FANDOM


Bakınız

Şablon:Ahit - d


Ahit - Ahd
Ahd-i atik -Ahd-i cedit
Eski Ahit - Eski Ahid
Yeni Ahit - Yeni Ahid
Sinoptik
Sinoptik Meteoroloji Şube Müdürlüğü


'''Yeni Ahit''' veya '''Yeni Antlaşma''', [[Kitab-ı Mukaddes]]'te [[Eski Ahit]]'in ardından gelen ve [[Hristiyan]]larca [[kutsal]] kabul edilen 27 kitapçıktan oluşan bölüm. Özgün metinlerin çoğu [[45|MS 45]] ile [[140|MS 140]] yılları arasında [[Yunanca]]nın [[Koini]] lehçesinde kaleme alınmıştır. Bu 27 kitapçık yüzyıllar içerisinde yavaş yavaş tek bir ciltte toplanmıştır. Yeni Ahit Hristiyanlık'taki en önemli [[kutsal metin]]leri kapsar.


== Kitaplar ==

Yeni Ahit 27 kitapçıktan oluşur. İlk dört kitapçık [[İncil]]'i oluşturur. Ardından Resullerin İşleri ve Pavlus'un on dört mektubu gelir. Bu mektupların sonuncusu olan "İbranilere mektup" kimilerince Pavlus'a atfedilmez. Son olarak havarilerin yedi mektubu ve Yuhanna'nın kaleme aldığı kabul edilen ve [[Apokalips|Vahiy]] olarak da bilinen [[Apokalips]] gelir.


=== İnciller ===

{{Ana|İncil}}

[[Matta İncili|Matta]], [[Markos İncili|Markos]], [[Luka İncili|Luka]] ve [[Yuhanna İncili|Yuhanna]] İncilleri [[İsa|Nasıralı İsa]]'nın vaizliğini nakleder. Modern ilim bu incillerin tam olarak kim tarafından nerede, hangi formatta yazıldığı konusunda farklılık gösterir.


İlk üç İncil genellikle [[Sinoptik İnciller]] olarak sınıflandırılırlar. Üçü de İsa'nın hayatıyla ilgili oldukça benzer anlatımlar içerir. Öte yandan Yuhanna İncili başka yerlerde geçmeyen bir takım mucizeler ve İsa'nın deyişleriyle ilgili başka örneği olmayan kayıtlarıyla diğerlerinden ayrılır.


=== Elçilerin işleri ===

Bu kitapçıkta İsa'nın ölümünden sonraki otuz-kırk yıl içinde havarilerinin yaptıkları ve ilk kilisenin tarihi anlatılır.


=== Pavlus'un mektupları ===

''Ayrıca bakınız [[Pavlus'un mektupları]]''


Yeni Antlaşma'nın içindeki mektupların on üç tanesi elçi [[Pavlus]] tarafından yazılmıştır. Bunlar Yeni Ahit'teki sırasıyla: Romalılar, 1. ve 2. Korintoslular, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Koloseliler, 1. ve 2. Selanikliler, 1. ve 2. Timoteos, Titus ve [[Filimona mektup]] mektuplarıdır. Bunlardan Galatyalılara Mektup bütün İncil içindeki en eski mektuptur (MS. 48-49).


İbranilere Mektup adındaki kitapçığın yazarı bilinmemekle birlikte Yahudi dinsel geleneklerine paralel yazılmış olan bu metni İsa'nın havarileri ile çalışan bir Hristiyan'ın yazdığı düşünülmektedir. Önerilen adlar arasında Apollos ve Barnaba da vardır. Kimileri bu kitapçığı da Pavlus'a atfeder.


=== Diğer mektuplar ===

Sonrakiler ise, İsa Mesih'in kardeşi Yakup'un yazdığı mektup, Petrus tarafından kaleme alınan iki mektup, Yuhanna'nın üç mektubu ve Yahuda mektubudur.


=== Vahiy ===

Yeni Ahit'in son kitapçığı Yuhanna'nın 90 yıllarında yazdığı Vahiy'dir. Hristiyanların yoğun sıkıntı çektiği dönemde yazılan kitapçık, gelecek olayları ve İsa'nın gökten dönüşünü anlatır.


== Yeni Ahit'in Hıristiyanlar açısından anlamı ==

Yeni Ahit ya da Yeni Anlaşma kelimesi [[Hristiyanlık|Hristiyanlar]] için; [[İncil]]'den başka [[İsa Mesih]]'in ölmeden önce havarileriyle yediği son yemekteki sözlerinde yer alan Tanrı'nın İnsanlık ile yaptığı ruhsal antlaşmayı ifade eder.


Hıristiyan inanışına göre bu anlaşma, [[Eski Ahit]]'te geçen ve Tanrı'nın Sina dağında [[İsrail]] ile yapmış olduğu antlaşmanın yerini alır.


== Yeni Ahit'te, İsa'nın Yeni Ahit'ten bahsettiği bazı ayetler ==

* [[Fısıh Yemeği]] (Mat.26:17-35; Mar.14:12-31; Yu.13:21-30,36-38; 1Ko.11:23-25)


Luk.22: 7 Fısıh kurbanının kesilmesi gereken Mayasız Ekmek Günü geldi.


Luk.22: 8 İsa, Petrus'la Yuhanna'yı, "Gidin, Fısıh yemeğini yiyebilmemiz için hazırlık yapın" diyerek önden gönderdi.


Luk.22: 9 O'na, "Nerede hazırlık yapmamızı istersin?" diye sordular.


Luk.22: 10-11 İsa onlara, "Bakın" dedi, "Kente girdiğinizde karşınıza su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Adamı, gideceği eve kadar izleyin ve evin sahibine şöyle deyin: 'Öğretmen, öğrencilerimle birlikte Fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede? diye soruyor.'


Luk.22: 12 Ev sahibi size üst katta, döşenmiş büyük bir oda gösterecek. Orada hazırlık yapın."


Luk.22: 13 Onlar da gittiler, her şeyi İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular ve Fısıh yemeği için hazırlık yaptılar.


Luk.22: 14-15 Yemek saati gelince İsa, elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi: "Ben acı çekmeden önce bu Fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım.


Luk.22: 16 Size şunu söyleyeyim, Fısıh yemeğini, Tanrı'nın Egemenliği'nde yetkinliğe erişeceği zamana dek, bir daha yemeyeceğim."


Luk.22: 17 Sonra kâseyi alarak şükretti ve, "Bunu alın, aranızda paylaşın" dedi.


Luk.22: 18 "Size şunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliği gelene dek, asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim."


Luk.22: 19 Sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. "Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın" dedi.


Luk.22: 20 Aynı şekilde, yemekten sonra kâseyi alıp şöyle dedi: "Bu kâse, sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen '''yeni antlaşma'''dır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.