Yenişehir Wiki
Advertisement

Şablon:Yirmibeşinci Söz

Zülfikar sen de olsa ne işe yarar mevlana.jpg

D
Zülfikar


ZÜLFİKAR
Bu Mecmua Üç Makam ve Bir Hâtimedir (Zülfikar)
Bu Mecmua Üç Makam ve Bir Hâtimedir
19. Mektup ve Zeyilleri (Zülfikar)
1. Makam: 19. Mektup ve Zeyilleri * 10. Söz ve Zeyilleri (Zülfikar)
2. Makam: 10. Söz ve Zeyilleri * 25. Söz ve Zeyilleri (Zülfikar)
3. Makam: 25. Söz ve Zeyilleri * Hizb-i Nur'il Ekber (Zülfikar)
Hatime: Hizb-i Nur'il Ekber * Hasan Feyzi'nin Mektubu ve Dua (Zülfikar)
Hasan Feyzi'nin Mektubu ve Dua
Risale:Zülfikar
* Bu Mecmua Üç Makam ve Bir Hâtimedir * 1. Makam: 19. Mektup ve Zeyilleri * 2. Makam: 10. Söz ve Zeyilleri * 3. Makam: 25. Söz ve Zeyilleri * Hatime: Hizb-i Nur'il Ekber * Hasan Feyzi'nin Mektubu ve DuaRisale:Bu Mecmua Üç Makam ve Bir Hâtimedir (Zülfikar)
YİRMİ BEŞİNCİ SÖZ
ON DOKUZUNCU MEKTUP

D - Drive dan word olarak indirme linki
http://www.hizmetvakfi.org/risaleinur/
Portal:RNK . RNK . Şablon:Risale bakınız


RNK
BSN
Şablon:BSN bakınız.
Risale şablonları

Risale-i Nur Külliyatı
TARİHÇE-İ HAYAT.
SÖZLER .
Küçük Sözler.
MEKTUBAT .
LEM'ALAR .
ŞUALAR .
ASÂ-YI MUSA -
HUTBE-İ ŞAMİYE .
İŞARATÜ’L-İ’CAZ -
SÜNUHAT -
TULÛAT -
MÜNAZARAT .[
MESNEVÎ-İ NURİYE .
MEYVE RİSALESİ .
GENÇLİK REHBERİ
HANIMLAR REHBERİ.
HİZMET REHBERİ.
SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBÎ .
ZÜLFİKAR .
İMAN VE KÜFÜR MUVAZENELERİ

Lahikalar:
Kastamonu Lâhikası
.BARLA LÂHİKASI .
Emirdağ Lahikası-I .
Emirdağ Lahikası-II

Eski Said Dönemi Eserleri;
Makalat;
Kızıl İcaz;
İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi Yahut Divan-ı Harb-i Örfi ve Said Nursi;
Nutuk;
Bediüzzamanın Selanik'de Hürriyete Hitabı.
Münazarat;
Münazarat/İlk Baskı
Hutbe-i Şamiye;
Deva’ül-Yeis Zeylinin Zeyli;
Nokta;
Hutuvat-ı Sitte;
Sünuhat;
Rumuz;
Şuaat-ı Marifetü’n-Nebi;
Tuluat;
İşarat;
Hakikat Çekirdekleri I ve II;
Lemaat)

RNK/Fihrist .
Fihriste-i Mektubat .
Sözler/Fihrist.


