FANDOM


 • Lütfen bu sayfada resim ve tablo kullanmayınız.

Yerleşim DurumuEdit

 • Yenişehir Hükümet Konağının mülkiyetinin Hazineye ait, Türkiye'de bir ilk örnek olarak Yenişehir Kaymakamlığına tahsisli bir binada hizmet verdiği, binanın hizmet gerekleri açısından yeterli olduğu görülmüştür.
 • Hükümet Konağındaki büroların kamu hizmetinin etkin ve verimli sunulabilmesi için her birimin yerlerini açıklayan levhalar ile kat planlarının vatandaşların görebileceği şekilde yerleştirildiği
 • Yazı İşleri Müdürlüğünün sorumluluğunda tek oda arşiv mevcut olduğu, düzenli ve yeterli olduğu görülmüştür.

 • Her yıl Kaymakamlık oluru ile bir komisyon oluşturulması, bu Komisyon tarafından Arşiv Yönetmeliğine uygun olarak seçilen evrakların yine Kaymakamlık Oluru ile imha edilmelidir.
 • Hükümet Konağına Sigara İçme yasağına ilişkin levhaların asıldığı görülmüştür.

İlave Bilgi

 • Hükümet konağı olarak tahsis edilen binanın eski bir yapı olduğu, 2000 yılında sel felaketine maruz kaldığı ve binanın yıllardır terkedilmiş metruk bir halde iken, fiziksel yapı ile ilgili Yenişehir Kaymakamlığınca yapılan onarım çalışmaları sonucu modern bir görünüme kavuşturulduğu, yapısal değişiklikler ile Nüfus Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, SYDV, Sivil Savunma Müdürlüğü gibi diğer birimlerin de hükümet konağı içerisinde konuşlandırıldığı görülmüştür.
 • Hükümet binasında yerleşmenin çok farklı bir konseptte ele alındığı; Hükümet konağında yerleşmiş her birim için ayrı bir giriş oluşturularak, vatandaşların işlemlerini ayrı girişleri kullanarak kolaylıkla yapabilmesi sağlanmıştır.Bu yönüyle farklı ve örnek bir Amerikan tipi mimariye sahip özel bir proje olduğu görülmüştür. Anılan projenin il ve ilçe hükümet konakları için örnek proje olabileceği değerlendirilmektedir.
 • Kaymakamlığın bu konsepte uyarak grup halinde ve proje çalışmaları için çok uygun ortamlar oluşturulduğu, bu amaçla her an toplantı yapmaya uygun ve ekip çalışmasının yapılabileceği 4 adet toplantı grubu olduğu, özel müstakil proje odası oluşturulduğu görülmüştür.
 • Vatandaşlar için bekleme mekanlarının hazırlandığı görülmüştür.
 • Bina girişinde; vatandaşların işlem yapmak istediği birime yönlendirmek ve bilgi vermek için danışma masası ve danışma personelinin bulundurulduğu görülmüştür.
 • Kaymakamın haftanın her günü vatandaşla görüşme saati ayırdığı, randevü taleplerinin aynı gün içerisinde mutlak suretle karşılandığı görülmüştür.
 • Hükümet konağı olarak tahsis edilen binanın, geniş bir bahçesinin olduğu, bu bahçenin peyzaj düzenlemesinin yapılarak, örnek nitelikte bir hükümet konağı haline dönüştürüldüğü görülmüştür. Yine bahçede hem personel araçları için hem de vatandaşlar için ayrı oto park alanları oluşturulduğu görülmüştür.
 • Hükümet konağı bahçesinde, binanın her iki tarafında, kamelyalar oluşturularak, bu alanlar toplantı yapmaya uygun, bilgisayar, elektirik ve telefon bağlantıları hazırlanarak doğal bir ortamda çalışma ve dinlenme alanları oluşturulduğu görülmüştür.
 • Hükümet konağı dış yapısı ve oda yerleşim durumu itibariyle bürakrasiyi azaltıcı, personel ve idarecilere ulaşım kolaylığı sağlayan, hizmetin etkin ve süratli verilmesi için teknolojik olanaklarla donatılmış olduğu görülmüştür.
 • Hükümet konağının güvenliğinin sağlanması için bir polis noktası oluşturulduğu, polisin bina girişinde bütün giriş çıkışları görebilecek bir noktada tutulduğu, bina çevresine projeksiyon aydınlatması ve hareket sensörü yerleştirildiği görülmüştür.

Personel DurumuEdit

Kaymakamlıkta 1 Yazı İşleri Müdürü, 1 Şef, 1 VHK işletmeninin kadrolu olarak görev yaptığı, 1 VHK işletmeni ve 2 Şoför, 2 Sekreterin Geçici personel olarak görev yaptığı, 1 Şoför, 1 teknisyen yardımcısı, 1 dağıtıcı, 1 hizmetli ve 1 kaloriferci kadrosunun boş bulunduğu anlaşılmıştır.

 • İlçenin iş yükü göz önüne alındığında mevcut personelin yetersiz olduğu değerlendirilmiştir. Boş kadrolara atamaların yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
 • İlçe Kaymakamlığı tarafından, İl Valiliği ve Bakanlıkla yazışmalar yapılarak konunun takibi yapılmalıdır.

İlave Bilgi

 • Kaymakam tarafından, birimler arasında yapılan geçici görevlendirmeler ile personel kaynağı etkin kullanılarak iş yoğunluğunun azaltıldığı, vatandaşa kaliteli hizmet sunulduğu görülmüştür.
 • Personel arasında iş bölümü yapıldığı ancak her personelin sadece sorumlu olduğu işleri değil diğer işleri de yapmak suretiyle hizmet kesintiye uğratılmaksızın yürütüldüğü, işin belli bir kişiye bağlı olmadan yapıldığı böylelikle iyi bir yönetişim modeli olarak hizmette kurumsallaşma sağlandığı görülmüştür.
 • Kaymakam'ın her hafta personelleriyle toplantı yaptığı, bu toplantılar sonucunda eksikliklerin giderilerek; vatandaşa daha iyi bir hizmet sağlandığı görülmüştür.

Denetime ilişkin iş ve işlemlerEdit

7-Teftişe tabi dönem içinde ilçede kuruluşu bulunan kurumların ve bağlı dairelerin büyük bir kısmının İlçe Kaymakamı tarafından denetlendiği ve bunlarla ilgili raporlar ve yazışmaların ayrı bir klasörde muhafaza edildiği görülmüştür.

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 31/Ç ve H maddeleri uyarınca yapılması öngörülen bahse konu denetimlerin aksatılmadan yapılması, yaptırılması ve bu denetimlerin sonuçlarının birer rapor halinde yazılarak bir nüshasının ilgili birime, bir nüshasının Valiliğe gönderilmesi, bir nüshasınında dairede saklanması, net,ces,n,n de takip edilmesi uygulamasına gereken önem verilmelidir.

İlave Bilgi

 • 7 e ek bu sayede, kurumların halkla ilişkilerinin sürekli etkin ve verimli tutularak hizmet kalitesinin arttırıldığı görülmüştür.
 • Yine İlçede kuruluşu bulunan kurum yöneticileri ile her hafta düzenlenen toplantılar sayesinde çalışmaların denetlendiği , böylece ilçenin genel sorun ve istekleri ile ilgili fikir alışverişlerinde bulunulduğu, beyin fırtınası yöntemiyle yapılacak icraatlarla ilgili görüşlerin alındığı, bu toplantıların tutanağa bağlanarak ilgili kurum ve kuruluşlardan gereğinin istendiği görülmüştür. Bu uygulama ile ilçenin hizmet dinamikleri açığa çıkarılmaktadır.
 • Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal tarafından başlatılan "Kamusal alanların hijyen denetimi projesi" modeli ile Kamuya açık alanlar uzman ekiplerce denetlenerek okul gibi eğitim - öğretim alanlarının ve cami gibi kamuaya ait alanların hijyen ve temizliğinin haftalık denetlettirmelerle ve raporlarla sağlandığı görülmüştür. Bu denetlemeler sayesinde en fazla beyaz bayrak alan okulun Yenişehir'de olduğu görülmüştür. (Aşağıda başlığı geldiğinde sağlık işlerinde konuya değinilecektir.)

Bu uygulamayla okulların sağlıklı bir ortama kavuşturulması öğrencilerin daha hijyenik bir ortamda eğitim ve öğretim görmeleri için, lavabo, kantin öğretmenler odası ve sınıfların dahil olduğu bütün yaşam alanlarının temizliği kontrol edildiği görülmüştür.

 • Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın direktifleri ile sağlık ve eğitim personelinin katıldığı uzman komisyonlar kurularak, okullarda haftalık temizlik kontrolü yapıldığı, Komisyonların yaptıkları tespitleri denetleme raporu olarak makama arz ettikleri, Kaymakamın gerekli tedbirleri alarak çağdaş ve temiz fiziksel mekanlar oluşturduğu görülmüştür.
 • Kaymakam tarafından her hafta bir köye denetleme ve ziyaret düzenlendiği, bu ziyaretlerde ilgili köy ve yakın köylerin muhtar, sağlık görevlisi, okul müdürü, öğretmen, imam gibi kamu görevlilerinin de bulundurulduğu, böylece sadece yerel değil aynı zamanda bölgesel ihtiyaçların da yerinde tespit edilmesi sağlandığı ve imkanlar ölçüsünde bu ihtiyaçların giderildiği görülmüştür. Bu uygulamaya örnek olarak köy okullarına alınan akıllı tahtalar ile kazandırılan Dyned dil sınıflarının oluşturulduğu görülmüştür.

Asayiş İşleriEdit

8-Asayiş toplantılarının düzenli olarak yapıldığı, toplantı tutanaklarının yazılı olarak tutulduğu incelenmiştir.

Yapılan işlemin devamlılığı sağlanmalıdır.

9-Teftişe tabi dönem içerisinde Yenişehir İlçesinde meydana gelen asayiş olayları ve bununla ilgili yapılanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Emniyet Müdürlüğü:
 • 2008 Yılı:
  • Olay Sayısı: 4115
  • Faili belli olay sayısı: 2291
  • Faili meçhul Olay sayısı: 1824
  • Zanlı Sayısı: 1968
  • Yakalanan Zanlı Sayısı: 1765
  • Faili firar olay sayısı: 22
 • 2009 Yılı:
  • Olay Sayısı: 5532
  • Faili belli olay sayısı: 3379
  • Faili meçhul Olay sayısı: 2153
  • Zanlı Sayısı: 3987
  • Yakalanan Zanlı Sayısı: 3511
  • Faili firar olay sayısı: 112
 • 2010 Yılı:
  • Olay Sayısı: 1566
  • Faili belli olay sayısı: 910
  • Faili meçhul Olay sayısı: 656
  • Zanlı Sayısı: 1079
  • Yakalanan Zanlı Sayısı: 962
  • Faili firar olay sayısı: 117
 • 3 yıllık olay sayısı toplamı: 11213
 • 3 yıllık Faili belli olay sayısı toplamı: 6580
 • 3 yıllık Faili meçhul Olay sayısı toplamı: 4633
 • 3 yıllık Zanlı Sayısı toplamı: 7034
 • 3 yıllık Yakalanan Zanlı Sayısı toplamı: 6238
 • 3 yıllık Faili firar olay sayısı toplamı: 251
Jandarma Komutanlığı:

*2008 Yılı:

  • Olay Sayısı: --
  • Faili belli olay sayısı: --
  • Faili meçhul Olay sayısı: --
  • Zanlı Sayısı: --
  • Yakalanan Zanlı Sayısı: --
  • Faili firar olay sayısı: --
 • 2009 Yılı:
  • Olay Sayısı: 69
  • Faili belli olay sayısı: 63
  • Faili meçhul Olay sayısı: 6
  • Zanlı Sayısı: 90
  • Yakalanan Zanlı Sayısı: 90
  • Faili firar olay sayısı: --
 • 2010 Yılı:
  • Olay Sayısı: 26
  • Faili belli olay sayısı: 20
  • Faili meçhul Olay sayısı: 31
  • Zanlı Sayısı: 37
  • Yakalanan Zanlı Sayısı: 37
  • Faili firar olay sayısı: --
 • 3 yıllık olay sayısı toplamı: 95
 • 3 yıllık Faili belli olay sayısı toplamı: 83
 • 3 yıllık Faili meçhul Olay sayısı toplamı: 37
 • 3 yıllık Zanlı Sayısı toplamı: 127
 • 3 yıllık Yakalanan Zanlı Sayısı toplamı: 127
 • 3 yıllık Faili firar olay sayısı toplamı: 0

10-İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasının 29.12.2008 tarihinde hazırlanan bir protokol ile belirlendiği müteakiben 21.01.2009 tarihinde toplanan komisyon maarifetiyle bir mahallenin daha İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasına devredildiği, incelenmiştir.

 • İlave Bilgi

Şehir merkezinde güvenlik sektörüEdit

 • Uygulamalar: Yenişehir ilçesinde 2009 ve daha önceki yıllarda Asayiş uygulaması yapılmadığı anlaşılmıştır.
 • 2010 yılında ise 5 adet mahkeme kararı ile Asayiş uygulaması yapılmış, bu uygulamada 1843 kişinin GBT kaydı sorulmuş, 97 şahsın çeşitli suçlardan kaydının olduğu 5 şahsın yakalama emriyle arandığı tespit edilmiş,685 iş yeri kontrol edilmiş, 37 iş yerinin 2559 sayılı PVSK kanununun değişik maddelerine istinaden işlem yapılmış bu iş yerlerinden 5 iş yeri belediye tarafından kapatılmış, 12 iş yeri hakkında idari para cezası 20 iş yeri hakkında ise tahkikat devam ettiği gözlemlenmiştir.
 • 2009 yılı 12. ayında 180 şahsa Kabahatlar Kanununa göre idari yaptırım kararı uygulanmış, 2010 yılı ilk 4 ayında ise 121 kişiye idari yaptırım kararı uygulandığı görülmüştür.
 • Yenişehir ilçesinde 2009 ila 2010 arasını kıyasladığımızda mala karşı işlenen suçlar ciddi oranda azalmıştır. buna göre
 • Hırsızlık olaylarında evden hırsızlık vak'alarının %49 azaldığı görülmüştür.
 • İşyerinden hırsızlık vak'aları %36 azaldığı görülmüştür.
 • Otodan hırsızlık vak'aları % 20,49 azaldığı görülmüştür.
 • Mala karşı işlenen suçlarda genel olarak % 24 azaldığı görülmüştür.
 • Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği 2010 yılı Mart ayı içerisinde boyanmış, mefruşatı tamamen değiştirilmiş, tek tip masa,koltuklar ve dolap ile dizayn edilmiş, 1 adet lap top, 1 adet plazma tv ile desteklenerek, bahçe kısmında ki nöbetçi kulübesi değiştirilip, personelin ve vatandaşın kullanması için 1 adet kamelya yaptırılmıştır. Polis Merkez Amirliğinin girişine engelli vatandaşlarımızın kullanabilmesi engelli yolu yapılmış, Muhafaza altına alma odası,standartlara uygun kapalı devre kamera sistemi ile kaydedilebilen 2 adet nezarethane yapılarak hizmete girdiği görülmüştür.
 • İlçemize bağlı 50. Yıl Resul Polat Polis Merkez Amirliği komple boyatılmış, mefruşatının kısmen yenilenmiş, nezarethaneleri standartlara uygun olarak dizayn edilmiş,avukat görüşme odası yapıldığı,kapalı devre kamera sistemi (ses ve görüntü kaydedebilen) Polis Merkez Amirliğinin çevresi ve nezarethaneler kamera sistemiyle görüntülenebilmektedir.Polis Merkez Amirliğinin üst katında bulunan lojmanın bolaştılarak polis merkez amirliğine tahsis edilmiş,tadilat çalışmaları devam ettiği tespit edilmiştir.
 • Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe Kaymamamımız başkanlığında muhtarlar ve esnaf ile ayda en az bir defa olmak kaydıyla huzur toplantıları yapmaktadır.Bu toplantılarda halkın polise karşı güvenin arttırıldığı kanaatine varılmıştır.
 • Bölgemizde hırsızlığa karşı planlı olarak dar bölge uygulama sistemi ile gerekli tedbirler alınmış,Asayiş ve huzur operasyonları devam ettiği kanaatine varılmıştır.
 • Yakalanlar:

2009 yılının ilk 4 ayında yakalama emri ile aranan 110 şahıs yakalanmışken, 2010 yılında ilk 4 ayında ise 139 şahıs yakalandığı görülmüştür.

