FANDOM


14 Nisan 2009 Salı

   
Cquote1.svg
Çalışanın takdir edilmesi başarı azmini artırır
   
Cquote2.svg

—Kaymakam Eyüp Sabri Kartal

Yenişehir Kaymakamlığı Tüketici Hizmet Ödülününe Aday Edit

Giriş:Edit

TSHH mevzuatını düzenleyen 4822 sayılı yasayla değişik 4077 sayılı yasa gereği tüketiciye hizmet eden kurum ve kuruluşlara her yıl tüketici hizmet ödülü verilmektedir.

Yapılan Çalışmalar:Edit

Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"mizin Tüketici hizmet ödülüne aday gösterilebilecek örnek çalışmaları şunlardır:

1. Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti", çok kısa sürede kararlar alabilmektedir.

Daha önce Vilayet merkezinde bulunan ve Hakem Heyeti başkanlığını Sanayi ve Ticaret İl Müdürünün yaptığı ve sekreteryası Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce yürütülen "Merkez İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"miz 3 ayda karar alabilmesine rağmen bu kararlar yeni kurulan "Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde 2 haftada karar alınarak işlem sonuçlanabilmektedir.

2. "Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" toplantılarında heyete konuyla ilgili tüketici şikayetleri ve şikayet hakkında gelen satıcı savunmaları anında p r o j e k s i y o n ile panoya yansıtılmaktadır.

Ülkemizde TSHH' leri toplantılarınde genel uygulama şudur: Genelde bir masa etrafında toplanılır ve bir raportör okuyup konuyu anlatır. Ama dosyanın çoğu defa içeriği görülmeden yani heyet üyelerinin dosyayı ve yazılan kararı görme şansı olamadan kararlar alınabilmektedir.. Oysa Yenişehir TSHH kararları ise, projeksiyonla panoya yansıtılmakta ve hakem heyeti üyelerimiz gelen ve giden yazıları ve hazırlanan karar metnini görmekte ve üyeler düzeltmektedirler.

3. Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" toplantılarında alınan heyet kararları, saniyesinde derhal print çıktısı alınarak üyeler anında kararı imzalamaktadırlar.

Daha önce merkez ilçede var olan Sanayii ve Ticaret İl Müdürlüğü organizasyonunda toplanan ve çalışan "Merkez İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararlar , Merkez TSHH eski üyesi ve şu an Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" nde üye bulunan Orhan Çapan'ın ifadelerine göre; heyet üyelerine 2 ayda imzaya sunulabildiği belirtilmesine rağmen , Yenişehir "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan heyet kararları bir dakikada imzaya sunulabilmektedir.

4. Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" hariç Türkiye'de hiç bir il ve ilçede Tüketici Sorunları Hakem Heyeti web sitesi bulunmamaktadır. (Bu bilgi Sanayiive Ticaret Bakanlığı Tüketici Sorunları Genel Müdürlüğünden alınmıştır.) Türkiye'de sadece Mersin - Yenişehir Kaymakamlığında "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nin bir web sitesi vardır.

Evet, Mersin Yenişehir Kaymakamlığınca Türkiye'nin ilk ve tek "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" web sitesi oluşturulmuştur. Buda Türkiye'de bir ilktir.Yenişehir Kaymakamlığımızın hazırladığı Yenişehir TSHH sitesi her toplantı sonrasında derhal edit edilmektedir. Kayıtlar girilmektedir. Üstelik bu web sitesi başka bir web sitesi altında olmayıp bir kurumun web sitesinden bağımsız hazırlanmış bir web sitesidir.

5- Mersin - Yenişehir "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" kararının altına yorum bölümleri eklenmiştir.

Tüketici ve satıcılara gerek kendi haklarındaki kararları veya gerekse diğer tüketici hakem heyeti kararları ile ilgili lehte ve aleyhte verilen kararları değerlendirmeleri için olanak sağlanmıştır. Kararlar ile ilgili yorum yapma, görüş bildirme olanağı sağlanmıştır.

6 -Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararlar şikayet konusu edilen ürün cinsine göre etiketlerle tasnif edilmektedir.

7 - Mersn -Yenişehir Kaymakamlığı TSHH kararları ise alınır alınmaz webe yüklenmek suretiyle herkesin digital olarak ulaşabileceği ve elde edebileceği metin haline getirilerek ilan edilmektedir. Bu yönüylede ülkemizde tek uygulamadır.

