Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.698
pages

Projeyi hazırlayan: Ayşe Kayadelen

Projenin Adı[]

Fakru zaruret içerisindeki vatandaşların güneş enerjsinden sıcak su elde etmelerini sağlayarak elektrik masraflarını düşürme” Projesi

Projenin Amacı[]

Güneş ışınlarından faydalanarak sıcak su ihtiyacını karşılamak üzere ilçemiz sınırları içerisindeki belde ve köylerde ikamet eden ve 3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerine güneş enerjisi sistemi kurmak.

Projenin Gerekçesi[]

Enerji ihtiyacının sürekli artması buna karşın mevcut kaynakların kısıtlı ve tükenebilir olması,insanoğlunu alternatif enerji kaynaklarını bulma ve geliştirme yoluna itmektedir.Günümüz klasik yöntemleriyle enerji üretim,iletim ve tüketimi insanoğlunun yaşama alanı olan dünya için onarılması imkansız tahribatlara neden olmaktadır.Vakfımızda müracaatı bulunan bir belde ve altı köy halkı tarafından yapılan 166 yardım başvurusu arasında yapılan inceleme sonucunda 3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç olan 54 vatandaşımız tespit edilmiştir. Yılın on ayının güneşli geçtiği şehrimizde güneş ışınlarından faydalanarak vatandaşlarımızın sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak üzere evlerine güneş enerji sistemi kurulduğunda güneş enerjisi ile doğal yoldan sıcak su ihtiyaçlarını karşılamaları ve sıcak su temininde harcayacakları ekonomik külfetten tasarruf etmeleri sağlanacaktır.

Projenin Uygulama Yeri[]

Mersin Yenişehir İlçesi sınırları dahilinde Değirmençay,Emirler,İnsu,Çavak,Turunçlu, Karahacılı ve Uzunkaş köyleri ve beldelerinde ikamet eden ve halen vakfımızdan yardım alan 54 vatandaşımızın evlerine uygulanacaktır.

Projenin Analizi[]

Güneş Enerjisinin Diğer Enerji Türlerine Göre Faydaları

 • Her şeyden önce güneş, bol ve tükenmeyen enerji kaynağı (en azından milyonlarca yıl)
 • Temiz bir enerji türüdür; çevreyi kirletici, duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon gibi külfetleri yoktur.
 • Yerel uygulamalar için elverişlidir. Enerjiye ihtiyaç duyulan, hemen hemen her yerde güneş enerjisinden yararlanmak mümkündür.
 • Dışa bağlı olmadığından ekonomik bunalımdan bağımsızdır.
 • Birçok uygulaması için karmaşık teknolojiye gerek duyulmamaktadır.
 • Ulaşım problemi yoktur, güneşin her yerde olduğu düşünülünce enerji gereksinimi olan bölgeye kurulabilir.
 • Kurulan sistemlerin bakım maliyetleri yoktur veya çok azdır.
 • Boş alan olarak duran çatıların işlev kazanarak enerji üretmesi sağlanabilir.

Güneş Enerjisinin Diğer Enerji Türlerine Göre Sakıncaları

 • Birim yüzeye gelen güneş ışınımı az olduğundan büyük yüzeylere ihtiyaç vardır. Ülkemizde bu değer ortalama 1300 w/m2'dir.
 • Güneş ışınımı sürekli olmadığından depolanması gerekmektedir, akü veya yeni gelişmekte olan hidrojen şeklinde depolanabilmektedir.
 • Enerji ihtiyacının çok olduğu kış aylarında güneş ışınımı az ve ayrıca ışınım geceleri hiç yoktur.
 • Güneş ışınımından faydalanan sistemin güneş ışınını sürekli alabilmesi için çevrenin açık olması gerekir.
 • Güneş ışınımının daha verimli çalışması için sisteme dik gelmesi gerekmektedir, bunun için de güneşi takip eden sistemler de kullanılmaktadır (Ayçiçeği gibi).
 • Su ısıtma sistemlerinde %60'a yakın verim sağlanırken güneş pillerinde bu oran %15 civarıdır fakat yeni melez sistemler ile (hidrojen üretimi) elektrik üretimi için bu oran %55 değerlerine gelebilir.

Projenin Uygulama Aşamaları[]

Proje iki aşamada uygulanacaktır.

 • İlk ay gerekli sistemler için 4734 nolu ihale kanunu kapsamında Mersin'de faaliyet gösteren firmalardan sağlanacaktır.
 • İkinci ay daha önceden vakfımıza müracaatları bulunan ve gerekli sorgulamaları yapılmış,herhangibir sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç oldukları tesbit edilmiş, ekli listede isimleri bulunan vatandaşlarımızın evlerine montaj gerçekleştirilecektir.

Projenin Maliyeti[]

Güneş enerjisi sistemleri ;

 • 5 yıl garantili, çift kolektörlü enerji, 2 adet panel, sıcak-soğuk su sehpası,1 adet sıcak su deposu, montaj malzemeleri, tesisat malzemeleri ve kurulum dahil Birim Fiyatı = 800 TL * 54 adet = Toplam Maliyet = 43.200,00 TL

Projenin Sürdürülebilirliğine Ait Değerlendirme[]

Monte edilen enerji kolektörlerine yapılacak ilave montaj ve radyatörler aracılığı ile ısınma da mümkün olabilecektir.

Projeden Sorumlu Kişi ve Kuruluşlar[]

 • Proje denetimi ve uygulamasında; Mersin Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
 • Projenin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesinde; Mersin Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı memuru Ayşe Kayadelen

Malzemelerin Nereden ve Ne Şekilde Temin Edileceği[]

Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli Ayşe Kayadelen gözetiminde 4734 nolu ihale kanunu kapsamında Mersin’de faaliyet gösteren belirlenen satıcıdan sağlanacaktır.

iç linkler[]

dış linkler[]

Advertisement