FANDOM


Arz (Erz) Yeryüzü, toprak, zemin, dünya.

Aşağı ve alçak.

Memleket, ülke.

Küre.

İklim.

Davarın ayağının altı.


Arz Farsça

Ardıç adı verilen bir ağaç.

Arz Bir büyüğe bir şeyi hürmetle vermek. Bir işi büyüğüne hürmetle anlatmak. İzâh etmek. Takdim etmek. Bir kimseye bir şeyi izhar etmek.

Kıymetli bir şeyi diğer bir şeyle değiştirmek.

Bir şeyin birden, âniden meydana gelmesi.

Altın ve paradan gayrı mal, metâ. Bir şeyin uzunluk mukabili olan genişliği.

Bir muamelede aldanmak.

Sağlam insanın hemen ölmesi.

Delirmek.

Coğ: Bir yerin yeryüzünde hatt-ı istivâdan (ekvatordan) olan uzaklığı. Koz: Bir yıldızın mıntıkatulbürucdan olan uzaklığı.


Arz Farsça

Sunma, gösterme, takdim etme.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.