FANDOM


Viyanaturk sitesindenEdit

Yurtdışında yaşayan 5 milyon dolayındaki Türk için Ankara önemli bir atak başlatmaya hazırlanıyor. Yurtdışında yaşayan Türklerin haklarını korumak ve sorunlarını çözmeye yönelik hazırlanan Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile ilgili kanun tasarısı önümüzdeki günlerde bakanlar kuruluna sunulacak. Tasarı, gurbetçilerin sorunları ile birebir ilgilenecek 'ülke masaları'nın kurulmasını öngörüyor.

Dünyanın birçok ülkesinde dördüncü nesilleri dünyaya gelen ve 50 yıllık işçi göçü neticesinde farklı ülkeleri 'yeni vatanları' edinen 5 milyona yakın Türk vatandaşını birinci dereceden ilgilendiren yasa tasarısı tamamlandı. Yurtdışındaki Türklerden sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik'ten alınan bilgiye göre, Türk göçmenlerin haklarını korumak, yaşadıkları yerlerde organize olmalarını sağlamak, anavatanlarıyla bağlarını muhafaza etmek ve geliştirmek maksadıyla kurulması planlanan daire başkanlıkları ile ilgili tasarı önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Tasarıda, Başbakanlık ve Yurtdışındaki Türklerden sorumlu Devlet Bakanlığı kapsamında bir başkanlık bünyesinde beş ayrı daire başkanlığı ve bu ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları ile birebir ilgilenecek 'ülke masaları'nın kurulması öngörülüyor.


BAŞKANLIK TÜRKİYE'DE YERLEŞİK OLACAK

Yeni sunulan tasarı ile Türkiye dışında yaşayan Türkler ilgili tüm çalışmaları koordine edecek olan Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye'de yerleşik olacak. Aynı zamanda elçiliklerle birlikte çalışmalar yürütecek olan başkanlıkta daire başkanlıkları ve onlara bağlı ülke masaları, vatandaşlarla ilgili gerçekleşen olaylara odaklanarak ilgili çalışmaları bir merkezde dosyalayacak.

Sorunların tespit edilerek çözümün hızlandırılması için planlanan 'ülke masaları' gurbetçilerin sorunlarını bilen kişiler tarafından tek telefonla irtibata geçilebilmesine imkan verecek. 'Ülke masaları' aracılığı ile yurtdışındaki Türklerle ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında ortaya konacak ortak çalışmalarla gurbetçilerin sorunlarına çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Sayıları beş milyona yaklaşan yurtdışındaki Türklerin giderek karmaşık hale gelen sorunlarının profesyonelce ve hızlı bir şekilde çözülmesini amaçlayan yeni yapılanma ile oluşturulacak olan kurumsal yapıda bürokratik yapılanma esas alınmayacak. Hizmet gerekleri ön planda tutularak karar alma sürelerini kısaltacak olan tasarı ile yeni kurulacak olan başkanlık, ilgili bakanlık ve başbakana karşı sorumluluk yüklenecek.

Başkanlık beş ayrı daire başkanlığı ve onlara bağlı ülke masaları tarafından düzenlenmiş ve sekiz idari görevlinin yer alacağı kurumsal yapılanmada çalışmalarını yürütecek. Kurulacak olan daire başkanlıklarının isimleri ise şöyle: Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, Soydaş ve Akraba Topluluklar Daire Başkanlığı, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı, Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

Dış Türkler ve Akraba topluluklar Başkanlığına bağlı olarak çalışacak olan ve yerli-yabancı uzmanların çalışacağı ülke-bölge masaları Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Amerika, Kanada, Avustralya,Yeni Zelanda ülkelerini kapsar şekilde oluşturulacak.


GURBETÇİLERİN KÜLTÜREL KODLARINI UNUTMADAN YAŞADIKLARI TOPLUMA ADAPTE OLMALARI HEDEFLENİYOR

Türkiye dışında yaşayan Türklerin her alandaki faaliyetlerinin organize edilmesine katkı sağlanması planlanan yapılanmada ortaya konan çözümlerin kalıcı hale gelmesini esas alınacak. Geleceğe yönelik perspektifler sunmak için yapılacak projeler istatistikler ve araştırmalarla şekillendirilecek. Gelecek nesillerin Türkiye'yle bağlarını muhafaza etmesine, kültürel kodlarını unutmamasına destek olmanın yanında yeni nesillerin bulundukları topluma adaptasyonunu ve dolayısı ile yaşadıkları topluma katkılarını sağlamak da 'ülke masaları'nın görev ve amaçları arasında yer alacak.

Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na bağlı olacak olan 'ülke masaları', sivil toplum kuruluşlarınca yapılacak çalışmaları destekleyen kurumsal bir yapıya sahip olacak. Bu doğrultuda Türk vatandaşlarının, bulundukları ülkelerde birlik ve beraberliklerini muhafaza etme ve dayanışma adına ortaya koydukları sivil inisiyatiflerin güçlenmesi, kabiliyetlerinin artırılması, temsil ettikleri kitlenin o ülkede dikkate alınması ve yerel manada sorunların çözülmesine katkısının yanında Türkiye için önemli olan ülkeler arası işbirliklerine de katkı sağlayacak.

Almanya'daki Türklerin sorunlarını dinlemek üzere haziran ayı sonunda Almanya'nın Köln şehrinde sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelen Devlet Bakanı Faruk Çelik, yurtdışındaki Türklerin tüm meseleleri konusunda tek elden çalışma yürütecek olan Dış Türklerle ilgili bir yapılanmanın müjdesini vermişti. Tasarının yılsonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kaynak: www.YeniHareket.com

ZamanEdit

'Yurtdışı Türkler Başkanlığı' kuruluyor Devlet Bakanı Faruk Çelik, Türkiye güçlü olursa, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu'nun daha da huzurlu olacağını, dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarının, bulundukları ülkelerde, huzur ve güven içerisinde yaşayacaklarını söyledi.

Çelik, TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülen, Yurtdışı Türkler Başkanlığı kurulmasını öngören kanun tasarısı hakkında bilgi verdi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra kurulan Türkiye'nin, tarihinin ve kültürünün yüklediği büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu dile getiren Çelik, Bu sorumluluk, bizim gerçeğimizdir dedi.

Çelik, küreselleşen dünya ve gelişen global siyaset arenasında, bu sorumluluktan kaçmalarının söz konusu olamayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Orta Doğu'ya bakarken, Orta Asya'yı da görebilen, AB'deki veya Almanya'daki işçi kardeşimizin sesine kulak verirken, Balkanlardaki soydaş ve akrabalarımızın da sesini duyan bir Türkiye; farklı coğrafyalarda yaşayan insanların ortak beklentisidir.

Tarihimize baktığımızda, ilgimizin sadece bizimle aynı dünya görüşünü paylaşanlarla da sınırlı olmadığını görüyoruz. Farklı soy ve inanç sahiplerinin hak ve hukukunu koruduğumuz gibi, zulme uğrayanların da sığınağı olmuşuz. Son 50 yıla damgasını vuran işçi göçü, bizi, dünyanın her noktasıyla bağlantılı hale getirdi. 1965'den bugüne, işçi göçü çerçevesinde 4. nesil devreye girmiş oluyor. Sadece AB coğrafyasında 5 milyonu aşkın vatandaşımız bulunuyor. Bu da bize yeni ödevler yüklemekte, yeni ufuklar çizmektedir. Sadece siyaset kurumuna değil, bilim adamları, sivil toplum kuruluşları ve medyamıza bu konuda büyük görevler düşüyor.

-DİĞER ÜLKELERDEN ÖRNEKLER-

Çelik, vatandaşların, kimliklerini koruyarak, bulundukları ülkelerde uyum ve huzur içinde yaşamalarının, kendileri için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarına çözüm için hemen hemen bütün bakanlıkların sorumlulukları ve görevleri bulunduğunu anımsatan Çelik, ancak bunların danışmanlık düzeyinde değil, kurumsal yapı içinde ele alınması gerektiğini söyledi.

Çelik, 22. Dönemde yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarına yönelik kurulan araştırma komisyonunun raporunun gereğinin yapılması için bakanlık olarak çalışmalar yürütüldüğünü anımsattı. TÜBİTAK koordinasyonunda 30 kurumun katılımıyla, 67 projenin yer aldığı strateji belgesi oluşturulduğunu belirten Çelik, bu projelerden en önemlilerinden birinin; Dış Türkler Başkanlığının kurulması olduğunu vurguladı.

Bu düzenlemenin sadece Türkiye'ye özgü olmadığını belirten Çelik, Sırbistan, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ın Diaspora Bakanlıkları, Yurt Dışında Yaşayan Yunanlılar ve İtalyanlar'ın Genel Sekreterlikleri, Yurt Dışında Yaşayan Hindistanlılar ve Suriyeliler'in ise Bakanlıkları bulunduğunu anlattı.