Kırsal alanda güvenlik sektörüEdit

Asayiş OlaylarıEdit

 • 2009 yılı kişilere karşı suçlar 32 olay, 2010 yılı ilk dört ayında 4 olay,
 • 2009 yılı Mal varlığına karşı suçlar 16, 2010 yılı ilk dört ayında 9,
 • 2009 yılı Topluma karşı suçlar 5, 2010 yılı ilk dört ayında 1,
 • 2009 yılı takibi gereken olaylar 26, 2010 ilk dört ayı 7,
 • 2009 yılında aydınlatılan asayiş olayları 70, 2010 ilk dört ayında 16,
 • 2009 yılında soruşturması devam eden 11 olay, 2010 yılı ilk dört ayında 6 olay
 • 2009 yılında kaybolan çocuk/şahıs 2, 2010 yılında 0,

Kaçakçılık ve Organize Suç olaylarıEdit

 • İlave Bilgi
 • 2009 yılı Narkotik/Psikotrop Madde Kaçakçılığı Olayları 2, 2010 yılı ilk dört ayında 0,
 • 2009 yılı Kültür ve Tabiat varlıklarına karşı suçlar 2, 2010 yılı ilk dört ayında 1,
 • 2009 yılı 5607 sayılı Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet 1 olay, 2010 yılı ilk dört ayında 0,

Terör OlaylarıEdit

 • 2009 Yılında olay sayısı 1, 2010 yılı ilk dört ayında 0,
 • 2009 yılında tesirsiz hale getirilen terör örgütü mensubu sağ olarak 1, 2010 yılı ilk dört ayında 0,

Trafik OlaylarıEdit

 • 2009 yılı 10 kaza gerçekleşmiştir, 2010 yılı ilk dört ayında 1,
 • 2009 yılı yaralı sayısı 27, yılı ilk dört ayında 2,

Olaylardaki Şüpheli ve Elegeçirilen malzemeEdit

 • 2009 yılı yakalanan(Şüpheli Sayısı) 104, 2010 yılı ilk dört ayında 36,
 • 2009 yılı Kurtarılan İnsan Ticareti mağduru 0, 2010 yılı ilk dört ayında 15,
 • 2009 yılında Ele geçirilen Toz Esrar(kg) 7483, 2010 yılı ilk dört ayında 0,
 • 2009 yılında Kaçak Alkollü içki(lt) 206, 2010 yılı ilk dört ayında 0,

Mahalli İdareler İle İlgili İşlerEdit

11-Teftişe tabi dönem içerisinde İlçe Kaymakamları tarafından ilçede bulunan köylerin teftiş edildiği ve bu teftişlere dair raporların dğüzenlendiği incelenmiştir.

12-Muhtarlar toplantısı yapılarak genel bilgilendirmeler yapıldığı, Köy ve Mahalle muhtarları için bir hizmet içi eğitim programı hazırlandığı incelenmiştir.

İlave Bilgi

 • Kaymakam tarafından her hafta bir köye ziyaret düzenlendiği, bu ziyaretlerde ilgili köy ve yakın köylerin muhtar, sağlık görevlisi, okul müdürü, öğretmen, imam gibi kamu görevlilerinin de bulundurulduğu, böylece sadece yerel değil aynı zamanda bölgesel ihtiyaçların da yerinde tespit edilmesi sağlandığı ve imkanlar ölçüsünde bu ihtiyaçların giderildiği görülmüştür. Bu uygulamaya örnek olarak köy okullarına alınan akıllı tahtalar ile kazandırılan Dyned sınıfları gösterilebilir.

Sağlık İşlerine İlişkin GörevlerEdit

13-Her hafta sağlık ekipleri tarafından okul sağlığı ve hijyenin kontrol edildiği,haftalık sağlık ocağı raporlarında gelen bilgilerin titizlikle incelenerek ve webde yayınlanmış, gerekli gerekli durumlarda okul müdürleri ikaz edilmiştir.

Sağlık Bakanlığının başlattığı Beyaz Bayrak projesi kapsamında tüm okullar gezilip belirli kriterlere göre İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince denetlenmiş, Valilik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mersin'de 31 okula Beyaz Bayrak verilmiştir. Yenişehir İlçesinden 9 okul ilk kez Beyaz Bayrak alarak İlçeler arasında rekor kırmıştır.

Kamusal alanların hijyen denetimi modeli ile kamuya açık alanlar uzman ekiplerce denetlenerek okul dışındaki kamusal alanların da hijyen ve temizliği sağlanmış, yapılan denetlemeler sonucu denetim formları doldurulmuş, doldurulan formlara göre,hijyen ve temizlikte yetersiz olan kurumların yetkilileriyle, umumi ortamların hijyenik olması gerektiği konusunda dikkatli olunması yönünde toplantı yapılmış, gerekli tedbirler alınarak çağdaş ve temiz fiziksel mekanlar oluşturulmuştur.

Gösterilen gayret takdire değer bulunmuştur.

14-Teftişe tabi dönem içerisinde Yenişehir ilçesinde halk anne çocuk sağlığı ile ilgili veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 • 2008 Yılı:
  • Toplam Doğum Sayısı:--
  • Sağlık Personeli Yardımıyla Olan Doğum Sayısı:--
  • Sağlık Personeli Yardımıyla Olan Doğumların yüzdesi:--
  • Doğum Sırasında Ölen Anne Sayısı:--
  • Anne Ölüm Oranı(yüzbinde):--
 • 2009 Yılı:
  • Toplam Doğum Sayısı: 1838
  • Sağlık Personeli Yardımıyla Olan Doğum Sayısı: 1837
  • Sağlık Personeli Yardımıyla Olan Doğumların yüzdesi: 99,9
  • Doğum Sırasında Ölen Anne Sayısı: 1
  • Anne Ölüm Oranı(yüzbinde): 54

2010 Yılı:

  • Toplam Doğum Sayısı: 508
  • Sağlık Personeli Yardımıyla Olan Doğum Sayısı: 508
  • Sağlık Personeli Yardımıyla Olan Doğumların yüzdesi: 100
  • Doğum Sırasında Ölen Anne Sayısı: 1
  • Anne Ölüm Oranı(yüzbinde): 196

Yenişehir'de beyaz bayrak uygulaması Edit

 • İlave Bilgi
 • Sağlık bakanlığımızın başlattığı Beyaz Bayrak Projesi kapsamında tüm okullarmız gezilip belirli kriterlere göre İl sağlık Müdürlüğü ekiplerince denetlendiği tespit edilmiştir.
 • Valilik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilimide 31 okula beyaz bayrak verilmiştir. Yenişehir ilçemizde ise yaklaşık mersin'deki okulların  %30 u bu kapsamda beyaz bayrak almıştır. Bu sene yenişehir'den 9 okul daha ilk kez beyaz bayrak alarak ilçeler arasında Yenişehir'in rekor kırdığı gözlemlenmiştir.
 • Bunda her hafta sağlık ekiplerinin haftalık okul sağlığı ve hijyenini kontrol etmeleri etkili olmuştur. Haftalık sağlık ocağı raporlarında gelen bilgiler titizlikle incelenmiş ve web'de yayınlanmış ve okul müdürü ikaz edildiği tespit edilmiştir.

Kamusal alanların hijyen denetimi modeli Edit

 • İlave Bilgi:
 • Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal tarafından başlatılan model ile Kamuya açık alanlar sağlık ekiplerce denetlenerek eğitim, öğretim, alanlarının hijyen ve temizliği sağlandığı,
 • Bu uygulamayla okulların sağlıklı bir ortama kavuşturulması öğrencilerin daha hijyenik bir ortamda eğitim ve öğretim görmeleri için, lavabo, kantin öğretmenler odası ve sınıfların dahil olduğu bütün yaşam alanlarının temizliği kontrol edildigi görülmüştür.
 • Yapılan denetlemeler sonucu denetim formları dolduruldu ve doldurulan formlara göre, hijyen ve temizlikte yetersiz olan kurumların yetkilileriyle, umumi ortamların hijyenik olması gerektiği konusunda dikkatli olunması yönünde toplantıların yapıldığı görülmüştür.
 • Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın direktifleri ile sağlık ve eğitim personelinin katıldığı uzman komisyonlar kurularak, okullarda haftalık temizlik kontrolünün yapıldığı, komisyonların yaptıkları tespitleri denetleme raporu olarak Kaymakamlığa arz etttiği, Kaymakam ise gerekli tedbirleri alarak çağdaş ve temiz fiziksel mekanlar oluşturduğu görülmüştür.

Kamusal Alanların Hijyen Denetim Modeli olarak adlandırılan uygulamanın yerinde ve başarılı olduğu görülmüştür.

Yeşilkart Edit

 • İlçemizde mevcut Yeşilkart sahibi kişi sayısı 7.527 olup bu oran ilçe nüfusunun %4 'ünü oluşturduğu,
 • Bu dönemde 14.400 kişi yeşilkarta müracaat etmiş olup; 2559 kişinin yeşil kartı iptal, 466 red kararı, 5 ninde öldüğü tespit edilmiştir.
 • Yeşil Kart almak için müracaat eden vatandaşların dosyalarına ilişkin matbu formlar oluşturularak idare kurulunun bilgisine sunulduğu, İdare kurulunun incelemeyi bütün dosya üzerinde değil özet bilgi halinde hazırlanmış formlar üzerinden inceleme yaptığı, bu uygulamanın işlem süresini kısaltıp, yönetimde etkinliği arttırdığı görülmüştür.

Sağlık Hizmetlerine İlişkin Yapılan Çalışmalar Edit

Sağlık eğitimi çalışmaları:

 • 2009 yılı içerisinde çeşitli Sağlık konularında Sağlık Grup Başkanlığımız ve Sağlık Ocaklarımızda görevli hekim ve diğer Sağlık personellerince kurum ve sahada 38995 kadın ve 12673 erkek vatandaşlarımıza halk eğitimleri verilerek vatandaşlarımızın bilinçlendirildiği, bu kapsamda İlçemizde görevli hekim ve diğer sağlık personellerine İl Sağlık Müdürlüğünce hizmet içi eğitimler verildiği görülmüştür.

Çevre Sağlığı çalışmaları:

 • 2009 yılı içerisinde İnsani tüketim amaçlı İçme ve kullanma sularından ve önceden belirlenen muhtelif odak yerlerden 1713 bakiye klor ölçümü, 113 bakteriyolojik ve kimyasal su nümunesi ve 1 mikrobiyolojik su analizlerin yapıldığı, alınan bakteriyolojik ve kimyasal su numunelerinin % 82'si uygun %20'si uygun değil şeklinde rapor edildiği, görülmüştür.
 • Bunun yanısıra 4207 sayılı Tütün mamülleri yasağı ile ilgili olarak örnek bir çalışma uygulanmıştır. Diğer ilçeler 4 adet denetim ekibi varken Yenişehir İlçesinde 46 denetim ekibi kurulduğu, Denetim ekibine sağlıkçılar yanında polis ve belediye zabıtasınında eklendiği görülmüş ve bu denetlemelerde 46 kamu binasında 206 özel hukuk kişilerine ait binalarda denetimlerin yapıldığı,bu denetimlerde 2 işyerine ve 3 vatandaşa cezai işlem uygulandığı, Ayrıca 195 işyerine uyarıların yapılarak, 11 işyerine yasanın ihlalinden dolayı tutanak tanzim edildığı, Tütün ve alkol üst kuruluna gönderildiği tespit edilmiştir.
 • İlçemizde umuma açık 5 adet yüzme havuzu (Hilton,armada,sultaşa otel,öğretmenevi ve M.Özcan spor kompleksi) mevcut olup, bu yüzme havuzların kontrol ve denetimleri Çevre sağlığı ekiplerince rutin olarak yapıldığı ve bu denetimlerin yaz aylarında bulaşıcı hastalıkarı önlemek için sıklıkla yapıldığı gözlemlenmiştir.
 • Ayrıca İlçemizde mevcut Sağlık Ocaklarında denetim ekiplerin oluşturulduğu, İlk ve orta öğretim okullarında tuvalet ve lavaboların fiziksel ve hijyen yönünden denetlemeleri haftada bir yapıldığı, Yapılan denetimlerin sonucunda her okul için ayrı form tanzim edildiği, İlçe Kaymakamlığına hijyen-fiziksel şartları konusunda bilgilerin sunulduğu, bu bağlamda hijyenin Sağlıklı birey olmada önemi , bulaşıcı hastalıkları önlemede Okul İdaresi, öğretmen ve öğrencilerin bilinçlenmeleri sağlanarak büyük ölçüde farkındaklarının oluşturulduğu görülmüştür.
 • Kamusal yerlerin hijyen denetimi projesi uygulandığı görülmüş, buna göre Mersin'de 31 okul beyaz bayrak Yeniişehir ise 9 okulun beyaz bayrak aldığı görülmüştür.

Ana Çocuk sağlığı çalışmaları:

 • Öncelikle İlimiz genelinde yürütülen Kadın Sağlığı Projesi kapsamında İlçemizde görevli Hekim,Ebe ve hemşire personellerimizce 15-60 yaş arası kadın vatandaşlara Meme kanserinden korunmaya yönelik halk eğitimleri düzenlendiği ve şüpheli ve kesin tanı konan kadın vatandaşlara tedavileri ücretsiz tetkik ettiği, bu kapsamda kadın vatandaşlara eğitimleri büyük ölçde tamamlanarak konu hakkında daha duyarlı olmalarının sağlandığı,il genelinde Proje kapsamındaki çalışmalar halen yürütüldüğü,bunun yanısıra 1. basamak Sağlık kuruluşlarımızda Gebe olan kadın vatandaşlara güvenli annelik, aile planlaması Bebek Sağlığı ve beslenme,Bağışıklama, bulaşıcı hastalıklardan korunmaya yönelik Sağlık konularında eğitimler verilerek daha sağlıklı birey olma ve yetiştirmede önemli mesafeler katedildiği, bunun yanısıra 4 aylık bebeklere ücretsiz Demir prepratı, 2 aylıktan itibaren D vitamini preperatı ve Sosyal güvencesi olmayan Gebe olan kadın vatandaşlara Demir vitamini desteğinin sağlandığı,ve bu uygulamanın halen Sağlık Ocaklarında devam ettiği gözlemlenmiştir.

