FANDOM


Projenin Adı Edit

“Perifer’de Özel Okul” projesi

Projenin Konusu Edit

Yenişehir İlçesinde çoğunluğunu göçle gelmiş vatandaşlarımızın oluşturduğu fakir mahallerdeki okulların çağdaş eğitim olanakları ile donatılarak eğitim-öğretim kalitesinin arttırılmasıdır.

Yararlanıcılar Edit

Göçle gelen ve fakir vatandaşlarımızın bulunduğu mahalleler ile fakir köylerimizde eğitim gören toplam 6343 öğrenci yararlanacaktır. Bu öğrencilerin tamamının ailelerinin gelir seviyesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği fakirlik sınırının altındadır. Vakfımız "Bankada nakit bırakmama" prensibi ile çalıştığından ve mevcut banka nakit kaynakları yetmediğinden bu öğrencilerden sadece 610 öğrenciye ve ailesine vakfımızdan yardım yapılabilmektedir. Bu aileler 3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç ailelerdir.

Projenin Uygulama Yeri Edit

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve çoğunluğunu vakfımızdan yardım alan ailelerin çocuklarının oluşturduğu;

 • 100. Yıl Akkent İ.Ö.O.
 • 50.Yıl Gökçeller İ.Ö.O.
 • Akdeniz Bölge Komutanlığı İ.Ö.O.
 • Batıkent İ.Ö.O.
 • Çiftlik İ.Ö.O.
 • Dr.İ.Kamil Tarhan İ.Ö.O.
 • Gökçebelen İ.Ö.O.
 • Karahacılı İ.Ö.O.
 • Kocatepe İ.Ö.O.
 • Kocavilayet İ.Ö.O.
 • M.Adnan Özçelik İ.Ö.O.
 • Mersin Menteş İ.Ö.O.
 • Necati Boklan İ.Ö.Okulları

Mevcut Durum Edit

İlçemizde 2009-2010 Eğitim öğretim yılından itibaren başlatılan çalışmalar ile kırsal alanda ve köylerimizde kalan okullarımızın fiziksel yapısının geliştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. Bu şekilde çoğunluğunu fakir ve göçle gelmiş ailelerin çocuklarının oluşturduğu bu okullarımız cazibeli hale getirilerek eğitim kalitesi arttırılmıştır.

Bu okullarımıza kayıtlı öğrencilerimiz gerek fiziksel koşulların yetersizliği gerekse gelir seviyesinin düşüklüğü nedeniyle sınavlarda yeterli başarıyı elde edememektedir. Bu durumun en önemli sebebi şehir merkezinde oturan öğrencilerimiz gibi alternatif öğrenme yöntemlerini kullanamamakta, destekleyici özel öğrenim imkânları da bulunmamaktadır.

Bu olumsuzlukları giderebilmek ve şehir merkezindeki öğrenciler ile gelir seviyesi düşük ve göç sebebiyle dezavantajlı olan öğrencilerimize de çağdaş eğitim verebilmek için kamusal kaynaklar ile desteklenmeleri gerekmektedir.

2009 yılında başlattığımız çalışmalar ile fakir bölge okullarına yerel imkanlar ve okul aile birliklerinin maddi dinamikleri harekete geçirilmek suretiyle 27 adet akıllı tahta kazandırılmıştır.

Şehir merkezinde kalan ve çoğunluğunu gelir seviyesi yüksek ailelerin çocuklarının oluşturduğu okullarımızda ihtiyaç duyulan akıllı tahta ve diğer eğitim materyali özellikle okul aile birliklerinin çalışmaları ile tamamlanacaktır. Ancak fakir bölge okullarında okul aile birliklerinin bu imkanı sunmaları için gelir elde etmeleri mümkün değildir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu iş için ayrılan ödenek ile bütün ihtiyaçların karşılanması olanaklı değildir.

Bu nedenle çoğunluğunu göçle gelmiş, gelir seviyesi düşük olan ve çoğunlukla vakfımızdan yardım alan vatandaşlarımızın çocuklarının oluşturduğu fakir mahallerdeki okulların modern eğitim olanakları ile donatılması gerekmektedir.