-TARİHİ SORUMLULUĞUMUZUN, COĞRAFİ KONUMUMUZUN GEREĞİ-

Bakan Çelik, bu alandaki eksikliklerinin giderilmesi için soydaş ve akraba toplulukları ile yurt dışında yaşayan vatandaşlara daha organize hizmet sunulabilmesi, hizmetlerin tek merkezden koordinesi, öğrenci politikalarının ülke menfaatleri doğrultusunda oluşturulabilmesine yönelik Yurtdışı Türkler Başkanlığı kurulmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Türkiye'nin, tarihine yakışır şekilde, uluslararası bir aktör konumunda olduğunu dile getiren Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

Ülkemizin bu artan önemi, çok geniş ve dağınık coğrafyada yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, akrabalarımızın, Türkiye'den beklentilerini de artırmaktadır. Ülkemizin de bu beklentilere hızlı şekilde cevap vermesi önem arz etmektedir. Unutmayalım ki Türkiye güçlü olursa, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu daha da huzurlu olur. Türkiye güçlü olursa, Avrupa'daki, Avustralya'daki, ABD'deki, kısaca dünyanın dört bir yanına dağılan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde, huzur ve güven içerisinde yaşama imkanları sağlanmış olur. Bunun için nerede bize ihtiyaç duyan bir vatandaşımız, soydaş ve akrabamız varsa, orada olmamız, tarihi sorumluluğumuzun, coğrafi konumumuzun bir gereğidir. Kurulacak başkanlık da bu amaca hizmet edecektir.

Bakan Çelik'in konuşmasının ardından, tasarının görüşmelerine geçildi.

aa

11 Mart 2010, Perşembe

TurkishNYEdit

Yurdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Yasası Yayımlandı TUESDAY, 06 APRIL 2010 02:10 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın kurulmasını öngören yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın kurulmasını öngören yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından dün onaylanan yasa, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kurulmasını öngörüyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasaya göre, Başkanlık, yurtdışında yaşayan vatandaşlarla ilgili çalışmalar yapacak, sorunlarına çözüm üretecek, soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütecek. Başkanlık, AB çerçevesinde yürütülen projeler hariç, kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye'de eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'ye gelen öğrencilerin eğitim süreçlerinin başarılı olması için için esasları belirleyecek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak. Başbakanlığa bağlı kurulacak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, kamu tüzel kişiliğine sahip ve özel bütçeli olacak.

Başkanlıkta 3 Başkan Yardımcısı ve 3 Başkanlık Müşaviri görevlendirilebilecek. Başkanlığa, 101 kadro ihdas edilecek. Başkanlık personeli, Devlet Memurları Kanununa tabi olacak.

Başkanlık, görevleri ve süresi belirtilmek kaydıyla Başkanın teklifi ve Başbakanın onayıyla özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurabilecek. Başkanlık bünyesinde görev alanıyla ilgili kurulacak ülke ve bölge masaları, Başbakanın oluruyla belirlenecek.

Yurtdışı Türkler Başkanlığı, hizmetlerini takip ve koordine etmek için gerekli görülen yerlerde koordinasyon ofisleri açabilecek. Başkanlık, görevlerini yerine getirirken yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerden hizmet satın alabilecek.

Başkanlığa ayrılan ödeneklerden, bakanca belirlenecek kısım, Başkanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılacak. Aktarılan bu tutarın harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin esasları, Maliye Bakanlığı ile Başkanlık ortak belirleyecek.

Öğrenim görmek amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencilere, Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde verilecek burs, barınma, iaşe, tedavi ve diğer giderler için ilgili kurum bütçelerine Maliye Bakanlığınca ödenek konulacak.

(ANKA)

CNNEdit

Yurtdışı Türkler Başkanlığı kuruldı » HABER Yazı boyutuAzaltArttırPaylaş» Facebook» Google» Twitter» Buzz It» FriendFeed» Mixx» Digg» del.icio.us» reddit» MySpace» Stumble Uponİlgili Haberler Almanya'da yine tecavüz vakası Almanya eyalet seçimi için sandıkta Almanya'daki Türk bakan görevine başladı Almanya'da hırsızı döven Türk tazminat ödeyecek Türk Bakan Aygül Özkan CDU'dan özür diledi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kurulmasını öngören kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre, Başkanlık; yurtdışında yaşayan vatandaşlarla ilgili çalışmalar yapacak, sorunlarına çözüm üretecek, soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütecek.

Başkanlık; AB çerçevesinde yürütülen projeler hariç, kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye'de eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'ye gelen öğrencilerin eğitim süreçlerinin başarılı olması için için her türlü esası belirleyecek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak.

Başbakanlığa bağlı kurulacak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı; kamu tüzel kişiliğine sahip ve özel bütçeli olacak. Başkanlıkta 3 Başkan Yardımcısı ve 3 Başkanlık Müşaviri görevlendirilebilecek.

Başkanlık, görevleri ve süresi belirtilmek kaydıyla Başkanın teklifi ve Başbakanın onayıyla özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurabilecek. Başkanlık bünyesinde görev alanıyla ilgili kurulacak ülke ve bölge masaları, Başbakanın oluruyla belirlenecek.

