FANDOM


(Bu mektup, Risale-i Nur Müellifinin talebelerine yazdığı ayn-ı hakikat ve çok letafetli, güzel mektuplarıyla; Risale-i Nur talebelerinin, Üstadlarına ve bazen birbirlerine yazdıkları ve Risale-i Nur’un mütalaasından aldıkları parlak feyizlerini ifade eden çok zengin bir mektup olup bu mecmuanın üç dört misli kadar büyüdüğü için bu mecmuaya ilhak edilmemiştir. Müstakillen Barla , Kastamonu , Emirdağı Lâhikaları olarak neşredilmiştir.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.