Projenin Amacı Ve Gerekçesi Edit

Çağımızda eğitimcilerden ulusal ve evrensel değerlerle donatılmış, bilimsel ve analitik düşünceye sahip, özgüveni tam olan, sorumluluk alabilen, teknoloji ile barışık, estetik beğeni ve becerileri gelişmiş, üretken, yaratıcı, araştırma yapmaya ve öğrenmeye meraklı, sağlıklı iletişim kurabilen, insana, topluma ve doğaya duyarlı bireyler yetiştirmesi istenmektedir. Bu özelliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi tabii ki geleneksel yöntemlerle sağlanamaz. Günümüzde ülkelerin bilişim teknolojilerini kullanma düzeyleri, gelişmiş toplumların en önemli ölçütlerinden biri olmaktadır. Bilgi artık tek başına kuvvet olmaktan çıkmış, bilgiyi daha etkin kullanmak eğitim süreçlerinin önceliği haline gelmiştir. Bilgisayar ve internetin icadıyla bilgiye ulaşmak artık çok kolaydır. İnsanoğlunun her geçen gün artan, üretilen bilgiyi saklama, paylaşma, güncelleme ve yeniden kolayca ulaşma ihtiyacı, interaktif tahta sistemleri ile daha kolay karşılanmaktadır. Bu sistemin kullanılması ile geleneksel kara tahta kullanımındaki verilerin yazılma ve silinme aşamalarında geçen kaybedilmiş zamanlar ile öğrencilerde oluşan motivasyon azalması ve dikkat dağılması ortadan kalkmaktadır. Öncelikli eğitim ihtiyaçlarından biri haline gelen interaktif tahtalar, bilgisayar masaüstünü dev bir ekran haline dönüştürerek öğretmen ve sınıf ortamındaki tüm öğrencilerin interaktif olarak aynı anda birlikte çalışmalarına ve ortaya çıkan verinin de dijital ortama depolanmasına olanak sağlamaktadır. Tahtaya yansıyan her türlü görüntünün paylaşıma açık hale gelmesini de sağlayan BT sınıflarındaki akıllı tahtalar, öğretmenlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerini teknolojiyle bütünleştirerek geliştirebilmeleri için de etkili bir araçtır. Yapılan araştırmalar sonucunda öğrenilenlerin %83 görme, % 11 işitme, % 3,5 koklama, % 1,5 dokunma, % 1 tatma duyularımızla edindiğimiz ortaya çıkmıştır. Kırsaldaki okullarımızda eğitsel değer, işitsel ve görsel unsur, işlevsellik, sunuş ve teknik özellikler ile etkileşim unsurları açısından son derece efektif kullanımı olan akıllı tahtalar sayesinde zaten kırsalda yaşaması sebebiyle sosyal yönden dezavantajlı olan ilköğretim çağındaki öğrencilerimizin sosyal riski azalacaktır.

Geleneksel kara tahta kullanımında her veri önce yazılır, okunur sonra da silinir. Yazma ve silme için kullanılan zaman eğitimde kaybedilmiş bir zamandır. Bu süreçte ilköğretim öğrencisinin zaten oluşturulması çok zor olan motivasyonu sekteye uğramış olmakta ve öğrenciyi yeniden motive etmek için uğraşan öğretmenimizin eğitim ve öğretime ayırması gereken zamanı öğrencileri yeniden öğrenmeye hazır hale getirmek için kaybolmaktadır.

Geleneksel öğretim yöntemlerine alternatif olarak sunulan interaktif öğretim materyalleri, yapılan araştırmalarla sabit olan tüm duyu organları ile öğrenme yüzdelerini destekler şekildedir. Öğretmenimizin çok değerli olan zamanını da, efektif kullanmasını sağlayan, interaktif tahta sistemine entegre olan dizüstü bilgisayarda hazırlayacağı ders içerikleri öğrencinin önüne hazır gidecektir. Öğrencinin görme algılama zamanı kısalacak, çok öğrenen ama az bilen öğrenci olmaktan uzaklaşacaktır. Bu yaklaşımla ders saatlerini daha etkin ve verimli kullanan öğrencilerimizin Seviye Belirleme Sınavlarına hazırlanmaları için de ek süre kalacak, daha fazla örneklemle ders içerikleri pekiştirilebilecektir.

