FANDOM


< SYDV < Yenişehir SYDV < Yenişehir SYDV Projeleri < Sydv/projeler

PROJENİN ADI:Edit

“Kırsal Nüfusun Bilişime Ulaşması” projesi.

PROJENİN UYGULAMA YERİ:Edit

İlçemize bağlı Çavak, Turunçlu, Uzunkaş, Emirler, İnsu, Karahacılı, Kocahamzalı Çukurkeşlik köyleri ve Değirmençay Beldesidir.

Köylerde köy tüzel kişiliğine ait binalar Değirmençay Beldesinde ise Çınarlı ve Çamlıca mahalle muhtarlıklarıdır.

PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ:Edit

Kırsal kesimde yaşayan ilköğretim okulu öğrencileri başta olmak üzere en az ilk okulu bitirmiş ve bilgisayar kullanmasını bilen vatandaşlarımıza bilgiye erişim olanağı sağlamaktır.

İlköğretim çağında eğitim, her geçen gün bilgisayar tabanlı yapılmaktadır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığınca Dyned, gibi bilgisayar yazılımları kullanılarak eğitim verilmektedir. Ancak köylerimizde yeterli bilgisayar altyapısı olmadığından, gerek bu programların kullanımı gerekse diğer bilgiye erişim olanakları sınırlıdır.

Öğrenim çağında olan kişilerin dışında köylerde yaşayan, belirli bir eğitime sahip, bilgisayar kullanmasını bilen ancak bilgisayar altyapısındaki yetersizlik nedeniyle bilgiye erişemeyen köy halkına da bilgiye erişim olanağı sunmak amaçlanmıştır. Bu şekilde kırsal ve kentsel alanlarda ki gelişmişlik farkları azaltılabilecek köylerde yaşayan insanlarımızın dezavantajları bir miktar da olsa ortadan kaldırılabilecektir.

Hedef kitlede yer alan gerek öğrenciler gerekse diğer köy ahalisi proje ile dağıtılacak bilgisayarları kullanarak eğitimlerini bilgisayar tabanlı sürdürme, kitap, dergi vb. yayınlara internet üzerinden erişme olanağına kavuşacaklardır.

Projeden yararlanacak olan 15-50 yaş arası nüfus kırsal kesimde ilkel yöntemlerle ve küçük ölçekte üretim faaliyetinde bulunmaktadır. Bu durum söz konusu köylülerimizin yaşamlarını idame ettirecek gelir seviyelerine ulaşmada güçlükler doğurmaktadır. Üretim yöntemleri hakkında güncel bilgiye ulaşım yanında yeni ürünler konusunda da çiftçilerin yeni ve gelişen ufuklara ihtiyacı vardır. Bu anlamda projenin öncelikleri arasında sayılan üretim ve depolama yöntemlerinin geliştirilmesi için bilgiye ulaşım sağlanacaktır. Proje aynı zamanda Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen çiftçi eğitim programlarına temel olacak bilgi ve altyapıyı sağlayacaktır.

Proje ile yukarıda ismi geçen köylerimizden başlamak üzere sırasıyla Yenişehir’in Mersin’in ve Türkiye’nin beşeri sermaye stoğuna katkıda bulanacaktır.

PROJENİN HEDEF KİTLESİEdit

İlçemize bağlı 8 adet köy ile Değirmençay Beldesinde ikamet eden ilk öğretim çağındaki öğrenciler ile 15-50 yaş arası bilgisayar kullanmasını bilen bütün vatandaşlarımız projeden faydalanabilecektir.

PROJEDEN BEKLENEN YARARLAREdit

İlköğretim çağındaki öğrenciler için beklenen en önemli sonuç; Dyned, gibi bilgisayar tabanlı yazılımları kullanarak, eğitimlerini sürdürmek, başarılarını arttırmaktır. Öğrencilerin bilgi stoğundaki bu artış hem eğitimlerine devam etmelerine hem de başarılarının artmasına neden olacaktır.

Hedef kitlenin diğer kısmını oluşturan 15-50 yaş arasındaki nüfus ise mevcut işlerini geliştirme, yeni yöntemleri öğrenerek tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinde iyileşmeler sağlayacaklardır.

Bunların dışında genel olarak;

1- Bilgiye ihtiyaç duyup bilgiye ulaşabilmek için yer değiştirmek ve seyahat etmek zorunda kalan kişilerin maliyetlerinde azalma,

2- Bu gerekçeyle bilgiye ulaşamayanlara ulaşım imkanı sağlama,

3- Kırsal alanda yaşayan nüfusun genel olarak kahvehane ortamı dışında bilgi ile iç içe bir ortamda geçirmelerini sağlamak,

4- Kırsal ve kentsel nüfus arasındaki sosyal gelişmişlik farkını azaltma,

5- Sırasıyla köy, İlçe, İl ve Ülke nüfusunun beşeri sermaye stokunun arttırılması,

6- İnternet kullanan ve yayın okuyan kişi sayısını arttırmak.


PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI:Edit

Proje Mersin Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2009 yılı içerisinde uygulanan “Kırsal Nüfusu Bilgiye Ulaştırma” projesini tamamlayıcı niteliktedir. Söz konusu proje ile köylerimizde bilgisayar altyapısı kurulmuş, mekan oluşturulmuş, internet bağlantıları sağlanmıştır.

Bu proje ile eksik olan bilgisayarların tamamlanması sağlanarak hedef kitlenin ödevlerini yapması, tarımsal ve hayvansal ürün geliştirilmesi ve diğer bilgiye ulaşım olanaklarının arttırılması sağlanacaktır.

Proje uygulanırken İlköğretim okulu bulunan köylerimizde öğretmenlerimizin kontrolünde, ilköğretim okulu olmayan köylerimizde ise Köy Muhtarlarının kontrolünde uygulanacaktır. Proje Koordinasyonu Vakfımız personellerinden Ayşe KAYADELEN tarafından yürütülecektir.

PROJENİN MALİYETİ: Edit

Proje ile İlçemizde bulunan 8 adet köy ile 1 Belde olmak üzere Toplam 9 idari birim için 34 bilgisayar ve buna ilişkin ekipmanların Nüfus yoğunluğuna göre dağıtılacaktır.

Alınacak Malzeme Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyatı

1 Bilgisayar 34 800,00 TL 27.200,00 TL

2 Yazıcı 9 80,00 TL 720,00 TL

3 Bilgisayar Masası 34 120,00 TL 4.080,00 TL

4 Koltuk 34 90,00 TL 3.060,00 TL


TOPLAM


35.060,00 TL

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

  • Vakıf sitesi:
  • Genel Müdürlük sitesi:
  • SYDVGM proje linki:
  • SYDVGM proje şube linki:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.