*TSHH:
TSHH < Yenişehir TSHH < TSHH / Yenişehir TSHH < TSHH / Tüketici Sorunları Hakem Heyeti nedir? < TSHH / Tüketici Hakem Heyeti nedir? < TSHH / ÇETKODER Çevre ve Tüketici Özel Ödülü
*Formlar:
Tüketici Sorunları Hakem Heyetine verilecek dilekçe örneği< TSHH dilekçe örneği < TSHH / dilekçe örneği < TSHH Başvuru Formu < TSHH / TSHH Başvuru Formu
*Kararlar:
Yenişehir TSHH/Örnek Kararlar
*Ödüller:
Yenişehir TSHH/Geleneksel Tüketici Ödülleri < Yenişehir TSHH / Geleneksel Tüketici Ödülleri Duyuru Metni < Yenişehir TSHH / Geleneksel Tüketici Ödülleri - 2009 < Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Geleneksel Tüketici Ödülleri < Çevre ve Tüketici Özel Ödülü < Geleneksel tüketici ödülleri yönetmeliği < TSHH / Tüketici Hakem Heyetinin Geleneksel Tüketici Ödüllerine Adaylık nasıl olur? < 13. Geleneksel Tüketici Ödülleri “Başarılı Kuruluş Ödülü”
*Kavramlar:
Tüketici < Tüketici memnuniyeti < Tüketicinin korunması < Tüketici sorunları < Tüketici anlaşmazlıkları <Ayıplı mal <Tüketici hakları
*Örgütler:
Tüketici örgütleri < Tüketiciyi koruma örgütleri < Tüketici dernekleri < Tüketici Hakları Derneği < ÇETKODER < Mersin Tüketici Hakları Derneği < TSHH / Mersin Tüketici Hakları Derneği *Görevlendirme:
TSHH'de bilirkişi görevlendirme < TSHH / Bilirkişi görevlendirme
*Medya:
Gazete taramaları < TSHH / Gazete taramaları < TSHH videoları < TSHH / TSHH videoları < Yenişehir TSHH broşür çalışması < TSHH / Yenişehir TSHH broşür çalışması < Yenişehir TSHH'de yapılan yenilikler ve yakalanan başarılar < TSHH / Yenişehir TSHH'de yapılan yenilikler ve yakalanan başarılar <Yenişehir TSHH/üyelerin online çalışma sistemi hakkındaki görüşleri


*TSHH/Dilekçe örneği *Başvuruda istenilecek belgeler *Yenişehir TSHH , *TSHH web projesi- *TSHH'de bilirkişi görevlendirme - *Tüketicinin korunması hakkında kanun *4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun tüketiciye sağladığı haklar * TSHH sunu dökümanı [1]
*Mevzuat:
Tüketicinin korunması hakkında kanun < Garanti belgesi yönetmeliği

Şablon:Tüketici d

   
Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
'Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal, Türkiye’de ilk ve tek “Tüketici Hakem Heyeti” web sitesi kurdurarak bir ilke imza attı.'
   
Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

—Özgür haber, Tayfun TUNA - Mersin

Yenişehir_TSHH_yazılı_tanıtım_filmi

Yenişehir TSHH yazılı tanıtım filmi

Yenişehir TSHH yazılı tanıtım filmi

TSHH Web sitesi tanıtım broşürü ön kapak çalışması

TSHH Web sitesi tanıtım broşürü arka kapak çalışması

Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti[düzenle | kaynağı değiştir]

Mersin Yenişehir'de 2008 yılında 4822 sayılı kanunla değişik 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun uygulanmasına dönük Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yönetmeliğinin 6. maddesine istinaden kurulmuş bir hakem heyetidir.