Bağışıklama hizmetleri

 • 2009 yılı içerisinde İlçemiz 1. basamak Sağlık kuruluşlarında kayıtlı 0-11 ay bebeklerimizin ilgili hastalıklara karşı bağışıklama çalışmaları oldukça başarılı düzeyde olduğu, bu oran % 98-100'dür. Bunun yanısıra İlköğretim okullarında öğrenim gören 1., 6. sınıf ve Lise 1. öğrenciler her yıl olduğu gibi Ücretsiz aşı ve Sağlık taramasından geçirildiği, tedavi gerektiren öğrencilerin 2. basamak Sağlık kuruluşlarına yönlendirildiği, Okul İdaresi ve Aileler Öğrencilerin Sağlık durumu hakkında bilgilendirildiği, bu kapsamda 2009 yılı içerisinde 10.314 öğrencimizin Sağlık taraması gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir.

Gezici Sağlık hizmetleri

 • Gezici (Mobil) Sağlık hizmetleri kapsamında İlçemiz sınırları içerisinde mevcut Emirler, İnsu, Çavak, Kocahamzalı, Çukurkeşlik, Karahacılı, Turunçlu, Uzunkaş, Kuzucubelen köyleri ve Değirmnçay beldesindeki vatandaşlara haftada ve iki haftada bir olmak üzere gidilerek Sağlık ekiplerince hasta muayene işlemleri, Aile planlaması, 15-49 yaş kadın, Gebe-Bebek-Loğusa-Çocuk izlem ve takipleri, Bağışıklama, Sağlık eğitimi çalışmaları yerinde uygulamalarla ifa edilerek özveriyle yürütüldüğü gözlemlenmiştir.

İlave Bilgi

 • 4207 sayılı kanunun uygulanması ve ilçede dumansız hava sahasının genişletilmesi konusunda özel çalışmalar yapıldığı, Kaymakamın kanunun uygulanmasını bizzat takip ettiği, bu amaçla oluşturulan denetim ekiplerine bizzat başkanlık ettiği memnuniyetle görülmüştür. Denetim komisyonunun özellikle gece saatlerinde denetimlere çıktığı, böylece sigara yasağının uygulanma yüzdesi düşük olan bar, cafe ve restorantların sıkı denetime tabi tutulduğu görülmüştür. Bbu anlamda yasanın en iyi şekilde uygulanması için azami çabayı sarf edldiği görülmüştür.

Eğitim İle İlgili İşlerEdit

15-İlçede yabancı Dil eğitimini geliştirmek amacı ile atıl durumda 20 kadar bilgisayarıni bilgisayar öğretmenleri tarafından sadece DynEd kullanımına uygun bir şekilde onarılarak kullanılmasının sağlanması ile başlayan Milli Eğitim Bakanlığının DynEd projesi kapsamında Kamu Kurum ve kuruluşlarının özel sektörün elindeki kullanılmayan atıl bilgisayarlarını değerlendirmek için Yenişehir Şevket Pozcu Lisesi bünyesinde bilgisayar tamir ekibi oluşturulduğu, gelen bilgisayarların arızalarının giderildiği, Türkiye'de ilk defa 600'ün üzerinde depolara atılmış kullanılmayan bilgisayarın tamir ekibi tarafından yeniden elden geçirilerek değerlendirildiği, hazırlandığı, bilgisayar sınıfı oluşturulacak sınıfların boandığı, sınıf perdelerinin yenilendiği, projeksiyon ve perdesinin asıldığı, ses düzeneğinin kurulduğu, sandalyelerin yenilendiği, DynEd ile ilgili çalışmaların, duyuruların ve ayın en başarılı öğrencisi gibi yazıların asılacağı dyned duyuru panosu yaptırıldığı incelenmiştir.

Düzeltme:(1. proje)(bu proje birinci müstakil projedir Yukarda tek cetvelde ele alınmıştır.)(Yenişehir Pozcu lisesindeki tamir ekibince 600'ün üzerinde hurda bilgisayarın tamir edildiğine dair yazıyıekleyelim)Yenişehir Kaymakamlığınca okullarda bizzat Kaymakamın gayret ve önderliğinde Kamu Kurum ve kuruluşlarının okulların ve özel sektörün elindeki kullanılmayan atıl bilgisayarlarını değerlendirmek için Yenişehir Şevket Pozcu Lisesi bünyesinde bilgisayar tamir ekibi oluşturulduğu, gelen bilgisayarların arızalarının giderildiği, Türkiye'de ilk defa 600'ün üzerinde depolara atılmış kullanılmayan bilgisayarın tamir ekibi tarafından yeniden elden geçirilerek değerlendirildiği, hazırlandığı, bilgisayar sınıfı oluşturulacak sınıfların boyandığı, sınıf perdelerinin yenilendiği, projeksiyon ve perdesinin asıldığı, ses düzeneğinin kurulduğu, sandalyelerin yenilendiği, DynEd ile ilgili çalışmaların, duyuruların ve ayın en başarılı öğrencisi gibi yazıların asıldığı duyuru panolarının yaptırıldığı incelenmiştir. Eğimde Kaliteyi Arttırmak, kullanılmayan bilgisayarları tekrar hayata geçirmek ve en düşük maliyetle Teknoloji sınıfı oluşturmak Amacı ile yapılan çalışmada kullanıma hazırlanan bilgisayarlar ile ilçemiz okulları Çankaya İlköğretim Okulu, Yenişehir İlköğretim Okulu, CUmhuriyet İlköğretim Okulu, Perşembe vakfı İlköğretim Okulu, Emirler Köyü, Adnan Özçelik İlköğretim Okulu, Akdeniz Bölge Komutanlığı ilköğretim Okulu, Akkent İlköğretim Okuluna Dil Labaratuvarları oluşturulmuştur.

 • Bizzat ilçe kaymakamı olarak köy köy , okul okul , dernek dernek dolaşılarak atıl bs istenmiştir. MESİAD MÜSİAD TSO vb kurumlardan Gümrük vb kurumlardan atıl bs istenmiştir. İstenen kurumlarda talebe olumlu ve sempatiyle yaklaşmışlardır.

(2. proje) Dil labaratuvarları oluşturulmuştur. Türkiye'de ilk defa ilköğretim okullarında "müstakil dil labaratuvarları" oluşturulmuştur. Bunun için sınıflar hazırlanmış ve masaları sponsorlara aldırılmış veya yaptırılmış ve dil labaratuvarı için gerekli eleketririk ve data bağlantıları kurulmuştur. Bu kapsamda açılan müstakil dil labaratuvarları: Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Akdeniz Bölge Komutanlığı İlköğretim Okulu,

(3. Proje)Dyned Dil Eğitim sistemine mülki amir düzeyinde ilk önem veren ilçe olarak ilçede %100'e yakın uygulanması sağlanmıştır. Kaymakam Eyüp Sabri Kartal'ın bizzat özel gayret ve emeğiyle anılan projenin bütün okullarda titizilikle uygulanması sağlanmıştır. Yenişehir ilçesi için 7 milyon dolar yakın projenin değerlendirilebilmesi dikkate değer bir husustur. Örnek olarak; ODTÜ kolejinin öğrenci başına 413 $ ödediği proğramın SANKO holdingden ücretsiz alındığı değerlendirildiğinde ekoneomik değerin miktarı daha bir kendini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmalar anılan kaymakamın sicil amiri olan Mersin Valisi Hüseyin Aksoy tarafından da değerlendilmiş ve Kaymakam Eyüp Sabri Kartal'ın eğitimdeki bu örnek çalışması diğer ilçe Kaymakamlıklarına tamim edilerek "Yenişehir Kaymakamlığının yaptığı çalışmaların örnek alınarak diğer kaymakamlıklarca da aynen uygulanması için talimat çıkarıldığı ve Kaymakamın yılın idarecisi olarak Türk İdareciler Derneğine ödül için teklif edildiği görülmüştür. Bu çalışmların ilin eğitim başarısını da etkilediği müşahede edilmiştir. Mersin Dyned DilEğitimnde 2007-2008'de Türkiye 8. si iken; Yenişehir'in örnek çalışmaları ile 2008-2009 eğitim - öğretim yılında Türkiye birincisi olmuştur.2009-2010 yılında da tüm Mersin geneline yaygınlaşması SBS'de dil başarısını büyük oranda artıracağı görülmektedir. Türkiye'de ilk kez bu sistemde ki çalışmaların geribildirimi yapılmış, başarılı olan öğretmen ve öğrencilerimiz ödüllendirilmiştir ve bunun sonucunda Dil ğitim sisteminde ki başarının arttığı görülmüştür. Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal İngilizce öğretmenleri ile Dyned İngilizce dil eğitimi konulu toplantılar düzenleyerek Dyned konusundaki çalışmalarda yoğunluk kazandırılmasını sağladığı görülmüştür. Dyned dil uygulamasında ilçe kaymakamlarında şifre verildiği ve Kaymakamın ilçede öğrencilerin çalışmlarına kadar izleyebilmektedir. Yenişehir kaymakamınında bu projede ön ayak olduğu ve öğrencileri ve öğretmenleri haftalık olarak izlediği. Öğretmenlere karne verildiği ve başarılı olan öğretmenlerin 2009 yılında takdirname verilerek sene sonunda ödüllndirildiği görülmüştür. 2010 yılında ise haftalık okul başarılarının web ortamında düzenli olarak yayınlandığı ve okullararasında rekabet sağlandığı görülmüştür. Aylık denetimlerin neticesinde başarılı öğretmenlere takdir verilmiştir. Bu denetim metodunun performans açısından çok yerinde olduğu gözlemlenmiştir. Mersin Valisi Hüseyin Aksoy tarafından da bu denetim modelinin beğenilerek başarısı övülmüş ve diğer ilçelerce uygulanması (25.12.2009 tarih ve 958 sayılı genelgeyle tüm ilçelere tamim edildiği gözlemlenmiştir.

16--Öğrencilerin derslere ilgisini arttırabilmek ve başarı oranlarını yükseltebilmek için Akıllı Sınıflar oluşturulmasının hedeflendiği, bu kapsamda özellikle köy ve fakir bölge okullarından başlanmak sureti ile 13 okula 27 adet akıllı tahta alındığı, alımlara kamu kaynağı kullanılmayarak veliler, okul aile birlikleri ve hayırsever vatandaşların katkıları ile yapıldığı, akıllı tahta kullanımının öğretmenlere anlatıldığı, 2010-2011 eğitim öğretim yılıda tüm dersliklerde akıllı tahta alınmasının planlandığı incelenmiştir.

Düzeltme:

Akıllı tahta sayıları tekrar gözden geçirilecek. Değirmençay vs eklenecek.Teker teker okullar aranacak.

17-Çeşitli Avrupa Birliği Projeleri hazırlandığı incelenmiştir.

a-)Kitap ve Oyuncak Atölyesi Sınıfı Avrupa Birliği: Yenişehire bağlı Cumhurhuriyet Anaokulunda çocukların daha iyi bir eğitim almaları için "Kitap ve Oyuncak Atölyesi" projesi yapıldı. Projenin kabulü ile daha iyi bir eğitim için "Kitap ve Oyuncak Atölyesi" sınıfı açılmıştır.

b-)Yahya Günsur Anadolu Bilgisayar Teknik Lisesinin Hazırlamış olduğu "Hayat Boyu Öğrenim HerZaman ve Heryerde" isimli ayrupa birliği projesi kabul edilmiş, "Eğitim" kapsamında 4 refatçi öğretmen ve 28 öğrenciden oluşan proje grubu Danimarka'ya gitmiştir.

c-)2009 Yılında Mersin Genelinde SBS' de İlk 100 öğrenciden 46'sı, Türkiyede 500 tam puan alan öğrenciden 3 tanesi Yenişehir'de öğrenim gören ilköğretim okulları öğrencileri arasından çıktığı 15,16 ve 17. maddelerde açıklanan Kamu idaresi olarak eğitime verilen önemden kaynaklandığı müşahede edilmiş;

Gösterilen gayret takdire değer bulunmuş, bu nitelikli çalışmalarıun devam ettirilmesi tavsiyeye değer görülmüştür.

19- Teftişe tabi dönemde ki Milli Eğitimle ilgili istatistiki veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 • 2009-2010
  • Okul Öncesi Eğitimde Okullaşma Oranı:%78 (Türkiye Ortalaması yüzde 33)
  • İlköğretimde Okullaşma Oranı: %99(Türkiye ilköğretimde kız öğrencilerde okullaşma oranı yüzde 97,84, erkeklerde 98,47)
  • Ortaöğretim Okullaşma Oranı: %88 (Türkiye Ortalaması yüzde 45.37 - Erkek çocukları ortöğretim okullaşma oranı yüzde 60.63)
 • Taşımalı Eğitim 2008 - 2009
  • Mevcut Öğrenci Sayısı : 498
  • Taşınan Öğrenci Sayısı: 156
  • Taşıma Oranı: %31
 • 2009 - 2010
  • Mevcut Öğrenci Sayısı : 356
  • Taşınan Öğrenci Sayısı: 151
  • Taşıma Oranı: %42
 • 2006 - 2007 Öğretim Yılı Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarının Dağılımı Birleştirilmiş İ.Ö.O Öğrenci Sayısı: 13
 • Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olan öğrencilerin önlisans ve lisans programlarına yetiştirilme oranları 2009 yılı için şöyle verilmiştir:
  • ÖSS'ye giren öğrenci sayısı: 1787 (%44)
  • 160-180 Puan Alan öğrenci sayısı: 283 (%16)
  • 180 ve üzeri puan alan öğrenci sayısı: 492 (%28)
  • Önlisansa yetiştirilen öğrenci sayısı: 221 (%12)
  • Lisansa Yetiştirilen öğrenci sayısı: 492 (%28)
  • A.Ö.Yerleştirilen öğrenci sayısı: 62 (%3,5)
 • İlave Bilgi

Çok Amaçlı Salon ProjesiEdit

 • "Çok Amaçlı Salon Projesi" kapsamında; köylerde ve gelir seviyesi düşük olan bölgelerdeki okulların, fiziksel yapısının iyileştirilmesi için yerel imkanların harekete geçirildiği, bu okullarda sportif ve kültürel faaliyetlere ağırlık verildiği, yine bu okullardaki dersliklere akıllı tahta temin edlidiği ve DynEd çalışmaları için bilgisayar kullanma imkanı verilmesi için DynEd dil labaratuarları oluşturulduğu, bu bilgisayarların kullanımı için İlçe Bilgisayar öğretmenlerinlerinin köy okullarına gönderilerek, bu okullardaki öğrencilere eğitim verdikleri, bu çalışmaların sonucun da köylerdeki ve kırsal alandaki okulların bir nevi özel okul niteliğine kavuşturulduğu görülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilere , vakıf kaynakalarında ayni ve nakdi yardımlar yapıldığı görüşmüştür.

SBSEdit

 • Yenişehir'de SBS: 2009 yılında Mersin genelinde OKS'de ilk 100 öğrenciden 46 sı Yenişehir'de öğrenim gören öğrenciler arasından çıktığı.
 • Türkiye'de 500 tam puan alan öğrencilerden 4 tanesi Yenişehir ilköğretim okulları arasından çıktığı.
 • Halk eğitim desteği ile öğrencilerimize ücretsiz SBS hazırlık kursları verildiği.
 • İlçemiz okullarına bağlı tüm spor salonları ders dışı saatlerde ücretsiz öğrenci kullanımına açıldığı, tüm spor salonlarının kullanım saatleri internet aracılığı ile duyurulduğu, öğrencilerin salonlardan faydalanmaları sağlandığı görülmüştür.
 • 2009 yılında Mersin genelinde OKS'de ilk 100 öğrenciden 46 sı Yenişehir'de öğrenim gören öğrenciler arasından çıktığı, Bu başarı da Yenişehir’de Kamu idaresi olarak eğitime verilen önemden kaynklandığı görülmüştür.

