FANDOM


Fakirlere güneş kollektörleri ile sıcak su temini projesiEdit

Solar termal collector - Solar termal kollektör veya Güneşsel ısı kollektörü olan sistem.

Projenin Adı: Edit

‘’Fakirlere Güneş Kollektörleri ile Sıcak Su Temini Projesi’’

Projenin Amacı: Edit

Güneş ışınlarından faydalanarak sıcak su ihtiyacını karşılamak üzere ilçemiz sınırları içerisindeki belde ve köylerde ikamet eden ve 3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerine güneş enerjisi sistemi kurmak.

Projenin Gerekçesi: Edit

Enerji ihtiyacının sürekli artması buna karşın mevcut kaynakların kısıtlı ve tükenebilir olması, insanoğlunu alternatif enerji kaynaklarını bulma ve geliştirme yoluna itmektedir. Günümüz klasik yöntemleriyle enerji üretim, iletim ve tüketimi insanoğlunun yaşama alanı olan dünya için onarılması imkansız tahribatlara neden olmaktadır. Vakfımızda müracaatı bulunan bir belde ve sekiz köy halkı tarafından yapılan 185 yardım başvurusu arasında yapılan inceleme sonucunda 3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç olan yaklaşık 41 vatandaşımız tespit edilmiştir. Yılın on ayının güneşli geçtiği şehrimizde güneş ışınlarından faydalanarak vatandaşlarımızın sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak üzere evlerine güneş enerjisi sistemi kurulduğunda güneş enerjisi ile doğal yoldan sıcak su ihtiyaçlarını karşılamaları ve sıcak su temininde harcayacakları ekonomik külfetten tasarruf etmeleri sağlanacaktır.

Projenin Uygulama Yeri: Edit

Mersin Yenişehir İlçesi sınırları dahilinde Değirmençay, İnsu, Çavak, Turunçlu, Uzunkaş ve Karahacılı köyleri ve beldelerinde ikamet eden ve halen vakfımızdan yardım alan 41 vatandaşımızın evlerine uygulanacaktır.

Projenin Analizi Edit

Güneş Enerjisinin Diğer Enerji Türlerine Göre Faydaları Edit

 • Her şeyden önce güneş, bol ve tükenmeyen enerji kaynağı (en azından milyonlarca yıl)
 • Temiz bir enerji türüdür; çevreyi kirletici, duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon gibi külfetleri yoktur.
 • Yerel uygulamalar için elverişlidir. Enerjiye ihtiyaç duyulan, hemen hemen her yerde güneş enerjisinden yararlanmak mümkündür.
 • Dışa bağlı olmadığından ekonomik bunalımdan bağımsızdır.
 • Birçok uygulaması için karmaşık teknolojiye gerek duyulmamaktadır.
 • Ulaşım problemi yoktur, güneşin her yerde olduğu düşünülünce enerji gereksinimi olan bölgeye kurulabilir.
 • Kurulan sistemlerin bakım maliyetleri yoktur veya çok azdır.
 • Boş alan olarak duran çatıların işlev kazanarak enerji üretmesi sağlanabilir.

Güneş Enerjisinin Diğer Enerji Türlerine Göre Sakıncaları Edit

 • Birim yüzeye gelen güneş ışınımı az olduğundan büyük yüzeylere ihtiyaç vardır. Ülkemizde bu değer ortalama 1300 w/m2'dir.
 • Güneş ışınımı sürekli olmadığından depolanması gerekmektedir, akü veya yeni gelişmekte olan hidrojen şeklinde depolanabilmektedir.
 • Enerji ihtiyacının çok olduğu kış aylarında güneş ışınımı az ve ayrıca ışınım geceleri hiç yoktur.
 • Güneş ışınımından faydalanan sistemin güneş ışınını sürekli alabilmesi için çevrenin açık olması gerekir.
 • Güneş ışınımının daha verimli çalışması için sisteme dik gelmesi gerekmektedir, bunun için de güneşi takip eden sistemler de kullanılmaktadır (Ayçiçeği gibi).
 • Su ısıtma sistemlerinde %60'a yakın verim sağlanırken güneş pillerinde bu oran %15 civarıdır fakat yeni melez sistemler ile (hidrojen üretimi) elektrik üretimi için bu oran %55 değerlerine gelebilir.

