FANDOM


Yunus Emre’den bahsedilen eski, yeni kaynaklarla Yunus Emre hakkında Doğu’da, Batı’da yapılan çeşitli araştırmalar, yazılan kitap ve makaleler üzerinde en zengin bibliyografya:
Fuad Köprülü’nün Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eserindedir.(1918)


Necip Alsan, Yunus Emre (Yelken Dergisi. Sayı:31 1959)

Nezihe Araz, Anadolu Evliyaları, 1958

Neziha Araz, Gelin Canlar Bir Olalım

Nezihe Araz, Dertli Dolap (Bibliyografik Roman) 1960

Samiha Ayverdi, Yunus Emre ve Bugün, (Türk Yurdu der. C.2, sayı 3, Haziran 1960)

Samiha Ayverdi, Yunus Emre ve İlahiler 1969

Samiha Ayverdi, Âbide Şahsiyetler 1976

Aydınlık Dergisi, Sayı:27, 28 Ağustos 1963 (İzmir)

N. Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi

Aziz Bolel, Yunus Emre Hazretleri 1973

P. Naili Boratav, İzahlı halk Şiiri Antolojisi, 1943

Dr. Müjgan Cunbur, Yunus Emre Şiirlerinde Namaz 1957

Necmettin Dinçer, Yunus Emre'nin Hayatı ve Hakiki Mezarı, 1965

Emel Esin, Türkistan Seyahatnamesi 1959

Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre Hayatı, 1939

Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre Divanı, 1943

Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre, Hayatı, Sanatı, Şiirleri 1952

Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf 1961

Halkbilgisi Derneği, Yunus Emre, 1929

Talat Sait Halman, ...Yunus Emre, Selected Poems, Kültür Bakanlığı, 1990

Ahmet Kabaklı, Yunus Emre, 1971, 2. baskı, 1972, 6. baskı 1987

Ahmet Kabaklı, Mevlana 1987 (6. baskı)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.