FANDOM


Proje Açılışı ve Bilgilendirme Günü 17 Aralık 2014 - 18.12.2014

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve İç İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen Yerel Aktörlerin Katılımıyla Yerel Yatırım Planlaması Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Erzurum, Mardin, Trabzon, Artvin, Batman, Bayburt, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Siirt ve Şırnak valiliklerinden gelen Vali, Vali Yardımcıları, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, İl Planlama Uzman ve Uzman Yardımcıları, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, Belediye Başkan ve Başkan Yardımcıları ile 17 Aralık 2014 Ankara HiltonSa Otel’de projenin açılış toplantısı ve bilgilendirme günü gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları sırası ile proje lideri olan VNG International’ın Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Birimi Müdür Yardımcısı Malinda Twaalfhoven, İç İşleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı İsmail Ustaoğlu, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Emine Döğer, ve Avrupa Birliği Türkiye Delegazyonu Maslahatgüzar’ı Bela Szombati tarafından gerçekleştirildi.

Valiliklerin ve yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının planlamaya yönelik kurumsal kapasitelerinin artırılması ve yerel aktörlerin Valilikler koordinasyonunda planlama ve yatırım süreçlerine aktif katılımlarını amaçlayan bir mekanizma geliştirilmesi amaçlanan projede açılış konuşmalarının ardından pilot illerin valilerine iş birliği sertifikalarının sunumu, proje hakkında genel bir bilgilendirme ve eş güdüm ilkelerinin anlatılması gerçekleştirildi.

Pilot il uygulamaları iki farklı düzeyde yürütülecek projede Proje kilit uzmanları tarafından tüm katılımcılarla beraber, pilot illerde uygulanması gereken faaliyetlere yönelik grup çalışmaları başarı ile gerçekleştirildi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.