FANDOM


Yeni dosttan haber geldi
Dalgalandı taştı gönül
Yar elinden kevser geldi
Derya gibi çoştu gönül
Kılavuzum Şah-ı Merdan
Her yeri dopdolu nurdan
Şunda bir hercayi yarden
N'eylersin vazgeçti gönül
Sır Ali'nin sırrı idi
Seyreden i sever idi
Sen kulu da kemter idi
Pir aşkına düştü gönül
Açıldı bahçenin gülü
Öter içinde bülbülü
Dost elinden dolu dolu
Sarhoş oldu içti gönül
Pir Sultan'ım bir gün gider
Er olan ikrarın güder
Ceset bunda seyran eder
Çün Hakka ulaştı gönül
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.