ÖSSEdit

 • Yenişehir'de ÖSS: Mersin genelinde ÖSS'de ilk 1000 öğrenciden 32 sı Yenişehir'de öğrenim gören öğrenciler arasından çıktığı görülmüştür.
 • Özel okullar arasında en başarılı özel okul ÖSYM kitapçığına göre Yenişehir'de çıkmıştır.Özel Yıldırım Han Lisesi ÖSYM verilerine göre en başarılı özel okul olduğu görülmüştür.


Akıllı Sınıf ÇalışmalarıEdit

Akıllı Tahta Alımlarında kamu kaynağı kullanılmadığı, veliler ve okul aile birlikleri bu konuda bilgilendirilerek, hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarının sağlandığı görülmüş, 2010-2011 eğitim öğretim yılında tüm dersliklerimize Akıllı tahta alınması planlandığı,okullarında öncelikle tüm velilere Akıllı tahta bilgilendirme toplantılarının yapıldığı, Neden Akıllı Sınıf? Neden Akıllı tahta alınmalı? sorularının cevaplandırıldığı, bu eğitim sisteminde tüm sorumluluk öğretmenlerde olduğu için akıllı tahta kullanımı öğretmenlere anlatılmış, akıllı sınıflarda kullanılmak üzere yine ilçemiz okullarında görevli öğretmenlerimizin hazırladığı eğitim materyallerinden bir havuz oluşturulduğu görülmüştür.Hazırlanan Fen bilgisi Eğitim Materyali tüm ilçe okullarına dağıtılmış olup, öğrenciler için dersleri daha eğlenceli hale getirmek, birden çok duyuya hitap etmek ve günümüz teknolojisini eğitime dahil etmek için yapılan çalışmalar Öğrenci Başarıları ile sonuçlarını göstermeye başladığı görülmüştür.

Yarışmalar ve BaşarılarEdit

 • Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması
 • Doğa Koleji 'nin organize ettiği 9. Ahmet Yeşil Resim Yarışması ve Bahar Şenliği
 • Hayalimdeki ev yarışması
 • Okullar Arası Bilgi Yarışması: 08.04.2009İl bazında düzenen Okullar arası bilgi yarışmasında İlköğretim Okulları arasında yapılan yarışmanın birincisi Yenişehir’de bulunan 24 Kasım İlköğretim Okulu oldu.
 • En Çevreci Okul Yarışması: İl bazında düzenlenen “En çevreci okul” yarışmasının birincisi Yenişehir’ e bağlı Çiftlik İlköğretim Okulu seçildi.
 • TRT Liseler Arası “Genç Mikrofon” Müzik Yarışması: TRT'de düzenlenen "Genç Mikrofon" Liseler arası müzik yarışmasında haftalardır başarılı performans gösteren Nenit Kodallı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yarışma Finalinde Türkiye Birincisi olmuştur.
 • ATV Bir Şarkısın Sen Müzik Yarışması: ATV’de yayınlanan “Bir Şarkısın Sen” Müzik yarışmasına yarışmacı olarak; Yenişehir İlçesi’ne bağlı Barbaros İ.Ö. Okulundan katılan Şebnem KESKİN güzel sesiyle başarıyı yakalamıştır.

Projeler Edit

 • Atıl Bilgisayarların Eğitime Kazandırılması Projesi
 • Kitap ve Oyuncak Atölyesi Sınıfı Avrupa Birliği Projesi: Yenişehir’e bağlı Cumhuriyet Anaokulu’nda çocukların daha iyi bir eğitim almaları için “Kitap ve oyuncak atölyesi” projesi yapıldı. Projenin kabulu ile daha iyi bir eğitim için “Kitap ve oyuncak atölyesi” sınıfı açılmıştır.
 • Yahya Günsur Anadolu Bilgisayar Teknik Lisesi Proje: Yenişehir’e bağlı Yahya Günsur Anadolu Bilgisayar Teknik Lisesi’nin hazırlamış olduğu "Hayat Boyu Öğrenim Her Zaman ve Heryerde" isimli Avrupa Birliği Projesi kabul edildi. "Eğitim" kapsamında 4 refakatçı öğretmen ve 28 öğrenciden oluşan proje grubu Danimarka’ya gitmiştir.
 • Yenişehir'de Dyned/Atılmış bilgisayarlardan Dyned sınıfları oluşturma projesi
 • Spor Tanıtım Günleri Projesi

Spor EtkinlikleriEdit

 • İlçemiz okullarına bağlı tüm spor salonları ders dışı saatlerde ücretsiz öğrenci kullanımına açılmıştır. tüm spor salonlarının kullanım saatleri internet aracılığı ile duyurulmuş, öğrencilerimizin salonlardan faydalanmaları sağlanmıştır.

Etkinlikler Edit

 • 23 Nisan Etkinlikleri Bisiklet Yürüyüşü
 • Özel Toros Anaokulu'nun İngilizce tiyatro gösterisi
 • 29 Nisan Dünya Dans Günü etkinlikleri
 • Özel Toros İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen 8.Bilim Şenliği
 • M.Adnan Özçelik Anadolu Lisesi'nin geleneksel döner şenliği
 • İçel Koleji'nin düzenleği Şiir Dinletisi"

Yenişehir'de Badminton FaaliyetleriEdit

 • Badminton Projeleri Okul Bahçelerine Badminton sahaları çizilmiştir,
 • Tüm öğrencilerimize badminton raketi ve tüy top dağıtılmıştır,
 • Spor salonlarımızın öğrenci kullamına açılmıştır
 • Badminton turnuvaları düzenlenmiştir.

Kültürel çalışmalar Edit

 • Ülkemizde ilk defa İstiklal Marşı Oratoryosu hazırlanmıştır. İstiklal Marşımızın 87. yıldönümü anısına Yenişehir’de İstiklal Marşı Oratoryosu yapılmış. Yenişehir’de bütün öğrenciler İstiklal Marşını öğrendiği ve İstiklal Marşının ne olduğu konusunda bilgi sahibi olduğu görülmüştür.
 • “Çanakkale Şehitlerine” Şiirini Okuma Yarışması: Yenişehir İlçesinde bulunan okullar arasında düzenlenmiş olan İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif ERSOY’un “Çanakkale Şehitlerine” şiirini güzel okuma okuma yarışması yapılmıştır.

Yenişehir’de “Çanakkale Şehitlerine” şiirini bilmeyen öğrenci kalmadı gibi, pek çoğuda ezbere ve vurgulu okuyabilme becerisi elde etmiştir.

“Çanakkele Şehitlerine” şiirini en güzel okuma yarışmaları düzenlenmiş ve en güzel okuyan öğrenciler, Çanakkale gezisine gönderilmiştir.

Okulların "hijyen denetimi" ve "Beyaz bayrak" çalışmaları Edit

Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal tarafından başlatılan model ile Kamuya açık alanlar uzman ekiplerce denetlenerek eğitim, öğretim alanlarının hijyen ve temizliğinin sağlandığı görülmüştür. Bu uygulamayla okulların sağlıklı bir ortama kavuşturulması öğrencilerin daha hijyenik bir ortamda eğitim ve öğretim görmeleri için, lavabo, kantin öğretmenler odası ve sınıfların dahil olduğu bütün yaşam alanlarının temizliği kontrol edilmektedir.

Yapılan denetlemeler sonucu denetim formları doldurulduğu ve doldurulan formlara göre, hijyen ve temizlikte yetersiz olan kurumların yetkilileriyle, umumi ortamların hijyenik olması gerektiği konusunda dikkatli olunması yönünde toplantılar yapıldığı görülmüştür.

Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL ’ın direktifleri ile sağlık ve eğitim personelinin katıldığı uzman komisyonlar kurularak, okullarda haftalık temizlik kontrolü yapıldığı görülmüştür. Komisyonlar yaptıkları tespitleri denetleme raporu olarak makama arz etmekte, Kaymakam ise gerekli tedbirleri alarak çağdaş ve temiz fiziksel mekanlar oluşturmaktadır.

Rakamlarla Yenişehir'de EğitimEdit

Rakamlarla Yenişehir başarıları anlatılacaksa bu çerçevede yapılanlar;

Sosyal Sorumluluk ProjesiEdit

Yenişehir ilçesinde sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ikili eğitimin önüne geçmek ve Mersin'de olan Orta öğretim kurumu eksikliği giderilmek için yeni okullar yaptırılması ve derslik sayısının artıtılması hedeflendiği görülmüştür.

Yenişehir'de Hayırseverin yaptırdığı okullarEdit

 • İlave Bilgi:

1. 35 derslikli Mahmut Arslan Anadolu Lisesi

2. 16 derslikli H.Zarife Çelebi Anadolu Lisesi

3. 16 derslikli Müfide İlhan İ.Ö.Okulu - Müfide İlhan hanımefendiye yaptırılmıştır.

 • 16 derslikli ve pansiyonlu Yahya Akel Fen Lisesi - Yahya Akel isimli hayırsevere yaptırtılmıştır.
 • ....derslikli ve pansiyonlu Yenişehir Sosyal Bilimler Lisesi TOKİ.
 • .... derslikli ve pansiyonlu Bilgisayar Anadolu Lisesi TOKİ.

Yenişehir ilçesinde sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ikili eğitimin önüne geçmek ve Mersin'de olan Orta öğretim kurumu eksikliği giderilmek için yeni okullar yaptırılması ve derslik sayısının artıtılması hedeflenmiştir.

Yenişehir'de Okul Sayılarımız

 • Müstakil Anaokulu Sayıları : 5
 • Resmi İlköğretim Okulu : 32
 • Resmi Lise : 11
 • Özel Anaokulları: 1
 • Özel İlköğretim Okulları: 4
 • Özel Lise : 7

Yenişehir'de derslik sayısı

 • 2009/2010 Anaokulu Derslik Sayısı:28
 • 2009/2010 Anaokulu şube Sayısı:35
 • 2009/2010 İlköğretim Derslik Sayısı:590
 • 2009/2010 İlköğretim şube Sayısı:939
 • 2009/2010 Lise Derslik Sayısı:255
 • 2009/2010 Lise şube Sayısı:311
 • Toplam Öğrenci sayısı: 41190

Meb Vitamin çalışmasıEdit

Akıllı tahtalar ve öğrencilerin evde çalışmaları için Meb Vitamin faaliyetleri uygulandığı görülmüştür.

Yenişehir RAM Edit

Çiftlik belediyesine ait binanın mülkiyeti Yenişehir Kaymakamlığı adına alınmış ve anılan binanın Yenişehir RAM olarak kullanılması için gerekli çalışma başlatılmıştır.
Merkez İlçeler arasında sadece Yenişehir'de, Kaymakamlığın girişimleri sonucunda RAM (Rehberlik Araştırma Merkezi) kurulmaktadır.

Yenişehir başarıları/YAYGIN EĞİTİM Edit

 • İlave Bilgi

Kurumun kısa zamanda okuma yazma, meslek edindirme, sosyal kültürel alanlarda açtığı kurslarla 17.539 Yenişehirliye hizmet sunulduğu,

Meslek edindirme sosyal kültürel kurslar ve okuma yazma kurslarına toplam 11.918 kadın 5.621 erkek olmak üzere toplam 17.539 kursiyer devam ettiği,

Yenişehir toplum merkezi, mahalle muhtarlıkları, okullardaki boş sınıflar, kamu kuruluşları ve dernek binalarında gösterilen alanlar, ve kiralanan yerlerde toplam 1.231 kurs açıldığı,

Kurumda öğretici olarak öğretmen, usta öğretici ,emekli öğretmen ve Milli Eğitim Bakanlığı Okullarında çalışan olmak üzere toplam 240 eğitimcinin kurs düzenlediği,

Başlıca faliyetlerinin bölgede yaygın eğitim hizmet sunmak olduğu, düzenlenen kurslarla haftasonu ve akşam dahil tüm hafta boyunca Eğitim Öğretim yapıldığı,

Okuma-Yazma kursları ile bölgede alan taramaları yapılarak okuma yazma bilmeyenlerin tespit edildiği, gruplar halinde okuma yazma kursları düzenlenerek bu kurs sonunda okur yazar belgeleri almaları sağlanacağı,

Mesleki eğitimini tamamlayamamış veya hobi olarak bir meslek edinmek isteyen kursiyerlerin, kendi eğitim, ilgi, istek ve yeteneklerine göre seçtikleri kurslara devam etmiş ve mesleki eğitimlerini belgeleyen sertifikalar aldıkları,

Boş zamanlarını veya yeteneklerini değerlendirmek isteyen kursiyerlere sosyal kültürel kurslarla bu ihtiyaçlarına cevap buldukları; ingilizce, almanca, diksiyon, halkla ilişkiler, bağlama, cilt bakımı ve güzellik, yağlı boya, halk oyunları, modern danslar, atletizm, voleybol, basketbol, kicx box, anne çocuk eğitimi, babalık v.b. kurslet verildiği,

Kendilerine ait iki binası içinde başlayan eğitim faaliyetleri hızla artmış; Yenişehir Toplum Merkezi, Mahalle Muhtarlıkları, Okullardaki boş sınıflar, Kamu Kuruluşları ve Dernek Binalarında gösterilen alanlar ve kiralanan yerlerde Eğitim devam ettiği, 2009 Temmuz ayında Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen Daha İyi Bilgi Daha İyi Hayat Projesi ile kurumun 50 gence meslek edindirme amacıyla 4 meslek dalında 4 atelye ortamı için hibe yardımı aldığı ve bu mesleklerin eğitim sürecinin tamamlandığı,

Meslek Edindirme Kurslarına devam eden kursiyerlerin ürettikleri ürünleri ekonomiye kazandırıp, bu ürünlerden gelir elde etmeleri planlandığı, görüşmeler yapılarak uygun yerler gözden geçirildiği, Kipa Alışveriş Merkezi içerisinde; "Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Kipa Aile Kulubü Sanat Atelyesi"nin hizmete açıldığı,

Sanat Atölyelerinde tüm kurslara katılan kursiyerlerin ürünlerini satışa çıkarıp aracı kurum olmaksızın gelir elde edebildikleri ve gerek aile gerek ülke ekonomisine katkı sağladıkları görülmüştür.