Projemizin amacı 3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç olan ailelerin çocuklarının modern eğitim sistemlerine kavuşturularak, gelir seviyesi normal ve normal üstü olan ailelerin çocukları ile eşit ve yukarıda anlatılan çmodern eğitim seviyesine ulaşmasını sağlamaktır.


Yararlanıcılar Edit

Göçle gelen ve fakir vatandaşlarımızın bulunduğu mahalleler ile fakir köylerimizde eğitim gören toplam 6343 öğrenci yararlanacaktır. Bu öğrencilerin tamamının ailelerinin gelir seviyesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği fakirlik sınırının altındadır. Vakfımız "Bankada nakit bırakmama" prensibi ile çalıştığından ve mevcut banka nakit kaynakları yetmediğinden bu öğrencilerden sadece 610 öğrenciye ve ailesine vakfımızdan yardım yapılabilmektedir. Bu aileler 3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç ailelerdir.

Projenin Hedef Kitlesi Edit

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve çoğunluğunu vakfımızdan yardım alan ailelerin çocuklarının oluşturduğu; 100. Yıl Akkent İ.Ö.O., 50.Yıl Gökçeler İ.Ö.O., Akdeniz Bölge Komutanlığı İ.Ö.O., Batıkent İ.Ö.O., Çiftlik İ.Ö.O., Dr.İ.Kamil Tarhan İ.Ö.O., Gökçebelen İ.Ö.O., Karahacılı İ.Ö.O., Kocatepe İ.Ö.O., Kocavilayet İ.Ö.O., M.Adnan Özçelik İ.Ö.O., Menteş İ.Ö.O., Necati Boklan İ.Ö.Okullarında eğitim gören öğrenciler hedef kitleyi oluşturmaktadır.

Yukarıda sayılan okullarımızda eğitim gören toplam öğrenci sayısı 6343 dır. Bu öğrencilerin tamamının ailelerinin gelir seviyesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği fakirlik sınırının altındadır. Bunlarda 610 öğrencinin ailesi hali hazırda vakfımızdan yardım almaktadır. Bu aileler 3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç ailelerdir.

Projeden Beklenen Faydalar Edit

Amaç, İlçemiz kırsalında bulunan okullarımızın bazı sınıflarına çağdaş teknolojinin entegre edilmesi suretiyle 2009 SBS'nda %20 olan sınava giren ve başarılı olan öğrenci oranını %48 olan ilçemiz genelinde sınava girip başarı sağlayan öğrenci başarı oranına ulaştırmak, bu sayede %80 olan başarısızlık oranını %50’lere indirebilmektir.

Göçle geldiği veya düzenli geliri bulunmadığı için dezavantajlı kabul edilen öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerinde çağdaş teknolojiyi kullanabilmeleri ve şehir merkezinde yaşayan öğrenciler ile olanaklarına ulaşabilmeleri önem taşımaktadır.

Proje ile uygulama yeri açısından eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak, bu bölgelerdeki eğitim seviyesi yükseltilecek ve öğrenciler yaşam standardı beklentisi artacaktır.

Ayrıca eğitim seviyesindeki bu artış diğer okullarımız için örnek teşkil edecek, kısa dönemde yerel bazda, uzun dönemde ulusal düzeyde eğitim kalitesi arttırılmış olacaktır. Böylece bölgesel ve ulusal kalkınmaya da destek sağlanacaktır.

Projenin Uygulama Aşamaları Edit

1.Aşama: İhtiyaç duyulan akıllı tahta sistemlerinin satın alınmasıdır.

2.Aşama: alım yapılan şirketin düzenleyeceği, öğretmenlere dönük eğitim seminerleri olacaktır. Bu aşamanın bütün maliyeti alım yapılacak firma tarafından karşılanacaktır.