Mersin Tercüman:Bir tuşa dokun bilgine ulaş

22 Nisan 2009 Özgür Haber:Tüketici Dostu

çocuk hakları- aslı başaran[düzenle | kaynağı değiştir]

  

Başkan[düzenle | kaynağı değiştir]

Yenişehir TSHH ilk kurucu ve mevcut başkanı Kaymakam Eyup Sabri Kartal'dır

Hakem Heyeti Üyeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Yenişehir TSHH üyeleri

  1. Üye: MTSO Tem. Orhan Çapan
  2. Üye:Yenişehir Belediyesi Temsilcisi İnci Atınç Alptekin
  3. Üye:Tük.Örg.Tem. Aytekin Keskin
  4. Üye:Baro Tem.Av.Hakkı Eren Mülayim
  5. Üye:Esnaf ve Sanatkarlar Odası Temsilcisi Mustafa Görgen

Rapörtör[düzenle | kaynağı değiştir]

Yenişehir TSHH rapörtörü:

Baktığı uyuşmazlık konuları[düzenle | kaynağı değiştir]

Yenişehir TSHH'de bilirkişi görevlendirilmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetinde görüşülmekte olan ek'te dosyası bulunan tüketici şikayetlerinin incelenmesi için bilirkişi olarak görevlendirilmiş bulunuyorsunuz. Konunun incelenmesinde aşağıdaki hususları dikkate alarak görüşünüzün 20 (Yirmi) gün içerisinde bir rapor halinde hakem heyetimize sunulmasını önemle rica ederim.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Şikayete konu malın incelenmesi öncesinde tüketiciye randevu verilerek ve satıcıya da arzu ederse incelemede bulunabileceği bildirilerek bilirkişinin uygun göreceği en uygun mekanda inceleme yapılmalıdır.Ancak satıcı refakat etmek için zorlanmamalıdır. 2- İnceleme teknik donanımla ve araştırmaya yardımcı olacak malzemelerle yapılmalı,dosyada bulunan belgeler incelemede göz önünde bulundurulmalı ; şikayet edilen hususların nedeninin tüketicinin kullanımından mı yoksa üretimden veya servis hizmetlerinden mi kaynaklandığı yönünde araştırma yürütülmelidir. 3- Gerekli ölçüm ve tespitler sırasında veya inceleme bitiminde tüketici/satıcı hakkında haklı yada haksızlığını belirten ifadeler kullanılmamalıdır.

Raporun yazılmasında ise:[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Raporun ilk bölümünde tüketici şikayeti (iddiası) yazılmalı,incelenen malınşikayete konu olan mal olmasına dikkat edilerek raporda da bu konuya açıklık getirilmelidir. b) İkinci bölümde tespit edilen bulgular net olarak teknik ifadelerle açıklanmalıdır.Ayrıntılı olmasına özen gösterilmelidir. c) Son bölümde ise; tüketici şikayetine konu olan malın tespitleri; kullanıcı hatasından mı yoksa üretim/servis hizmetlerinden mi kaynaklandığı üzerinde yoğunlaştırılarak görüşünüzün sonucu balirtilmelidir.Ancak tüketici haklıdır/haksızdır gibi ifadelere yer verilmemelidir. Bilirkişilik ücreti için banka/şube adı ile hesap numarasını ayrı bir sayfada yazılı olarak bildiriniz.

Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin "Geleneksel Tüketici Ödülleri"ne Adaylığı[düzenle | kaynağı değiştir]

Giriş[düzenle | kaynağı değiştir]

"Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" mevzuatını düzenleyen 4822 sayılı yasayla değişik 4077 sayılı yasa gereğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl tüketiciye hizmet eden kurum ve kuruluşlara "Geleneksel Tüketici Hizmet Ödülleri" verilmektedir.

Yapılan Çalışmalar[düzenle | kaynağı değiştir]

Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"mizin Tüketici hizmet ödülüne aday gösterilebilecek örnek çalışmaları şunlardır:

   
Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
'Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal, Türkiye’de ilk ve tek “Tüketici Hakem Heyeti” web sitesi kurdurarak bir ilke imza attı.'
   
Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

—Özgür haber, Tayfun TUNA - Mersin

1. Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti", kararları kısa sürede sonuçlanmaktadır.

2. "Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" toplantılarında heyete konuyla ilgili tüketici şikayetleri ve şikayet hakkında gelen satıcı savunmaları anında projeksiyonla panoya yansıtılmaktadır.

3. Alınan TSHH kararları, saniyesinde derhal print çıktısı alınarak bir dakikada imzaya hazır olmaktadır. TSHH üyeleri bir dakika içerisinde kararı imzalamaktadırlar.