Açılan KurslarımızEdit

 • Okuma Yazma 1-2
 • Aşçılık-Sıcak Mutfak-Soğuk Mutfak-Pasta Yapımı
 • Kuaförlük-Cilt Bakımı Ve Güzellik
 • Hazır Giyim Elemanı Yetiştirme
 • Bilgisayar Bakım Onarım-Teknik Servis Elemanı
 • El Sanatları-Ahşap Boyama-Ev Aksesuarları
 • Resim-Yağlı Boya-Desen Çizim-Heykel
 • Gümüş İşleme-Takı Tasarım
 • Çinicilik-Tezhip-Ebru-Cam Seramik
 • Bilgisayar Okur Yazarlığı-Bilgisayar Kullanımı
 • Web Tasarımı-Auto Cad Kursu-Ön Muhasebe
 • Diksiyon-Etkili İletişim-Drama-Satranç-Tiyatro
 • Atletizm-Basketbol-Voleybol-Badminton-Masa Tenisi-Aerobik
 • Makine Nakışları-Ev Tekstili-Kırkyama
 • İngilizce1,2-Almanca-Arapça-Fransızca
 • Halk Oyunları-Bağlama-Sanat Müziği Koro
 • Kantin İşletmeciliği
 • Baba Destek Programı-Çevre Sağlığı
 • Aile İçi Temel Eğitim-Anne Çocuk Eğitimi


2008-2010 Yılları Arası Açılan Kurs/Kursiyer SayılarımızEdit

 • KURS SAYISI TOPLAMI 1.330
 • KURSİYER SAYISI TOPLAMI: 18492
 • ERKEK KURSİYER TOPLAMI: 5904
 • KADIN KURSİYER TOPLAMI: 12588

Yıllara Göre Açılan KurslarEdit

2008 Yılında Açılan KurslarEdit

AHŞAP BOYAMA

 • Açılan Kurs Sayısı : 2 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 32 - Erkek : --- - Toplam: 32

AİLE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI (0-6 YAŞ BENİM AİLEM)

 • Açılan Kurs Sayısı : 5 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 37 - Erkek : 33 - Toplam: 70

ANASINIFI

 • Açılan Kurs Sayısı : 2 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 8 - Erkek : 19 - Toplam: 27

ANNE VE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI (5-6 YAŞ AÇEP)

 • Açılan Kurs Sayısı : 3 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 57 - Erkek :--- - Toplam: 57

ARICILIK

 • Açılan Kurs Sayısı : 1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 2 - Erkek :33 - Toplam: 35

BAĞLAMA (TEMEL)

 • Açılan Kurs Sayısı : 1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 6 - Erkek :9 - Toplam: 15

BASKETBOL

 • Açılan Kurs Sayısı : 1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : --- - Erkek :14 - Toplam: 14

BASKI-RESİM

 • Açılan Kurs Sayısı : 1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 23 - Erkek :--- - Toplam: 23

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM (AUTOCAD)

 • Açılan Kurs Sayısı : 1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : --- - Erkek :16 - Toplam: 16

BİLGİSAYAR OKUR-YAZARLIĞI

 • Açılan Kurs Sayısı : 10 - Kursiyer Sayısı - Bayan :113- Erkek :35 - Toplam: 148


2009 Yılında Açılan KurslarımızEdit

AEROBİK FİTNES

 • Açılan Kurs Sayısı : 4 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 41 - Erkek : 15 - Toplam: 56

AHŞAP BOYAMA

 • Açılan Kurs Sayısı : 2 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 152 - Erkek : 4 - Toplam: 156

AHŞAP BOYAMA (SEVİYE 1)

 • Açılan Kurs Sayısı : 8 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 126 - Erkek : --- Toplam: 126

AHŞAP BOYAMA (SEVİYE II)

 • Açılan Kurs Sayısı : 4 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 1 - Erkek : 79 - Toplam: 80

AİLE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI (0-6 YAŞ BENİM AİLEM)

 • Açılan Kurs Sayısı : 16 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 262 - Erkek : 6 - Toplam: 268

ALMANCA KURSU (İLK KADEME)

 • Açılan Kurs Sayısı : 1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 7 - Erkek : 7 - Toplam: 14

ALMANCA KURSU (ORTA KADEME)

 • Açılan Kurs Sayısı : 1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 4 - Erkek : 8 - Toplam: 12

ANASINIFI

 • Açılan Kurs Sayısı : 8 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 73 - Erkek : 63 - Toplam: 136

ARAPÇA

 • Açılan Kurs Sayısı :1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 15 - Erkek : --- Toplam: 15

ARAPÇA (ORTA KADEME)

 • Açılan Kurs Sayısı :1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 24 - Erkek : --- Toplam: 24

ARICILIK

 • Açılan Kurs Sayısı :2 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 6 - Erkek : 43 - Toplam: 49

ATLETİZM

 • Açılan Kurs Sayısı :11 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 82 - Erkek : 83 - Toplam: 165

BABA DESTEK EĞİTİM PROGRAMI (2-10 YAŞ BADEP)

 • Açılan Kurs Sayısı :1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : --- - Erkek : 15 - Toplam: 15

BABA DESTEK EĞİTİMİ 2-10 YAŞ

 • Açılan Kurs Sayısı :2 - Kursiyer Sayısı - Bayan : --- - Erkek : 34 - Toplam: 34

BADMİNTON

 • Açılan Kurs Sayısı :45 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 457 - Erkek : 418 - Toplam: 875

BAĞLAMA (TEMEL)

 • Açılan Kurs Sayısı :2 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 13 - Erkek : 12 - Toplam: 25

BASKI-RESİM

 • Açılan Kurs Sayısı :2 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 5 - Erkek : 7 - Toplam: 12

BAYAN TERZİLİĞİ SEVİYE 1

 • Açılan Kurs Sayısı :2 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 22 - Erkek : 0 - Toplam: 22

BAYAN TERZİLİĞİ SEVİYE 2

 • Açılan Kurs Sayısı :1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : --- - Erkek : 14 - Toplam: 14

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM (AUTOCAD)

 • Açılan Kurs Sayısı :2 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 13 - Erkek : 18 - Toplam: 31

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (OPERATÖRLÜĞÜ)

 • Açılan Kurs Sayısı :31 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 372 - Erkek : 180 - Toplam: 499

BİLGİSAYAR OKUR-YAZARLIĞI

 • Açılan Kurs Sayısı :31 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 424 - Erkek : 150 - Toplam: 574

CAM-SERAMİK BOYAMA

 • Açılan Kurs Sayısı :3 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 44 - Erkek :--- 150 - Toplam: 44

2010 Yılında Açılan KurslarımızEdit

AEROBİK FİTNES

 • Açılan Kurs Sayısı : 7 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 52 - Erkek : 49 - Toplam: 101

AİLE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI (0-6 YAŞ BENİM AİLEM)

 • Açılan Kurs Sayısı : 2 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 2 - Erkek : 17 - Toplam: 31

ALMANCA KURSU (İLERİ KADEME)

 • Açılan Kurs Sayısı : 2 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 20 - Erkek : 8 - Toplam: 28

ALMANCA KURSU (İLK KADEME)

 • Açılan Kurs Sayısı : 1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 4 - Erkek : 8 - Toplam: 12

ARAPÇA KURSU (İLK KADEME)

 • Açılan Kurs Sayısı : 1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 3 - Erkek : 18 - Toplam: 21

ARICILIK

 • Açılan Kurs Sayısı : 2 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 6 - Erkek : 43 - Toplam: 49

ATLETİZM

 • Açılan Kurs Sayısı : 3 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 18 - Erkek : 14 - Toplam: 32

AVCI EĞİTİMİ

 • Açılan Kurs Sayısı : 1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : --- - Erkek : 33 - Toplam: 33

BABA DESTEK EĞİTİMİ 2-10 YAŞ

 • Açılan Kurs Sayısı : 2 - Kursiyer Sayısı - Bayan : --- - Erkek : 32 - Toplam: 32

BADMİNTON

 • Açılan Kurs Sayısı : 17 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 47 - Erkek : 40 - Toplam: 87

BAĞLAMA

 • Açılan Kurs Sayısı : 1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 5 - Erkek : 9 - Toplam: 14

BASKETBOL

 • Açılan Kurs Sayısı : 1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 4 - Erkek : 11 - Toplam: 15

BENİM AİLEM / AİLE İÇİN TEMEL EĞİTİM 0-6 YAŞ

 • Açılan Kurs Sayısı :1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 13 - Erkek : --- - Toplam: 13

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE

 • Açılan Kurs Sayısı :1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 9 - Erkek : 3 - Toplam: 12

BOYACI-ÇİNİ İŞLEMECİ

 • Açılan Kurs Sayısı :2 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 25 - Erkek : --- - Toplam: 25

CAM-SERAMİK BOYAMA

 • Açılan Kurs Sayısı :1 - Kursiyer Sayısı - Bayan : 12 - Erkek : --- - Toplam: 12

Gençlik ve Spora İlişkin GörevlerEdit

20-İlçe Kaymakamının, ilçede profesyonel ve amatör spor faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Devlet imkanları ve mahalli imkanlarla spor tesisleri yapımkı için yoğun çaba gösterdiği müşahede edilmiştir.

Bu faaliyetler;

a-)İlçe Spor Başkanı sıfatıyla Yenişehir Kaymakamı başkanlığında Yenişehir'deki tüm beden eğitimi öğretmenleri ilk kez toplanmış ve organize edilerek her spor branşı için bir koordinatör, bir yardımcı ve de bir komite üyesi belirlenmiştir. Bu komite sorumlu oldukları branşların geliştirilmesi, ilçe adına organizasyonlar yapılması, öğrenciler arası faaliyetler tertip edilmesi, varsa il federasyon temsilcisi ile temas ve iletişim sağlanması, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ilişkileri düzenleme, Ankara'daki federasyonla ilişkileri düzenleme varsa il ve ilçedeki kulüplerle ilişki kurma, müsabakalar düzenleme gibi Türkiye'nin hiç bir yerinde olmayan bir spor örgütlenmesi modeli geliştirilmiştir.

Yenişehir'deki beden eğitimi öğretmenlerinin spor branşlarına göre görev ve sorumluluk taksimatı ile temsil edilmeyen ve faaliyet göstermeyen spor branşları kalmamıştır.

b-)Tanınmayan spor branşlarını tanıtmak, tanınan branşlarda da veliler ve öğrencilere rehberlik etmek amacı ile şehir merkezlerinde halka açık bir şekilde İlçede "Spor Tanıtım Günleri" tertip edilmiş olup bu uygulama Türkiye'de ilk olma özelliğine sahiptir.

c-)"Bir Ayda Bin Kort" projesi ile okullar başta olmak üzere mahallelerde badminton kortu kurulmuş, Proje kapsamında okullara bin 600 raket ile 2 bin 400 top bağışlanmış, okul çağındaki çocuklar bu sporla tanıştırılmıştır.

d-)Yenişehir'de yamaç paraşütü çalışmaları ile İlçe Akdeniz'de en iyi yamaç paraşütü merkezi olma yönünde çalışmaları gerçekleştirilmiş, Gelincik tepesi merkez haline getirilmiş, İl Özel İdaresi gündemine aldırılarak bu konuda karar alınmıştır.

Gösterilen gayret takdire değer bulunmuştur.

 • İlave Bilgi

Yenişehir'de spor salonlarıEdit

Yenişehir Okullarımıza bağlı tüm spor salonları belirli saatler aralığında ilçemiz tüm öğrencilerinin hizmetine sunulduğu, her spor salonu için ayrı ayrı saat dilimleri düzenlenmiş spor salonunun tüm imkanları öğrencilerin hizmetine sunulduğu görülmüştür.

Badminton Projeleri Edit

 • Okul Bahçelerine Badminton sahaları çizildiği, tüm öğrencilerimize badminton raketi, tüy top dağıtıldığı, spor salonlarının öğrencilerin kullanımına açıldığı ve bu çalışmaların ardından badminton turnuvaları düzenlendiği görülmüştür.

FestivallerEdit

Karahacılı Nar Festivali Edit

Karahacılı köyünde geleneksel olarak Ekim ayında Nar Festivali düzenlenmektedir.En son dört yıl önce düzenlenen festivalin bu yılda 25 Ekim 2009 pazar günü bir yenisinin badminton sporu ile birlikte organize edildiği görülmüştür.

Yenişehir İlköğretim Okulu Küçük Bayanlar Basketbol takımı Türkiye Şampiyonu.Edit

Milli Eğitim Bakanlığı Küçükler Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Final maçında müthiş bir çekişme vardı. İki tarafında şampiyonluğu hakettiği mücadelenin son bölümünde inanılmaz bir performans gösteren takımımız . Son saniyelerine kadar heyecan içerisinde geçen karşılaşmada Mersin Yenişehir İlköğretm Okulu, Adana Gazi İlköğretm Okulu'nu 41-40 mağlup etti.

Yenişehir İlköğretim Okulu Küçük Bayanlar Basketbol takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Yamaç paraşütü Akdeniz merkezi olma çalışmalarıEdit

 • Yenişehir'de yamaç paraşütü çalışmaları ile ilçemiz Akdeniz'de en iyi yamaç paraşütü merkezi olma yönünde çalışmalarının devam ettiği, Gelincik tepesi merkez haline getirildiği ve İl özel idaresi gündemine alınmış olduğu görülmüştür.

Bisiklet kültürünün geliştirilmesi projesiEdit

Gelişmiş ülkelerde çok yaygın olan bisiklet kültürünü geliştirmek için bisikletli hayata geçiş kampanyaları başlatılmış ve bunun için tanıtı günleri etkinlikleri ve yarışmaların düzenlendiği görülmüştür. Bisiklet firmalarından imalatçı ve ithalatçılarıyla görüşüldüğü görülmüş, School bike (Okul bisikleti) projesinin geliştirilmiş ve Çin'de Danimarka'da olan City bike modelinin Cshool bike modeli olarak getirilmesi için çalışmalar başlatıldığı görülmüştür, bu amaçla spor tanıtım günleri ve Bisiklet Yürüşü programları düzenlenmiştir. Spor Tanıtım Günleri kapsamında yapılan Bisiklet Yürüyüşü ile hem insan sağlığı adına hemde çevre dostu olması adına önemli bir vasıta aracı olduğu düşünülen ve Bisiklet kullanma alışkanlığını kazandırdırmak ve sevdirmek için böyle bir organizasyon düzenlendiği görülmüştür.

İlçe spor örğütlenmesi örnek çalışmasıEdit

Yenişehir'de ki tüm beden eğitimi öğretmenleri ilk toplanmış ve birlikte ilçe spor başkanı sıfatıyla Yenişehir Kaymakamı başkanlığında toplanmış ve organize edilerek her spor branşı için bir koordinatör, bir yardımcı be bir de koömite üyesi belirlendiği. Bu komite sorumlu oldukları braşların geliştirilmesi, ilçe adına organizasyonlar yapılması, öğrenciler arası faaliyetler tertip edilmesi, varsa il fererasyon temsilcisi ile temas ve iletişim sağlandığı, Gençlik spor il müdürlüğü ile ilişkileri düzenleme, Ankaradaki federasyonla ilişkileri düzenleme varsa il ve ilçede ki kulüplerle kontakt kurma, müsabakalar düzenme vs . gibi Türkiye'nin hiç bir yerinde olmayan bir örgütlenme modeli geliştirildiği görülmüştür.

Yenişehir'de beden eğitimi öğretmenlerinin spor branşlarına göre görev ve sorumluluk taksimatıEdit

Yenişehir'de beden eğitimi öğretmenlerinin spor branşlarına göre görev ve sorumluluk taksimatı ile temsil edilmeyen ve faaliyet göstermeyen spor branşları neredeyse kalmamış olduğu görülmüştür. Görev alan öğretmenlerimiz sorumlu oldukları spor dalı ile ilgili bilgileri wikiada yayınlanarak, katılım oluşumu sağlanacak ve Yenişehir bir anlamda bir ilke daha imza atarak bütün spor dallarında aktif rol oynayarak sporun merkezi durumuna geleceği düşünülmektedir.