Projenin Maliyeti Edit

Proje kapsamında belirlenen okullarımızın derslik sayıları ve akıllı tahta ihtiyacı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 • 100.Yıl Akkent İ.Ö.O: Derslik sayısı-18 / Akıllı tahta olmayan derslik sayısı-18 / Toplam öğrenci sayısı-701 / Yardım alan öğrenci sayısı-100
 • 50.Yıl Gökçeller İ.Ö.O: Derslik sayısı-13 / Akıllı tahta olmayan derslik sayısı-12 / Toplam öğrenci sayısı-293 / Yardım alan öğrenci sayısı-20
 • Akdeniz Bölge Komt.İ.Ö.O: Derslik sayısı-14 / Akıllı tahta olmayan derslik sayısı-14 / Toplam öğrenci sayısı-418 / Yardım alan öğrenci sayısı-48
 • Batıkent İ.Ö.O: Derslik sayısı-23 / Akıllı tahta olmayan derslik sayısı-22 / Toplam öğrenci sayısı-605 / Yardım alan öğrenci sayısı-49
 • Çiftlik İ.Ö.O: Derslik sayısı-14 / Akıllı tahta olmayan derslik sayısı-13 / Toplam öğrenci sayısı-242 / Yardım alan öğrenci sayısı-19
 • Dr.İ.Kamil Tarhan İ.Ö.O: Derslik sayısı-24 / Akıllı tahta olmayan derslik sayısı-24 / Toplam öğrenci sayısı-1234 / Yardım alan öğrenci sayısı-74
 • Gökçebelen İ.Ö.O: Derslik sayısı-9 / Akıllı tahta olmayan derslik sayısı-9 / Toplam öğrenci sayısı-155 / Yardım alan öğrenci sayısı-24
 • Karahacılı İ.Ö.O: Derslik sayısı-9 / Akıllı tahta olmayan derslik sayısı-8 / Toplam öğrenci sayısı-154 / Yardım alan öğrenci sayısı-28
 • Kocatepe İ.Ö.O: Derslik sayısı-12 / Akıllı tahta olmayan derslik sayısı-11 / Toplam öğrenci sayısı-246 / Yardım alan öğrenci sayısı-46
 • Kocavilayet İ.Ö.O: Derslik sayısı-10 / Akıllı tahta olmayan derslik sayısı-10 / Toplam öğrenci sayısı-181 / Yardım alan öğrenci sayısı-34
 • M.Adnan Özçelik İ.Ö.O: Derslik sayısı-26 / Akıllı tahta olmayan derslik sayısı-26 / Toplam öğrenci sayısı-655 / Yardım alan öğrenci sayısı-38
 • Menteş İ.Ö.O: Derslik sayısı-13 / Akıllı tahta olmayan derslik sayısı-13 / Toplam öğrenci sayısı-533 / Yardım alan öğrenci sayısı-51
 • Necati Bolkan İ.Ö.O: Derslik sayısı-25 / Akıllı tahta olmayan derslik sayısı-25 / Toplam öğrenci sayısı-926 / Yardım alan öğrenci sayısı-49
 • Toplam:Derslik sayısı-210 / Akıllı tahta olmayan derslik sayısı-205 / Toplam öğrenci sayısı-6343 / Yardım alan öğrenci sayısı-610

Vakfımızca yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda pedagojik ve teknolojik yönden maksimum fayda sağlayacağını düşündüğümüz interaktif tahtalar arasında en verimli teknolojik özelliklere ve asgari tutara sahip interaktif tahta seti özellikleri belirlenmiş aşağıya çıkarılmıştır.

İnteraktif Tahta Özellikleri Edit

 • Tahtanın aktif diyagonal büyüklüğü en az 120x200 cm olmalıdır
 • Duvara monte edilebilir özellikte olmalıdır ve montajı yapılmalıdır
 • Tahta kendine ait özel tek bir kalem ile işlem yapabilmelidir.
 • Kuru ve silinebilir beyaz tahta olmalıdır. Yazı tahtası olarak da kullanılabilmelidir
 • Yüzey yapısı parlamayı engelleyici mat bir yüzeye sahip olmalıdır. Projektörle yansıtılan görüntüler tahta üzerinde rahatlıkla izlenebilmelidir.
 • Tahta bilgisayara bağlanabilir özellikte olmalı ve projeksiyon cihazı yardımı ile bilgisayardaki görüntü tahta yüzeyine yansıtılmalıdır.
 • USB 2.0 bağlantısını içermelidir. Ayrıca bir elektrik bağlantısına ihtiyaç duyulmamalıdır.
 • Yüzeyi; çizilmelere karşı dayanıklı, sert bir yapıya sahip olmalıdır ve 5 yıl garanti verilmelidir.

