FANDOM


Psikososyal Destek: Gerek DS Şubesine gelen; gerekse de Ceza İnfaz Kurumundan salıverilen kişilerin topluma faydalı birer birey olarak yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak ve psikolojik durumlarını güçlendirmek için verilen her türlü destek çalışmalarıdır. Bunlar:

  • Denetim Planı (DP) doğrultusunda istenilen amacın gerçekleşmesi için kişinin öneride bulunmak.
  • eğitim hakları ve haklarını kullanma konularında bilgi vermek.
  • Yaşadığı çevredeki kişileri ziyaret ederek eğitim ve iş durumunu öğrenmek ve bu konuyla birlikte boş zamanlarını değerlendirme faaliyetlerinde yardımcı olmak.
  • Hakkında tedbir bulunan kişilerin DP doğrultusunda bu uygulamanın sonuçlarını ve kişi üzerindeki etkilerini inceleyerek yükümlülüklerini yerine getirmesinde yardımcı olmak.
  • İş ve meslek edindirme kurslarına yönlendirmek. Bunlar: Milli Eğitime bağlı Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine bağlı tüm kurum ve kuruluşların açmış olduğu ve projeler doğrultusunda açılacak kurslardır.
  • Suça sürüklenen şüpheli tanık ve mağdur pozisyonundaki kişiler hakkında ‘Sosyal Araştırma Raporu’ düzenleyerek; mahkemenin kişinin ailesi ve sosyal çevresi hakkında geniş ve doğru bilgi edinmesini sağlamak.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.