FANDOM


Yoldaşımız İman


Evvel bize vacib budur iyi hulk u amel gerek

İslam adı konuzağız, yoldaşımız iman gerek.


İsrafil surun urunca cümle mahluk uyanınca

Soru hesap sorulunca Arap dili lisan gerek.


Gök perdelerin açalar, iyi yavuzdan seçeler

Ol dem nereye kaçalar baş kurtarası yer gerek.


Terazi kurup otralar sermayemiz getireler

Ol siyaset meydanında bu tertipleri bil gerek.


Çağrışalar ata ana, kardaş kardaştan usana

Yalvaralar ol sübhan'a niyaz kılaser er gerek.


Dügelinden bu aş yakın, Yunus hata kılma sakın

Aşktan nasib sunulunca cevap veresi hal gerek.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.