufak bir arşiv odası bulunmaktadır.
C- ÖDENEK KULLANIMINA AİT BİLGİLER

Aralık 2010 Tarihi itibariyle

Ödenek kullanımı;

Giderlerin ekonomik dağılımı şöyledir.


Aralık/2010[düzenle | kaynağı değiştir]
Personel Giderleri[düzenle | kaynağı değiştir]

63.669.058,98

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Gideri

11.578.849,58

Mal ve Hizmet Alımları

8.709.515,53

Faiz Giderleri

Cari Transferler

184.626,23

Sermaye Gideri/Transferler

1.477.293,50

Borç Verme

TOPLAM

85.619.343.82

PERSONEL GİDERLERİNİN DAĞILIMI

Aralık/2010

Memur Maaşları[düzenle | kaynağı değiştir]

61.150.861,85

Sözleşmeli Personel Ücr.

2.348.742,46

İşçi Ücretleri

122.470,77

Geçici Personel

31.662,94

Diğer Personel

15.320,96

TOPLAM

63.669.058,95
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM GİDERİ


Aralık/2010

Memurlar[düzenle | kaynağı değiştir]

11.069.271,49

Sözleşmeli Personel

111.055,89

İşçiler

25.615,39

Geçici Personel

372.906,81

TOPLAM

11.578.849,58MAL VE HİZMET ALIMLARI

Aralık/2010

Üretime Yönelik Mal ve Malzeme[düzenle | kaynağı değiştir]
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme[düzenle | kaynağı değiştir]

963.498,43

Yolluklar

183.641,24

Görev Giderleri

14.417,68

Hizmet Alımları

7.019.796,22

Temsil ve Tanıtma Giderleri

Tamir ve Bakım Giderleri

37.093,54

Bakım ve Onarım Giderleri

29.085,99

Tedavi ve İlaç Giderleri

461.982,43

TOPLAM

8.709.515,53


D- FAALİYETLER:

a- Bütçe Giderleri İşlemleri: 2010 Aralık ayı sonu itibariyle 16.479 adet Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi ile toplam 85.619.343,82 TL. gider gerçekleşmiştir.

b- Bütçe Gelirleri: 2010 Aralık ayı sonu itibariyle gerçekleşen bütçe geliri tahsilatı:


Vergi Gelirleri

14.816.560,12 TL

Sermaye Gelirleri

6.570.895,65 TL

Vergi Dışı Normal Gelirler

790.881,54 TL

Genel Toplam

22.178.337,31 TL


c-Genel evrak işlemleri: 2010 Aralık sonu itibariyle 1.049 adet gelen, 799 adet giden evrak

d-Düzenlenen vezne alındı sayısı: 3.895 adet

e- Müdürlüğümüze Saymanlık yönünden bağlı 59 adet Tahakkuk Dairesinde görevli 2.324 memur, 8 işçi, 19 sözleşmeli personel ve 69 geçici personel bulunmaktadır.

31.12.2010 SONU İTİBARİYLE YEVMİYE NO ; 16.479

2010 Yılı ( Aralık ayı) sonu itibariyle 2022 Sayılı Kanun ile ilgili toplam;


Başvuru Sayısı

465

Muhtaç olduğuna karar verilen dosya sayısı

446

Muhtaç olmadığına karar verilen dosya sayısı

53


MAYIS / 2011 Tarihi itibariyle Ödenek kullanımı;

Giderlerin ekonomik dağılımı şöyledir.


MAYIS / 2011[düzenle | kaynağı değiştir]
Personel Giderleri[düzenle | kaynağı değiştir]

31.988.177,07

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Gideri

5.992.767,55

Mal ve Hizmet Alımları

3.182.493,12

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Gideri/Transferler

594.257,33

Borç Verme

TOPLAM

41.757.695,07


PERSONEL GİDERLERİNİN DAĞILIMI

MAYIS / 2011

Memur Maaşları[düzenle | kaynağı değiştir]

30.804.247,21

Sözleşmeli Personel Ücr.

