FANDOM


Okul Aile Birliği Hesaplarının Denetimi.Edit

B.05.4.VLK.4.33.80.01/529/ Konu : Okul Aile Birliği Hesaplarının Denetimi.

YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : Mersin Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/06/2010 tarihli ve 6363 sayılı yazısı. İlimizde, Okul Aile Birliklerinin çalışmalarının ve harcamalarının şeffaf şekilde, öğrenci velilerinin bilgisine sunulması konusunda Valilik emirlerine rağmen 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında şikayete bağlı olarak yirmiye yakın okulun Okul Aile Birliği hesapları üzerinde soruşturma açılmış ve işlemler devam ettiği,

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince, ilçelerinde bulunan ilk ve orta öğretim okullarının %50'sinin denetimi 21 Haziran - 01 Temmuz 2010 tarihleri arasında, kalan %50'sinin denetimi ise 01 Eylül - 15 Eylül 2010 tarihleri arasında yapılacağı,

Okul Aile Birliklerinin Denetimi için, her okulda en az bir matematik veya muhasebe öğretmeninin aralarında bulunacağı en az üç kişilik bir komisyon kurularak, denetim komisyonunun isimleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirileceği, ilgi sayılı yazı ile bildirilmiştir.

İlçemizde bulunan bütün Okul Aile Birliklerinin denetimlerinin yapılarak, tüm ilçeleri kapsayacak şekilde ilçe sonuç raporlarının gönderilmesini rica ederim.
Eyup Sabri KARTAL

Kaymakam


EK : Denetimde Dikkat Edilecek Hususlar.DAĞITIM:


28/06/2010 Şef : J. ÖZTOPRAK 28/06/2010 Yazı İşleri Müdürü : H.B. YAVUZ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.