FANDOM


Bakınız

Şablon:İlçebakınız d


İlçe İlçebay Yeni kurulan ilçeler Yeni kurulan ilçelerde karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları
Kaza Kadı Kaymakam Kaimakam
İlbay Şarbay
Şablon:İlçe Şablon:Kaymakam Şablon:Kaymakamlar

İdari bölünmenin esaslarıEdit

Devlet idaresi nin gelişen toplumun ihtiyaçlarına ve kalkınma amaçlarına uygun olarak zaman zaman gözden geçirilmesi ve belirlenmiş normlara uygun olarak yeni düzenlemelerin yapılması bugünün modern toplum anlayışının temel unsuru olarak kabul edilmektedir

Planlı kalkınma ile birlikte türk toplumunun yapısında meydana gelen hızlı gelişmeler ve bunun doğurduğu sosyal ekonomik ve kültürel sorunlar özellikle son 10 yıl içerisinde türk mülki idare yapısı yönetim bölümden mersinde yeni düzenlemelerin yapılması hususu gündeme getirmiş bulunmaktadır.

özellikle vatandaş ile doğrudan temas gerektiren günümüz görev ve hizmetleri devlet ve vatandaş ilişkiler ahenkli bir şekilde yürütülmesi ve bilhassa hizmetlerin daha geniş ben merkezci alandan mahalli alanlara götürülmesi ve bu şekilde gerek hizmetlerde lüzumsuz gecikmelerin önlenmesi ve gerekse mahallinde çözümü çözüme kavuşturulması bakımından da önem arz etmektedir.

Nitekim 1982 anayasasının 126 ncı maddesi devletin taşra teşkilatlanması itibariyle türkiye'nin coğrafi durumu ekonomik şartları ve kamu hizmetlerinin gerekliliği gibi esasların gözetilmesi suretiyle mülki taksimat da düzenleme yapılabilmesini ön görmektedirtürkiye cumhuriyeti anayasası bu hükmü ile türk toplumunun yapısında meydana gelebilecek hızlı gelişmelere ve bunun doğuracağı sosyal ekonomik ve kültürel sorunların planlı kalkınma dönemleri içerisinde değerlendirilerek belirlenen şartları tahakkuku halinde yeni idari düzenlemelerin yapılmasını adeta anayasa emre haline getirmektedir

işte bu temel düşüncelerden hareketle türk idaresinin idari teşkilatlanması itibariyle günün gelişen ve değişen şartlarına uyumunun sağlanması bakımından cumhuriyetin ilanından itibaren zaman zaman idari yapı düzenlemesi mülki taksimat düzenlemesi yapılmış ve yeni iller ve ilçeler kurulmuştur

Türk kamu yönetimi Edit

cumhuriyetin ilanından sonra çıkarılan 1924 tarihli ve 491 sayılı anayasa ile iyi bağların kaldırılmasıyla 74 yıl oluşturulmuştur daha sonra 1926 tarihli ve 8 77 sayılı teşkilatı kanunu ile birçok yönetim biriminin sınırları ve balıkları değiştirilmiş ve bu düzenlemeler 1939 yılına kadar sürdürerek il sayısı 63 olarak bırakılmıştırr

1953 yılında itibaren uşak adıyaman ve sakarya illerin kurulması ve 1957 yılında kırşehir'in yeniden ile dönüştürmesi ile ilk sayısı 67 ye ulaşmıştır 1926 yılında 343 olan ilçe sayısı da hızla artarak 1982 yılına kadar 574 1982 tarihinden itibaren muhtelif tarihlerde çıkarılan kanunlarla aksaray karaman kırıkkale bayburt batman şırnak ve bartın il yapılarak il sayısı 74 a ulaşmıştır bu dönem içerisinde yeni kurulan 255 ilçe ile de ilçe sayısı 829 e yükseltilmiştir 1990 lı yıllardan sonra daha önce ardahan ve ığdır 1995 yılında yalova kilis ve karabük il haline getirilmiştir ve 1996 yılında osmaniye ve 1999 yılında akdağ düzce il yapılarak türk mülki idare yapısında il sayısı 81 e yükseltilmiştir bu dönem içerisinde 1987 yılında 103 1999 yılında 130 ve en son 2008 yılında kurulan 43 yeni ilçe ile birlikte toplam ilçe sayısı 893 e ulaşmıştır bu duruma göre 5747 sayılı kanun sonrası türkiye genel durumu il sayısı 81 ilçe sayısı 8 93 bucak sayısı 638 belediye sayısı 2123 büyükşehir 16 il belediyesi 65 ilçe belediyesi 8 93 belde belediyesi 1149 köy sayısı 35 bin 266

