FANDOM


Bakınız

*TSHH:
TSHH < Yenişehir TSHH < TSHH / Yenişehir TSHH < TSHH / Tüketici Sorunları Hakem Heyeti nedir? < TSHH / Tüketici Hakem Heyeti nedir? < TSHH / ÇETKODER Çevre ve Tüketici Özel Ödülü
*Formlar:
Tüketici Sorunları Hakem Heyetine verilecek dilekçe örneği< TSHH dilekçe örneği < TSHH / dilekçe örneği < TSHH Başvuru Formu < TSHH / TSHH Başvuru Formu
*Kararlar:
Yenişehir TSHH/Örnek Kararlar
*Ödüller:
Yenişehir TSHH/Geleneksel Tüketici Ödülleri < Yenişehir TSHH / Geleneksel Tüketici Ödülleri Duyuru Metni < Yenişehir TSHH / Geleneksel Tüketici Ödülleri - 2009 < Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Geleneksel Tüketici Ödülleri < Çevre ve Tüketici Özel Ödülü < Geleneksel tüketici ödülleri yönetmeliği < TSHH / Tüketici Hakem Heyetinin Geleneksel Tüketici Ödüllerine Adaylık nasıl olur? < 13. Geleneksel Tüketici Ödülleri “Başarılı Kuruluş Ödülü”
*Kavramlar:
Tüketici < Tüketici memnuniyeti < Tüketicinin korunması < Tüketici sorunları < Tüketici anlaşmazlıkları <Ayıplı mal <Tüketici hakları
*Örgütler:
Tüketici örgütleri < Tüketiciyi koruma örgütleri < Tüketici dernekleri < Tüketici Hakları Derneği < ÇETKODER < Mersin Tüketici Hakları Derneği < TSHH / Mersin Tüketici Hakları Derneği *Görevlendirme:
TSHH'de bilirkişi görevlendirme < TSHH / Bilirkişi görevlendirme
*Medya:
Gazete taramaları < TSHH / Gazete taramaları < TSHH videoları < TSHH / TSHH videoları < Yenişehir TSHH broşür çalışması < TSHH / Yenişehir TSHH broşür çalışması < Yenişehir TSHH'de yapılan yenilikler ve yakalanan başarılar < TSHH / Yenişehir TSHH'de yapılan yenilikler ve yakalanan başarılar <Yenişehir TSHH/üyelerin online çalışma sistemi hakkındaki görüşleri


*TSHH/Dilekçe örneği *Başvuruda istenilecek belgeler *Yenişehir TSHH , *TSHH web projesi- *TSHH'de bilirkişi görevlendirme - *Tüketicinin korunması hakkında kanun *4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun tüketiciye sağladığı haklar * TSHH sunu dökümanı [1]
*Mevzuat:
Tüketicinin korunması hakkında kanun < Garanti belgesi yönetmeliği

Şablon:Tüketici d

YENİŞEHİR TSHH / GELENEKSEL TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ DUYRU METNİEdit

 • Tüketici bilincinin geliştirilmesi, yasal haklarını kullanmaları konusunda tüketicilerin özendirilmesi, tüketici memnuniyetine önem veren firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması konularında yapılan çalışmaların özendirilmesi amacıyla 6 (Altı) dalda “Geleneksel Tüketici Ödülleri” verilecektir.

Geleneksel Tüketici Ödüllerinin Dalları:Edit

a) Radyo-Televizyon Programı Ödülü :

Ödül verilecek programın;

 1. Özel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici nitelikte olması,
 2. Belirli aralıklarla yayımlanmakta olması,

b) Yazılı Basın Tüketici Köşesi Ödülü :

Ödül verilecek yazıların;

 1. İlgili yayın organında bağımsız bir tüketici köşesi veya benzer bir isim altında yayımlanmakta olması,
 2. Tüketici sorunlarını aktarıcı ve bunları çözücü olmasının yanı sıra, tüketicileri bilinçlendirmeyi esas alan nitelikte olması,
 3. Belirli aralıklarla yayımlanmakta olması,

c) Bilinçli Tüketici Ödülü :

Ödül verilecek tüketicinin;

 1. Mağduriyetine neden olan bir konuda, kanuni haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık göstermesi,
 2. Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,


d) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Uygulanmasında Başarılı Kuruluş Ödülü :

Ödül verilecek kuruluşun;

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasında ve geliştirilmesinde faaliyet göstermiş olması,

e) Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma ve Marka Ödülü :

Ödül verilecek firmanın/markanın;

 1. Tüketici memnuniyetini firma/marka politikası olarak benimsemesi ve buna uygun davranmış olması,
 2. Tüketicilere kanunlar ve diğer mevzuatla tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,
 3. Firmanın, tüketicilere yönelik tüketici danışma masası veya ücretsiz danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,
 4. Tüketicileri bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması,

f) Hizmet Ödülü :

Ödül verilecek kişinin veya kişilerin veya kurum/kuruluşların;

Kamu veya özel sektörde, tüketicinin korunması, tüketici sorunları veya tüketici hukuku alanlarında hizmette bulunmuş olması, şartları aranır.

 • Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödülleri" ne doğrudan aday olabilecekleri gibi, diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilir. Yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen “Tüketici Ödülleri” ne aday olacak veya aday gösterilecek kişi veya kuruluşların belirtilen ölçütleri taşıdıklarını belgelemelidir. Konuyla ilgili 0 324 326 80 11-12 numaralı telefondan bilgi alınabilir.
 • Başvuruların Yenişehir Kaymakamlığı - GMK Bulvarı Barbaros Mah. No: 463 Yenişehir-MERSİN adresine bizzat veya posta ile yapılması gerekmektedir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.