Yenişehir'de spor salonlarının maksimum şeklinde kullanılması çalışmasıEdit

Yenişehir Beden eğitimi öğretmenleri bir araya gelerek, Yenişehir'de bulunan spor salonlarının maksimum seviyede kullanılması ve spor verimliliğini artırmak amacıyla Yenişehir'de spor salonlarının kullanım saatleri için organizasyon toplantısı yapılmış ve beden eğitimi öğretmenlerinin belirlediği branşlar belirlenen saatlere göre dağıtıldığı görülmüştür. (Daha önceki uygulamada Okul Müdürünün insiyatifinde özel kişilere kiralanıyorken, şimdiki uygulamada ise beden eğitimi öğretmenlerinin insiyatifinde öğrencilerin daha verimli spor yapmaları sağlandığı görülmüştür.)

Spor'un diliyle kültürler arası diyalog çalışmalarıEdit

 • İlave Bilgi

Mersin’de zaten var olan dinler arası hoşgörüyü sporla daha da pekiştirmek ve kilise cemaatini de badmintonla tanıştırmak amacının güdüldüğü, Latin İtalyan Katolik Kilisesi’ne badminton kortu kurulmasına tam destek geldi.

Spor Tanıtım Günleri ProjesiEdit

İlçemizde Spor Tanıtım Günleri tertip edilmiştir. Bu uygulama ülkemizde bir ilktir.

Tanınmayan spor branşları tanıtmak, tanınan branşlarda da velilerimize ve öğrencilerimize rehberlik etmektir.

Amacımız tanınmayan branşları tanıtmak, tanınan branşlarda da velilerimize ve öğrencilerimize rehberlik etmektir.

"Geleceğin Olimpik Sporcularını Yetiştirmek için; Haydi Veliler Çocuklarımızla Spora"... düşüncesiyle Basketbol, Voleybol,Badminton, Okçuluk ve Bisiklet gibi spor branşlarında Yenişehir ilçemizde çok yoğun ve sistemli bir çalışma ile Olimpik sporcular yetiştirmek ve sporu bir hayat felsefesi haline getirmek amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir.

Bir Ayda Bin Kort ProjesiEdit

Bir Ayda Bin Kort Projesi ile aynı anda 4000 öğrenciye spor imkanı verilmektedir. 5 saat kullanılsa kortlar günde 20.000 kişiye spor imkanı verilmektedir. Badminton sporunu oynayan öğrencilerin koordinasyonu ve konsantrasyonu artmaktadır. Bu derslerdede başarıyı artırmaktadır.

Olimpiyatlara Hazırlık çalışmaları kapsamında 1 ayda Yenişehir İlçesine 1000 adet Badminton kortu çizilmiş, 4000 öğrenciye aynı anda spor imkanı sağlanmıştır.Bu sayede özellikle köylerde ve periferik bölgede daha önce spor yapmamış binlerce vatandaşımıza spor yapma imkanı sağlanmıştır. Çizilen kortlara ilave olarak fakir vatandaşlarımıza spor malzemesi yardımı yapılmış, ayrıca yerel imkanlar harekete geçirilerek Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler, Veteranlar, Köyler kategorilerinde ulusal turnuvalar düzenlenmiş, bunun dışında 2009 yılında Badminton Federasyonu ile ortaklaşa Avrupa Şampiyonası İlçemizde düzenlenmiştir. 2010 yılında da Balkan şampiyonası İlçemizde düzenlenecektir.

Yine olimpiyatlara hazırlık çalışmaları kapsamında spor tanıtım günleri düzenlenerek, her branşta spora ilginin arttırılması ve sportif yeteneklerin tespit edilmesi sağlanmıştır.

 • Bir Ayda Bin Kort Projesi Tanıtım Broşürü: 1 Ayda 1000 Kort Projesi/Kitapçık
 • Bir Ayda Bin Kort Projesi Tanıtım Broşürü A/4: 1 Ayda 1000 Kort Projesi/A4

Memurların Yargılanmasına İlişkin İş ve İşlemlerEdit

21-Yapılan ön incelemelere ait dosyalardan 2008/2, 2009/2, 18, 21 ve 23, 2010/3, ve 8 sayılı olanları örnekleme yöntemiyle seçilerek incelenmiş ve usule uygun olarak ikmal edildikleri, verilen kararların takiplerinin yapıldığı, ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 10 gün beklendikten sonra itiraz vukuu bulmamışsa Cumhuriyet Savcılığına dosyanın gönderildiği incelenmiştir.

22-4483 sayılı yasa gereğince bir defter hazırlanıp tutulduğu, defterin maksada elverişli olup titiz ve düzenli tutulduğu,

Teftişe tabi dönem içerisinde 2008 yılında 2 adet soruşturma, bunların "soruşturma izni verilmemesine" şeklinde karar olduğu, 2009 yılı içerisinde 21 adet soruşturma, bunların 17 adedinin "soruşturma izni verilmemesine", 4 adedinin soruşturma izni verilmesine" şeklinde karar verildiği, 2010 yılında teftiş tarihi itibariyle 9 adet soruşturma yapıldığı bunların 7 adedinin "soruşturma izni verilmemesine", 2 adedinin "soruşturma izni verilmesine" ilişkin karar şeklinde olduğu defterin sayfalarının yılsonu itibarıyla tasdik edilerek kapatıldığı görülmüştür.

 • İşlemler:
  • 2008 Yılı:
   • C.Savcılığndan gelen istem üzerine Kaymakamlıkça başlatılan ön inceleme sayısı: --
   • Vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler üzerine Kaymakamlıkça başlatılan ön inceleme sayısı: 1
   • Diğer makam ve memurlardan gelen şikayetler üzerine Kaymakamlıkça başlatılan ön inceleme sayısı: 1
   • Yaptırılan toplam ön inceleme sayısı: 2
   • Soruşturma izni verilmesine ilişkin karar sayısı: 0
   • Soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar sayısı: 2
   • Kısmen soruşturma izni verilmesine-verilmemesine ilişkin karar sayısı: 0
   • Hakkında inceleme yapılan toplam personel sayısı: 21
   • Hakkında inceleme yapılan içişleri personel sayısı: 1
   • İdari yargıda itiraz edilen karar sayısı: --
   • Bozulan Karar sayısı: --
   • Onanan Karar sayısı: --
   • Halen Yargıda bekleyen karar sayısı: --
  • 2009 Yılı:
   • C.Savcılığndan gelen istem üzerine Kaymakamlıkça başlatılan ön inceleme sayısı: 2
   • Vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler üzerine Kaymakamlıkça başlatılan ön inceleme sayısı: 2
   • Diğer makam ve memurlardan gelen şikayetler üzerine Kaymakamlıkça başlatılan ön inceleme sayısı: 17
   • Yaptırılan toplam ön inceleme sayısı: 21
   • Soruşturma izni verilmesine ilişkin karar sayısı: 4
   • Soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar sayısı: 17
   • Kısmen soruşturma izni verilmesine-verilmemesine ilişkin karar sayısı: --
   • Hakkında inceleme yapılan toplam personel sayısı: 30
   • Hakkında inceleme yapılan içişleri personel sayısı: 17
   • İdari yargıda itiraz edilen karar sayısı: 5
   • Bozulan Karar sayısı: 1
   • Onanan Karar sayısı: 4
   • Halen Yargıda bekleyen karar sayısı: 4
  • 2010 Yılı:
   • C.Savcılığndan gelen istem üzerine Kaymakamlıkça başlatılan ön inceleme sayısı: 5
   • Vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler üzerine Kaymakamlıkça başlatılan ön inceleme sayısı: 1
   • Diğer makam ve memurlardan gelen şikayetler üzerine Kaymakamlıkça başlatılan ön inceleme sayısı: 3
   • Yaptırılan toplam ön inceleme sayısı: 9
   • Soruşturma izni verilmesine ilişkin karar sayısı: 2
   • Soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar sayısı: 7
   • Kısmen soruşturma izni verilmesine-verilmemesine ilişkin karar sayısı: --
   • Hakkında inceleme yapılan toplam personel sayısı: 15
   • Hakkında inceleme yapılan içişleri personel sayısı: 2
   • İdari yargıda itiraz edilen karar sayısı: 3
   • Bozulan Karar sayısı: 1
   • Onanan Karar sayısı: 2
   • Halen Yargıda bekleyen karar sayısı: 2
  • Toplam:
   • C.Savcılığndan gelen istem üzerine Kaymakamlıkça başlatılan ön inceleme sayısı: 7
   • Vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler üzerine Kaymakamlıkça başlatılan ön inceleme sayısı: 4
   • Diğer makam ve memurlardan gelen şikayetler üzerine Kaymakamlıkça başlatılan ön inceleme sayısı: 21
   • Yaptırılan toplam ön inceleme sayısı: 32
   • Soruşturma izni verilmesine ilişkin karar sayısı: 6
   • Soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar sayısı: 26
   • Kısmen soruşturma izni verilmesine-verilmemesine ilişkin karar sayısı: --
   • Hakkında inceleme yapılan toplam personel sayısı: 66
   • Hakkında inceleme yapılan içişleri personel sayısı: 2
   • İdari yargıda itiraz edilen karar sayısı: 8
   • Bozulan Karar sayısı: 2
   • Onanan Karar sayısı: 6
   • Halen Yargıda bekleyen karar sayısı: 6
 • İdare Kurulu Kararlarının Çeşidi:
  • 2008 Yılı:
   • Soruşturma izni verilen karar sayısı: --
   • Soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar sayısı: 2
   • Kısmen soruşturma izni verilmesine-verilmemesine ilişkin karar sayısı: --
   • İtiraz kabulüne karar: --
   • İtirazın reddine karar: --
   • Beklemedeki dosyalar: 2
  • 2009 Yılı:
   • Soruşturma izni verilen karar sayısı: 4
   • Soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar sayısı: 17
   • Kısmen soruşturma izni verilmesine-verilmemesine ilişkin karar sayısı: --
   • İtiraz kabulüne karar: 4
   • İtirazın reddine karar: 1
   • Beklemedeki dosyalar: 4
  • 2010 Yılı:
   • Soruşturma izni verilen karar sayısı: 2
   • Soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar sayısı: 7
   • Kısmen soruşturma izni verilmesine-verilmemesine ilişkin karar sayısı: --
   • İtiraz kabulüne karar: 2
   • İtirazın reddine karar: 1
   • Beklemedeki dosyalar: 2
  • Toplam:
   • Soruşturma izni verilen karar sayısı: 6
   • Soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar sayısı: 26
   • Kısmen soruşturma izni verilmesine-verilmemesine ilişkin karar sayısı: --
   • İtiraz kabulüne karar: 6
   • İtirazın reddine karar: 2
   • Beklemedeki dosyalar: 6
   • Genel toplam: 46

3091 Sayılı Yasa Uygulaması İle İlgili İşlerEdit

23-Teftişe tabi dönem içinde; 2009 yılında 16 adet müracaat olduğu, bunlardan 9'u hakkında tecavüzün men-ine, 7' si hakkında talebin reddine kararı verildiği; 2010 yılında ise teftiş tarihine kadar müracaat olamadığı incelenmiştir.

Bu dosyalardan 2009/4, 8, 10, 12 ve 16 sayılı olanları incelenmiştir.

 • 3091 sayılı kanuna göre verilen kararlar:
  • 2008 Yılı:
   • Talebin reddi: --
   • Men-i müdahale: --
   • Toplam müracaat: --
  • 2009 Yılı:
   • Talebin reddi: 7
   • Men-i müdahale: 9
   • Toplam müracaat: 16
  • 2010 Yılı:
   • Talebin reddi: --
   • Men-i müdahale: --
   • Toplam müracaat: --

Yeşilkart Uygulaması İle İlgili İşlerEdit

24-Yeşilkart bürosunun Sağlık Gurup Başkanlığı bünyesinde oluşturulduğu ifade edilmiştir.

Yeşilkart işlemleri 3816 sayılı ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin Yeşilkart verilerek karşılanması hakkında kanun ve ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılanması ve yeşilkart uygulaması hakkında yönetmeliğin 22 ve 23. maddeleri doğrultusunda uygulamaya devam edilmelidir.

*Teftişe tabi dönemde yeşilkart müracaat ve kararları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

**2008 Yılı:

   • Müracaat: --
   • Verilmesi kararı: --
   • Verilmemesi kararı: --
   • Yılı içinde iptal edilen: --
   • Ölüm nedeniyle iptal edilen: --
  • 2009 Yılı:
   • Müracaat: 11870
   • Verilmesi kararı: 8375
   • Verilmemesi kararı: 335
   • Yılı içinde iptal edilen: 2347
   • Ölüm nedeniyle iptal edilen: --
  • 2010 Yılı:
   • Müracaat: 2530
   • Verilmesi kararı: 2182
   • Verilmemesi kararı: 131
   • Yılı içinde iptal edilen: 212
   • Ölüm nedeniyle iptal edilen: 5
  • Teftiş tarihine kadar toplam yeşil kartlı kişi sayısı: 10557
  • İlçe Nüfusu: 182246
  • Teftişe tabi dönemde yeşilkart almak için müracaat eden kişi sayısı: 14400
  • Teftişe tabi dönemde yeşilkart alan kişi sayısı: 7527
  • Teftişe tabi dönemde yeşilkart talebi reddedilen kişi sayısı: 466
  • Teftişe tabi dönemde yeşilkartlı olup ölen sayısı: 5
  • Teftişe tabi dönemde yeşilkartı iptal edilen kişi sayısı: 2559
  • Yeşilkartlı kişi sayısının ilçe nüfusuna oranı: 4,1
 • İlave Bilgi:
 • Yeşil Kart almak için müracaat eden vatandaşların dosyalarına ilişkin matbu formlar oluşturularak idare kurulunun bilgisine sunulduğu, İdare kurulunun incelemeyi bütün dosya üzerinde değil özet bilgi halinde hazırlanmış formlar üzerinden inceleme yaptığı, bu uygulamanın işlem süresini kısaltıp, yönetimde etkinliği arttırdığı görülmüştür.
 • İlçemizde mevcut Yeşilkart sahibi kişi sayısı 7.527 olup bu oran ilçe nüfusunun %4 'ünü oluşturduğu görülmüştür.
 • Bu dönemde 14.400 kişi yeşilkarta müracaat etmiş olup 2559 kişinin yeşil kartı iptal, 466 red kararı, 5 ölen kişi mevcuttur.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlgli İşlerEdit

25-Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerince henüz teftiş edilmediği incelenmiştir.

26-Yenişehir SYDV, Türkiye'nin ilk online "SYDV bilgi bankası"na sahip olduğu

Vakıf personeline belli sayıda mahalle ve köy mıntıkası sorumluluğu verilerek mıntıkasında bulunan kişilerin hem durumlarını hem de aldığı yardımları blogları vasıtasıyla yakınen takip edebildikleri, Yenişehir SYDV bloğunda her başvuru sahibi hakkında (yaşı, memleketi, sosyal durumu, çocuk sayısı v.b.) bilgilerin tasnifli olarak mevcut olduğu, başvuran "her kişi için bir web sayfası" oluşturulduğu, bu web sayfasını sadece Mütevelli Heyet ve Yenişehir Kaymakamlığı vakıf personelinin görebildiği, "etiket sistemi"yle blogdaki tüm başvuru sahipleri ve alınan kararlar etiketlendiği, böylece bir tıkla hangi yardım gurubundan kaç kişi olduğu veya nereden göç ettiği veya istihdam edilebilirliğinin görülebildiği, Bütün bilgilerin altında yorum bölümü bulunduğu, Mütevelli Heyet üyelerinin toplantıdan önce toplantı konusu kişileri tek tek inceleme imkanı bularak düşüncelerini yorum bölümüne ekleyebildiği,

Yenişehir SYDV web sitesinde tasarlanan projelerin yayınlandığı,

Her proje için ayrı bir web sayfasının mevcut olduğu, Mütevelli Heyet üyeleri ve Vakıf personelinin projeleri inceleyerek, fikir alış verişinde bulunabildiği ve yorum yapabildikleri

incelenmiş olup gösterilen gayret takdire değer bulunmuştur.