335.766,57

İşçi Ücretleri

74.755,61

Geçici Personel

764.452,86

Diğer Personel

8.954,82

TOPLAM

31.988.177,07


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM GİDERİ


MAYIS / 2011

Memurlar[düzenle | kaynağı değiştir]

5.753.034,18

Sözleşmeli Personel

68.012,35

İşçiler

15.258,34

Geçici Personel

156.462,68

TOPLAM

5.992.767,55


MAL VE HİZMET ALIMLARI

MAYIS / 2011

Üretime Yönelik Mal ve Malzeme[düzenle | kaynağı değiştir]
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme[düzenle | kaynağı değiştir]

286.703,40

Yolluklar

242.813,11

Görev Giderleri

Hizmet Alımları

2.648.837,13

Temsil ve Tanıtma Giderleri

Tamir ve Bakım Giderleri

Bakım ve Onarım Giderleri

3.938,96

Tedavi ve İlaç Giderleri

200,52

TOPLAM

3.182.493,12


D- FAALİYETLER:

a- Bütçe Giderleri İşlemleri: 2011 MAYIS ayı sonu itibariyle 5356 adet Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi ile toplam 41.757.695,07 TL. gider gerçekleşmiştir.

b- Bütçe Gelirleri: 2011 MAYIS ayı sonu itibariyle gerçekleşen bütçe geliri tahsilatı:


Vergi Gelirleri

2.436.944,69

Sermaye Gelirleri

2.412.633,80

Vergi Dışı Normal Gelirler

127.825,06

Genel Toplam

4.977.403,55 TL


c- Genel evrak işlemleri: 2011 MAYIS sonu itibariyle 58 adet gelen, 34 adet giden evrak

d-Düzenlenen vezne alındı sayısı: 342 adet

e- Müdürlüğümüze Saymanlık yönünden bağlı 60 adet Tahakkuk Dairesinde görevli 2.365 memur, 9 işçi, 20 sözleşmeli personel ve 69 ücretli personel bulunmaktadır.

31.05.2011 SONU İTİBARİYLE YEVMİYE NO ;5356

2011 Yılı MAYIS ayı sonu itibariyle 2022 Sayılı Kanun ile ilgili toplam;


Başvuru Sayısı

151

Muhtaç olduğuna karar verilen dosya sayısı

99

Muhtaç olmadığına karar verilen dosya sayısı

19

F- İHTİYAÇ VE SORUNLAR

Dairemizin temizlik, evrak takip ve dağıtım hizmetlerinin yapılabilmesi için 1 (bir) hizmetliye acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

Yemekhane olmadığından dolayı öğle yemeği konusunda personellerin sıkıntısı bulunmaktadır.

Muhasebe servisinde yevmiye sayımız Aralık 2010 sonu itibari ile 16.479’dur. Dairemizde büyük bir arşivin bulunmaması nedeniyle evrak arşivleme işlemlerinde sorunlar yaşanmaktadır. Evrak depolama için daha güvenli ve müdürlüğümüze tahsisli büyük bir arşive ihtiyaç duyulmaktadır.

Arz ederim.

Hidayet USLU

Malmüdürü

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

MALMÜDÜRLÜĞÜ

. H.DİL

. M.TAMKOÇ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CER

SIRA

NO


HİZMETİN ADI


BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ

EN GEÇ

1

Kabahatler Kanununa istinaden yapılan tahsilat

İlgili idare tarafından vatandaş adına düzenlenen ceza tutanağı


15 dk.

2

İhalelere ilişkin karar, sözleşme ve damga pulu bedeli tahsilatı.

İlgili idarenin yazısı


15 dk

3

İhale doküman bedelinin tahsilatı

İhaleyi yapan kurumun yazısı

20 dk.

4

Nakit Geçici Teminatın Alınması

İlgili idarenin yazısı

15 dk.

