FANDOM


Zariyat Suresi/24-46- Zariyat Suresi/Elmalı/24-46 Zariyat Suresi/47-60 Tur Suresi/1-28- Zariyat Suresi/Elmalı/1-28
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Bir de Semaya bakın biz onu kuvvetle bina ettik ve şübhe yok ki biz çok vüs'a malikiz
Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz, çok genişlik ve kudret sahibiyiz.
We have built the heaven with might, and We it is who make the vast extent (thereof).
Arzı da döşedik, bakınız biz ne güzel döşeriz
Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz!
And the earth have We laid out, how gracious was the Spreader (thereof)!
Hem her şeyden iki çift yarattık ki düşünesiniz
Biz herşeyden iki çift yarattık. Umulur ki, iyice düşünürsünüz.
And all things We have created by pairs, that haply ye may reflect.
O halde hemen Allaha kaçın, haberiniz olsun ki ben size ondan bir açık nezîrim
Ey Muhammed! de ki: "Öyleyse Allah'a koşun, gerçekten ben size O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
Therefor flee unto Allah; lo! I am a plain warner unto you from Him
Ve Allahla beraber başka bir Tanrı uydurmayın, haberiniz olsun ki ben size ondan bir açık nezîrim
Allah'la beraber başka bir tanrı uydurmayın (O'na ortak koşmayın). Gerçekten ben size O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım."
And set not any other god along with Allah; lo! I am a plain warner unto you from Him.
Böyle, bunlardan evvelkiler bir Resul gelince behemehal ya sahir dediler ya mecnun
Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince, onun hakkında da mutlaka: "Bir sihirbazdır veya bir delidir." dediler.
Even so there came no messenger unto those before them but they said: A wizard or a madman!
Hep buna vasıyyetleştiler mi? Hayır hep onlar azgın kavımlar
Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır onlar azgın bir kavimdir.
Have they handed down (the saying) as an heirloom one unto another? Nay, but they are froward folk.
Onun için onlardan yüz çevir, artık sen levm olunacak değilsin
Ey Muhammed! Sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin.
So withdraw from them (O Muhammad), for thou art in no wise blameworthy,
Onunla beraber va'z-u nasıhate devam et, çünkü va'z, mü'minlere fayda verir
Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü, hatırlatmak müminlere fayda verir.
And warn, for warning profiteth believers.
Ve ben, Cinn-ü İnsi ancak bana kulluk etsinler diye yarattım
Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.
I created the jinn and humankind only that they might worship Me.
Ben onlardan bir rızk istemiyorum, bana yemek yedirmelerini de istemiyorum
Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum.
I seek no livelihood from them, nor do I ask that they should feed Me.
Şübhe yok ki Allah, rezzak, kuvvet sahibi metîn o
Şüphesiz ki, rızık veren O sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır.
Lo! Allah! He it is that giveth livelihood, the Lord of unbreakable might.
Onun için muhakkak ki o zulm edenlere arkadaşlarının payı gibi dolgun bir pay vardır, şimdi onu acele etmesinler
Şüphsiz ki, zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi, dolgun bir azab payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler.
And lo! for those who (now) do wrong there is an evil day like unto the evil day (which came for) their likes (of old); so let them not ask Me to hasten on (that day).
artık o va'dolundukları günlerinden vay o küfredenlere!...
Kendilerine vaad edilen günlerinde uğrayacakaları azabdan dolayı vay inkâr edenlerin haline!.
And woe unto those who disbelieve, from (that) their day which they are promised.
Disambig Bakınız: ZariyatSuresi, ZariyatSuresi/MEALZariyatSuresi/VİDEO, ZariyatSuresi/TEFSİR, ZariyatSuresi/TEZHİB, ZariyatSuresi/HAT, ZariyatSuresi/FAZİLETİ, ZariyatSuresi/HİKMETLERİ, ZariyatSuresi/, ZariyatSuresi/KERAMETLERİ, ZariyatSuresi/AUDİO, ZariyatSuresi/HADİSLER, ZariyatSuresi/NAKİLLER, ZariyatSuresi/EL YAZMALARI, ZariyatSuresi/VP
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Zariyat_Suresi/47-60?oldid=111184" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.