Evet, "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" TSHH yönetmeliğine göre Ülkemizde TSHH kararları aylık olarak ilan edilmesi zorunlu olmasına rağmen maalesef Kaymakamlıkların ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinin konuya hakim olamamalrı ve teknik bilgi yetersizliğinden dolayı web ortamnda ilan edilememektedir.

8- Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararlar şikayet konusu markalar bazında etiketlerle tasnif edilmektedir.

9- Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararlar satıcı firma konusunda tasnif edilmektedir.

10 -Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararlarda her bir karar için ayrı bir webpage (web sayfası) olanağı sağlamaktadır.

11 -Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararlar tüketici profilini belirleyen etiketlerle tasnif mevcuttur.

12- Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararlar red veya kabul sonucuna göre tasnif edilmektedir.

13 -Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan bütün kararlar için diğital arşiv oluşturularak TSHH kararları ile ilgili ülkemizde tek oluşturulan veri tabanıdır.

14 -Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" web sitesinde yasal mevzuat ve başvuru formları konarak tüketici etkili olarak bilgilendirmektedir.

= ISO-8859-1 Q =F6zg=FCr haber 22 nisan2=2Ejpg =-786712-1-

Tüketici dostu

  • Tüketici şikayetleri

Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin " Geleneksel Tüketici Ödülleri"ne Adaylığı Edit

Adaydır

Giriş: Edit

"Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" mevzuatını düzenleyen 4822 sayılı yasayla değişik 4077 sayılı yasa gereğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl tüketiciye hizmet eden kurum ve kuruluşlara "Geleneksel Tüketici Hizmet Ödülleri" verilmektedir.

Konu: Edit

5747 sayılı Büyük Şehirlerde ilçe kurulmasına dair kanun çerçevesinde Mersin Yenişehir Kaymakamlığı kurulmuştur. Yasaya göre; ilk kez oluşturulan Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı ve Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Mersin- Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nin binlerce üstün özellikleri taşıyan örnek çalışmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl tüketiciye hizmet eden kurum ve kuruluşlara verilen"Geleneksel Tüketici Hizmet Ödülleri"ne adaydır. Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti görüştüğü ve aldığı kararlarla örnek çalışmalar yapmaktadır. Gerek toplantıları projeksiyonla yansıtarak kararların heyette gerçek anlamda yansıda görilebilir ve müzakere edilebilir tarzda yapılması, toplantı düzeni, alınanan kararların dakikasında imzaya sunulması, tüketici sorunları üzerine Tüketici Sorunları Hakem Heyetince hazırlanan ilk ve tek web sitesine sahip olması. Bir çok sitede olmayan pek çok üstün özelliklere sahip olması (marka , satıcı firma , değişim, ayıplı mal, garanti süresi gibi tasniflerle istatistiksel bazda ve tüketici memnuniyetini ölçen tasnif mantığı), yıllar ,aylar ve günler itibariyle kamuya açık arşivi ve daha bunun gibi sayılamayacak pek çok üstün özellikleri nedeniyle Sanayii ve Ticaret Bakanlığınca verilen "Geleneklsel Tüketici Ödülleri"ne adaydır.

Yapılan Çalışmalar: Edit

Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"mizin Tüketici hizmet ödülüne aday gösterilebilecek örnek çalışmaları şunlardır:

1. Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti", kararları kısa sürede sonuçlanmaktadır.

Daha önce Vilayet merkezinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü başkanlığında yürütülen "Merkez İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"miz 3 ayda karar almasına rağmen bu kararlar yeni kurululan "Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde 2 haftada kararlar sonuçlanabilmektedir.

2. "Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" toplantılarında heyete konuyla ilgili tüketici şikayetleri ve şikayet hakkında gelen satıcı savunmaları anında projeksiyonla panoya yansıtılmaktadır.

Ülkemizde TSHH' leri toplantıları genelde bir masa etrafında yapılmakta olup bir raportör okuyup konuyu anlatmaktadır. Heyet üyelerinin dosyayı ve yazılan kararı görme şansı yoktur. Oysa Yenişehir TSHH kararları ise, projeksiyonla panoya yansıtılmakta ve hakem heyeti üyelerimiz gelen ve giden yazıları ve hazırlanan karar metnini görmekte ve düzeltmektedirler.