mersin vilayeti ve mülki yapılanmaEdit

birinci dünya savaşı sonuna kadar osmanlı imparatorluğunun silifke sancağına bağlı olan mersin vilayeti daha sonra adana'ya cumhuriyet döneminde 2.4.1924 tarihli 491 sayılı teşkilatı pes asiye kanunu ile merkez silifketarsus anamur mod gülnar ilçeleriyle müteşekkil olarak mersin vilayeti adını almıştır 1926 yılında anamur 1936 yılında gülnar 1947 yılında ilçe sayısı nokta ya yükselmiştir

mersin ilinin yüzölçümü kilometre olup nüfusu bulunmaktadır buna göre ilçe sayısı 13 ocak sayısı 20 c belediye sayısı 70 büyükşehir belediyesi bir ilçe belediyesi 15 belde belediyesi 23 köy sayısı 560

yeni kurulan ilçe analiziEdit

5392 sayılı kanun ile 1987 yılında kurulan mersin kavakdere ilçesinde kurulu çalışmalarına ilişkin müşavirlerinin meslektaşlarıma ve üzerinde aktarmak istiyorum.

türk mülki idari taksimat düzenlemesinde hazır ve kurulmuş sistemi çalıştırmaya alışmış biri idareciler için önce kurma ve sonra da sistem içerisinde çalıştırma gibi oldukça yeni farklı bir uygulama ve çözüm yollarını tartışmak ne kadar zor olduğunu biliyor 37 yıla yaklaşan meslek hayatımda takriben 20 yıl aralıksız olarak muhtelif ilçelerde görev yapmak üzere kaymakoğlu kaymakam olarak tayin atama tüm bu görev değişikliklerini tabiatıyla birkaç yılınızı geçirdiniz yerde yeni bir ilçeye ve değişik bir çevreye gitme farklı duyguları yaşıyorsunuz ne var ki bu gittiğiniz yerde kurulu bir düzenin mevcudiyeti ile nihayet görevi sizden önceki meslek arkadaşınızdan teslim olacağını ve hizmete onun bıraktığı yerden devam edeceğini düşüncesi sizi rahatlatan unsurlar olmaktadır ancak hemen her tayin kararnamesi nin yarattığı değişik duygular ve heyecan bu kez yeni kurulan bir ilçeye atanmada itiraf etmek zorundayım ki tarifsiz bir telaş ve korkuya dönüştü deli aşk ve korku konuya ilişkin tüm kaynakları araştırmaya gayret ettim ancak yeni kurulan ilçeler ve yapılan ve yapılması gereken çalışmalara ilişkin olarak iş 1 yazılı kaynak bulamadım özellikle ifade etmek istiyorum yeni kurulan ilçelere ilişkin olarak yazılanlar genellikle yeni ilçelerin kurulmasındaki yöntem sorunlarını kapsamakta idi yani bunların ilçe sayısını artırıp artık siyasal bakışın olup olmadığı ile bu uygulamada yöntemi nasıl olması gerektiği yolunda görüş ve düşünceleri benim görevim ve esas amacım il ve ilçelerin kurulmasındaki yöntem ve sorunlarını tartışmak değil benim bu konudaki amacım yeni kurulan ilçeler de görev yapacak meslektaşlarımıza karşılaşabileceği güçlükler ve çözüm yolları hakkında analiz yapmak ve bilhassa henüz yeni atanacak genç arkadaşlarımıza bilgi ve tecrübe aktarımı sağlamaktır bu mevzuda amacım ne kadar ulaşabileceğim ve de yararlı olabileceğini ancak 1990 yılında heyecanla ve dikkatli sürdürdüm yeni bir ilçe kurulması çalışmalarından edindiğim müşahade ve tecrübelerimiz aşık ürek likle paylaştırmapaylaştırma bilmenizi isterim

