FANDOM


I. GRUP KATILIMCI LİSTESİEdit

Durmus gencer

Durmuş Gençer Adana Vali Yrd.

Murat Süzen

Murat Süzen Adıyaman Vali Yrd.

-hasanersan

Hasan Ersan Ankara Vali Yrd.

Alper güngör

Alper Faruk Güngör Aydın Vali Yrd.

Ekrem Ballı

Ekrem Ballı Bilecik Vali Yrd.

M.Eligul

Muharrem Eligül Bingöl Vali Yrd.

Hamdullah suphi özgödek

Hamdullah Suphi Özgödek Burdur Vali Yrd.

S.ercoşkun

Samet Ercoşkun Bursa Vali Yrd.

Cezmi-batuk 53

Cezmi Batuk Çanakkale Vali Yrd.

M.Can

Mustafa Can Diyarbakır Vali Yrd.

M.gündoğan

Mustafa Gündoğan Erzurum Vali Yrd.

Rizadalan

Rıza Dalan Eskişehir Vali Yrd.

Kadirs otcu

Kadir Sertel Otcu Hatay Vali Yrd.

Farukekiz

Faruk Ekiz Isparta Vali Yrd.

Ciftlkoy kaymakam

Hasan Öztürk İstanbul Vali Yrd.

Özkan Demirel

Özkan Demirel Kırşehir Vali Yrd.

Adnan çimen (Custom)

Doç.Dr.Adnan Çimen Kocaeli Vali Yrd.

U.TuraN

Uğur Turan Kütahya Vali Yrd.

Sultan dogru

Sultan Doğru Kahramanmaraş Vali Yrd.

VALİ YARDIMCISI FETHİ ÖZDEMİR 500

Fethi Özdemir Muğla Vali Yrd.

Nurettin ates

Nurettin Ateş Nevşehir Vali Yrd.

Merhan turker

Mehmet Erhan Türker Ordu Vali Yrd.

M özer

Mehmet Özer Rize Vali Yrd.

Ş.Kara

Şükrü Kara Trabzon Vali Yrd.

S.Aslantas

Serdar Arslantaş Tunceli Vali Yrd.

Gökhan İkitemur

Gökhan İkitemur Yozgat Vali Yrd.

HALUK

Haluk Sezen Aksaray Vali Yrd.

A.Gökayy

Ali Gökay Bayburt Vali Yrd.

Murat Karasu

Murat Karasu Bartın Vali Yrd.

Muhlis Arslan

Muhlis Arslan Iğdır Vali Yrd.

MEHMET KALYONCU

Mehmet Kalyoncu Yalova Vali Yrd.

Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.