Projenin Uygulama Aşamaları Edit

Proje iki aşamada uygulanacaktır.

1-) İlk ay gerekli sistemler için 4734 nolu ihale kanunu kapsamında Mersin’de faaliyet gösteren firmalardan sağlanacaktır.

2-) İkinci ay daha önce vakfımıza müracaatları bulunan ve gerekli sorgulamaları yapılmış, her hangi bir sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç oldukları tesbit edilmiş, ekli listede isimleri bulunan vatandaşlarımızın evlerine montaj gerçekleştirilecektir.

Güneş Kollektörünün Özellikleri: Edit

 • 3 yıl garantili
 • Çift kolektörlü enerji
 • 2 adet panel
 • Sıcak su deposu (1.5 mm kalınlığında)
 • Soğuk su deposu (1 mm kalınlığında)
 • Kollektörler aliminyum
 • Sehpalar 40x40 köşebent'ten
 • Borular 25’lik ve 32’lik
 • 18 adet antifrizli (soğuğa karşı dayanıklı)
 • Montaj malzemeleri
 • Tesisat malzemeleri ve kurulum dahil

Projenin Maliyeti: Edit

Antifirizli Kollektör: 18 (adet)*1.250,00TL = 22.500,00 TL

Manuel Kollektör: (23 adet)*750,00TL =17.250,00 TL

Toplam Maliyet = 39.750,00 TL

Projenin Sürdürülebilirliğine İlişkin Değerlendirme: Edit

Monte edilen enerji kolektörlerine yapılacak ilave montajlar ile radyatörler aracılığı ile ısınma da mümkün olabilecektir.

Malzemelerin Nereden Ve Ne Şekilde Temin Edileceği: Edit

Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin uygun gördüğü kişilerce ihale usulüne uygun olarak alınacak.

Projeden Sorumlu Kişiler Ve Kuruluşlar Edit

 • Proje denetimi ve uygulamasında; Mersin Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyeti üyelerinden oluşur.

Hazırlayan:

MERSİN / Yenişehir SYDV

SWOTEdit

Güçlü yanlarıEdit

Zayıf yanlarıEdit

Muhtemel arızalarEdit

Güneş Enerjisi Taşma Yapıyorsa?

1-) Şamandıra topu takılı kalmış, şamandıraya pislik gelmiş veya kireçleme yapmıştır.

Depo üst kapağını açarak Şamandırayı hafifçe aşağı yukarı hareket ettiriniz gerekirse söküp temizleyiniz.

2-) Şamandıra kolu kırılmış, contası yıpranmış veya şamandıra topu su almıştır.

Depo üst kapağını açarak şamandırayı kontrol edin gerekirse sökerek yenileyiniz.

3-) Şofben termosifon vb. gibi bir aletin vanaları açık konumdadır.

Isıtıcı sistemlere ait vanaları kontrol ederek kapatın. Güneş enerji sistemleri açıkken diğer ısıtıcıların vanası kapalı olmalıdır.

4-) Diğer ısıtıcılara ait vanalar sağlam çalışmıyor ve suyu kapatmıyordur.

Vanaları kontrol ederek gerekirse yenileyiniz.

Güneş Enerjisi kullanıldığında Taşma Yapıyorsa?

1-) Tesisatta kullanılan batarya süzgeçleri tıkanmış veya batarya basınçla çalışacak tarzdadır.

Bataryaya ait musluk başındaki süzgeçleri kontrol ediniz.

Hava şartları uygun olduğu halde sistem ısıtmıyor ya da yeterli sıcaklığı bulmuyorsa

1-) Kolektörlerin üzerine bina, ağaç gibi nesnelere ait gölgeler düşüyordur.

