FANDOM


Kaf Suresi/30-45- Kaf Suresi/Elmalı/30-45 Zariyat Suresi/1-23 Zariyat Suresi/24-46- Zariyat Suresi/Elmalı/24-46
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
O tozdurup savuranlara
O tozdurup savuranlara,
By those that winnow with a winnowing
Derken bir ağırlık taşıyanlara
Derken bir ağırlık taşıyanlara,
And those that bear the burden (of the rain)
Derken bir kolaylıkla akanlara
Derken bir kolaylıkla akanlara,
And those that glide with ease (upon the sea)
Derken bir emir taksim edenlere kasem olsun
Derken bir emir taksim edenlere andolsun ki,
And those who distribute (blessings) by command,
Ki muhakkak o size va'd olunan her halde doğrudur
O size vaad edilen elbette doğrudur.
Lo! that wherewith ye are threatened is indeed true,
Ve muhakkak ki ceza şübhesiz vakı'dir
Ceza ve hesap günü şüphesiz olacaktır.
And lo! the judgment will indeed befall.
O düzgün hâreli Semaya kasem ederim
Yollara sahip göğe andolsun ki,
By the heaven full of paths,
Ki siz pek muhtelif bir kavl içinde bulunuyorsunuz
Siz elbette çelişkili sözler içindesiniz.
Lo! ye, forsooth, are of various opinion (concerning the truth).
Ondan çevirilen çevrilir
Ondan çevrilen (imana) çevrilir.
He is made to turn away from it who is (himself) averse.
O kahrolası yalancılar
Kahrolsun (o fikir adına) kendi tahminlerini ileri sürenler!
Accursed be the conjecturers
O serhoşluk içinde yaptığını bilmezler
Onlar bir sarhoşluk ve cehalet içinde şuursuzdurlar.
Who are careless in an abyss!
Soruyorlar: ne zaman o ceza günü? (yevmi dîn)
Onlar: "Hesap ve ceza günü ne zaman?" diye soruyorlar.
They ask: When is the Day of Judgment?
Ateş üzerinde kıvranacakları gün
O gün, onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür.
(It is) the day when they will be tormented at the Fire,
Dadın diye fitnenizi: bu, işte o sizin acele istediğiniz
Onlara: "Tadın inkarınızın cezasını, işte sizin acele istediğiniz budur!" denecektir.
(And it will be said unto them): Taste your torment (which ye inflicted). This is what ye sought to hasten.
Şübhesiz ki müttekiler Cennetlerde pınar başlarındadır
Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı.
Lo! those who keep from evil will dwell amid gardens and watersprings.
Alarak rablarının kendilerine verdiğini, çünkü onlar bundan evvel güzellik yapmayı âdet edinmişlerdi
Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı.
Taking that which their Lord giveth them; for lo! aforetime they were doers of good;
Geceden pek az uyuyorlardı
Onlar geceleyin pek az uyurlardı.
They used to sleep but tittle of the night,
Ve saher vakıtları hep istiğfar ederlerdi
Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi.
And ere the dawning of each day would seek forgiveness,
Ve mallarında sâil ve mahrum için bir hak vardı
Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir hak vardı.
And in their wealth the beggar the outcast had due share.
Arzda da âyetler var iykan ehli için
Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır.Hiç görmüyor musunuz?
And in the earth are portents for those whose faith is sure,
Nefislerinizde de, halâ görmiyecekmisiniz
Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?
And (also) in yourselves. Can ye then not see?
Semada da rızkınız ve o va'dolunduğunuz
Sizin rızkınız da size vaad edilen sevap ve ceza da göktedir.
And in the heaven is your providence and that which ye are promised;
İşte o Göğün ve Yerin rabbına kasem ederim ki o şübhesiz haktır sizin nâtık olmanız gibi
Gök ve yerin Rabbine andolsun ki size edilen o vaad, herhalde haktır. O tıpkı sizin konuşmanız gibi gerçektir.
And by the Lord of the heavens and the earth, it is the truth, even as (it is true) that ye speak.
Disambig Bakınız: KafSuresi, KafSuresi/MEALKafSuresi/VİDEO, KafSuresi/TEFSİR, KafSuresi/TEZHİB, KafSuresi/HAT, KafSuresi/FAZİLETİ, KafSuresi/HİKMETLERİ, KafSuresi/, KafSuresi/KERAMETLERİ, KafSuresi/AUDİO, KafSuresi/HADİSLER, KafSuresi/NAKİLLER, KafSuresi/EL YAZMALARI, KafSuresi/VP
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Zariyat_Suresi/1-23?oldid=111181" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.