4. Ülkemizde hiç bir Kaymakamlığın Tüketici Sorunları Hakem Heyeti web sitesibulunmamaktadır. Ancak ve sadece Mersin - Yenişehir Kaymakamlığınca hazırlanan "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"mizce Türkiyenin ilk ve tek "Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin" web sitesi vardır.

5- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının altına yorum bölümleri eklenerek tüketici ve satıcıların lehte ve aleyhte olan kararları değerlendirmeleri için olanak sağlanmıştır.

7 -Mersin -Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararları şikayet konusu edilen ürün cinsine göre tasnif etmektedir.

8 - TSHH yönetmeliğine göre; Ülkemizde TSHH kararları aylık olarak "ilan edilmesi" zorunlu olmasına rağmen maalesef kamudaki teknik bilgi yetersizliğinden dolayı ilan edilememektedir.

9- Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" alınan kararlar şikayet edilen "marka"lara göre tasnif edilmektedir.

10- Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"de alınan kararlarsatıcı firma bazında da tasnif edilmektedir.

11 -Mersin -Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nce alınan her karar için ayrı bir webpage (web sayfası) olanağı sağlamaktadır. Buda kararların hem teker değerlendirilmesine , hem de kararlara digital ortamda derhal ulaşılmasına olanak sağlamakta , hem de altına yorum ekleme imkanı verilerek konun değerlendirilmesine olanak sağlanmaktadır.

12 -Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" web sitesinde tüketici profilini belirleyen tasnif mantığı mevcuttur.

13- Mersin -Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" web sitesinde alınan kararlar red veya kabul sonucuna göre tasnif edilmektedir.

14 -Mersin -Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan bütün kararlar diğital ortamda arşivlenerek TSHH kararları ile ilgili bir tıkla ulaşilabilecek bir veri tabanı oluşturulmaktadır.

15 - Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" web sitesinde yasal mevzuat ve başvuru formlarıyla tüketici efektif olarak bilgilendirmektedir.

TSHH Web sitesi tanıtımı broşür çalışması[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: TSHH Web sitesi tanıtımı broşür çalışması

Haberlerde Yenişehir TSHH[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: Yenişehir TSHH haberleri

Mersin Tercüman haberi[düzenle | kaynağı değiştir]

Tercüman gaztesi manşet haberi 1.9.2009

Özgürhaber'in haberi[düzenle | kaynağı değiştir]

   
Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
'Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal, Türkiye’de ilk ve tek “Tüketici Hakem Heyeti” web sitesi kurdurarak bir ilke imza attı.'
   
Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

—Özgür haber, Tayfun TUNA - Mersin

Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal, Türkiye’de ilk ve tek “Tüketici Hakem Heyeti” web sitesi kurdurarak bir ilke imza attı.

  • Tayfun TUNA / Özgür Haber Gazetesi

Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal’ın öncülüğünde çalışmalarına başlayan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, tüketiciden gelen şikayetleri en kısa sürede çözerek vatandaşlara internet ortamında bilgi verilmesine olanak sağlıyor. Bunun dışında Tüketici veya satıcılara; gerek kendi haklarındaki kararları veya gerekse diğer tüketici hakem heyeti kararları ile ilgili yorum yapma, görüş bildirme olanağı tanıyan sitede ayrıca alınan kararlar şikayet konusu edilen ürün cinsine göre etiketlerle tasnif edilerek değerli bir arşiv oluşturuluyor.

İlgili siteye http://www.tshh.org veya [www.mersinyenisehir.gov.tr] adresinden ulaşılabilir.

   
Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
'Tüketici veya satıcılara; gerek kendi haklarındaki kararları veya gerekse diğer tüketici hakem heyeti kararları ile ilgili yorum yapma, görüş bildirme olanağı tanıyan sitede ayrıca alınan kararlar şikayet konusu edilen ürün cinsine göre etiketlerle tasnif edilerek değerli bir arşiv oluşturuluyor.'
   
Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

—Özgürhaber, Tayfun TUNA - Mersin

Kısa sürede büyük başarı[düzenle | kaynağı değiştir]

Yenişehir Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti örnek çalışmalarıyla 4077 sayılı yasa gereği Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl tüketiciye hizmet eden kurum ve kuruluşlara verilen “Tüketici Hizmet Ödülü”ne de aday oldu. Kaymakam Kartal, henüz yeni bir ilçe olmalarına rağmen kurdukları Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ile vatandaşların satıcı ile olan itilaflarını çok kısa sürede çözdüklerini söyledi. Kararların anında internet ortamına da taşınmasının Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çeken Kartal, heyetin bu çalışmalarla “Geleneksel Tüketici Hizmet Ödülü’ne de aday olduğunu açıkladı.

