FANDOM


< SYDV < Yenişehir SYDV < Şablon:SYDV < Yenişehir SYDV/Kitapçık <

SYDV sf 1

SYDV broşür sayfa-1

SYDV sf 2

SYDV broşür sayfa-2

SYDV sf 3

SYDV broşür sayfa-3

SYDV sf 4

SYDV broşür sayfa-4


Sf 1:Fakirlerin 5 Dereceli Tasnif Yöntemi Edit

 • I. Derece fakir ; Fakir vatandaşlarımızdan oluşmakta olup her ay yardım yapılması gereken çok fakir kişilerdir.
 • II. Derece fakir ;  Üç ayda bir yardımla ayakta durabilen orta fakir kişilerdir.
 • III. Derece fakir ; Altı ayda bir yardımla ayakta durabilen Orantın altı fakir kişilerdir.
 • IV. Derece fakir ; Senede bir yardımla ayakta durabilen Az fakir kişilerdir.
 • V. Derece fakirler ;Yardıma ihtiyacı olmayan fakir sayılmayacak ancak sıkıntı halinde duruma göre değerlendirilecek kişilerdir.

Sf 2: Kimler Nasıl Derecelendiriliyor? Edit

 • Kaymakam
 • Belediye Başkanı
 • İlçe Sağlık Grup Başkanı, İlçe Malmüdürü,
 • İlçe Müftüsü, İlçe Tarım Müdürü,
 • İlçe Milli eğitim Müdürü, Mahalle Muhtarı temsilcisi,
 • Köy Muhtarı Temsilcisi,
 • Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi,
 • İl Genel Meclisinin Seçtiği 2 Hayırsever Üye
 • Vakıf Sekreteri
 • Köy veya Mahalle muhtarları,(henüz bu başlamadı , bunu çıralım)

(kendi mahallerinde yaşayan fakirler için)

Yukarıdakilerin her biri 1-5 arası gruplandırmaktadır. Bu notların ortalaması fakirlik derecesini oluşturmaktadır. Genelde Mütevellinin derecelendirmeleri birbirine yakın olmaktadır. Eğer kişiler gruplanırırken derece farkı yüksek ise dikkat çekmektedir. Bu da fakirin derecesinin tekrar araştırılması nedenidir. Böylelikle kasıtlı olabilecek derecelendirmeler veya farketmeden yapılan fahiş hatalar sorgulanabilmekte ve suistimallerin önüne geçilmektedir.

Sf 3: Fakirlerin 5 Dereceli Tasnif Yöntemi Edit

 • Derecelendirme yöntemi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılmakta olan yardımlarda fakirleri derecelendirerek hangi fakire hangi ayda ne kadar yardım yapılacağının planlandığı ilkeli yardım yapılmasını sağlayacak olan, yardımlarda kayırmacılığın önüne geçilmesi ve bürokratik işlemlerin azaltılmasını sağlayan, kırtasiyeciliği ortadan kaldıran bir sistemdir. Bu sistem ile yapılan her yardım için vatandaşlığın tekrar tekrar dilekçesi alınmamaktadır. (Sadece acil durumlarda veya şikayetlerde dilekçe alınmaktadır.)
 • Her müracaatçıya bir derece verilmektedir ve verilen derece hane sayısı ile çarpılarak katsayısı bulunmaktadır. Bulunan katsayıya göre vatandaşa verilecek yardım belirlenmektedir.
 • Tüm mütevelli heyet üyelerine ilke ve yöntem gereği vakıftan yardım alan fakirlerin tüm listesi verilmektedir. Listelerde fakirlerin dereceleri olduğu gibi daha önce aldıkları yardımlarda yazılı olduğundan hem takibi kolay olmakta hem de daha önceki yanlışlar dikkat çekmektedir.
 • Böylelikle mütevelli heyet üyelerinin aktif katılımı sağlanmaktadır. Bu demokratik ve katılımcı bir yöntem şeklidir.

Sf 4: Derece Uygulamasının Temel Felsefesi Edit

 • Bütün müracaatçıların ve fakirlerin derecesi olmalıdır. Fakirlerin 5 ayrı dereceye ayrılmasının yapılan yardımları nesnelleştirileceği düşündürmektedir.
 • Müracaat eden fakire değil, ihtiyacına göre fakire yardım dağıtılmalıdır.
 • Vakıf kapısında müracaatçıların perişan olmalarının önüne geçilmelidir.
 • Fakirin müracaatıyla yardım yapmak demek , yardım pastasını uyanıklara peşkeş çekmek anlamına geldiği değerlendirilmektedir.
 • Yardımların dağıtımı hangi ay kime ne kadar gideceği planlanabilmelidir.
 • Heyet toplantılarındaki  kayırmacılığın yani “bu bizim fakirimiz çok mağdur yardım yalpım” tarzındaki şefaatçiliğin önüne geçilmelidir.
 • Her mütevelli heyet üyesinin kanaati derece olarak alınmalıdır

