FANDOM


26 Mart 2010

  • Bu yasa ile soyuttan somuta geçildi. Bakan Çelik,
  • “Bir işin birden fazla sorumlusu varsa, o sorunlar yumağının nasıl geliştiğini hepimiz biliyoruz. Artık bir merkezden yurtdışındaki vatandaşlarımızla ilişkilerin geliştirilmesi sağlanmış olacak. Bu büyük coğrafyadaki sorunlar yumağı bir merkezden çözülecek. Bu sorunların çözümünde artık gecikmeler olmayacak. Sorunların çözümü seri olarak çözüme kavuşturulacak"
Faruk Çelik Devlet Bakanı


Kanun yurtdışında yaşayan vatandaşlarla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek, soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek, Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde yürütülen projeler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye'de eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerin, Türkiye'deki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kurulmasını öngörüyor.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.