Yunus Emre, edebiyatımızın en büyük şahsiyetlerinden biridir. Türk milleti kendi içinden çıkan, duygu ve düşüncelerini kendi dili ile söyleyen bu evladını yedi yüz yıldan bu yana bağrına basmaktadır. Yunus Emre’nin düşünceleri ve gönlü bütün insanlığı kucaklamaktır.


Yunus: “ Ben gelmedim dava için
Benim işim sevgi için;” demektedir.


Bütün insanları aynı sevgi dolu gönül gözüyle görmektedir ve şöyle demektedir. "Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan Şartın evliyası ise hakikatte asidir. "Bu sebeple Yunus Emre’yi bütün dünya benimsemiştir.

Birleşmiş milletlerin kültür kuruluşu olan UNESCO, geçmiş 1991 yılını bütün dünyada “Yunus Emre Sevgi Yılı” olarak kutlamıştır.

“Derviş Yunus söyler sözü
Yaş dolmuştur iki gözü
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun”


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.