27-Teftişe tabi dönem içerisinde Yenişehir İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının gelir ve giderleri ile bunların dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 • Yıllar İtibariyle yapılan harcamalar:
  • 2008 Yılı:
   • Vakıf toplam geliri: 238.560,00 TL
   • Amaca Yönelik Giderler: 39.340,00 TL
   • Vakıf Yönetim giderleri: 116.861,62 TL
   • Amaca yönelik giderler/vakıf toplam geliri: % 16
  • 2009 Yılı:
   • Vakıf toplam geliri: 1.030.440,53 TL
   • Amaca Yönelik Giderler: 757.428,85 TL
   • Vakıf Yönetim giderleri: 291.767,35 TL
   • Amaca yönelik giderler/vakıf toplam geliri: % 74
  • 2010 Yılı:
   • Vakıf toplam geliri: 177.179,17 TL
   • Amaca Yönelik Giderler: 156.823,21 TL
   • Vakıf Yönetim giderleri: 94.082,02 TL
   • Amaca yönelik giderler/vakıf toplam geliri: %89
 • Yıllar itibariyle yapılan yardımların dağılımı:
  • 2008 yılı:
   • Gıda: 35640
   • Yakacak: --
   • Sağlık: --
   • Eğitim: --
   • Diğer: 3700
   • Toplam: 39340
  • 2009 yılı:
   • Gıda: 174.041,74
   • Yakacak: 310.750 Kg
   • Sağlık: 1.963,92
   • Eğitim: 234.997,41
   • Diğer: 346.426,41
   • Toplam: 757.428,48
  • 2010 yılı:
   • Gıda: 34.040,69
   • Yakacak: 71.950 kg
   • Sağlık: 1.250,00
   • Eğitim: 14.988,32
   • Diğer: 106.544,20
   • Toplam: 156.823,21
 • Vakıf yardımjlarından faydalanan kişi sayısı:
  • 2008 yılı:
   • Yiyecek: 540
   • Yakacak: --
   • Sağlık: --
   • Eğitim: --
   • Para: 21
  • 2009 yılı:
   • Yiyecek: 2942
   • Yakacak: 525
   • Sağlık: 8
   • Eğitim: 16473
   • Para: 776
  • 2010 yılı:
   • Yiyecek: 1058
   • Yakacak: 102
   • Sağlık: 2
   • Eğitim: 811
   • Para: 95

İlave Ek Bilgi


SYDV Çalışmalarında Bloglarla yönetim modeli uygulanarak Türkiye’nin ilk online vakıf veri bankası oluşturulduğu,bu sistemde müracaatçı vatandaşlara fakirlik durumlarına göre 1-5 arası dereceler verildiği, Mütevelli heyeti üyelerinin online olarak ulaşıp yorum yapabildiği blog üzerinden ortalama derece bulunarak demokratik bir yönetim gerçekleştirildiği, Yine bu uygulamada bulunan tasnif mantığı ile fakir vatandaşlarımız hakkında istatistiki veriler her an güncel tutulduğu, ihtiyaçlar tespit edilip yardımların asıl hak sahiplerine ve öncelikli ihtiyaçlar konusunda yapıldığı görülmüştür.

 • Fakirlerin 5 dereceli tasnif yöntemi uygulanmaktadır.
  • I. Derece fakir ; Fakir vatandaşlarımızdan oluşmakta olup her ay yardım yapılması gereken çok fakir kişilerdir.
  • II. Derece fakir ; Üç ayda bir yardımla ayakta durabilen orta fakir kişilerdir.
  • III. Derece fakir ; Altı ayda bir yardımla ayakta durabilen Orantın altı fakir kişilerdir.
  • IV. Derece fakir ; Senede bir yardımla ayakta durabilen Az fakir kişilerdir.
  • V. Derece fakirler ;Yardıma ihtiyacı olmayan fakir sayılmayacak ancak sıkıntı halinde duruma göre değerlendirilecek kişilerdir.
 • Personel sorumluluk mıntıkaları belirlenmiştir.
 • Kimler Nasıl Derecelendiriliyor?
  • Mütevelli Heyeti Derecelendirmektedir.Mütevelli heyetinin her biri 1-5 arası derece vermektedir. Verilen derecelerin ortalaması fakirlik derecesini oluşturmaktadır. Genelde Mütevellinin derecelendirmeleri birbirine yakın olmaktadır. Eğer derece farkı yüksek ise dikkat çekmektedir. Bu da fakirin derecesinin tekrar araştırılması nedenidir. Böylelikle kasıtlı derecelendirmeler sorgulanabilmekte ve suistimallerin önüne geçilerek adaletsizlikler önlenmektedir.
 • Derece uygulamasının temel felsefesi
  • Bütün müracaatçıların ve fakirlerin derecesi olmalıdır. Fakirlerin 5 ayrı dereceye ayrılmasının yapılan yardımları nesnelleştirileceği düşündürmektedir.
  • Müracaat eden fakire değil, ihtiyacına göre fakire yardım dağıtılmalıdır.
  • Her mütevelli heyet üyesinin kanaati derece olarak alınmalıdır.
 • Yenişehir SYDV ilkeleri
  • Vakıfta vakıf başkanın dediği değil, demokratik anlamda heyetin dediği olmalıdır.
  • Heyet üyelerinin hepsinin derecelerin ortalaması esas alınmalıdır.
  • Her müracaatçının önceki aldığı yardımlar derece sistemi içerisine eklenerek daha objektif yardımlar dağıtılmalıdır.
  • Mütevellinin aktif katılımı için gelecek haftanın gündemi önceden verilmelidir.
 • SYDV’de her başvuran kişi için bir web sayfası olduğu görülmüştür.
 • SYDV’de alınan her karar online yayınlandığı görülmüştür.
 • Her karar derecesi etiketlenmektedir.
  • Yenişehir SYDV bloğunda tüm başvuru sahipleri alınan karar derecesine göre etiketlendiği, (Böylece bir tıkla hangi dereceden kaç kişi olduğu görülebilmektedir.)görülmüştür.
 • SYDV bloğunda her kişi için yorum bölümü vardır.
  • Yenişehir SYDV bloğunda her başvuru sahibi hakkında (yaşı, memleketi, sosyal durumu, çocuk sayısı v.b.) bilgileri mevcut olduğu, bütün bilgilerin altında yorum bölümü bulunduğu görülmüştür.(Böylece mütevelli heyet toplantıdan önce toplantı konusu kişileri tek tek inceleme imkanı bulmakta ve düşüncelerini yorum bölümüne ekleyebilmektedir.)
 • Yapılan bütün yardımlar online görülebilmektedir.
 • SYDV web sitesinde projeler ortak çalışılmaktadır .
 • Eğitim Yardımları kapsamında fakir ve yardıma muhtaç öğrencileri spora teşvik etmek, derslerine motivasyonunu ve başarılarını artırmak maksadiyla. Alınan kararlar neticesinde aşağıdaki spor malzemelerinin dağıtıldığı görülmüştür.
  • 12 000 adet Badminton Raketi ve 12 000 adet Badminton Topu dağıtıldığı görülmüştür.
  • 400 Badminton Seti (1600 Raket, 2400 Badminton Topu, 400 Badminton Filesi, 400 Adet Badminton bilgilendirme kitabı) dağıtıldığı görülmüştür.
  • 810 Öğrenciye Eşofman yardımı yapıldığı görülmüştür.
  • 810 Öğrenciye Ayakkabı yardımı yapıldığı görülmüştür.
 • Yine Eğitim Yardımları kapsamında
  • 1300 Öğrenciye kırtasiye malzesi dolu, okul çantası dağıtıldığı görülmüştür.
  • 1000 Öğrenciye 100 Temel Eser dağıtıldığı görülmüştür.
  • 500 Öğrenciye 500 Adet Edebiyat kartı dağıtıldığı görülmüştür.
 • Vakfa müracaat eden ve tahkikatı sonucunda durumu iyi olan ve yeşilkart sahibi olan kişiler tespit edilerek, Sağlık Grup Başkanlığı na gerekli bilgiler verildiği ve Yeşilkartlarının iptal edildiği görülmüştür.
 • Vakıf faaliyetleriyle ilgili olarak bilgiler broşürler hazırlanarak vatandaşlar bilgilendirildiği görülmüştür.
 • Vakıf toplantı tutanaklarının personel eliyle toplantı esnasında düzenlendiği talimatların toplantı esnasında yazıldığı ve mütevelli heyetine imzalandığı bu şekilde bürokrasinin azaltıldığı görülmüştür.
 • Vakfa müracaat eden kişilerin tekrar tekrar vakfa gelmeksizin, alınan derecelere göre yardımların dağıtıldığı ve vatandaşla kısa mesaj ve telefon zinciri aracılığı ile sürekli irtibat halinde bulunulduğu böylece muhtaç vatandaşların onurlarını zedeleyecek bir görüntü veya muameleye fırsat vermeksizin yardımların hak sahiplerine ulaştırıldığı görülmüştür.
 • Şeffaf yönetim ilkesi gereği, www.mersinyenisehir.gov.tr/sydv.asp internet web sitesinde;
  • Vakfın almış olduğu demirbaşlar listelendiği,
  • 4734 sayılı kanunun 22.maddesi gereğince yapılan alım faturalarının yüklendiği;
  • 4734 sayılı kanunun 22.maddesi gereğince yapılan ihalelerde teklif veren firmaların listelendiği,
  • Sıkça sorulan sorular sayfası oluşturularak, kişilerin internet aracılığı ile bilgilendirildiği, görülmüştür.
 • Bimer aracılığı ile gelen müracaatlar dikkate alınarak, yerinde tahkikatlar yapıldığı buna göre yardım taleplerinden uygun olanların karşılandığı görülmüştür.


 • Yenişehir SYDV tanıtım broşürü: SYDV/Kitapçık
 • Yenişehir SYDV tanıtım broşürü A/4: SYDV/A4

İnsan Hakları İle İlgili ÇalışmalarEdit

28-İlçe İnsan Hakları Kurulu ve komisyonlarının her ay düzenli olarak toplandığı, karar defteri tutulmadığı, alınan kararların dosyalanarak klasörlerde muhafaza edildiği görülmüştür.

Kurulun düzenli yapılan toplantılarına devam edilmeli, kararların elle yazılmayıp bilgisayar çıktılarının yapıştırılması uygulaması yapılması durumunda da sayfa kenarları mühürlenerek sabitlenmeli, alınan kararlar bu deftere yazılarak üyelerce imzalanmalı, alınacak karar olmaması durumunda da buna dair şerh verilmelidir.

 • İlave Ek Bilgi
 • Görüntülü çalışma ortamı sayesinde, kararların toplantı esnasında alındığı ve bu şekilde bürokrasinin ortadan kalktığı görülmüştür.
 • İnsan Hakları Kurulu çalışmalarının; şikayet ve müracatlardan çok insan hakları bilincini arttırma konusunda yapıldığı ve, bu kapsamda eğitim faaliyetleri yapıldığı görülmüştür.
 • Sanık ve şüphelilerin kaldığı nezarethanelerin iyileştirilmesi ve ilgili Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi hususunda çalışmalar yapıldığı görülmüştür.
 • Yenişehir ilçe insan hakları kurulu tarafından nezarethanelerin heyet olarak gidilerek denetlendiği ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğinin çalışmalarının beğenildiği ve sorumlulara takdir verilmesinin önerildiği görülmüş ve Yenişehir Kaymakamı tarafından da anılan amirlerin takdirname ile ödüllendirildiği görülmüştür.

İdare Kurulu İle İlgili İşlemlerEdit

29-İdare kurulu tarafından alınan kararlar ve çeşitleri aşağıdaki gibidir;

İdare Kurulu kararları çeşidi

 • Yeşil Kart (3816 sayılı kanun): 2008 yılı (-), 2009 yılı (384), 2010 yılı (144): Toplam:528
 • Askerlik(1111 sayılı kanun) :2008 yılı (38), 2009 yılı (87) ,2010 yılı (9): Toplam:134
 • 2022 sayılı muhtaçlık kararı:2008 yılı(-), 2009 yılı (166), 2010 yılı (77):Toplam: 243
 • Muhtaç erbaş ve erbaş aileleri:2008 yılı (-), 2009 yılı (17), 2010 yılı(12): Toplam: 29
 • Köy sınırı ihtilafları: 2008 yılı(-), 2009 yılı (-), 2010 yılı (-): Toplam:-
 • Sağlık karnesi:2008 yılı (-), 2009 yılı(3), 2010 yılı(-):Toplam: 3
 • Diğerleri:2008 yılı(-),2009 yılı(7), 2010 yılı(2):Toplam:9
 • Toplam:2008 yılı(38), 2009 yılı(664), 2010 yılı (244): Toplam:946

30- 2022 sayılı yasadan dolayı Kaymakamlığa başvuran vatandaşların yıllar itibari ile sayısı ve oranı aşğıdaki gibidir;

 • Bedensel Özürlü
  • Başvuran kişi sayısı: 2007 yılı(-), 20082009 yılı(78), 2010 yılı(43)
  • Reddedilen: 2007 yılı(-), 2008 yılı(-), 2009 yılı (15), 2010 yılı(1)
  • % (yüzde)oranı: 2007 yılı(-), 2008 yılı(-), 2009 yılı(19,23), 2010 yılı(2,33)
  • Kabul edilen:2007 yılı(-), 2008 yılı(-), 2009 yılı(63), 2010 yılı(42)
  • % (yüzde)oranı:2007 yılı(-), 2008 yılı(-), 2009 yılı (80,77), 2010 yılı (97,67)
 • Yaşlı
  • Başvuran kişi sayısı: 2007 yılı(-), 2008 yılı(-), 2009 yılı(88), 2010 yılı(34)
  • Reddedilen:2007 yılı(-), 2008 yılı(-), 2009 yılı (-),2009 yılı (19), 2010 yılı (2)
  •  %(yüzde)oran:2007 yılı(-), 2008 yılı(-), 2009 yılı(21,59), 2010 yılı(5,88)
  • Kabul edilen:2007 yılı(-), 2008 yılı (-), 2009 yılı (69), 2010 yılı (32)
  • &(yüzde)oran: 2007 yılı(-), 2008(-9, 2009 yılı(78,41), 2010 yılı (94,12)

Tüketicinin Korunması İle İlgili İşlerEdit

31.Tüketicinin Korunması hakkında kanun uyarınca Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin oluşturulduğu , heyete Kaymakamın başkanlık yaptığı incelenmiştir.

Tüketicilerin hakları ve Hakem heyetinin görv ve yetkileri konusunda vatandaşları aydınlatıcı faaliyetlerde bulunulmalı,Kurul başkanlığının daha etkin kılınması için raportörlük ve büro işlemlerinin Mal Müdürlüğü'ne verilmesi tavsiyeye değer görülmüştür.

Tüketicilerin hakları ve Hakem heyetinin görev ve yetkileri konusunda vatandaşların aydınlatıcı faaliyetlerde bulunulması, İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin aktif hale gelmesi noktasında vatandaşların tüketici hakları konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan ilçe genelinde tanıtım kampanyaları düzenlenmesi tavsiye olunur.