Gölge yapan nesneleri uzaklaştırın ya da servise bildirerek sistemin yerini değiştiriniz.

2-) Sistemde bulunan antifrizli su eksilmiştir.

Antifrizli suyu kontrol ederek eksilmişse tamamlayın

3-) Güneş enerjisi sisteminde hava vardır. veya sirkülasyon yapmıyordur.

Kolektörlere ait olan üst tapaları hafif gevşeterek havanın boşalmasını sağlayınız.

4-) Kolektör camlarının üzeri biriken toz veya kirlerle kaplanmıştır.

Cam üzerindeki toz veya kirleri dikkatlice temizleyiniz

Güneş enerjisinde sıcak su hiç akmıyorsa?

1-) Güneş enerjisi vanaları kapalı konumdadır.

Güneş enerjisine ait vanaları kontrol ederek açık olmasını sağlayınız.

2-) Şamandıra içersine pislik gelmiştir. Şebeke basıncı düşüktür.

Güneş enerjisine ait vanaları kontrol ederek açık olmasını sağlayınız.

3-) Sisteme şehir şebeke basıncı düşük olduğundan çıkmıyordur.

Şebeke basıncını düzenli akışını bekleyiniz.

4-) Sisteme ait kullanılan çek valf takılı kalmıştır.

Çek valfı kontrol ediniz.

5-) Soğuklardan dolayı güneş enerjisi tesisatı boruları donmuştur.

Çözülmesini bekleyiniz.

6-) Sistem içerisindeki soğuk sudan sıcak suya geçiş borusunu kireç tıkamıştır.

Yetkili servise bildirerek sistem içerisindeki kireçlenmiş boruyu temizletiniz.

Sıcak su hızla soğuyor veya sabah saatlerine sıcak su kalmıyorsa?

1-) Sıcak su tüketimi yüksek oranda akşam tüketiliyor sabaha su kalmıyordur.

Sıcak su kullanım sürelerini gündüz saatlerine yayın veya tüketimi doğru yapınız.

2-) Tesisatta bulunan başka bir ısıtıcıya ait vanalar görevini yapmayarak su kaçırıyordur.

Diğer ısıtıcıların vanalarını kontrol ederek gerekirse yenileyiniz.

FırsatlarıEdit

 • Bedava sıcak su.
 • Yedek su deposu. Sular kesildiğinde depodan yedek su kullanma imkanı. 1000 lt (Net:730lt) yedek depo
 • Eletirikten tasarruf

TehditlerEdit

 • Sistem çok arıza yaparsa vatandaş vaz geçebilir.
 • Fakir olduğu için tamiri yerine sistemi çürümeye bırakabilir.
 • Satabilir.
 • Kadınlar ilgili bazen erkekler ilgisiz.
 • Aşırı soğukta kollektör donup patlayabilir. Bunun için anti firizli kapalı devre güneş enerjisi sistemi kullanılabilir. Anti firiz depo ile kolllektör arasında ayrı bir depo ile devri daim oluşturur.:çift kazanlı olur. Eşanjör denen bir sistemle dışına kaplama yapılarak suyun antifirize karışması önleniyor. Anti firzili su yansıtarak diğer suyu ısıtıyor. Yalnız fiyatı iki katına çıkar. Yani 570tl , 1200tl ye çıkar.
 • Depo donabilir.
 • Güneşi görmeyen kollektör devre dışı kalır. Neden su ısındığı zaman yükselir ve kendi kendine devri daim yapar. Güneş giderse gecede devri daim biter ve mevcut suyu kullanır. O yüzden soğuk havalarda su kollektörde donabilir.
 • Borular iyi yalıtım yapılmazsa donabilir.
 • Boruların çapı dar olursa yeteri kadar su gelmez. O yüzden 2/3 kalınlıkta boru olmalıdır. 1/2 kalınlıkta su akışı yetersiz olur.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.