Badminton sporunun tanınması ve gençlere bu sporun sevdirilmesine yönelik çalışmalarıyla tanınan Yenişehir Kaymakamı Kartal, Türkiye’de ilk ve tek “Tüketici Hakem Heyeti” web sitesi de kurdurarak bir ilke imza attı. Kartal’ın öncülüğünde çalışmalarına başlayan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, tüketiciden gelen şikayetleri en kısa sürede çözerek vatandaşlara internet ortamında bilgi verilmesine olanak sağlıyor. Bunun dışında Tüketici veya satıcılara; gerek kendi haklarındaki kararları veya gerekse diğer tüketici hakem heyeti kararları ile ilgili yorum yapma, görüş bildirme olanağı tanıyan sitede ayrıca alınan kararlar şikayet konusu edilen ürün cinsine göre etiketlerle tasnif edilerek değerli bir arşiv oluşturuluyor. Tüketiciler, heyete başvurusunun ardından sonuçları www.tshh.org adresinden takip edebiliyor.

   
Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
'Tüketicinin sorunu anında çözülüyor.'
   
Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

—Özgür haber, Tayfun TUNA - Mersin

Tüketicinin sorunu anında çözülüyor[düzenle | kaynağı değiştir]

Yenişehir Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti (TSHH ) bu projesiyle de 4077 sayılı yasa gereği Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl tüketiciye hizmet eden kurum ve kuruluşlara verilen “Geleneksel Tüketici Hizmet Ödülü”ne de aday oldu. Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin kısa sürede böyle bir ödüle aday gösterilmesinin altında yatan başarıyı anlattı. Heyetin örnek çalışmalarından birkaçına değinen Kaymakam Kartal, şu bilgilere yer verdi:

Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti", inanılmaz kısa sürede kararlar almaktadır. Daha önce vilayet merkezimizdeki Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü başkanlığında yürütülen Merkez İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 3 ayda karar almasına rağmen bu kararlar yeni kurulan "Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde 2 haftada onuçlanabilmektedir. "Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" toplantılarında heyete konuyla ilgili tüketici şikayetleri ve şikayet hakkında gelen satıcı savunmaları anında projeksiyonla panoya yansıtılmaktadır.

   
Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
'Yenişehir Kaymakamı Kartal, Türkiye’de ilk ve tek “Tüketici Hakem Heyeti” web sitesi de kurdurarak bir ilke imza attı.'
   
Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

—Özgür haber, Tayfun TUNA - Mersin


Ülkemizde TSHH'leri toplantıları genelde bir masa etrafında yapılmakta olup bir raportör okuyup konuyu anlatmaktadır. Heyet üyelerinin dosyayı ve yazılan kararı görme şansı yoktur. Oysa Yenişehir TSHH kararları ise, projeksiyonla panoya yansıtılmakta ve hakem heyeti üyelerimiz gelen ve giden yazıları ve hazırlanan karar metnini görmekte ve düzeltmektedirler. Alınan TSHH kararları, saniyesinde derhal çıktısı alınarak bir dakikada imzaya hazır olmaktadır. TSHH üyeleri bir dakikada kararı imzalamaktadırlar. Daha önce Vilayette var olan "Merkez İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararlar heyet üyelerine 2 ayda imzaya sunulabilmesine rağmen, şimdi bu kararlar Yenişehir "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde bir dakikada imzaya sunulabilmektedir. Ülkemizde hiç bir Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin web sitesi bulunmamaktadır. Ancak sadece Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyetimizce Türkiye’nin ilk ve tek "Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin" web sitesi vardır.

Yenişehir Kaymakamlığımızın hazırladığı Yenişehir TSHH sitesi ülkemizin ilk ve tek TSHH web sitesidir. Üstelik bir web sitesi altında olmayıp tamamen ayrı hazırlanmış bir web sitesidir.

