Mersin 3. Noterliği 20 Ağustos 2008 tarih ve 19404 yevmiye numarasıyla düzenlenmiş olan Yenişehir İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı resmi senedinin 29.07.2008 tarihinde Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin mahkemesi kararıyla kurulmuştur.

Vakfın kuruluş sermayesi 50.000 TL’dir.

Vakfın Herhangi bir bütçesi olmamakla birlikte faaliyetler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen aylık periyodik paylarla gerçekleştirilmektedir. 2009 yılı için vakfımıza tahsis edilen periyodik pay miktarı 42.600 TL dir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.