Yeni ilçelerin kurulması ve körfez ilçesi örneğiEdit

Deneyimi olayların gözlemlenmesi yaşanması ve bunun sonucunda oluşan bilgi beceri ve uygulama gücü olarak tarif eder yeni ilçelerin kurulmasında çok deneyimli olmak gibi iddialı bir tavır içerisinde olmadığımı hemen ifade etmeliyim 1987 yılında kuruluş çalışmalarında görevli bulundu statüsünde ki kocaeli ili körfez ilçesinde olan ve olması gerekenler arasında seçimleri yapmada az hata yapmaz ancak hatalardan öğrenme uygulaması hatalar belki ders almanın en kötü ve en pahalı olabilir.

ancak hataların öğrettiği en önemli şey neyin yapılıp yapılmaması gerektiğini biz idareciler öğretmenöğretme sedir yeni ilçe kurulması ndeki uygulama ve körfez ilçesi örneği bu manada değerlendirilmelidir örneği yeni ilçe kurulması çalışmalarına başlandı canım telaşlanma çalışmalarda temkinli ve sonuçların alınması ve nihayet planlı çalışmak temel ilke olarak kabul edilmelidir.

etudEdit

Yeni kurulan ilçeler de çalışma yöntemleri klasik çalışmalardan farklı olması nedeniyle yeni ilçe göreve atananlar tarafından etüt ve incelemeye tabi tutulmalı ilçede nelerin olduğunu nelerin olmadığı hususları tespit edilmesi yani imkan ve kabiliyetleri neler olabileceği belirlenmelidir.

karargah çalışmalarıEdit

Buda bu an tespitlerle bilhassa kuruluş karargah çalışmalarını nerede başlatılacağı ve bilahare sürdüreceğini belirlenmesi hususu fevkalade önemli bir ilçe kurulması hazırlıkları esnasında valilik tarafından yapılmış çalışma ve yarışmalara ilişkin tüm kayıt ve evrakların asıl veya suretlerini alınması da yararlı olacaktır.

il valisini ziyaretEdit

Göreve başlamadan önce il valisinin ziyaret edilmesi ve talimatların alınması il valisi imzası ile yeni ilçenin faaliyete geçtiği ve ilçe kaymakamı göreve başladı tüm kurum ve kuruluşları ile çevre maliklerini adli ve askeri kurumlara dahil duyurulması sağlanmalıdır.

Kaymakamlık yazı işleri büroları yetene kadar personel il merkezinden veya varsa ilçedeki genel ve yerel idareler geçici görevlendirmeler yapılması suretiyle sağlanması hususu yeni ilçe kurulması çalışmalarının en önemli bölümünü oluşturmaktadır.

yazı işlerinin donatılmasıEdit

Kaymakamlık yazı işleri bürosunun yeterli personel ve malzeme ile donatılması etkili verimli ve süratli iletişim sisteminin kurulması sosları kuruluş çalışmalarına ilişkin alınacak tüm kararların daha kolay uygulanmasını sağlayacaktır

30 günlük çalışma planlarıEdit

Bu noktadan itibaren yapılması gereken ise planlı bir çalışma dönemine girilmesi özellikle 30 ar günlük 3 çalışma dönemi belirlenmesi ile uygulamaya konulmasıdır.

