FANDOM


Mersin İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 11.01.2011 tarihli ve 319 sayılı yazısı.


Bakanlığımız tarafından yürütülen Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı ( YERELBİLGİ ) Projesi ile; yerel yönetimlerle ilgili güncel, güvenilir, kolayca erişilebilir ve sorgulanabilir bilgilere tek bir veri tabanında sahip olunması, yerel yönetimlerin tüm verilerine süratli ve doğru bir şekilde ulaşılması, verilerin belli bir standarda kavuşturulması, aynı zamanda yerel yönetimlerinin daha saydam hale getirilmesi ve yerel yönetim faaliyetlerinde vatandaş katılımının kolaylaştırılmasının hedeflendiği,


Daha önce bütün mahalli idare birimleri kendi verilerini girerken yeni uygulamada sadece bağlı kuruluşlar ile il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri ve il belediyeleri kendilerine ve varsa şirketlerine ait verileri kendilerinin gireceği, İl merkezine bağlı belde belediyelerinin ve varsa bunlara ait şirketlerin, il merkezine bağlı köylerin ve il merkez sınırları içinde faaliyet gösteren mahalli idare birliklerinin verilerini İl Mahalli İdareler Müdürlüklerince girileceği, ilçe (büyükşehir ilçe belediyeleri hariç) ve ilçeye bağlı belde belediyeleri ile varsa bunlara ait şirketlerin, ilçeye bağlı köylerin ve ilçe mülki sınırı içinde faaliyet gösteren mahalli idare birliklerinin verileri ise Kaymakamlıklarca girileceği ilgide kayıtlı yazı ile bildirilmiştir.</p>

"Yerel Bilgi Projesi" kapsamında istenilen sorular ekte gönderilmiştir. Söz konusu sorulara cevap teşkil eden veriler değişken nitelikli olması sebebiyle her ay güncellenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, ekte gönderilen soru listesine cevap teşkil eden verilerin her ayın en geç 26'sında Kaymakamlığımızda olacak şekilde gönderilmesini;


Söz konusu verilerin gönderilmemesi halinde bir önceki ayın verilerinin doğru olarak kabul edileceğini ve sorumluluğun cevap vermeyen kuruma ait olacağı hususunda;

       Bilgi ve gereğini rica ederim.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.