Sf 5: Yenişehir SYDV İlkeleri Edit

 • Vakıfta vakıf başkanın dediği değil,  demokratik anlamda heyetin dediği olmalıdır.
 • Heyet üyelerinin hepsinin derecelerin ortalaması esas alınmalıdır.
 • İlkeli yardım yapılmalıdır.
 • Her müracaatçının önceki aldığı yardımlar derece sistemi içerisine eklenerek daha objektif yardımlar dağıtılmalıdır.
 • Mütevelliye  Her belde ve köyün fakir listesi dosya olarak verilip iş ve işlemlerde şeffaflık sağlanmalıdır.
 • Mütevellinin aktif katılımı için gelecek haftanın gündemi önceden verilmelidir.
 • Bütçe ve yapılacaklar hakkında mütevelli  ayrıntılı bilgilendirilmelidir.
 • Hane sayıları eklenmelidir ki fakir ona göre derecelendirilsin. Aldığı yardımlar yanında yeşil kartı var  mı? sütunu eklenmelidir. Yoksa yeşil kart alması sağlanmalıdır.
 • Sosyal güvenliği var mı sütunu oluşturarak yanlışlıklar engellenmelidir. Eğer yaşlı veya sakatsa 2022 ye müracaatı sağlanmalıdır.

Sf 6: Personel Sorumluluk Mıntıkaları Edit

Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma personeline belli sayıda mahalle ve köy sorumluluğu verilmektedir. (Böylece her personel; sorumlu olduğu mahalle ve köyde bulunan başvuru sahiplerinin hakkında bilgi sahibi olmaktadır.)


Sf 6: SYDV’de Her Başvuran Kişi İçin Bir Web Sayfası Vardır Edit

Yenişehir SYDV ‘ye başvuran her kişi için bir web sayfası oluşturulmuştur. (Web sayfasını sadece Mütevelli Heyet ve Yenişehir Kaymakamlığı vakıf personeli görebilmektedir.)

Sf 7: Her Karar Derecesi Etiketlenmektedir Edit

Yenişehir SYDV bloğunda tüm başvuru sahipleri alınan karar derecesine göre etiketlenmektedir. (Böylece bir tıkla hangi dereceden kaç kişi olduğu görülebilmektedir.)

Sf 8: SYDV Bloğunda Her Kişi İçin Yorum Bölümü Vardır Edit

Yenişehir SYDV bloğunda her başvuru sahibi hakkında (yaşı, memleketi, sosyal durumu, çocuk sayısı v.b.) bilgileri mevcuttur. Bütün bilgilerin altında yorum bölümü bulunmaktadır. (Böylece mütevelli heyet toplantıdan önce toplantı konusu kişileri tek tek inceleme imkanı bulmakta ve düşüncelerini yorum bölümüne ekleyebilmektedir.)

Sf 9: SYDV Eğitim Yardımları Edit

 • Kırtasiye Yardımları: 17.09.2009 tarih, 2009/38-15 sıra nolu karar ile; öğrencilere dağıtılmak üzere 1300 adet kırtasiye malzemesi tüm İ.Ö. Okullarına dağıtılmıştır.
 • Spor Ayakkabı ve Eşofman Yardımları: 22.01.2009 tarih, 2009/03-5 sıra nolu karar ile; fakir ve yardıma muhtaç öğrencilere dağıtılmak üzere spor malzemesi alınarak 810 öğrenciye spor ayakkabı ve 810 öğrenciye eşofman dağıtıldı. 2009 yılı itibari ile SYDV’de bu zamana kadar 611 kişiye 2500 adet gıda paketi dağıtılmıştır. Vakıf Mütevelli Heyetinin 19.11.2009 tarih ve 2009/44 nolu kararı ile yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere Bayram hediyesi alınmasına karar verilmiştir. Bu kararla birlikte 445 kişiye 445 Bayram paketi verildi.
 • Spor Malzemesi Yardımları:....

Sf 11: SYDV Bayram Yardımları Edit

Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Mütevelli Heyeti İlçe Başkanı Eyüp Sabri Kartal başkanlığında alınan karar ile yoksulluk içinde yaşayan vatandaşlara bayram paketi dağıtımı yapıldı. Dosyası hazırlanan 445 vatandaş bayram paketini, 253 vatandaş da gıda paketini bayram öncesi aldılar. Bir nebze de olsa vatandaşların yaralarına merhem olmak için tüm gayreti ile Yenişehir Kaymakamlığı SYD Vakfımız çalışmalarına devam ediyor.

Sf 12: SYDV Sağlık Yardımları Edit

Yenişehir İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yardım talebiyle başvuruda bulunan yatalak hastaya hasta yatağı alındı. Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri KARTAL’ın başkanlığında yapılan Yenişehir SYDV Mütevelli Heyet toplantısında Fatma Gökbulut'a hasta yatağı alınmasına karar verildi. Yatağın kurumu ve teslimi sırasında, Özmed Medikal sahibiMehmet ÖZHAN ,Fuat Morel Mahallesi Muhtarı Ali FİDELİ ve Yenişehir Kaymakamlığı Vakıf Personeli Ayşe KAYADELEN hastayı yalnız bırakmadılar.

Sf 13-14: SYDV Gazete Haberleri Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.