FANDOM


Yok Yere Harcamışım Ben


Bu ömrüm yok yere harcatmışım ben

Canımı gör ne od’a atmışım ben


Kimesne kimseye etmemiş ola

Onu kim kendime bet etmişim ben


Amelim rahtını derdim götürdüm

Kamu assım ziyâna atmışım ben


Cihanda bir sınık saksıdan ötrü

Günehlerim yabâna atmışım ben


Amelim ne ki varsa hep riyâdır

Acebtir ihlâsı unutmuşum ben


Geceye eresini kimse bilmez

Tul-i emel başın uzatmışım ben.


Dügeli ömrümü harcına sürdüm

Ziyandan bellidir ne utmuşum ben.


Biçare Yunus’un çoktur günâhı

Onun dergahına yüz tutmuşum ben.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.