Yurtdışı Türkler Başkanlığı, hizmetlerini takip ve koordine etmek için gerekli görülen yerlerde koordinasyon ofisleri açabilecek. Başkanlık, görevlerini yerine getirirken yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerden hizmet satın alabilecek.

Başkanlığa ayrılan ödeneklerden, bakanca belirlenecek kısım, Başkanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılacak.

Aktarılan bu tutarın harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin esasları, Maliye Bakanlığı ile Başkanlık ortak belirleyecek. Öğrenim görmek amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencilere, Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde verilecek burs, barınma, iaşe, tedavi ve diğer gideler için ilgili kurum bütçelerine Maliye Bakanlığınca ödenek konulacak.

Başkanlığın birimleri

Başkanlığın hizmet birimleri; Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı, Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından oluşacak. Başkanlığın görev alanına giren konularda belirlenecek politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak üzere; Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu, Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu kurulacak.

Başkanlığa, 101 kadro ihdas edilecek. Başkanlık personeli, Devlet Memurları Kanununa tabi olacak. Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun yürürlükten kaldırılacak. Başkanlığın yurtdışında yapacağı mal ve hizmet alımları, kiralama hizmetleri, Kamu İhale Kanununa tabi olmayacak.

2010 yılı için geçerli olmak üzere, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmaksızın, Başkanlık kadrolarına atama yapılabilecek, satın alma ve kiralama yapılabilecek.

Diğer şartların yanı sıra dil şartını yerine getiren ve 40 yaşını geçmeyenler, Başbakanın veya ilgili bakanın oluruyla "Yurtdışı Türkler Uzmanı" olabilecek. Atananlar 2 yıl içerisinde Başkanlıkça belirlenen alanlarda tez verecek.

Haber 7Edit

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kurulmasını öngören kanunu onayladı. Gül'ün onayladığı kanunun ayrıntıları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Gül'ün onayladığı kanuna göre, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurtdışında yaşayan vatandaşlarla ilgili çalışmalar yapacak, sorunlarına çözüm üretecek, soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütecek.

Başkanlık, AB çerçevesinde yürütülen projeler hariç, kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye'de eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'ye gelen öğrencilerin eğitim süreçlerinin başarılı olması için her türlü esası belirleyecek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak.

Başbakanlığa bağlı kurulacak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, kamu tüzel kişiliğine sahip ve özel bütçeli olacak. Başkanlıkta 3 Başkan Yardımcısı ve 3 Başkanlık Müşaviri görevlendirilebilecek.

Başkanlık, görevleri ve süresi belirtilmek kaydıyla Başkanın teklifi ve Başbakanın onayıyla özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurabilecek. Başkanlık bünyesinde görev alanıyla ilgili kurulacak ülke ve bölge masaları, Başbakanın oluruyla belirlenecek.

Yurtdışı Türkler Başkanlığı, hizmetlerini takip ve koordine etmek için gerekli görülen yerlerde koordinasyon ofisleri açabilecek. Başkanlık, görevlerini yerine getirirken yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerden hizmet satın alabilecek.

Başkanlığa ayrılan ödeneklerden, bakanca belirlenecek kısım, Başkanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılacak. Aktarılan bu tutarın harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin esasları, Maliye Bakanlığı ile Başkanlık ortak belirleyecek.

Öğrenim görmek amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencilere Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde verilecek burs, barınma, iaşe, tedavi ve diğer gideler için ilgili kurum bütçelerine Maliye Bakanlığınca ödenek konulacak.

BAŞKANLIĞA 101 KADRO İHDAS EDİLECEKEdit

Başkanlığın hizmet birimleri, Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı, Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından oluşacak.

Başkanlığın görev alanına giren konularda belirlenecek politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak üzere Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu, Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu kurulacak.

Başkanlığa, 101 kadro ihdas edilecek. Başkanlık personeli, Devlet Memurları Kanununa tabi olacak.

Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun yürürlükten kaldırılacak.

Başkanlığın yurtdışında yapacağı mal ve hizmet alımları, kiralama hizmetleri, Kamu İhale Kanununa tabi olmayacak.

2010 yılı için geçerli olmak üzere, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmaksızın, Başkanlık kadrolarına atama yapılabilecek, satın alma ve kiralama yapılabilecek.

Diğer şartların yanı sıra dil şartını yerine getiren ve 40 yaşını geçmeyenler, Başbakanın veya ilgili bakanın oluruyla Yurtdışı Türkler Uzmanı olabilecek. Atananlar 2 yıl içerisinde Başkanlıkça belirlenen alanlarda tez verecek.

AA

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.