3. Alınan TSHH kararları, saniyesinde derhal print çıktısı alınarak bir dakikada imzaya hazır olmaktadır. TSHH üyeleri bir dakika içerisinde kararı imzalamaktadırlar.

Daha önce Sanayii ve Ticaret İl Müdürünün başkanlığında toplanan "Merkez İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararlar heyet üyelerine 2 ayda imzaya sunulabilmesine rağmen , şimdi bu kararlar Yenişehir "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde bir dakikada imzaya sunulabilmektedir. (Bu bilgi TSHH nin Mersin TSO temsilci üyesi Orhan ÇAPAN'dan toplantıda bu bilgi alınmıştır. )

4. Ülkemizde hiç bir Kaymakamlığın Tüketici Sorunları Hakem Heyeti web sitesi bulunmamaktadır. Ancak ve sadece Mersin - Yenişehir Kaymakamlığınca hazırlanan "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"mizce Türkiyenin ilk ve tek "Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin" web sitesi vardır.

Yenişehir Kaymakamlığımızın hazırladığı Yenişehir TSHH sitesi ülkemizin ilk ve tek TSHH web sitesidir. Üstelik bir web sitesi altında olmayıp müstakillen hazırlanmış bir web sitesidir.

5- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının altına yorum bölümleri eklenerek tüketici ve satıcıların lehte ve aleyhte olan kararları değerlendirmeleri için olanak sağlanmıştır.

Tüketici veya satıcılara gerek kendi haklarındaki kararları veya gerekse diğer tüketici hakem heyeti kararları ile ilgili yorum yapma, görüş bildirme olanağı tanımaktadır.

6 -Mersin -Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararları şikayet konusu edilen ürün cinsine göre tasnif etmektedir.

Böylelikle hangi ürün cinsinden ne zaman ve ne kadar şikayet olduğunu ve hangi tüketicilerin şikayeti olduğunu görebilmektedir.

7 - TSHH yönetmeliğine göre; Ülkemizde TSHH kararları aylık olarak "ilan edilmesi" zorunlu olmasına rağmen maalesef kamudaki teknik bilgi yetersizliğinden dolayı ilan edilememektedir.

Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı TSHH kararları ise alınır alınmaz derhal webe yüklenmek suretiyle müşteki ve satıcı dahil herkesin digital olarak ulaşabileceği ve elde edebileceği metin haline getirilerek ilan edilmektedir. Bu yönüylede ülkemizde ilk tek uygulamadır.

8- Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" alınan kararlar şikayet edilen "marka"lara göre tasnif edilmektedir.

Böylelikle Mersin -Yenişehir Kaymakamlığımıza yapılan şikayetlerin HANGİ MARKALARDAN şikayet olduğunu, NE KADAR ve hangi aylarda ŞİKAYET olduğunu, yılda ve ayda ne kadar şikayet olduğunu görebilmek mümkün olmaktadır.

9- Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"de alınan kararlar satıcı firma bazında da tasnif edilmektedir.

Böylelikle Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"hangi satıcıdan ne kadar şikayet olduğunu görebilmektedir. Bu da Tüketicilerin hangi şirketten daha çok memnun olduğunu nesnel olarak ölçmektedir.

10 -Mersin -Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nce alınan her karar için ayrı bir webpage (web sayfası) olanağı sağlamaktadır. Buda kararların hem teker teker değerlendirilmesine , hem de kararlara digital ortamda derhal ulaşılmasına olanak sağlamakta , hem de altına yorum ekleme imkanı verilerek konun değerlendirilmesine olanak sağlanmaktadır.

Böylece Mersin -Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nin hazırladığı bu portalle herkes, gerek tüketici ve gerekse de satıcı tarafından haklarında alınan kararın nasıl ve hangi süreçlerden geçtiğini izleme olanağı sağlanmaktadır. Kararın üzerine yapılan yorumlarıda hemen kararın altında tek bir yerde görmek mümkün olmaktadır.

11 -Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" web sitesinde tüketici profilini belirleyen tasnif mantığı mevcuttur.

Böylece müşteki tüketici profilinin kimlerden oluştuğu görülebilmektedir..

12- Mersin -Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" web sitesinde alınan kararlar red veya kabul sonucuna göre tasnif edilmektedir.

