FANDOM


Soru 1: SYDV Nedir? Edit

Yoksulluğun insani ve toplumsal bir sorun olması nedeniyle, yoksullukla mücadele edilerek ortadan kaldırılması için, devletin ve toplumsal organizasyonların müdahalesi gerekli hale gelmiştir.

Devletimizin Anayasada belirtilen Sosyal bir Hukuk Devleti olması özelliği gereği; gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesine ve yoksul kesimlerin desteklenmesine yönelik sosyal politikalar, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sosyal barışın korunması açısından büyük önem arz etmektedir.

Soru 2: Kimlere yardım yapılır? Edit

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan, kendi, eşi, çocukları, anne ve babası ile kardeşleri adına mal varlığı olmayan ve yapılacak inceleme sonucunda 3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç olduğu tespit edilen herkes vakıf yardımlarından faydalanabilir.

Soru 3: Nasıl müracaat edilir? Edit

Müracaatlar şahsen yapılmaktadır. Müracaat esnasında herhangi bir belge istenmemektedir.

Ayrıca Vakfımız tarafından muhtaç oldukları tespit edilen kişiler hakkında re'sen inceleme yapılmaktadır.


Soru 4: Ne miktarda yardım yapılır? Edit

Standart bir yardım miktarı olmamakla birlikte, müracaatçının ihtiyaç durumuna, yaşına, gelir elde etme durumuna göre farklı miktarlarda yardım yapılmaktadır.

Yapılan yardımlarda en önemli kısıt vakfımıza gönderilen periyodik paydır.


Soru 4: SYDV'nin bütçesi var mıdır? Edit

SYDV'lerin bütçeleri yoktur. Genel Bütçe dışı bir fondur. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma genel müdürlüğü tarafından aylık periyotlarla gönderilen kaynakları kullanarak faaliyet yapmaktadır.


Soru 5: SYDV'nin gelirleri nelerdir? Edit

SYDV'nin en önemli gelir kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce gönderilen paradır. Bunun dışında SYDV'ler işletme kurabilir, gelir getirici faaliyette bulunabilir, diğer kişi ve kurumlardan şartsız bağış kabul edebilir.

Soru 6: Yardım yapmaya kim karar verir? Edit

Yardım kararı mütevelli heyeti tarafından alınır. Haftada bir yapılan toplantıda müracaatçıların dosyaları görüşülerek yardıma ihtiyacı olup olmadığına, yardıma ihtiyacı varsa ne kadar yardım yapılması gerektiğine heyet karar verir.

Mütevelli heyeti Kaymakam başkanlığında, Mal Müdürü, Sağlık Gurup Başkanı, Milli Eğitim Müdürü,Müftü, Tarım Müdürü, Köy Muhtarı, Mahalle Muhtarı ve 2 sivil üyeden oluşur.


Soru 7: SYDV Genel bütçeye bağlı mıdır? Edit

SYDV'ler genel bütçeye bağlı değildir. Ancak genel bütçeye bağlı bazı gelirlerden aktarılan paylar ile faaliyet göstermektedir. Bu anlamda bütçe dışı fon ile idare edilmektedir.

Soru 8: Harcama yapma usulü nedir? Edit

SYDV'ler bütün harcamalarını mütevelli heyet kararı ile yapmaktadır. Mütevelli heyet SYDV'ye tahsis edilen bütün gelirleri yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde harcamakla yetkili ve görevlidir. Harcamalar belli periyotlarla Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri ile Mülkiye Müfettişleri tarafından denetlenmektedir. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne aylık harcamaları içeren faaliyet raporları gönderilmektedir.

Soru 9: Evi olana yardım yapılır mı? Edit

Ev sahipliği yardım yapılmasına engel değildir. Ancak birden fazla gayrimenkulu varsa yardım yapılmaz.

Soru 10: Geliri olana yardım yapılır mı? Edit

Düzenli geliri olan veya bir sosyal güvenlik kurumundan maaş alan kişilere yardım yapılmaz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.