Projeksiyon Cihazı Özellikleri Edit

 • Cihazın Gerçek Çözünürlüğü 1024 X 768 Xga Olmalı
 • Cihaz Işık Gücü 2200 Ansı Lümeni Desteklemeli
 • Cihaz Tavana Asılabilmelidir
 • Keystone (Açı) Düzeltme Özelliği Olmalıdır
 • Cihazın Lambası En Fazla 190w Uhp Olmalıdır. Lamba Ömrü Normal Modda 3000, Ekonomik Modda 6000 Saat Olmalı

Pc Özellikleri Edit

 • INTEL CORE 2 QUAD 2,50GHZ Q8300 LGA775 4MB 1333MHZ BOXED
 • GIGABYTE G31M-ES2L 775P 1333MHZ DDR2-800 PCI-E S+V+E
 • 2 GB DDR2 800 MHZ RAM PC6400 KINGSTON
 • 1 GB ATI ASUS EAH4350 SILENT 64BIT DDR2 PCI-E DVI+HDMI
 • 500 GB SATA-2 5400RPM 16MB SAMSUNG HD503HI
 • 18.5" ASUS VH192D WIDE SCREEN LCD MONİTÖR SİYAH 5MS
 • CARD READER SONY ALLIN-1 3.5" INTERNAL SİYAH
 • DVD+RW 48X32X48 22X16X8X5X LG GH22NS50 SUPER MULTISATA SİYAH
 • BOOST VK-310 SİYAH/GÜMÜŞ 250WATT ATX KASA
 • Q A4 TECH KB21620 MULTIMEDIA GRİ-SİYAH KLAVYE+MOUSE
 • CREATIVE SBS 245 1+1 SPK SİYAH
 • İnteraktif Tahta: 1.500,00 TL
 • Projeksiyon Cihazı: 1.000,00 TL
 • PC: 1.000,00 TL

Pc Özellikleri ve fiyat ayrıntıları Edit

 • INTEL CORE 2 QUAD 2,50GHZ Q8300 LGA775 4MB 1333MHZ BOXED: Birim Fiyatı 170,2 USD / Miktar 1 / Toplam Tutar 170,2 USD
 • GIGABYTE G31M-ES2L 775P 1333MHZ DDR2-800 PCI-E S+V+E: Birim Fiyatı 51,4625 USD / Miktar 1 / Toplam Tutar 51,4625 USD
 • 2 GB DDR2 800 MHZ RAM PC6400 KINGSTON: Birim Fiyatı 57,5 USD / Miktar 2 / Toplam Tutar 115 USD
 • 1 GB ATI ASUS EAH4350 SILENT 64BIT DDR2 PCI-E DVI+HDMI 64BIT DDR2 PCI-E DVI+HDMI : Birim Fiyatı 56,35 USD / Miktar 1 / Toplam Tutar 56,35 USD
 • 500 GB SATA-2 5400RPM 16MB SAMSUNG HD503HI: Birim Fiyatı 52,325 USD / Miktar 1 / Toplam Tutar 52,325 USD
 • 18.5" ASUS VH192D WIDE SCREEN LCD MONİTÖR SİYAH 5MS: Birim Fiyatı 128,8 USD / Miktar 1 / Toplam Tutar 128,8 USD
 • CARD READER SONY ALLIN-1 3.5" INTERNAL SİYAH: Birim Fiyatı 5,175 USD / Miktar 1 / Toplam Tutar 5,175 USD
 • DVD+RW 48X32X48 22X16X8X5X LG GH22NS50 SUPER MULTISATA SİYAH: Birim Fiyatı 21,275 USD / Miktar 1 / Toplam Tutar 21,275 USD
 • BOOST VK-310 SİYAH/GÜMÜŞ 250WATT ATX KASA: Birim Fiyatı 29,9 USD / Miktar 1 / Toplam Tutar 29,9 USD
 • Q A4 TECH KB21620 MULTIMEDIA GRİ-SİYAH KLAVYE+MOUSE: Birim Fiyatı 12,075 USD / Miktar 1 / Toplam Tutar 12,075 USD
 • CREATIVE SBS 245 1+1 SPK SİYAH: Birim Fiyatı 12,65 USD / Miktar 1 / Toplam Tutar 12,65 USD
 • Genel Toplam: 773,16 USD

Bir derslik için Yaklaşık maliyet : 3.500,00 TL

Toplam 205 derslik * 3.500,00 : 717.500,00 TL

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.