Böylelikle Mersin -Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" web sitesinde alınan kararlar , ay veya yıl itibariyle kaç kabul, kaç red olduğunu, hangi gerekçeyle reddedildiği veya kabul edildiği hem tüketiciler tarafından ve hem de satıcılar tarafından web sitesinden rahatlıkla görebilmektedir.

13 -Mersin -Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan bütün kararlar diğital ortamda arşivlenerek TSHH kararları ile ilgili bir tıkla ulaşilabilecek bir veri tabanı oluşturulmaktadır.

14 - Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" web sitesinde yasal mevzuat ve başvuru formlarıyla tüketici efektif olarak bilgilendirmektedir.

Haberlerde Yenişehir TSHHEdit

Ana madde: Yenişehir TSHH haberleri

Mersin Tercüman haberiEdit

Bir tuşa dokun bilgine ulaş tshh tercüman gazetesi tam ekran yakalama 01 09 2009 153710

Özgürhaber'in haberi (Tayfun Tuna)Edit

Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal, Türkiye’de ilk ve tek “Tüketici Hakem Heyeti” web sitesi kurdurarak bir ilke imza attı.

  • Tayfun TUNA / Özgür Haber Gazetesi

Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal’ın öncülüğünde çalışmalarına başlayan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, tüketiciden gelen şikayetleri en kısa sürede çözerek vatandaşlara internet ortamında bilgi verilmesine olanak sağlıyor. Bunun dışında Tüketici veya satıcılara; gerek kendi haklarındaki kararları veya gerekse diğer tüketici hakem heyeti kararları ile ilgili yorum yapma, görüş bildirme olanağı tanıyan sitede ayrıca alınan kararlar şikayet konusu edilen ürün cinsine göre etiketlerle tasnif edilerek değerli bir arşiv oluşturuluyor. İlgili siteye http://www.tshh.org veya [www.mersinyenisehir.gov.tr] adresinden ulaşılabilir.

KISA SÜREDE BÜYÜK BAŞARI Edit

Yenişehir Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti örnek çalışmalarıyla 4077 sayılı yasa gereği Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl tüketiciye hizmet eden kurum ve kuruluşlara verilen “Tüketici Hizmet Ödülü”ne de aday oldu. Kaymakam Kartal, henüz yeni bir ilçe olmalarına rağmen kurdukları Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ile vatandaşların satıcı ile olan itilaflarını çok kısa sürede çözdüklerini söyledi. Kararların anında internet ortamına da taşınmasının Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çeken Kartal, heyetin bu çalışmalarla “Tüketici Hizmet Ödülü’ne aday olduğunu açıkladı.

Badminton sporunun tanınması ve gençlere bu sporun sevdirilmesine yönelik çalışmalarıyla tanınan Yenişehir Kaymakamı Kartal, Türkiye’de ilk ve tek “Tüketici Hakem Heyeti” web sitesi de kurdurarak bir ilke imza attı. Kartal’ın öncülüğünde çalışmalarına başlayan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, tüketiciden gelen şikayetleri en kısa sürede çözerek vatandaşlara internet ortamında bilgi verilmesine olanak sağlıyor. Bunun dışında Tüketici veya satıcılara; gerek kendi haklarındaki kararları veya gerekse diğer tüketici hakem heyeti kararları ile ilgili yorum yapma, görüş bildirme olanağı tanıyan sitede ayrıca alınan kararlar şikayet konusu edilen ürün cinsine göre etiketlerle tasnif edilerek değerli bir arşiv oluşturuluyor. Tüketiciler, heyete başvurusunun ardından sonuçları www.mersinyenisehir.gov.tr adresinden takip edebiliyor.

TÜKETİCİNİN SORUNU ANINDA ÇÖZÜLÜYOR Edit

Yenişehir Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti (TSHH ) bu projesiyle de 4077 sayılı yasa gereği Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl tüketiciye hizmet eden kurum ve kuruluşlara verilen “Tüketici Hizmet Ödülü”ne de aday oldu. Yenişehir Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin kısa sürede böyle bir ödüle aday gösterilmesinin altında yatan başarıyı anlattı. Heyetin örnek çalışmalarından birkaçına değinen Kaymakam Kartal, şu bilgilere yer verdi: “Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti", inanılmaz kısa sürede kararlar almaktadır. Daha önce vilayet merkezimizdeki Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü başkanlığında yürütülen Merkez İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 3 ayda karar almasına rağmen bu kararlar yeni kurulan "Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde 2 haftada sonuçlanabilmektedir. "Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" toplantılarında heyete konuyla ilgili tüketici şikayetleri ve şikayet hakkında gelen satıcı savunmaları anında projeksiyonla panoya yansıtılmaktadır.