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının altına yorum bölümleri eklenerek tüketici ve satıcıların lehte ve aleyhte olan kararları değerlendirmeleri için olanak sağlanmıştır.

   
Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
'

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının altına yorum bölümleri eklenerek tüketici ve satıcıların lehte ve aleyhte olan kararları değerlendirmeleri için olanak sağlanmıştır.

   
Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

—Özgür haber, Tayfun TUNA - Mersin


Tüketici veya satıcılara gerek kendi haklarındaki kararları veya gerekse diğer tüketici hakem heyeti kararları ile ilgili yorum yapma, görüş bildirme olanağı tanımaktadır.

   
Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
'Yenişehir Kaymakamı Kartal, Türkiye’de ilk ve tek “Tüketici Hakem Heyeti” web sitesi de kurdurarak bir ilke imza attı.'
   
Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

—Özgür haber, Özgür haber - Mersin


Alınan kararlar şikayet konusu edilen ürün cinsine göre etiketlerle tasnif edilmektedir. Böylelikle hangi ürün cinsinden ne kadar şikayet olduğunu ve hangi tüketicilerin şikayeti olduğunu görebilmek mümkün olmaktadır.”

Büyük kolaylık sağlıyor[düzenle | kaynağı değiştir]

TSHH yönetmeliğine göre ülkemizde TSHH kararlarının aylık olarak ilan edilmesinin zorunlu olmasına rağmen teknik bilgi yetersizliğinden ilan edilemediğine dikkat çeken Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal, şunları kaydetti: “Yenişehir Kaymakamlığı TSHH kararları ise alınır alınmaz web sitesine yüklenmek suretiyle herkesin anında ulaşabileceği ve elde edebileceği metin haline getirilerek ilan edilmektedir. Bu yönüyle de ülkemizde tek uygulamadır. Alınan kararlar şikayet konusu markalara göre etiketlenerek tasnif edilmektedir. Bu sayede hangi markadan ne kadar şikayet olduğunu aylara ve yıllara göre incelemek mümkün hale geliyor. Yine alınan kararlar satıcı firma konusunda tasnif edilmekte, bu da hangi satıcıdan ne kadar şikayet olduğunu görebilmeyi mümkün kılıyor. Sistem her karar için ayrı bir web sayfası olanağı sağlamaktadır. Böylece nasıl ve hangi süreçlerden geçtiği kararın tüketici ve satıcı tarafından nasıl yorumlandığını tek bir yerde görmek mümkün olmaktadır. Bunun dışında web sitesinde tüketici profilini belirleyen etiketler mevcuttur. Alınan kararlar red veya kabul sonucuna göre tasnif edilmektedir.

Böylelikle ay veya yıl içerisinde kaç kabul kaç red olduğunu tüketciler web sitesinden rahatlıkla görebilmektedir. Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan bütün kararlar digital ortamda arşivlenerek TSHH kararları ile ilgili veri tabanı oluşturulmaktadır. Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" web sitesinde yasal mevzuatı başvuru formlarıyla tüketici efektif olarak bilgilendirmektedir."

Yenişehir TSHH ve aldığı ödüller[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: Yenişehir TSHH'nin aldığı ödüller

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği'nden Çevre ve tüketici özel ödülü[düzenle | kaynağı değiştir]

Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal, Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği(ÇETKODER)'nin her sene geleneksel olarak gerçekleştirdikleri "Çevre ve Tüketici" adlı ödül dağıtım töreninde "ÖZEL ÖDÜLE" layık görülmüştür.

Ödül törenine gerek il dışı gerekse il içi bir çok Bürokrat ve Akademisyen de ödülünü almak üzere katılım yapacaklardır.

Ödül Töreni[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Tarih:24 Kasım 2009 salı günü
  • Saat 10:00-13:30 saatleri arasında
  • Yer:Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Büyük Salon'da

gerçekleştirilecektir.Dahili Linkleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Harici linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Inci hanimin mektubu eksik...

thumb

Tüketici hakem heyeti2.jpg

Tüketici hakem heyeti1.jpg

Yenişehir TSHH Üyesi Orhan Çapan'ın Yenişehir TSHH'nin online çalışma sistemi hakkındaki görüşüDahili Linkleri[kaynağı değiştir]

Harici linkler[kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.