RNK/Tercümeleri.
RNK/English
RNK/Arabi
RNK/Azerice
Wikimedia
Risale:RNK
Risale:Risale-i Nur
Risale:Sözler

* RNK/Ansiklopedik bilgiler
* RNK/Almanca
* RNK/Audio
* RNK/Ayasofya
* RNK/Cemil Meriç
* RNK/Dua
* RNK/Ebter
* RNK/Evrad
* RNK/Farisi
* RNK/Fihrist
* RNK/Gıybet
* RNK/Hata-Savab Cetveli Hata-Savab Cedveli
* RNK/Hayal
* RNK/Hizb
* Hikem-i Ataiye
* RNK/Kedi
* RNK/Şazeli
* RNK/İlk Dönem Eserleri
* RNK/Japonya
* RNK/Konyalı Mehmet Vehbi Efendi
* RNK/Kürtçe
* RNK/Müdafaaları
* RNK/MüddeiUmum/İddianamesi/Hata-Sevap Cetveli
* RNK/Mikrop
* RNK/Rusça
* RNK/Sosyalizm
* RNK/Savunma
* RNK/Talebeleri
* RNK/Tercümeleri
* RNK/Taziye YİRMİ BEŞİNCİ LEM'A
 * RNK/VİDEO

* Risale:Hizb-ül Hakaik .
* Risale:Hizb-i Nur'il Ekber (Zülfikar) .
* Risale:Hizb-i Azam-ı Kur'anî .
* Risale:Hizb'ül Ekber-in Nuri .
* Risale:Hizb-ül Mesnevi-ül Arabi
RNK/Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararı
RNK/Ekolleri
BSN/Matematik


RNK/MüddeiUmum/İddianamesi/Hata-Sevap Cetveli

RNK/Rusça
https://risalecomparative.com/?lang=ru
WORDS.
THE FIRST WORD/English&Turkish for students
Kaynaklar:
Karşılaştırmalı web
https://risalecomparative.com/?lang=ru
52 dilde
Nur Külliyatı Okuma Konu fihristli: http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/ --- Risale-i Nur Cep/Web indir: http://www.nurunsozu.com/ Risale-i Nur Kütüphanesi: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.feyyaz.risale_inur Risale-i Nur Enstitüsü: http://www.risaleinurenstitusu.org/ Köprü Dergisi (Risale-i Nur Eksenli Akademik Çalışmalar): http://www.koprudergisi.com/
Audio&Video
Risale-i Nur Videoları
Archive.org dinleme/indirme sayfası: https://archive.org/bookmarks/nurvideolari
Youtube RNK Videoları (Altyazılı): [1] MP3 formatında Archive.org dinleme/indirme sayfası: https://archive.org/details/sesli-risale-i-nur-kulliyati-mp3 İndirme
İngilizce PDF ve Word [2] Arabi [3] Azeri:[4] Necmettin Şahiner

ZÜLFİKĀR

MU‘CİZÂT-I AHMEDİYE (asm) VE KUR’ÂNİYE MECMÛASI

Müellifi

Saîdü’n-Nûrsî

BEDÎÜZZAMAN

Hicrî 1365 (m. 1946)


Bu mecmûa “Üç Makam” ve bir “Hâtime”dir. Birinci Makamı: Onuncu Söz Haşir Risâlesi ve Zeyilleri. İkinci Makamı: Yirmi Beşinci Söz ­­­­­­ Mu‘cizât-ı Kur’âniye Risâlesi ve Zeyilleri. Üçüncü Makamı: On Dokuzuncu Mektub Mu‘cizât-ı Ahmediye Risâlesi ve Zeyilleri. Hâtimesinde, Hizb-i Nûrî ile Risâle-i Nûr hakkında bir mektub vardır.


Bu acîb asırda ehl-i îmân Risâle-i Nûr’a ve ehl-i fen ve muallimler Asâ-yı Mûsâ’ya şiddetle muhtaç oldukları gibi; hâfızlar ve hocalar dahi, bu Zülfikār’a şiddetle muhtaçtırlar. Evet, meselâ, i‘câz-ı Kur’ânî bahsindeki ekser âyetlerin medâr-ı şübhe olmuş aynı yerlerde, i‘câzın lem‘aları ve Kur’ân’ın güzel nükteleri isbat edilmiş.

Risâle-i Nûr’un umum şâkirdleri nâmına Saîd

Advertisement