FANDOM


ProjelerEdit

Kültürel projelerEdit

Edebiyat projeleriEdit

Spor projeleriEdit

Rğitim projeleriEdit

Ülkeler göre projelerEdit

Sağlık projeleriEdit

İktisadi projelerEdit

Siyasal projelerEdit

Dinsel projelerEdit

Gazete haberleriEdit

  • Yurtdışında yaşayan 5 milyon dolayındaki Türk için Ankara önemli bir atak başlatmaya hazırlanıyor. Yurtdışında yaşayan Türklerin haklarını korumak ve sorunlarını çözmeye yönelik hazırlanan Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile ilgili kanun tasarısı önümüzdeki günlerde bakanlar kuruluna sunulacak. Tasarı, gurbetçilerin sorunları ile birebir ilgilenecek 'ülke masaları'nın kurulmasını öngörüyor.

Dünyanın birçok ülkesinde dördüncü nesilleri dünyaya gelen ve 50 yıllık işçi göçü neticesinde farklı ülkeleri 'yeni vatanları' edinen 5 milyona yakın Türk vatandaşını birinci dereceden ilgilendiren yasa tasarısı tamamlandı. Yurtdışındaki Türklerden sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik'ten alınan bilgiye göre, Türk göçmenlerin haklarını korumak, yaşadıkları yerlerde organize olmalarını sağlamak, anavatanlarıyla bağlarını muhafaza etmek ve geliştirmek maksadıyla kurulması planlanan daire başkanlıkları ile ilgili tasarı önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Tasarıda, Başbakanlık ve Yurtdışındaki Türklerden sorumlu Devlet Bakanlığı kapsamında bir başkanlık bünyesinde beş ayrı daire başkanlığı ve bu ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları ile birebir ilgilenecek 'ülke masaları'nın kurulması öngörülüyor.


BAŞKANLIK TÜRKİYE'DE YERLEŞİK OLACAK

Yeni sunulan tasarı ile Türkiye dışında yaşayan Türkler ilgili tüm çalışmaları koordine edecek olan Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye'de yerleşik olacak. Aynı zamanda elçiliklerle birlikte çalışmalar yürütecek olan başkanlıkta daire başkanlıkları ve onlara bağlı ülke masaları, vatandaşlarla ilgili gerçekleşen olaylara odaklanarak ilgili çalışmaları bir merkezde dosyalayacak.

Sorunların tespit edilerek çözümün hızlandırılması için planlanan 'ülke masaları' gurbetçilerin sorunlarını bilen kişiler tarafından tek telefonla irtibata geçilebilmesine imkan verecek. 'Ülke masaları' aracılığı ile yurtdışındaki Türklerle ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında ortaya konacak ortak çalışmalarla gurbetçilerin sorunlarına çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Sayıları beş milyona yaklaşan yurtdışındaki Türklerin giderek karmaşık hale gelen sorunlarının profesyonelce ve hızlı bir şekilde çözülmesini amaçlayan yeni yapılanma ile oluşturulacak olan kurumsal yapıda bürokratik yapılanma esas alınmayacak. Hizmet gerekleri ön planda tutularak karar alma sürelerini kısaltacak olan tasarı ile yeni kurulacak olan başkanlık, ilgili bakanlık ve başbakana karşı sorumluluk yüklenecek.

Başkanlık beş ayrı daire başkanlığı ve onlara bağlı ülke masaları tarafından düzenlenmiş ve sekiz idari görevlinin yer alacağı kurumsal yapılanmada çalışmalarını yürütecek. Kurulacak olan daire başkanlıklarının isimleri ise şöyle: Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, Soydaş ve Akraba Topluluklar Daire Başkanlığı, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı, Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

Dış Türkler ve Akraba topluluklar Başkanlığına bağlı olarak çalışacak olan ve yerli-yabancı uzmanların çalışacağı ülke-bölge masaları Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Amerika, Kanada, Avustralya,Yeni Zelanda ülkelerini kapsar şekilde oluşturulacak.


GURBETÇİLERİN KÜLTÜREL KODLARINI UNUTMADAN YAŞADIKLARI TOPLUMA ADAPTE OLMALARI HEDEFLENİYOR

Türkiye dışında yaşayan Türklerin her alandaki faaliyetlerinin organize edilmesine katkı sağlanması planlanan yapılanmada ortaya konan çözümlerin kalıcı hale gelmesini esas alınacak. Geleceğe yönelik perspektifler sunmak için yapılacak projeler istatistikler ve araştırmalarla şekillendirilecek. Gelecek nesillerin Türkiye'yle bağlarını muhafaza etmesine, kültürel kodlarını unutmamasına destek olmanın yanında yeni nesillerin bulundukları topluma adaptasyonunu ve dolayısı ile yaşadıkları topluma katkılarını sağlamak da 'ülke masaları'nın görev ve amaçları arasında yer alacak.

Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na bağlı olacak olan 'ülke masaları', sivil toplum kuruluşlarınca yapılacak çalışmaları destekleyen kurumsal bir yapıya sahip olacak. Bu doğrultuda Türk vatandaşlarının, bulundukları ülkelerde birlik ve beraberliklerini muhafaza etme ve dayanışma adına ortaya koydukları sivil inisiyatiflerin güçlenmesi, kabiliyetlerinin artırılması, temsil ettikleri kitlenin o ülkede dikkate alınması ve yerel manada sorunların çözülmesine katkısının yanında Türkiye için önemli olan ülkeler arası işbirliklerine de katkı sağlayacak.

Almanya'daki Türklerin sorunlarını dinlemek üzere haziran ayı sonunda Almanya'nın Köln şehrinde sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelen Devlet Bakanı Faruk Çelik, yurtdışındaki Türklerin tüm meseleleri konusunda tek elden çalışma yürütecek olan Dış Türklerle ilgili bir yapılanmanın müjdesini vermişti. Tasarının yılsonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: http://www.YeniHareket.com

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.