< SYDV < Yenişehir SYDV < Yenişehir SYDV Projeleri < Sydv/projeler

DEĞİRMENÇAY BELDESİ SAANEN KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ[düzenle | kaynağı değiştir]

1-PROJENİN KONUSU : İlçemiz Değirmençay Beldesinde gelir seviyesi düşük 5 aileye her aile işletmesi için 5-20 adet Saanen Keçisi ve 1- 2 adet Saanen ırkı teke verilmek suretiyle aile bütçesine ve milli ekonomiye katkı sağlamak.

2-PROJENİN AMACI : Son yıllarda özellikle küçükbaş hayvan varlığının azalma eğiliminde olduğu bir gerçektir. Kıl keçilerinin orman bitkilerine zarar vermesi nedeniyle azalması küçükbaş hayvan sayısının azalmasında önemli bir etkendir. Bölgemizde projenin uygulanacağı yerler ılıman iklim yapısında olup, saanen keçisi yetiştirilmeye elverişlidir. Diğer ırklara göre süt veriminin yüksek (ortalama laktasyon verimi 800-900 Kg.) olması ve bir doğumda en az ikiz ve daha fazla sayıda yavru alınması ayrıca tercih nedenidir. Projenin uygulanacağı yerlerde tarım arazilerinin ve sulama suyunun yetersiz olduğu, orman arazilerinin çokluğu dikkate alındığında projenin ekonomik anlamda verimli olacağı açıktır.

Projenin uygulanması ile üreticinin gelir seviyesi yükseltilecek , köyden şehire göç önlenecek ve istihdam arttırılacaktır. Ayrıca elde edilecek keçi sütü peynir, yoğurt ve tereyağı olarak değerlendirilecektir. Ayrıca dondurma imalatında keçi sütü tercih edilmektedir.

3-PROJENİN UYGULAMA YERİ : Mersin İli,Yenişehir İlçesi, Değirmençay Beldesi

4-PROJENİN TOPLAM YATIRIM TUTARI: 48.400,00 TL

5-S.Y.D VAKFINDAN TALEP EDİLEN MİKTAR : 48.400,00 TL

6-ÖZKAYNAK KATKISI: YOK

7-PROJEYİ UYGULAYACAK BİRİM : Mersin Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Mersin Süt Üreticileri Birliği.

8-CANLI DEMİRBAŞLARIN NASIL TEMİN EDİLECEĞİ : İhale ile Mersin Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı , İlçe Tarım Müdürlüğü ve Değirmençay beldesi gözlemcileri nezaretinde seçilerek. 9- PAZARLAMA : Üretim fazlası hayvanlar İl içi ve il dışında kurulacak işletmelerin damızlık hayvan ihtiyaçlarının karşılanması, et ve sütleri ise yine İl içi ve İl dışında et ve süt işleme tesislerine pazarlanacaktır.

10- PROJENİN ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE ORTALAMA MİKTARLARI : Yavru,et,süt,gübre ve kıl geliri elde edilecektir. Saanen ırkı keçinin ortalama verimleri aşağıdaki şekildedir.

Ortalama canlı ağırlık : 50-60 Kg.

Süt verimi: 800-900 Kg./Laktasyon devresi

Süt verme süresi: 5-6 ay

Yavru sayısı: 2-4 yavru(Her doğumda)

Kıl verimi: 1,5-2 Kg.


11-PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI : Uygulama 2010 yılı Mayıs-Haziran aylarında başlayacaktır. Projenin uygulama başlangıcında Tarım İlçe Müdürlüğü teknik elemanlarınca bakım, besleme, ağıl hijyeni ve Veterinerlik hizmetleri konusunda eğitim verilecektir.Proje 01.05.2010-30.04.2017 tarihleri arasında uygulanacaktır.

12-PROJENİN GELİR-GİDER ANALİZİ : Proje Başlangıç Maliyeti : Her işletme için , 5 adet keçi talebi olan aile ve 20 adet keçi talebi olan 4 aile her 10 adet keçi için 1 adet teke öngörülmüştür.

(1 aile X 5 adet keçi+4 ailex20 adet keçi) = 85 adet keçi 85/10= 9 adet teke

Dişi 400 TL./Adet, Teke 650 TL./adet

Dişi canlı demirbaş(85 Adet): 85 adet*400 TL = 34.000,00 TL.

Erkek canlı demirbaş (9 Adet): 9 adet * 650 TL.= 5.850,00 TL.

Kesif yem gideri (94 adet*0,5 Kg.*150 Gün*0,6 TL = 4.230,00 TL.

Yaşam payı kuru ot(94 adet*1 Kg.*150 Gün*0,2 TL. = 2.820 ,00 TL.

İşçilik : 5 işletmex200 TL. = 1.000,00

Diğer giderler(Elektrik-su-ilaç-Vet.Hiz.): 5 işletmex100 TL. = 500,00

TOPLAM :48.400,00 TL

bakınız: http/hizlibayilik.com

SAANEN KEÇİSİ SÜRÜ AKIM TABLOSU(20 İşletme için)
YILLARİlk SürüDişi (Keçi) AdetErkek(Teke) Adet
 Sayısı(Adet)
1. Yıl85859
2. Yıl-859
3. Yıl(1.Yıl dişileri damızlığa dahil)-17017
4. Yıl(2.Yıl dişileri damızlığa dahil)-25526
5.Yıl(3.Yıl dişileri damızlığa dahil)-42543
TOPLAM851.020104


GELİR PARAMETRELERİ (TL.)
Ortalama dişi satış fiyatı400
Ortalama oğlak satış fiyatı200
Süt satış fiyatı0,7
Kıl satış fiyatı4,5
Gübre satış fiyatı0,02


GELİRLER TABLOSU (TL.)
YILLAROğlak SatışSüt VerimiSüt Satış Geliri(TL.)Kıl SatışGübre Satış Geliri(TL.)
(TL.)(Kg.)Geliri(TL.)
1.Yıl17.00051.00035.7001.269500
2.Yıl17.00051.00035.7001.269500
3.Yıl34.000102.00071.4002.5251.000
4.Yıl51.000153.000107.1003.7942.000
5.Yıl85.000255.000178.5006.3183.000
TOPLAM204.000612.000428.40015.1757.000

Toplam Gelir : 204.000+612.000 +428.400 +15.175+7.000=


1.266.575,00 TL.   hesaplanmıştır.

13-PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER : Bir işletmede yıllık ortalama kar yeterli ise proje uygulanabilir demektir. Fayda sahiplerinin borçlarını ilk 2 yılı ödemesiz , son 3 yılda eşit taksitlerle faizsiz olarak 5 yılda ödemesi ayrıca kolaylık sağlamaktadır. Sürü akım tablosundan da anlaşılacağı gibi saanen ırkı keçi işletmesi yüksek verimli ve kendisini kısa sürede amorti etmektedir. Ayrıca erkekleri iyi et tutmakta, ırk olarak ta piyasa talebi fazladır.

14-FAYDALANACAKLAR: Mersin İli Yenişehir İlçesi Değirmençay beldesinde ikamet eden kişiler.


   
SIRA NO:ADI-SOYADI:ALACAĞI KEÇİ ADEDİ
1-Ali DOĞAN                                     20    “
2-Hüseyin KURBAN20    “
3-Adem GÜZEL20     “
4-Mustafa OCAK20   “
5-Remzi HARMANŞAH5
   


HAZIRLAYANLAR:Cemal USLU (Ziraat Yüksek Mühendisi) - Mehmet ÇAKMAK (Teknisyen)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.