32."Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" web sitesi kurularak Türkiye'de bu alanda ilk web sitesi kurulduğu, TSHH'de alınan kararların anında burada yayınlandığı, her karar için ayrı bir web sağlandığı,

"Yenişehir İlçesi Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" web sitesinde tüketiciler yasal mevzuat konusunda bilgilendirilmekte ve başvuru forumlarını siteden indirebildikleri, alınan kararların şikayet konusu edilen marka dikkate alınarak tasnif edildiği, Hakem Heyetince alınan kararların; şikayet konusu edilen ürün cinsine göre tasnif edildiği,

"Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" toplantılarında; heyete konuyla ilgili tüketici şikayetleri ve şikayet hakkında gelen satıcı savunmalarının anında prejeksiyonla panoya yansıtılarak üyelerin alınan kararları görmeleri ve irdeleyebilmeleri olanağı sağlandığı,

TSHH kararlarının yasa hükümlerine uyarak ilan edildiği,bu ilanın ilk kez yapılan uygulama ile her toplantı akabinde anında web sitesi yolu ile ilan edildiği,

Kararların altına yorum bölümleri eklenerek tüketici ve satıcıların lehte ve aleyhte olan kararları değerlendirmeleri için olanak sağlandığı, alınan bütün kararların dijital ortamda arşivlenerek TSHH kararı ile ilgili bir tıkla ulaşabilecek bir veri tabanı hazırlandığı

incelenmiştir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun amir hükümleri ve ruhuna uygun olarak yapılan bu çalışma takdire değer bulunmuştur.

33.Teftişe tabi dönem içerisinde Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı'na yapılan başvurular ve sonuçları ile ilgili konulara göre dağılımı aşağıdaki gibidir;

 • 2008 yılı

Başvuru sayısı:195

tüketici lehine:47

Tüketici aleyhine:10

Başka kuruma sevk:-

Bilikişi incelemesi yapılan:9

Karar sayısı:57

 • 2009 yılı

Başvuru sayısı:985

Tüketici lehine:766

Tüketici aleyhine:132

Başka kuruma sevk:-

Bilirkişi incelemesi yapılan:201

Karar sayısı:898

 • 2010 yılı

Başvuru sayısı:240

Tüketici lehine:231

Tüketici aleyhine:15

Başka kuruma sevk:-

Bilikişi incelemesi yapılan:99

Karar sayısı:246

***Toplam:1191

 • Şikayet Konuları
  • kapıdan ve Kampanyalı satışlarda şikayet adedi:128, % oranı:9,01
  • Ayıplı mal ve hizmetler de şikayet adedi:1282,% 90,29
  • Diğer şikayetler de şikayet adedi:10,%0,70
  • Toplam Şikayet adedi 1420,%100

İlave Bilgi:

 • “Yenişehir İlçesi Tüketici Sorunları Hakem Heyeti” web sitesinde tüketiciler yasal mevzuat konusunda bilgilendirilmekte ve başvuru forumlarını siteden indirebildikleri görülmüştür.
 • Yenişehir İlçesi Tüketici Sorunları Hakem Heyeti web sitesinde; tüketici profilini belirleyen tasnif mantığı mevcut olduğu görülmüştür.
 • Tüketici profilini belirleyen etiketlerin mevcut olduğu görülmüştür.
 • Hakem Heyetimizce alınan kararlar; şikayet konusu edilen marka dikkate alınarak tasnif edildiği görülmüştür.
 • Hakem Heyetimizce alınan kararlar; şikayet konusu edilen ürün cinsine göre tasnif edildiği görülmüştür.
 • “Yenişehir İlçesi Tüketici Sorunları Hakem Heyeti” web sitesinde alınan kararlar red veya kabul sonucuna göre tasnif edilmekte ve kaydeden kişinin adı soyadı, kaydetme saati ve dakikasının belli olduğu görülmüştür.
 • Alınan TSHH kararları; saniyesinde derhal print çıktısı alınarak bir dakikada imzaya hazır hale getirildiği görülmüştür.
 • “Tüketici Sorunları Hakem Heyeti” kararları; kısa sürede sonuçlanmakta olduğu görülmüştür.
 • “Tüketici Sorunları Hakem Heyeti” toplantılarında; heyete konuyla ilgili tüketici şikayetleri ve şikayet hakkında gelen satıcı savunmaları anında prejeksiyonla panoya yansıtılmakta ve TSHH üyelerinin alınan kararı görmeleri ve irdeleyebilmeleri olanağı sağlandığı görülmüştür.
 • TSHH kararlarının Türkiye'de ilk kez yasa hükümlerine uyularak hem de internet kanalıyla ilan edildiği görülmüştür.
 • TSHH yönetmeliğine göre; Ülkemizde TSHH kararları aylık “ilan edilmesi” zorunlu olmasına rağmen maalesef kamudaki teknik bilgi yetersizliğinden dolayı ilan edilememektedir. Örnekte ise her toplantı akabinde alınan karar anında ilan edilmektedir.
 • “Tüketici Sorunları Hakem Heyeti” kararının altına yorum bölümleri eklenerek tüketici ve satıcıların lehte ve aleyhte olan kararları değerlendirmeleri için olanak sağlandığı görülmüştür.
 • “Tüketici Sorunları Hakem Heyeti” nde alınan bütün kararlar dijital ortamda arşivlenerek TSHH kararı ile İlgili bir tıkla ulaşılabilecek bir veri tabanı mevcuttur.
 • Gerekçeli kararların toplantı esnasında üyelerin lehte ve alehte görüşlerini de içerecek şekilde yazıldığı, bu yöntemle işlem süresini kısaltıldığı gözlenmiştir.
 • “Tüketici Sorunları Hakem Heyeti” faaliyetlerinin tanıtım broşürleri hazırlanarak, vatandaşın bilgilendirildiği görülmüştür.

Performans KriterleriEdit

34.İlçe Kaymakamının görev ve hizmetleri başarı yüzdesine göreaşağıdaki gibi değerlendirilmiştir;

 • KyPr Tablo 1A Başarı Notu Yüksek olan başarıdır %(yüzde olarak)

1.Bir önceki teftiş raporunda yer alan eleştirileri düzeltme oranı -

2. 4483 sayılı kanun ile ilgili işlemler -hatasız dosya oranı (MKym) 100

3.3091 sayılı kanun ile işlemler -hatasızdosya oranı (MKym) 100

4.Disiplin hükümleri- hatasız işlem oranı(MKym) 100

5.Köy denetim oranı(MKym) 100

6.Kurum denetim oranı (MKym) 100

7.KÖYDES projeleri bitirme oranı 100

8.(0-6) yaş okul öncesi eğitim oranı 78 (Türkiye Ortalaması yüzde 33)(Mersin ortalaması  % )

9.Kız çocukları ortöğretim okullaşma oranı 98 (Türkiye Ortalaması yüzde 45.37 - Erkek çocukları ortöğretim okullaşma oranı yüzde 60.63)

10.Kıyı ve Özel İdare bölgelerinde imarsız Yapı Yıkım kararı uygulama oranı -

11.SYDV ödeneklerini (personel ve ofis giderleri dışında) kullanma oranı 82

12.KHGB 'nden yardım ve destek alan üye köyler oranı 75

13.Ruhsatlı işletmeler denetim oranı(toplam sayı /denetlenen sayı) -

 • KyPr Tablo 1B Düşük olan başarı birimidir(yüzde olarak &)

1.Asayişe Müessir olay sayısı/Nüfus oranı (MKym dönemi) 1

2.Öldürme /Nüfus oranı (MKym dönemi) 0,0003

3.Trafik kazalarında ölüm sayısı/Nüfus oranı(MKym dönemi) -

4.Düğün kutlama vb.de silah atılma oranı 0

5.Birleştirilmiş eğitim verilen ilköğretim okuluna oranı 0,05

6.Öğrenci sayısı 24'den fazla sınıf oranı -

7.Hekim yokluğu nedeniyle kapalı tutulan sağlık birimi oranı 0

8.Yeşilkartlı /Nüfus oranı 4,1

9.Kıyılar ve Özel İdare bölgesinde İmar/Ruhsata aykırı yapı oranı -

10.Kaçak elektrik kullanım oranı -

11.Orman suçlarının toplam suç sayısına oranı -

12.Sağlıksız ya da yetersiz içmesuyu sorunu olan birim oranı 0

İlçeye bağlı köylerin ve belediyelerin tamamında şebekeli su dğıtımı olduğu, su depolarının sürekli numuneler alınarak düzenli olarak kontrol edildiği, köylerin büyük çoğunluğunda klorlama yapıldığı incelenmiştir.Bu nedenle sağlıksız ya da yetersiz içmesuyu sorunu olan birim oranı 0 (sıfır) olarak yazılmıştır.

Görev ve SonuçEdit

35.İlçenin kuruluşundan bugüne kadar; İlçe Kaymakamlığınınidari kuruluşunun tamamlandığı,fiziksel mekanların, tahsis edilen binanın tamamının fonksiyon kazandırılarak tadilatını yapılması,düzenlenmesinin ve dontılmasının başarı ile yapıldığı

Genel idare hizmetlerinin yerel kaynaklarla koordine edildiği,

Köydes projelerinin başarıyla uygulandığı,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanları ile Yenişehir İlçesi köylere Hizmet Götürme Birliği'nin aktif olarak kullanıldığı,

İlçenin eğitim ve altyapı sorunları ile ilgili yoğun çalışmalar yapıldığı ve yatırımların finanse edildiği görümüştür.

İlçe Kaymakamınınbu çalışmalarda gösterdiği performans takdire şayan bulunmuştur.

36.Teftişe tabi dönem içerisinde Yenişehir Kaymakamlığı görevi Eyüp Sabri KARTAL tarafından yürütülmüştür.

Mersin ili Yenişehir Kaymakamlığı Genel İş ve Yürütümünün teftişi sonucunda tarafımızdan (4) örnek olarak düzenlenen bu teftiş raporunun (1) örneği Yenişehir Kaymakamlığına, (1)örneği Mersin Valiliği'ne tevdi edilmiş, (2) örneği de İçişleri Bakanlığı(Tef.Ku.Bşk.)'na sunulmuştur.

 • İlave Bilgi

Yenişehir Kaymakamı Kartal, Türk İdareciler Derneği'nin "Geleneksel Yılın İdarecisi" ödülü adayıEdit

Diğer Eğtim ProjeleriEdit

 • Hayal Ortakları Projesi Mili Eğitim Bakanlığı , Eğitim Fakültesi ve Hayal Ortakları derneği'nin ortaklaşa düzenlediği projde Yenişehir iki okulumuz vardır. (Mersin'de ..) (Türkiye'de ..) vardır. Hayal ortakları derslikleri ve kütüphaneleri oluşturulmuştur.
 • Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri ve Okullarda bilişimden sorumlu md yrd'ları toplantısı
 • Akdeniz Bölge Komutanlığı İlköğretim okuluna ziyaret
 • Yazarlık Yazılımı Projesi

Yenişehir başarıları/TARIM Edit

Kadın çiftçilerin eğitimi projesiEdit

İlave Bilgi:

Çiftçi kadınlarımızın eğitim seviyesini artırmak için Tarım Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen "Kadın Çiftçiler Yarışıyor" proğramında Yenişehir'li Kadın Çiftçiler Mersin iline ilk kez Akdeniz Bölge Birinciliği ve nihayetinde Türkiye 3.lüğü hediye ettiler.

Mersin Yenişehir ilçesi ülkemizin en eğitiebilir kadın çiftçisi olmasına rağmen eğitim almadığından başarı gösterememektedir. Yenişehir 2008 yılında ilk kuruluşu ile beraber hızlı bir şekilde tarımsal eğitim çalışmalarına başlanmış ve kadın çiftçilerimiz ciddi bir eğitimden geçirilmişlerdir.

Bu sayede Mersin iline ilk kez Akdeniz Bölge Birinciliği ve nihayetinde Mersin ilimize ilk defa Türkiye 3.lüğü de derece olarak alınarak Mersin'imize hediye edilmiştir.

Tek Adımda Çiftçi Kayıt SistemiEdit

"Yenişehir Kaymakamlığımızca uygulanan Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi" ile çiftçimiz resmi kurumlar arasındaki bürokratik işlemleri tek bir elden yürütülecektir.

Gıda katkı maddeleri ve yan etkileri bilgilendirme çalışmasıEdit

 • Gıda katkı maddelerinin kullanımında dikkat edilecek noktalar
 • Katkı maddeleri

Hayvan Sağlığı çalışmalarıEdit

 • İlçemizdeki tüm büyükbaş ve küçük baş hayvanlara şap aşılaması yapılmıştır.
 • İlçemizde yaşayan tüm kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapılmıştır.
 • İlçemiz sınırlarında faaaliyet gösteren tüm kasaplar ve et ürünü satışı yapan şatışyerleri periyodikdenetimleri yapılmıştır.
 • Evlerde beslemeye yönelik kedi, köpek gibi hayvanların satışının yapıldığı pet shop ların periyodik denetimi yapılmıştır.

MOBİL Tarım EğitimiEdit

2005 yılından beri ilimizde Sayın Valimiz Hüseyin AKSOY'un talimatıyla yürütülen MOBİL Tarım Eğitimi projesi İlçe Müdürlüğümüz personellerince çiftçilerimize teorik ve uygulamalı teknik konularda, kadınlara yönelik ev ekonomisi ve beslenme konularında eğitim verilmiştir.

Tarımsal Günlerin KutlanmasıEdit

 • Dünya Süt Günü, ilçemizde Çavak köyü İlköğretim okulu'nda ve Barbaros İlköğretim Okulu'nda sütün önemini vurgulamak için çeşitli etkinlikler yapılarak kutlanmıştır.
 • Dünya Kadın Çiftçiler Günü, İlçemizin Emirler köyünde ilçemiz tüm köylerindeki kadın çiftçilerimizi biraraya getirerek Kadın Çiftçilerimizin hayatımızdaki önemini vurgulamak amacıyla, çeşitli etkinlikler yapılarak kutlanmıştır.
 • Dünya Gıda Günü, Barbaros İlköğretim Okulu'nda gıdanın hayatımızdaki önemini vurgulamak için çeşitli etkinlikler yapılarak kutlanmıştır.

Fidan dağıtımıEdit

 • 2009 yılında Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü olarak 100 000 adet zeytin fidanı dağıtımı yapılmıştır.
 • 2010 yılında Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü olarak 25 000 adet zeytin fidanı dağıtımı yapılmıştır.

Gıda katkı maddeleri ve yan etkileri bilgilendirme çalışmasıEdit

 • Gıda katkı maddelerinin kullanımında dikkat edilecek noktalar

Gıdanın tarladan sofralarımıza kadar hazırlanmasında sağlığımızı tehlikeye atmayacak şekilde üretiminin sağlanması,ürünlerin işlenmesi ve pişirilmesi hususlarına dikkat edilmesi için öğrencilere, ailelerine ve çiftçi vatandaşlarımıza eğitimler verilmişir.

 • Katkı maddeleri

2009 yılı Gıda YılıEdit

2009 yılı Gıda Yılı olması nedeniyle İlçemizin tüm ilk ve ortaöğretim okullarında güvenilir gıda ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme konferansları yapılmıştır. Bu kapsamda broşür, liflet gibi tanıtım materyali dağıtılmıştır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.