Buna göre mevcut birimlerin bir şemsiye altında toplanması çalışmalarına başlamalı ilçede bulunan ilköğretim ve lise dereceli okullar milli eğitim müdürlüğü sağlık ocakları ve sağlık evleri sağlık grup başkanlığı camiler ve diğer dini kurumlar müftülük ve varsa polis veya jandarma karakolları ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı adı altında teşkilattan durulmalıdır.

görevlendirmelerEdit

İlçe teşkilatlarının kurulmasında mevcut ve görevli gör personellerden yararlanılması esas olmalıdır bu konuda 5442 sayılı il idaresi kanunun 27 . maddelerindeki görev ve yetkiler tartışma yapamayacak kadar açıktır.

jandarma teşkilatının kurulmasıEdit

Jandarma teşkilatının kurulması da ise ilgili kanun hükümleri saklıdır bu çalışmaların başlangıcında ortaya çıkan en önemli husus ve ilk sorun oluşturulan birimler telekom ve ptt hizmetlerinden yararlanma ilgili teşkilatların takındı kuruluş ile birlikte ödenek ve kaynakları mahalline aktarım olması nedeniyle peşin para ilkesini çalışmalar telekom ptt teşkilatlarında peşin ödeme telefon bağlatma bağlatmak veer hangi bir muhabere işlemi yaptırmak mümkün olan yeni kurulan ilçeler de saymanlık oluşturulan kuruluş çalışmalarında süratli karaal meyve yapılanmayı sağlamak üzere ilçe kaymakamının mali hareketini nasıl düzenleyeceği hususu merkezde merkezi düzeyde mutlaka ve önceden tespit edilmelidir.

maas problemiEdit

Yeni kurulan birçok ilçede ve 1987 yılında kuruluş çalışmalarını başlattı kocaeli ili körfez ilçesinde kaymakam dahil diğer personel maaşlarını nereden alacak yapılmış olması ve yapılan yazışmalar sonucunda ve ancak uzun bir süreçten sonra maaşların bağlı bulunan baz alınmasını gerçekleşmesi hali bile bu konu ne kadar önemli olduğunu göstermek yeniyıl çelen hukuki kuruluşunu fiili yapıya dönüştürmede en çarpıcı uygulama ilçede bulunan tüm kurum ve kuruluşların eski kullandıklarını başlıklı kâğıt tüm kurma levhalarının yeni ilçe statüsüne uygun hale getirilmesine sağlamadaki isteksizliklerinde açıkça ortaya çıkma karayolları teşkilatının ısrarla uyarılarak özellikle şehir giriş çıkışlarında ki isimlik işaret ve levhalarını yeni ilçe adına uygun olarak düzenlenmesi mutlaka sağlanmalıdır.

eski kurumdan isteksizliklerEdit

Yeni ilçe kurulması çalışmalarında eskiden beri faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların mevcut yeni stad entegrasyonları isteksiz davrandıklarını ifade etmek gerekmektedir başlıklı kâğıt mühür ve bina tabırlerı değiştirmemek için gösterdikleri anlamsız direnç ve ileri sürülen gerekçeler izahtan varestedir.

Bir devlet bankasının yeni düzenleme içeri alınması tüm uyarılara rağmen yönetim kurulu karar çıkmadı gerekçesi ile 3 yıl geçmesine rağmen mümkün olamamıştır.

Kanun çıkmış ve ancak banka müdürlerinin karayolları ve orman işletme müdürlüğü yukarıda emir gelmedi gerekir.

Bu nedenle çalışmaların bu ilk dönemde telaştan temkinli ve sonuçların alınması da ve bilhassa sabırlı olmanın az hata yapmanın esası olduğunu da özellikle belirtmek istiyorumb yeni hizmet birimleri kurulması çalışmaların başlatılmalıdır mevlüt birimlerin yeni satya uygun hale getirilmesi çalışmalarına müteakiben yeni hizmet birimlerinin kurulması çalışmalara derhal başlatılmalıdır.