5

Nakit Geçici teminatın iadesi

Aynı gün;

ilgili idaresince alındının arkasına “iadesindesakınca yoktur” ibaresinin yazılması(V.U.K.’da belirtilenlimitleri altında olması durumunda)

- Tahsil edilen günü takip eden günlerde ödenmesi durumunda (V.U.K.’da belirtilen limitlerin üzerinde olmasıhalinde) alındının arkasına ihaleyi yapan kurumca iadesinin sakınca yoktur ibaresinin yazılması


Aynı Gün
2 iş günü


6


Kesin Teminat Alınması

(Teminat Mektubu)

İhaleyi Yapan İlgili Harcama Biriminin banka yazısı ve teyit yazısı geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler. Harcama biriminin yazısı


15 dk


7


Kesin Teminat iadesi

İhaleyi Yapan İlgili Harcama Birimini taahhütün yerine yerine getirildiğini belirtir yazısı, SGK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı ve yatırılan alındı.


15 dk.


8


Mal alımı ihaleleri

Taahhüt dosyası, Fatura

Muayene ve kabul komisyon tutanağı,

Taşınır İşlem fişi, Ödeme emri belgesi

4 iş günü (Doğrudan teminlerde 2 iş günü)


9

Çeşitli Hizmet Alımları (İhale ve doğrudan temin usulüyle yapıla)

Taahhüt dosyası, Fatura Hizmet işleri hakediş raporu ödeme emri belgesi

4 iş günü

(Doğrudan teminlerde 2 iş günü)


10


Yapı Tesis ve onarım ödemeleri


Taahhüt dosyası, fatura yapım işleri hakediş raporu, ödeme emri belgesi.


4 iş günü


11


2022 Sayılı yasa gereği yaşlılık aylığı1-2022 Sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu

-Aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi, Aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup, imzalanır.

-Muhtaçlık belgesi, Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ve ikametgah il muhaberi yetkililerce doldurularak imzalanır.
İlk Müraacatı 20 dk.
Sonuçlanması3 ay


12


2022 Sayılı yasa gereği özürlü aylığı

1-2022 Sayılı kanuna göre özürlü aylığı başvuru formu

-Aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanır.

-Muhtaçlık belgesi, Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ve ikametgah il muhaberi yetkililerce doldurularak imzalanır ve mühürlenir.

2-Özürlü raporu vermeye yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu.

3-Türkiye İş Kurumuna kendileri veya kurum tarafından başvuru yapıldığına dair belge (belge sadece özür oranı %40-%69 olanlar için gönderilir.)

4-Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı.


İlk Müraacatı 20 dk.
Sonuçlanması

3 ay


13

3071 Sayılı dilekçe kanununa göre yapılan işlemler

1-Dilekçe sahibinin Adı Soyadı imzası ve adresinin yazılı olduğu dilekçe


30 gün


14

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yapılan işlemler

1-Dilekçede ilgilinin Adı Soyadı imzası ve ikametgah adresi ile bilgi edinmek istediği konuya ait belge ve bilgilerin belirtilmesi gerekir.2-Başvurular www.maliye.gov.tr adlı internet ortamında da yapılabilir.
15 İş günü

15

İcra Nafaka Dosya kaydı

İcra Müdürlüğü Yazısı

15-20 dk.

16

Personel nakil işlemi

Personel nakil bildirimi

10 dk.


­­

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri: Yenişehir Malmüdürlüğü İkinci Müracaat Yeri; Yenişehir Kaymakamlığıİsim ; Hidayet USLU İsim ; Eyüp Sabri KARTAL


Ünvanı ; Malmüdürü Ünvanı ; Kaymakam

İletişim[düzenle | kaynağı değiştir]

Adres: ; Yenişehir Kaymakamlığı Adres ; Yenişehir Kaymakamlığı

Malmüdürlüğü /Mersin Mersin


Tlf: 0 324 328 06 66 Tlf. ; 0 324 328 80 11


Fax: 0 324 328 06 66 Faks ; 0 324 328 80 11


E-Posta: sym33113@muhasebat.gov.tr. E-Posta ; www.mersinyenisehir.gov.tr

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.