FANDOM


Zayıf

ZUAFA (Zayıf. C.) Zayıflar. Zayıf olanlar.

sıfat Arapça øa¤³f 1 . Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan):

"Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım."- S. M. Alus.

2 . Görevini yapacak yeterli gücü olmayan:

"Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf."- .

3 . (mecaz) Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan:

"Zayıf bir yapı."- .

4 . (mecaz) Önemli, güvenilir olmayan:

"Zayıf bir bilgi."- .

5 . (mecaz) Çok az:

"Zayıf bir ihtimal."- .

6 . Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan:

"Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık."- .

7 . (isim) Başarısızlığı gösteren not. 8 . (mecaz) Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz:

"Zayıf bir öğretmen."- .

9 . (mecaz) Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan:

"Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu."- A. Gündüz.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

zayıf düşmek

zayıf yerinden yakalamak

Birleşik Sözler

zayıf nahif

zayıf sesli

sinirleri zayıf

zayıf (nedir)

Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan)

Örnek: Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım. S. M. Alus

Görevini yapacak yeterli gücü olmayan.

Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan.

Önemli, güvenilir olmayan.

Çok az.

Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan.

Başarısızlığı gösteren not.

Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz.

Atonic. faint. fatless. feeble. feint. flaccid. flagging. frail. gaunt. gracile. invertebrate. lean. low. nerveless. pithless. puny. shaky. sinewless. slight. slim. small. spare. spent. thin. unmanly. weak. wishy washy. wishywashy. bad mark.

Angular. bony. doddering. faint. feeble. flimsy. frail. infirm. insubstantial. lame. limp. low. meager. powerless. sickly. slight. spare. thin. vulnerable. weak. yielding.

Feeble. frail. poor. thin. weak. not strong. puny. faint. meager. scrawny. emaciated. inferior in quality. threadbare arguments. creaky. dainty. deficient. delicate. dicky. flimsy. helpless. infirm. insubstantial. invalid. lame. lax. lean. meagre. nervele. skinny (nedir)


Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Düşkünlük, dayanamama.

Crystal Clear app internet Çeviriler

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>


ku:zaaf

pl:zaaf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.