Nüfus müdürlüğü müdürlüğü sivil savunma müdürlüğü tarım ve köyişleri bakanlığı ilçe müdürlüğü tapu sicil müdürlüğü teşkilatlar özellikle ve öncelikle keşke bu çalışma döneminde ilçenin kuruluşu ile birlikte faaliyete geçmiş bulunan mal müdürlüğünün milli emlak servislere dahil personel ve araç ve gereç bakımından öncelikle güçlendirilmesi yararlı olacaktır.

Mahalli alkım yani ilçede ilk kaymakamlığı yakından görmek isteme arzusu çalışmalarım bu aşamasında önemli sayılabilecek bir zaman diliminin ziyaretleri ayrılmasına neden olmaktadır bu itibarla varsa mahalli yayın organlarından yararlanılarak kişisel tanıtım sağlanması ve yapılmak istendiğini anlatılması ve yürütülen çalışmalarda nda mahalle halkının belirli aralıklarla bilgilendirilmesini çok yararlı olacağı değerlendirilebilirhususlarında yüksek sesle düşünmenin son derece yanlış olacağını hemen belirtmek gerekmektedir yeni birimi kurulması çalışmalarına hastalık planların yapılması yararlı olacaktır bu bilimlerin sorunları ile yapılacak hafta başı toplantılarında o hafta boyunca gerçekleştirilen yerleşme malzeme tedariki ve personel desteği taint nasıl bir çalışma izni ile hafta sonu yapılan toplantılarda planlar anda da neden yapıldığı by yapılamadı ile yapılan mama nedenleri mutlaka araştırılmalıdır.

Bu bağlamda yeni teşkilatlanmasında usul ve esasların tespiti dahil yukarıda belirtilen uygulamaların sadece kaymakamların becerisine bırakılmaması asla kabul edilemez yeni ilçe kurulmasında merkezi bir standardizasyon mutlaka sağlanmalı uygulamalar birbirini desteklemeli kopukluk yaşanmadan ve kaynakların bütünlük içerisinde evede rasyonel kullanılması esas yeni kuruluş çalışmalarına ilişkin her türlü kaynak tahsisi ve destek hizmetleri belirlenmiş kriterlere göre yapılmalı ve bu çalışmalar bu dönem içerisinde merkezden de haftalık olarak izlenmelidir


c)Yeni kurulan ilçede hizmetlere başlama töreni tertip edilmelidir Edit

Yeni kurulan ilçede hizmetlere başlama töreni tertip edilmelidir. Çalışmaların bu bölümüne kadar. İlçede; Yazı İşleri Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü. Nüfus Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü , Sağlık Grup Başkanlığı. Müftülük. Milli Eğitim Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü gibi birimler teşkilatlanmalarını büyük ölçüde tamamlamış olmalıdırlar. Bu birimlerin hizmetlere başlaması hali, bir tören ile kamuoyuna duyurulmalıdır. Tören daveti İl Valisi adına yapılmalı ve İlçe, İl ve çevrede bulunan mülkî, adli ve askeri zevat dahil törenlere geniş katılım mutlaka sağlanmalıdır. Yukarıda belirtilen daireler kurulmadan ve fiili uygulama kabiliyeti kazanmadan alelacele tören yapılmasının doğru olmadığı açıktır. Çünkü Körfez İlçesi örneğinde olduğu gibi. bina ve personel ve hatta demirbaş dahil destek hizmetlerine katkı sağlaması gereken başta Vali olmak üzere İl Kuruluşları, mahalli politikacılar ve halkta tören sonrasında ilgisizlik ve isteksizlikler belirdiği müşahede edilmiştir. Kaymakamın göreve başladığı ilk gün bilhassa mahalli politikacıların ısrarlı isteği doğrultusunda gerçekleştirilen alelacele törenlerden sonra belediye hizmet binaları zemin katlarında veya Belediye Başkanlarının suma ile bölünmüş odalarında veya bir okulun herhangi bir bölümünde hizmetlere başlanması halinin çalışmaların devamında olumsuzluklara neden olacağı kaçınılmazdır. 1 Ür^n som--ası cok s avı da kamu kurum_ye kurulusu kanılarını vatandaş hizmefyfle

