Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.296
pages


YENİŞEHİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG RAPORU[]

GİRİŞ[]

22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İlçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 1. maddesinin 36. fıkrasına göre Yenişehir ilçesi kurulmuştur. 5747 Sayılı Kanunla kurulan Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü 11.11.2008 tarihinde Faaliyete başlamış olup, İlçe Merkezinde 23 Mahalle, Değirmençay Beldesinde 2 Mahalle ve 8 Köy olmak üzere 46 adet idari birime ait 100 adet Aile Kütüğü ve bilgisayar ortamına aktarılan kayıtlarla hizmetini sürdürmektedir.

KURULUŞUN GÖREV YETKİ VE SORUMLUKLARI[]

İçişleri Bakanlığı, Mersin-Yenişehir Kaymakamlığına bağlı olarak görev yapılmaktadır.

HİZMET BİNASI, PERSONEL ARAÇ GEREÇ DURUMU[]

Yenişehir Kaymakamlığına ait hizmet binasında zemin katta 1 müdür odası ve 2 adet Servis salonda hizmet verilmektedir. Personel olarak 1 adet İlçe Nüfus Müdürü, 2 Şef , 12 adet VHKİ toplam 15 adet kadrosu mevcuttur.1 adet Müdür, 2 Adet Şef, 12 adet kadrolu personel, 1 adet VHKİ ve 1 adet Sözleşmeli Memur geçici görevlendirme ile çalışan 17 adet personelle hizmet vermektedir. Müdürlüğümüze ait araç bulunmamaktadır.

2009 YILI HİZMET VE FAALİYETLERİ[]

100 Adet Aile Kütüklerinde kayıtlı künyelerin tamamı bilgisayara yüklü olup; İş ve işlemler bilgisayar ortamında yürütülmektedir.2009 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüzce gönderilen hata dökümleri ve adresle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Müdürlüğümüz nüfus olaylarına ilişkin yapılan aylık faaliyet çizelgesi istatistiği örneği (EK-1) sunulmuştur. İş ve işlemlerimiz Kamu Hizmetleri Standardına göre yapılmakta olup, standarda ilişkin hazırlanan tablo örneği Kaymakamlığımız panosunda asılı tutulmaktadır. Kamu Hizmeti Standardına ilişkin tablo örneği (EK -2) aşağıdaki gibi hazırlanmıştır.

== EK-1 ==


İLİMİZ YENİŞEHİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2009 İLE 31.12.2009 TARİHLERİ ARASINDAKİ FAALİYETLERİNİ GÖSTERİR

ÇİZELGE
 
 


AYLARA GÖRE DAĞILIM


DOĞUM


ÖLÜM


EVLENME


BOŞANMA


SAKLI NÜFUS


KAYIT DÜZELTME


EVLAT EDİNME


TANIMA


ADRES GÜNCELLEME


VAT. ALMA ÇIKMA


VERİLEN NÜFUS CÜZDANLARI


VERİLEN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
 


 


ERKEK


KADIN


 
OCAK


290


33


64


0


0


0


0


12


913


1


865


881


971
 
ŞUBAT


245


33


121


0


0


0


0


10


1113


0


933


971


1040
 
MART


201


47


94


0


0


0


0


9


1246


2


2976


3896


1824
 
NİSAN


205


8


89


0


0


0


0


6


1254


3


904


853


1023
 
MAYIS


100


22


224


0


0


0


0


5


1320


3


916


810


1048
 
HAZİRAN


222


13


195


0


0


0


0


7


2049


0


1192


1082


1563
 
TEMMUZ


217


14


174


0


0


0


0


11


1715


3


1068


742


1365
 
AĞUSTOS


226


15


169


0


0


0


0


3


1982


2


1060


899


3762
 
EYLÜL


261


8


103


0


0


0


0


11


2426


0


1013


840


3186
 
EKİM


252


10


133


0


0


0


0


17


1477


0


898


728


2875
 
KASIM


201


10


124


0


0


0


0


7


1028


2


761


570


2150
 
ARALIK


169


24


112


0


0


0


0


10


1306


0


760


672


1.980
 
TOPLAM


2.589


237


1.602


0


0


0


0


108


17.829


1613.346


12.944


22.787
 EK-2 HİZMET SATANDARTLARI TABLOSU[]

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)


1- NÜFUS CÜZDANI -Nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde cüzdan seri numarası sistemdeki bilgilerle aynı ise Nüfus Cüzdanı ve cüzdan fotokopisi ile müracaatı;

-2 adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı alınması mümkündür.

-Nüfus cüzdanındaki cüzdan seri numarası sistemde yer almıyorsa; Cüzdan Talep Belgesi

- Nüfus cüzdanının kaybedilmesi halinde ise nüfus cüzdanı talepleri yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu muhtarlıklardan Cüzdan Talep Belgesi

-Ehliyet veya Pasaport Fotokopisi… Vb 2 dakika 2- DOĞUM -Anne veya babanın şahsi başvurusu ile

-Doğum Raporu 5 dakika 3- ÖLÜM -Mernis Ölüm Tutanağı

2 dakika -Tahkikatlı Ölümlerde Dilekçe 30 gün 4- EVLENME CÜZDANI -Eski Evlenme Cüzdanı -Uluslararası Evlenme Cüzdan Talep Belgesi -Fotoğraf - 5 dakika

5- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ Başvuru Belgeleri: -İlgilinin kendisi veya birinci dereceden akrabasının başvurusu halinde -Nüfus cüzdanı -İkinci dereceden yakınlık var ise veya vekalet. vasi…vb -Matbu Dilekçe - Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir. -Vekalet Fot. -Vasi kararına ilişkin karara fot 30 saniye 6- DOĞUM VE EVLENME KAYIT ÖRNEĞİ -Matbu Dilekçe -Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir. -Vekalet Fot.

- Vasi kararına ilişkin karara fot 2 dakika 7- ADRES KAYDI - Şahsi Başvuru

-Adresin Boş olması durumunda Nüfus Cüzdanı yeterlidir.

-Adresin sistemde dolu görünmesi durumunda

-Tapu örneği

-Kira Kontratı noter onaylı

-Elektrik, su. Telefon faturası veya sözleşmesi

- Şahsi başvuru olmaması halinde;

-Özel vekâletname

1 dakika


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

  • İlk Müracaat Yeri: İsim :İnci Narin Unvan : Nüfus Şefi Unvan : E-Posta :inci.narin@icisleri.gov.tr Tel :0324-3271607 Tel : 0324-3271606 Faks : 0324-3271607
  • İkinci Müracaat Yeri: İsim : Bahattin AVCINüfus Müdürü
  • Adres : Yenişehir Kaymakamlığı ilçe Nüfus MüdürlülüğüFaks : 0324-3271607 r E-Posta :bahattin.avci@icisleri.gov.tr