FANDOM


< SYDV < Yenişehir SYDV < Yenişehir SYDV Projeleri < Sydv/projeler 

Başlangıç : 03.05.2009

Bitiş : 13.05.2009

PROJE ADI: Yeniden Hayata Projesi

PROJENİN KONUSU:Vakfımıza müracaatı bulunan fakir, yardıma muhtaç ve engelli (zihinsel ve fiziksel) vatandaşlarımızın, Yunus balıklarıyla rehabilite edilerek yaşam kalitelerinin artırılması konu edilmektedir. Söz konusu rehabilitasyon ülkemizdeki güncel gelişmelere uygun olarak, Yunuslarla tedavi veren rehabilitasyon merkezlerinde gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.

PROJENİN UYGULAMA YERİ:Yapılan araştırmalarda zihinsel ve fiziksel özürlü kişilerin Antalya, Bodrum, İstanbul, Bursa gibi şehirlerde kurulan Yunuslarla Terapi merkezlerinde terapi gördükleri tespit edilmiştir. Yapılan ön fiyat araştırmasına göre Bursa Özel Öz Hisar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi en uygun fiyatı verdiğinden projenin burada uygulanması düşünülmektedir. Ancak proje onaylanıp ihale aşamasında daha uygun fiyat teklifi alındığı takdirde diğer illerdeki rehabilitasyon merkezleri de projenin uygulama yeri olarak tespit edilebilecektir.

MEVCUT DURUM:İlçemiz sınırları içerisinde 3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç olan 1767 vatandaşımız tespit edilmiş olup bunların içerisinden 1-50 yaş sınırları arasında bulunan 7 zihinsen engelli vatandaşımız ile 4 bedensel engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Toplam 11 fiziksel ve bedensel engelli vatandaşın fizyolojik ve psikolojik terapi ihtiyaçlarının giderilmesi düşünülmektedir.

PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ: 1982 Anayasası’nın 2. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal hukuk devletidir. Sosyal devlet olmanın gereği olarak sakat ve engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması ve onların başkalarına bağımlılıklarının azaltılması gerekmektedir.

Sosyo-ekonomik yönden zayıf olan zihinsel ve bedensel engelli vatandaşlarımızın öncelikle kendilerine özgüven kazanabilmeleri, dış dünyanın ve günlük yaşamın nabzını tutmaları ve iç gelişimlerini sürdürmeleri amaçlanmıştır.

Yaşamlarının büyük bir kısmına izolasyon ve apatinin (Çevreye karşı anormal boyutlarda duyulan ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık) egemen olduğu bu vatandaşlarımızın yunuslarla oynarken "kaybolduğu sanılan" reaksiyonlarını geri kazanmalarını amaçlamaktadır.

Maddi durumu yeterli olan vatandaşlarımızın bu terapiden faydalanarak hastalıklarıyla ilgili yukarıda belirtilen gelişmeleri gösterdiği bilinmektedir. Proje ile maddi durumu yeterli olmayan, fakir aynı zamanda özürlü olan vatandaşlarımız için bu imkanın sağlanması sosyal devletin en önemli gereklerinden biridir.

PROJE YARARLANICILARI HAKKINDA BİLGİLERProjede yer alacak olan vatandaşlarımız, 3294 kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç olduklarından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan yardım almaktadırlar. Aşağıda isimleri belirtilen bu vatandaşlarımızın durumları bire bir incelenerek bu projeden faydalanmaya müstahak oldukları ve projeden beklenen faydaların sağlanacağı kanaatine varılmıştır. Proje kapsamında yer alacak olan vatandaşlar 1-50 yaş sınırları arasında bulunan 7 zihinsel engelli vatandaş ve 4 bedensel engelli vatandaş olmak üzere toplam 11 engelli vatandaş yer alacaktır.

PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI


· Beyinsel zedelenmeler sebebiyle ortaya çıkan zihinsel ve fiziksel yavaşlığın giderilmesi,

· Down sendromu nedeniyle ortaya çıkan zihinsel kavramadaki bozuklukların giderilmesi ,

· Otizmde nedeniyle ortaya çıkan göz temasında yaşanan sorunlar, karşılıklı dikkatin gelişmemesi, anlamlı bir iletişimin kurulamaması gibi olumsuzlukların azaltılması,

· İnsanlara bir hastalık yaralanma ve özürlülük neticesinde kaybolan ve ya henüz oluşmamış işlem yeteneklerini günlük yaşamda tekrar kavuşmalarına yardımcı olacak ergo terapinin sağlanması ,

· Konuşma Kusurları (logopedi)’nın düzeltilmesi

· Hastanın günlük uğraşılarını kolaylaştıracak (fizyo terapi) ‘nin sağlanması,

· Yunuslarla yüzmek mutluluk ve insan beyninde rahatlama ,huzur vermekte,bağışıklık sistemini güçlendirmekte, farkındalığı,dikkati ve kendini kontrolü ilerletmekte ve bireyin sınırlarını ve kendine güvenini hissettirmekte.Dış dünyaya ilgi ve merak büyümekte,insan ilişkilerinde gelişme beklemekteyiz.

· 1 veya 2 ay sürede normalde 6 ay veya 1 yılda öğrenebileceği bilgi ve fiziksel kabiliyetleri öğrenebilmekte. Yunus terapisi öğrenme işlemini normale göre 10 kat daha ivme kazandırmakta; ve bu gelişim 6 aydan 1 yıla bir süreçte etkili olabilmektedir.


PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI Projenin kabul edilmesinin ardından ilgili rehabilitasyon merkezleriyle iletişime geçilerek terapi dönemi tespit edilecek, en uygun fiyat veren merkeze fayda sahipleri götürülerek proje uygulanacaktır. PROJENİN MALİYETİUygulanması düşünülen proje 11 engelli vatandaşımıza uygulanacak olup 10 gün sürecektir. Maliyeti aşağıdaki gibidir.


Devlet Hastanesi Raporu Ücretsiz

Muayene Ücreti 14,00 TL * 11 kişi 154,00 TL

Mersin-Bursa (Mersin Vif) 50,00 TL * 13 kişi 650,00 TL

Bursa-Mersin (Mersin Vif) 50,00 TL * 13 kişi 650,00 TL

Uzman Psikolog (10 Günlük) 2.400,00 TL 2.400,00 TL

Bursa’da Ulaşım (10 Günlük) 1.500,00 TL 1.500,00 TL

Bursa’da Konaklama(3kişilik odalar) 68,00TL*10 gün 680,00 TL

Bursa’da Gıda gideri 17,00 TL*13 kişi*10Gün 2.210,00 TL

Rehabilitasyon Bedeli 2.360,00 TL*11 kişi 25.960,00 TL

KDV Dahil Toplam Tutar 34.204,00 TL

PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER: Proje uygulaması ile ilk terapi sonrası uzman değerlendirmeleri dikkate alınarak, diğer terapilere devam etmesinin faydalı olacağı düşünülen kişiler için gerektiği kadar terapi alması için ek projeler düzenlenecektir.

Proje ile özürlü vatandaşlarımızın rehabilitasyonları yanında ailelerinin moral motivasyonlarının yükseltilmesi de sağlanacaktır. Bu anlamda proje bir kez uygulansa dahi sosyal fayda elde edilebilecektir.

Proje ile ilgilenen vakıf personeli : Rağıp ALKAN

Dış LinklerEdit

http://docs.google.com/Doc?docid=0AT5AljNKYUZIZGc1ODVyemhfNjVjenY2bWJjbQ&hl=tr

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.