hafta basi ve sonu toplantilarEdit

bu çalışmalar sürdürülürken hafta başı ve sonu toplantılarına ısrarla devam edilmesi uygun olacaktır ayrıca bu dönemde daire amirleri ve muhtarlar ile gerçekleştirilecek toplantılarda hizmet prensiplerinin artık ortaya konulması gerekmektedir çalışmaların işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütümü ne esas olmak üzere kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin tüm yazışmalarını 5442 sayılı il idaresi kanunu hükümlerine uygun hale getirmeleri istenmektedir ancak kurulu çalışmalarını bu aşamasında üzerine dikkat et uğraması gereken önemli bir sorun ortaya çıkmakta ve yeni ilçe nin kurulmasıyla birlikte idari yapı şekillenmekte belediye başkanı protokol ve üçüncü sıraya düşmektedir özellikle valilik ve bakanlıklar ile yapılacak çalışmalarda belediye başkanı yazışma zincirinde sadece katılması hali alandaki ilk ilişki çatışmasının neden olmaktadır uzun yıllar o belde de tek adam olmaya alışmış belediye başkanı böyle bir uygulama karşısında buruk bir tavır içerisine girmesi olan karşılanmalıdır model yeni bilgilere giza edilmeli ve sertlikten ve kesinlikle kaçınılmalıdır kaçınılmalıdır

==sonuc ve oneriler==

yönetim belirli amaçların gerçekleşmesi için insan para ve zaman dahil tüm kaynakların eşgüdüm ederek en etkili ve verimli bir biçimde kullanılmasının sağlanması olarak ifade edilmektedir yeni kurulan bir ilçenin teşkilatlanmasını etkin verimli ve süratli olarak yapılanmasının temel unsurun iş bu kaynakların rasyonel kullanılması olduğunda tereddüt bulunmamaktadır bu duruma göre yeni kurulan ilçeler ateşli ve kaymakamların görevlendirmesi veya kursunu genç ve dinamik kaymakamlar ataması sorunun çözümü için yeterli olmadığı açıktır tespiti kurulmasında teşkilatlanmasında usul ve esasların belirlenmesi uygulaması kaymakamın becerisine kesinlikle bırakmam yani kurul çalışmalarına ilişkin her türlü kaynak tahsisi ve destek hizmetler belirlenmiş kriterlere göre mutlak merkezden yerine getirilmeli ve kaymakamın iş ilişkilerine vede takipteki yeteneklerine ihale edilmemelidir kuruluş ve teşkilatlanmada usul ve esasların yerine getirmesinde merkezi bir koordinasyon mutlaka sağlanmalıdır bu konuda standartların merkezde uygulamanın yusufpaşada yapılması esas olmalıdır alınmalıdır yeni ilçe kurulmasında teşkilatlanmasına merkezden taşraya etkili açık ve anlaşılır ve iletişim sistem kurulmalı ve kaynakların birbirini destekleme kopukluğu yaratılarak eriyip gitmesine de asla neden olur yeni kurulan ilçeler görev alma sorumluluğunu taşıyan bir kaymakam uygulamada çıkan ve karar verilmesi gereken problemleri mikroskopla karardan sonra ki uygulama ve tepkileri teleskopla ince dikkatli ve uzak görüşlü olmaya gayret etmelidir ders alınacak hataları açık yürekle kabul edip düzeltmeye hazır olduğunu da tavırlarıyla göstermelidir bu genel değerlendirmeler çerçevesinde sonuçta den 5 çıkar ve deneyerek öğrenme gerçeğini red red etme hali öncelikle yeni kurulan ilçede görev alan bir idarecinin işine düşebileceği en büyük hata olabileceğiniz özellikler bilmenizi isterim

yeni kurulan ilçelerde hizmetlere başlama töreni tertip edilmelidirrEdit

Şablon:İlçe

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.