Ülkemizde TSHH'leri toplantıları genelde bir masa etrafında yapılmakta olup bir raportör okuyup konuyu anlatmaktadır. Heyet üyelerinin dosyayı ve yazılan kararı görme şansı yoktur. Oysa Yenişehir TSHH kararları ise, projeksiyonla panoya yansıtılmakta ve hakem heyeti üyelerimiz gelen ve giden yazıları ve hazırlanan karar metnini görmekte ve düzeltmektedirler. Alınan TSHH kararları, saniyesinde derhal çıktısı alınarak bir dakikada imzaya hazır olmaktadır. TSHH üyeleri bir dakikada kararı imzalamaktadırlar. Daha önce Vilayette var olan "Merkez İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararlar heyet üyelerine 2 ayda imzaya sunulabilmesine rağmen, şimdi bu kararlar Yenişehir "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde bir dakikada imzaya sunulabilmektedir. Ülkemizde hiç bir Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin web sitesi bulunmamaktadır. Ancak sadece Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyetimizce Türkiye’nin ilk ve tek "Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin" web sitesi vardır. Yenişehir Kaymakamlığımızın hazırladığı Yenişehir TSHH sitesi ülkemizin ilk ve tek TSHH web sitesidir. Üstelik bir web sitesi altında olmayıp tamamen ayrı hazırlanmış bir web sitesidir. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının altına yorum bölümleri eklenerek tüketici ve satıcıların lehte ve aleyhte olan kararları değerlendirmeleri için olanak sağlanmıştır.

Tüketici veya satıcılara gerek kendi haklarındaki kararları veya gerekse diğer tüketici hakem heyeti kararları ile ilgili yorum yapma, görüş bildirme olanağı tanımaktadır. Alınan kararlar şikayet konusu edilen ürün cinsine göre etiketlerle tasnif edilmektedir. Böylelikle hangi ürün cinsinden ne kadar şikayet olduğunu ve hangi tüketicilerin şikayeti olduğunu görebilmek mümkün olmaktadır.”

BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR Edit

TSHH yönetmeliğine göre ülkemizde TSHH kararlarının aylık olarak ilan edilmesinin zorunlu olmasına rağmen teknik bilgi yetersizliğinden ilan edilemediğine dikkat çeken Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal, şunları kaydetti: “Yenişehir Kaymakamlığı TSHH kararları ise alınır alınmaz web sitesine yüklenmek suretiyle herkesin anında ulaşabileceği ve elde edebileceği metin haline getirilerek ilan edilmektedir. Bu yönüyle de ülkemizde tek uygulamadır. Alınan kararlar şikayet konusu markalara göre etiketlenerek tasnif edilmektedir. Bu sayede hangi markadan ne kadar şikayet olduğunu aylara ve yıllara göre incelemek mümkün hale geliyor. Yine alınan kararlar satıcı firma konusunda tasnif edilmekte, bu da hangi satıcıdan ne kadar şikayet olduğunu görebilmeyi mümkün kılıyor. Sistem her karar için ayrı bir web sayfası olanağı sağlamaktadır. Böylece nasıl ve hangi süreçlerden geçtiği kararın tüketici ve satıcı tarafından nasıl yorumlandığını tek bir yerde görmek mümkün olmaktadır. Bunun dışında web sitesinde tüketici profilini belirleyen etiketler mevcuttur. Alınan kararlar red veya kabul sonucuna göre tasnif edilmektedir.

Böylelikle ay veya yıl içerisinde kaç kabul kaç red olduğunu tüketciler web sitesinden rahatlıkla görebilmektedir. Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan bütün kararlar digital ortamda arşivlenerek TSHH kararları ile ilgili veri tabanı oluşturulmaktadır. Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" web sitesinde yasal mevzuatı başvuru formlarıyla tüketici efektif olarak bilgilendirmektedir."

Dahili LinkleriEdit

thumb|356px|right

Harici linklerEditDahili LinkleriEdit

Harici linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.